CEPHALOTAXACEAE - RODZINA ZALICZONA W SYSTEMIE REVEALA DO MONOTYPOWEGO RZĘDU GŁOWOCISOWCÓW (CEPHALOTAXALES), W INNYCH SYSTEMACH ZALICZANA ZWYKLE DO RZĘDU CISOWCÓW (TAXALES) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOWOCISOWATE to:

Cephalotaxaceae - rodzina zaliczona w systemie Reveala do monotypowego rzędu głowocisowców (Cephalotaxales), w innych systemach zaliczana zwykle do rzędu cisowców (Taxales) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CEPHALOTAXACEAE - RODZINA ZALICZONA W SYSTEMIE REVEALA DO MONOTYPOWEGO RZĘDU GŁOWOCISOWCÓW (CEPHALOTAXALES), W INNYCH SYSTEMACH ZALICZANA ZWYKLE DO RZĘDU CISOWCÓW (TAXALES)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.435

TANKIETKA, SŁUP, GŁĘBINÓWKOWATE, WOMBATOWATE, OSTRYGOJAD, WOJAK, KLESZCZE MIĘKKIE, DIABEŁEK, SZEWRON, CHROMIK, MUFLON EUROPEJSKI, MARUDA, WYBUCH, BIEG PRZEŁAJOWY, POSTRACH, ZUBER, GRZYBOPŁYWKA, POKRZEPICIEL, KOCZKODANOWATE, LIZAWKA, ŚWIETLIKOWATE, ŻABY WĄSKOPYSKIE, ŁACINA, LAMNOWATE, STRZAŁA, ZARAZA, KRÓTKOSZOWATE, WĄSATKA, WYRAFINOWANIE, PRZEBIEG, STRĄGOWCE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, NORMA REAKCJI, PRACOWNIK BUDOWLANY, ŚWISTUNKA, STARY BYK, DAZYM, KOIMKOWATE, DELFIN, NURZYK, JEŹDZIEC APOKALIPSY, UBÓJ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, KAGU, FUNKCJA HARMONICZNA, NEUROPEPTYD, GĄBKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, HELIKOPRION, ZIEJKOWATE, LICZI, RAMA, BARANECZEK, KOTOWATE, KITEL, KONTRAKT REGIONALNY, WIETEK GORCZYCZNIK, JEZIORO SŁONE, CIASTO PIASKOWE, RYBOŁOWY, PERFUMA, AMFISBENA, INTRYGA, MILICJA, KOLUSZKI, TECZKA PERSONALNA, KORONA, KWICZOŁ, GZYMS, CYPRYŚNIK BŁOTNY, KOZIUŁEK, ODDZIELANIE, SIWERNIAK, DONACJA, EUFAZJE, SPIS POWSZECHNY, RURKOZĘBNE, ATTYKA, WZORZEC MYŚLOWY, TREFNIŚ, KISZKA PODGARDLANA, JEŻOWIEC JADALNY, PIES UŻYTKOWY, SZAFIREK ZŁOTOSTERNY, GUR, JAK, FOKI, ORGAN RENTOWY, PROSIONEK, DZIWONIA, KORDELAS, PIEPRZ ZIOŁOWY, FAMA, SZUM, WIEWIÓRKA, NAWAŁNIKI, ROMALEOZAURY, PYTONIAKOWATE, MAKABRESKA, KUBRAK, PRAWO MEDYCZNE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, RAK SZLACHETNY, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MIERIS, CYKL ZEGAROWY, ŻYŁKA, LIRNIK, FORMA, SYNEKURZYSTA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KB, LYGODIUM JAPOŃSKIE, GAWIALOWATE, ZNICZEK, BĄBELEK, PODRZENIOWATE, NERWIAK, GOT, CZAOHUZAUR, YB, WCIORNASTEK, CZYŻ, CZŁOWIEK PRACY, SSAK DRAPIEŻNY, SKOREK, NIETOLERANCYJNOŚĆ, SYMULATOR LOTU, SYMFONIA, RYJKOWCE, TOALETA, BOLA, POŁUDNICE, LORISOWATE, SZPARA, MARUDER, PACHOLĘ, SOSRĘB, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, KOMBINACJA NORWESKA, KURKA, BIAŁOZĘBOWATE, USZYSKO, DOWCIPNIŚ, GRUPA TORSYJNA, KLASÓWKA, KACZKA CZUBATA, REKWIZYCJA, SZARŻNIKOWATE, OSŁONICE, WUZETKA, TENIS, MISJA, PRZYKWIATEK, DURNOŚĆ, LESZCZYNA, ŻUBR NIZINNY, ENERGIA GEOTERMALNA, KOT DOMOWY, GALASÓWKOWATE, MUŚLIN, GRYZOŃ, ZADYCHRA, DALMIERZ LASEROWY, FACELIOWATE, SAUNAMISTRZ, WYSMUGOWATE, ANDRUT, IRANISTAŃSKI, DRZYM, BLESKOTKA, FILOGENEZA, HOACYN, INFORMACJA, PODWOIK ZACHODNI, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, TRZECI, MACZUGOWIEC, WŁÓKNO WĘGLOWE, KIEŁZNO, JEDNOSTKA MIARY, FLAMINGI, POMARAŃCZA, TOCZKOWATE, KUDŁACZ, ŁUPEK DACHOWY, BAWICIEL, TYBELAKOWATE, EUFAUZJA, STRUNOOGONOWE, STONKOWATE, PELIKANOWATE, ZAMEK KLINOWY, CZAPLOWATE, MISIACZEK, ALARM BOJOWY, PAROWANIEC, OPARZENIE, WOLNE, KIEŁŻ BRZEGOWY, STYLIKOWCE, PETABAJT, MRUKOWATE, MELISA, ŚMIERCIOŻERCA, UKWIAŁ, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, ABLUCJA, PŁOZA, KONTUSZ, PUDERNICZKA, DIKREOZAURY, KORELACJA CZĄSTKOWA, RETUSZ, ICHTIORNISY, DZIWONIA, BUDOWLANIEC, KOALOWATE, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, LEBERWURST, BICZ SZKOCKI, ZBROJENIE, PINCZER KARŁOWATY, WSPÓŁPLEMIENIEC, TAKSON MONOTYPOWY, MISJE, SKALA PORÓWNAWCZA, AMBYSTOMY, ZBRODNIA STALINOWSKA, WSTRZĄS, GERMANIZATOR, BRZMIK, NIESPORCZAKI, KIEŁŻ ZALEWOWY, SEPARATKA, DESTRUKCYJNOŚĆ, BIELNIK BIAŁY, KWADRATNIKOWATE, MIŁOŚĆ, JELENIOWATE, LOGIKA, LIST APOSTOLSKI, PIEKARNIK, KRÓTKOSTERNIK FILIPIŃSKI, DZIESIĘCIONÓG, TERMOMETR LABORATORYJNY, KRWIOBIEG, FLEKSYJNOŚĆ, KUSOKURKA PLAMISTA, MUFLON KANADYJSKI, EMU, STREFA, PLESZKA, SIERPÓWKA, HAKONOSOWATE, KRZYWOSZYJOWATE, PILCHOWATE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, MISIEK, ŁUK TRIUMFALNY, BORECZNIK SOSNOWIEC, KATON, DOBRO INWESTYCYJNE, UMOWA ADHEZYJNA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, ABYSOBENTAL, NARZĄD WYDALNICZY, LESSONIOWATE, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, WIĄŚLOWATE, GRUJECZNIKOWATE, LED, TUKAN, DZIOBOROŻEC, FLASHBACK, KONFEDERACJA WOJSKOWA, KREDYCIK, ŻÓŁWIE LĄDOWE, KOMPLEKS, PYZA, TAPIR PANAMSKI, WÓZKOWY, TEMPERATURA, JELENIOWATE, MANAKIN, SZACHRAJ, SZURPKOWATE, PIÓROLOTKI, AKSJOMAT, KUCHY, PÓŁPIĘTRO, ROZPRZE, STROP, PAWIAN MASAJSKI, PLUSZCZ, MAGNETYZM, PRZETARG NIEOGRANICZONY, MUZYKA TŁA, ?KSOBNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CEPHALOTAXACEAE - RODZINA ZALICZONA W SYSTEMIE REVEALA DO MONOTYPOWEGO RZĘDU GŁOWOCISOWCÓW (CEPHALOTAXALES), W INNYCH SYSTEMACH ZALICZANA ZWYKLE DO RZĘDU CISOWCÓW (TAXALES) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CEPHALOTAXACEAE - RODZINA ZALICZONA W SYSTEMIE REVEALA DO MONOTYPOWEGO RZĘDU GŁOWOCISOWCÓW (CEPHALOTAXALES), W INNYCH SYSTEMACH ZALICZANA ZWYKLE DO RZĘDU CISOWCÓW (TAXALES)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOWOCISOWATE Cephalotaxaceae - rodzina zaliczona w systemie Reveala do monotypowego rzędu głowocisowców (Cephalotaxales), w innych systemach zaliczana zwykle do rzędu cisowców (Taxales) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOWOCISOWATE
Cephalotaxaceae - rodzina zaliczona w systemie Reveala do monotypowego rzędu głowocisowców (Cephalotaxales), w innych systemach zaliczana zwykle do rzędu cisowców (Taxales) (na 13 lit.).

Oprócz CEPHALOTAXACEAE - RODZINA ZALICZONA W SYSTEMIE REVEALA DO MONOTYPOWEGO RZĘDU GŁOWOCISOWCÓW (CEPHALOTAXALES), W INNYCH SYSTEMACH ZALICZANA ZWYKLE DO RZĘDU CISOWCÓW (TAXALES) sprawdź również:

przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin ,
Engraulis australis - gatunek morskiej ryby z rodziny sardelowatych (Engraulidae) ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów; specjalnie wykonana blacha, wprawiana w wibracje poprzez uderzenia młoteczkiem lub pociągnięcia smyczkiem i jednoczesne wyginanie ,
rodzaj obuwia, sandał ze skrzydełkami ,
ciało parlamentarne niektórych państw ,
generator akustyczny nieposiadający elementów ruchomych (ewentualnie elementy drgające) zamieniający energię strumienia gazu lub cieczy w energię drgań akustycznych ,
(rozruchowy) pręt służący do uruchamiania urządzenia do ciągłego odlewania stali ,
karp gotowany lub duszony polany sosem z migdałami i rodzynkami ,
kolor srebra ,
muzykolog i dyrygent ur. w 1933 r., kierownik chóru Uniwersytetu Warszawskiego ,
dział akustyki, który zajmuje się budową narządów mowy i słuchu ,
cecha kultury, człowieka, np. bycie stworzonym na obraz Boga, wykorzystanie obrazków, znaków jako techniki przedstawiania ,
Vorticella - rodzaj organizmów należących do typu orzęsek (Ciliata) ,
miasto nad Nilem (Egipt) ,
batalion piechoty walczący przeciw oddziałom pancernym ,
himalajski ptak z rodziny bażantowatych ,
wyrodek ,
zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością ,
kobieta, która jest wytrwała i waleczna ,
pisarz francuski (1873-1914), dramaty mistyczne, poematy religijne, szkice polityczne i literackie ,
człowiek wybredny, taki, który nie wszystko jada, często krzywi się na jedzenie, odmawia konsumpcji, ma specyficzne przyzwyczajenia żywieniowe ,
odmiana pop-artu charakteryzująca się ukazaniem przedmiotów codziennego użytku w nietypowym, przerysowanym ujęciu oraz zastosowaniem żywych, jaskrawych kolorów ,
obraźliwie o nędzarzu, który grzebie w śmietnikach np. w poszukiwaniu jedzenia ,
ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, prowadzona samodzielnie, niezależnie od trasy kołowej, bogato zazieleniona i wyposażona w drobne elementy wypoczynku ,
litość, miłosierdzie ,
łąkowa bylina z rodziny różowatych o liściach w rozecie i leczniczym zielu i kłączu ,
grupa księży, często z jakiegoś terenu ,
związek chemiczny, sól lub ester kwasu azotowego (HNO3); krystaliczna substancja, dobrze rozpuszczalna w wodzie, ma silne właściwości utleniające ,
Neuquenraptor - rodzaj dinozaura z rodziny dromeozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
potrawa przygotowana z gorącego sera i białego wina lub mięsa i oleju, lub czekolady; pochodzi z kuchni szwajcarskiej, ale jest też bardzo popularna we Francji i we Włoszech

Komentarze - CEPHALOTAXACEAE - RODZINA ZALICZONA W SYSTEMIE REVEALA DO MONOTYPOWEGO RZĘDU GŁOWOCISOWCÓW (CEPHALOTAXALES), W INNYCH SYSTEMACH ZALICZANA ZWYKLE DO RZĘDU CISOWCÓW (TAXALES). Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast