CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY W OKRUTNY SPOSÓB CZERPIE RADOŚĆ Z KRZYWDZENIA INNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SADYZM to:

cecha człowieka, który w okrutny sposób czerpie radość z krzywdzenia innych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY W OKRUTNY SPOSÓB CZERPIE RADOŚĆ Z KRZYWDZENIA INNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.873

ZIELONY SZLAK, INTUICYJNOŚĆ, OKAZJONALNOŚĆ, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CZERSKA, SZKARADZIEJSTWO, POJEDYNCZOŚĆ, UPOŚLEDZONY, MIEDZIORYTNIK, KOLEKCJONER, ŁOPATA, KALKA, ZALEWA, TWÓR, ŁOŻYSKO, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, PROGRESISTA, WŚCIK DUPY, ŚLUZOWICA, DOKSOLOGIA, KOMEDIODRAMAT, NIEMORALNOŚĆ, ZESPÓŁ ROŚLINNY, REP, ADAM, SABATARIANIN, RESKRYPT, ŚRODEK, MAKIMONO, DUSZA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, GRUPA TOPOLOGICZNA, KRZYKACTWO, MOPEK, ZAMKNIĘTOŚĆ, RZEP, MUCHOMOR BULWIASTY, SYSTEMOWOŚĆ, ODPYCHACZ, SUPERMAN, KARMAN, SETNIK, TROISTOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ONTYCZNOŚĆ, FEMINISTA, POTWIERDZENIE, FILOLOGIA ANGIELSKA, PRZYLEPNOŚĆ, JEDNOPOLÓWKA, PIONIER, RÓWNOLATEK, WALCZĄCY, BAKSZTAG, PROSTAK, KOSTIUM HISTORYCZNY, RABARBAR, GOŁĘBIE SERCE, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, PIRAT, NIECZUŁOŚĆ, OBWISŁOŚĆ, ZIELONA WRÓŻKA, PAL, PÓŁWARIAT, USPOSOBIENIE, HETYTA, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, NIECZYNNOŚĆ, PATRYCJUSZ, NEKTAR, FORTEL, KOD GRAYA, PRĄD PRZEMIENNY, RÓWNOWAGA, BRZĄKADŁO, MĘDREK, WYKRZYKNIK, PERON WYSPOWY, PROTEKTOR, NATURA, PORYWCZOŚĆ, UMIAR, BIEG ALPEJSKI, JASION, WĘZEŁ ZWYKŁY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, NIMFOMANKA, SUBSKRYBENT, PODŁUŻNIK, REMIZA, WIDZ, SUSCEPTANT, PIŁSUDCZYZNA, PARLANDO, ANACHRONICZNOŚĆ, KARAMBOLA, KASZANA, POJAZD ZABYTKOWY, PARLANDO, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, SYSTEMIK, BLISKOZNACZNIK, WĄŻ, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, MIŚ, PLEBEJUSZ, ŚCISŁOŚĆ, WICEHRABIA, SZATA, RUCHAWOŚĆ, BRĄZOWY MEDALISTA, PRZEMYŚLNOŚĆ, FILAROWIEC, SUBTELNOŚĆ, NUDZIARZ, TROISTOŚĆ, CYTRONELLA, KONCYLIACJA, NEGATYWIZM, WYDRA, FLANSZA, DASHI, WZNIOS, NEUROPEPTYD, TANK, MAKABRA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, REGULACJA URODZEŃ, TYTULIK, WILK, PRZEDŚWIAT, GŁUPI JAŚ, OKRES OKOŁOPORODOWY, PASJONISTA, ADŻAPSANDAŁ, SMUKŁOŚĆ, HOLTER, ULOTNOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KWIZ, POUFAŁOŚĆ, NORMATYWISTA, KOTEW, BANALNOŚĆ, ZATOKA, REEDUKATOR, LEJBIK, NIECZYNNOŚĆ, BULDER, BEZPLANOWOŚĆ, MLECZAN, KINEZJOLOGIA, RDZEŃ LODOWY, NIECIEKAWOŚĆ, KOSZULARZ, NUTA, ŁUSKA, WESOŁOŚĆ, ARANŻER, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, RYTOWNICTWO, WĄSATY, HONDA, DZICZ, FONIATRIA, NAMIASTKA TABAKI, PATETYCZNOŚĆ, ŚLEPIE, METYS, KMINEK INDYJSKI, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, LIBELLA, NIEUCZCIWOŚĆ, BUREK, OSŁONA TERMICZNA, NARAKA, WYPEŁNIENIE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, PLUS DODATNI, PASEK, KRWINKA, PĘTLA, KANAŁ, FORMA LINIOWA, UNIONISTA, ASYMETRYCZNOŚĆ, WNYKARZ, AKLIMATYZACJA, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, HELIOTROP, KLAWISZ, POŁYKACZ, WRAK CZŁOWIEKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, GRANTOBIORCA, DROGA KROPELKOWA, MŁÓDKA, AKCENT PRZECIĄGŁY, EGZONUKLEAZA, NIEPRAWOŚĆ, WOREK, KOLUMNA, CIĘTOŚĆ, ROZMIAR, EKSCYTARZ, SZCZEROŚĆ, NAIWNOŚĆ, PIERWSZAK, TRANSPORTÓWKA, NERKOWIEC, TRAGIZM, GŁADKOŚĆ, MATERIALNOŚĆ, NIEWYPAŁ, SZKODNIK, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, MLECZARKA, POBUDKA, WOAL, MEDYCYNA, KRYZA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KOPUŁA GEODEZYJNA, MOMENT TEORETYCZNY, JUDASZOWE SREBRNIKI, MONOPOL, SZTUBACKOŚĆ, JAZZ FUSION, KULFON, BEZPARDONOWOŚĆ, LATARNIK, WIRTUOZERIA, PANAMA, MAK OPIUMOWY, RÓŻDŻKARZ, GORS, WOLNA KONKURENCJA, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, FILEMON SZARY, POJEMNIK, SZPETNOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, CHWYTNIK, PROLAKTYNA, PŁYWACZEK, TRZPIEŃ, STAROŚĆ, MONOGAMICZNOŚĆ, KALKA KREŚLARSKA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ZRZĘDLIWOŚĆ, ANTYDETONATOR, ZWALISTOŚĆ, NADAWCA, DELIKATNOŚĆ, IRANISTAŃSKI, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, DYNAMIZM, ANDROGINIA, FILOLOGIA ROSYJSKA, HELMINTOLOGIA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, TEORIA PIERŚCIENI, OBSADA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PRAWICZEK, KONIK, ZBRODNIARZ WOJENNY, ZMARZLUCH, AKT USTAWODAWCZY, AZOLLA DROBNA, MAKROKIERUNEK, PRZYBYSZ, OLDBOJ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ZAOCZNY, SADNIK, BUDKA LĘGOWA, WRAK, DUSZA TOWARZYSTWA, GLIKOGENOZA TYPU I, TAMARYNDA, ELF, DOBROWOLNOŚĆ, DON KISZOT, INŻYNIERIA LĄDOWA, AKCEPTOR, OBSERWATORKA, ŻYWY, ŁAŃCUSZEK, PIES POLICYJNY, STYL KLASYCZNY, SKRZYDŁO, ?NIEMY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY W OKRUTNY SPOSÓB CZERPIE RADOŚĆ Z KRZYWDZENIA INNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY W OKRUTNY SPOSÓB CZERPIE RADOŚĆ Z KRZYWDZENIA INNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SADYZM cecha człowieka, który w okrutny sposób czerpie radość z krzywdzenia innych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SADYZM
cecha człowieka, który w okrutny sposób czerpie radość z krzywdzenia innych (na 6 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY W OKRUTNY SPOSÓB CZERPIE RADOŚĆ Z KRZYWDZENIA INNYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY W OKRUTNY SPOSÓB CZERPIE RADOŚĆ Z KRZYWDZENIA INNYCH. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x