CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, DAJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAWCA to:

człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DAWCA

DAWCA to:

czlowiek, od którego pobierane są narządy lub tkanki do przeszczepu (na 5 lit.)DAWCA to:

ofiarował swój organ do przeszczepu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, DAJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.155

ZWYCIĘŻYCIEL, FORMA LINIOWA, SUMO, SERCE W PRZEŁYKU, SETKA, WIDZIADŁO, KROK, PANKREATYNA, DZIURA, MIĘŚNIAK, PAMFLETOWOŚĆ, MŁYNOWY, POSTĘPAK, WEK, KUBECZEK, BYSIO, TEREN ZAKRYTY, SURFAKTANT, DRABISKO, PERON WYSPOWY, NIESZLACHETNOŚĆ, BULDER, CHIRURGIA URAZOWA, CHROPAWOŚĆ, WYMÓWKA, OTWARTOŚĆ, PRZEKŁADOWCA, MAJĄTEK, GACEK SZARY, TAJEMNICZOŚĆ, WIELOPESTKOWIEC, USZCZYPLIWOŚĆ, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, NIEOCZEKIWANOŚĆ, KARTON, WSTAWKA, ROSYJSKOŚĆ, SER, REWIDENT, WIERNY, FISZBINOWCE, MASKOTKA, REPETYCYJNOŚĆ, MAJSTER-KLEPKA, SAMOAŃCZYK, DZIEŃ DZISIEJSZY, CZŁON ODWRACALNY, ERYTREJCZYK, GRZBIETOPŁAT, ANTROPOSFERA, PRZECIWIEŃSTWO, ODKAŻACZ, BŁĘDNOŚĆ, PRZYCZYNKARZ, MIKOŁAJKI, ANTROPOFAG, JASTRZĘBI NOS, CZŁOWIEK GUMA, CZŁOWIEK NEANDERTALSKI, PRZEKŁAD, EROZYJNOŚĆ, ZAŚWIADCZENIE, KIJEK, GŁAGOLICA, FILM TRÓJWYMIAROWY, MARONI, OKNO, IRLANDCZYK, NIEDORÓBKA, WSZARZ, TRZPIEŃ, POŚWIĘCENIE, GRA NA ZWŁOKĘ, ŚMIERDZIUCH, MOTYWIK, PSZCZOŁA MIODNA, SŁUGUS, BUKOWIANIN, LIBERAŁ, BUJDA NA RESORACH, PORTUGALCZYK, PIĘKNO, CENTRUM, ŚLĄSKOŚĆ, PRONATALIZM, DZIUPLAK, ODRUCH KOLANOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ, MALAWIJCZYK, SIEDEMDZIESIĄTKA, KRĄŻEK PRZESUWNY, ASYSTENTKA, RESOR, STULEJARZ, POBOŻNOŚĆ, ŚMIAŁEK, KMIEĆ, FLUWIOGLACJAŁ, PODŁOTA, SUBREGION, PROJEKT, JĘZYK KREOLSKI, ŁAZIK, ZBOCZENIE ZAWODOWE, STRZAŁKA, WŁAŚCIWOŚĆ, ZARADNOŚĆ, DWUTAKT, NAGOŚĆ, REFRENISTA, FORK BOMBA, STRUKTURALISTA, CZARNA DZIURA, LODOWIEC REGENEROWANY, ŻÓŁTOSKÓRY, DEGENERAT, DIAKON, KINO SAMOCHODOWE, PRZETYKANIE, MIĘSIARZ, NIEDOJDA, BLASZKA, GODŁO MAPY, TAPIR ZE WZGÓRZ, DERMOKOSMETYKA, AUSTRALIJCZYK, FATYGANT, KWADRATURA KOŁA, RODELA, NIEMOWLĘ, POCHLEBSTWO, INKWIRENT, WESOŁOŚĆ, KABALISTA, ZNAK CZASÓW, CIURA, BLEDZIUCH, KWAS ŻOŁĄDKOWY, APLIKACJA, ŁASKAWCA, MISTRZ CEREMONII, PRZESTRZEGACZ, OSZCZĘDNOŚĆ, REJESTRATOR, SCHODY, CIĄGUTEK, CHARAKTER, KRÓLEWICZ, ODPOWIEDZIALNY, PRZEGRODA, PRZYDAŚ, DOJŚCIE, SÓL W OKU, GRAF PÓŁEULEROWSKI, SZARA EMINENCJA, ZWORNIK, UPOMNIENIE, POZYCJA, ARTYSTA, PODZIAŁKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PRAWO, POKREWNA DUSZA, GEOPATIA, NAJDROŻSZY, BIEDACZKA, SADYZM, BOHATER, HEGEMONICZNOŚĆ, AFRYKAŃSKI, ISKRA, TOTOLOTKOWICZ, NAPRAWICIEL, PRZENOŚNIK, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, CHŁAM, DZIEŃ, KURZA STOPKA, WYMIAR, STAND-UP, SUBSKRYBENT, SYCYLIJCZYK, ŚLĄSKOŚĆ, OKUPANT, PSYCHOTEST, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, HUCUŁ, GODZINA PRAWDY, PRYSZCZATY, ARTYSTKA, MUSZTARDÓWKA, POLSKOŚĆ, ANIMALIZM, ZABEZPIECZENIE, SPEAKER, MONK, ZŁOTY MEDALISTA, PODWÓJNY AGENT, TRÓJKA, PIERWSZOŚĆ, WIDZIMISIĘ, SIŁA, INGRES, GERMANIZATOR, TO COŚ, TAŚMA, ŚLĄZAK, KOLESIANA, NOTARIUSZ, NEGR, WARTOŚĆ, SERB, BOMBA, ŁZAWICA, POGONIEC, WYTWÓRNIA, KANALIK, PODSZEWKA, AKTYWNOŚĆ, MALEŃSTWO, HINDUSKI, CZASOWNIK MODALNY, ZATOKA, ZASTĘPNIK, TURCZYN, MINIMALISTA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, DOŻYWOCIE, WIELOMIESZEK, METEOR, DARCZYŃCA, SIŁA SPOKOJU, ATU, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ZAPŁATA, RUSYCYSTYKA, ADEPT, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, TŁOK, BARBADOSZCZYK, GÓWNOZJAD, ŚWIŃSKI BLONDYN, TRÓJKĄT, KONIK, LANDLORD, ROZSZERZYCIEL, POSYŁKA, GOSTYNIANIN, PROJEKT, PRZELICZNIKOWY, CHAŁTURZYSTA, POŚLEDNIOŚĆ, WĄTROBIARZ, SYNEKURZYSTA, KOMFORT CIEPLNY, ILLOKUCJA, OBSESYJNOŚĆ, BOŚNIAK, ZARZĄDZAJĄCY, ALARMISTA, ĆWOK, NIEDBALSTWO, BARBARZYŃCA, ETIOPSKI, ZACHOWAWCA, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, ZAPYCHACZ, SĄD JEDNOSTKOWY, DOWCIP, EKSMĄŻ, PROSTY, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, DEKLARACJA WEKSLOWA, WEKTOR WAHADŁOWY, WYSZYWANKA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, ROMARIO, DZIURAWY WOREK, ŁÓDŹ PILOTA, BAHRAJŃCZYK, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, PASTERZ, UNIWERSYTECKOŚĆ, MONOPOL, ROZPIERACZ, SPRZECIW, APOLOGETA, OPARCIE, SUPERPRZEBÓJ, DRZEWO CYTRUSOWE, INDUS, WNYKARZ, ANTYPETRARKIZM, PRZEPIS, ABSOLUTORIUM, TEKSTYLNY, GEN DOMINUJĄCY, KEIRIN, POLISOLOKATA, ?WŁAMANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.155 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, DAJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, DAJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAWCA człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAWCA
człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar (na 5 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, DAJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY COŚ KOMUŚ OFIAROWUJE, DAJE, PRZEKAZUJE KOMUŚ JAKIŚ DAR. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x