PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAK SYGNAŁOWY to:

Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.678

NEHRING, PIANKA POLIURETANOWA, ŻUBROŃ, SMUŻKA LEŚNA, KAMIKADZE, KOŃ KUZNIECKI, LINDROS, ALGAZEL, GORYCZKOWATE, UMBRA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, METODA TERMICZNA, ZWIERCIADŁO, NIEŁAZ PLAMISTY, JAPONICA, MISTRZ CEREMONII, BARTNIK, ENCELADUS, HAGRYF, WALGINA RDESTNIAK, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, COROCZNOŚĆ, CEFADROKSYL, SALWINIA, TOPSPIN, MIKOLOGIA, GORAL DŁUGOOGONIASTY, RETRO, PYRA, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, CZEREŚNIAK, PLANETA TYPU JOWISZ, OSET SINY, MAGIA ADDYTYWNA, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, TREP, NEOBEHAWIORYZM, CZUCIE SOMATYCZNE, SPIRALA HIPERBOLICZNA, BIROFIL, BRYDŻ SPORTOWY, SAMOLUBNY DNA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ROZBRATEL, PAKIET, ŁOPUSZNO, VISBY, REEWANGELIZACJA, OJSTRACH, ANTYKATOLICYZM, JAŁOWIEC, LUSITANO, NUTA, BEZLOTKI, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, GENERATOR ELEKTRYCZNY, WAGON SPECJALNY, DNI, ŻEGLOWNOŚĆ, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, BORAS, MAPNIK CAGLE'A, IRANISTAŃSKI, AKADEMIA, ŚWIECA, MANTO, WOMBAT PÓŁNOCNY, DESKRYPCJA OKREŚLONA, PRZYRÓW, KLIMAT KONTYNENTALNY, KROKODYLEK, DYNASTIA SALICKA, BÓBR OLBRZYMI, WSPÓŁPLEMIENIEC, SIEDLISKO, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, WĄTEK, KONTRAST NASTĘPCZY, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, MAKRON, NIEŻYCZLIWOŚĆ, KOMÓRCZAKOWATE, WYŚCIG, KAPITALZAUR, HAZUKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, ODKAŻACZ, TRZECIA POWIEKA, EKSŻONA, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, WAMPIRZYCA, BRACHIOZAURY, KROŚNICE, HIPARION, JEJMOŚCIANKA, NAGÓRNIK, DZIESIĘCINA SNOPOWA, MINIA, JAZZ, TUSZÓW NARODOWY, CUMBIA, ŻYWOTNIK, OLEJ JADALNY, PATRONKA, MANNA, WSPÓŁRZĄDCA, SŁAWNO, ALGONKIN, GRZYBOWO, JAM, DRZEWO ŚWIATA, LOTKA, ATAWIZM, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, MECHOWCE, KIKONGO, KACZKA, ŁĄCZNICOKRĘGIE, SKAŁA MAGMOWA, BOMSTENGA, MLECZ, ZADAR, DROGA BEZPRZETARGOWA, SYNCOM, GWIAZDKA, ABSTRAKCJONISTA, RUCH HIPPISOWSKI, JON WODOROWY, ŚCISŁY POST, KOZAK REJESTROWY, KOPALINA LECZNICZA, SZYBKI BILL, BORSUK, JELEŃ WIRGIŃSKI, OSIKA, JOŃSKI, KAPTURNIK, EGRETA, WŁASNOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, LASSO, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, CECHA RECESYWNA, DRĄŻEK SKRĘTNY, KLIKER, EKSPARTNERKA, ŁOŻYSKO, SIEDLISKO, BIODROWA, KOMPUTEROWIEC, SEWELE, POZIOMKA TWARDAWA, TIARA, BADANY, STYL DORYCKI, PIĘCIORNIK, TRANSPARENTNOŚĆ, NIBYJAGODA, KOLCZAK, BŁONA ŚWIATŁOCZUŁA, ALGOLOGIA, MODRASZEK AGESTIS, WIĘZADŁO, MEZOZAUR, NOAZAUR, ROKIET ŁĄKOWY, POROBNICA, WOLBÓRZ, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, WIZUALIZACJA, MAMUT CESARSKI, FASHIONISTKA, POLIGAMIA, DWUPRZODOZĘBOWCE, OPCJA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PROKURATOR GENERALNY, LICYTACJA, CALLISTO, CYBERNETYZACJA, OJCIEC CHRZESTNY, PRACOWNIK, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, LUDWINÓW, WAHACZ, POMARAŃCZA, ŚLEDZICIEL, POLIGAMISTKA, HANUSIK, RODZICIELKA, TELIPTERYS BŁOTNY, DRUT, MODRASZEK NAUSITOUS, PAPROTNIK BRAUNA, RATAJ, PIĘCIORNIK NISKI, TŁOKA, KARCICIEL, MOPEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, WYCHOWAWCA, LUTERANIZM, TEJU KROKODYLOWY, DRAMAT, MAŚLAK CZERWONY, KURATOR SĄDOWY, ROŻENIEC, ZACHÓD, OSTRONÓG, SUBSKRYBENTKA, ATRYBUCJA, BRANLE, OBIEG SYNODYCZNY, AZOLLA DROBNA, BĄCZEK, PRZEKŁADACZ, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, REDEMPTOR, TYBET, POSŁANNIK, HURTNICA WSTYDLIWA, IMMUNOCHEMIA, PIESTRUSZKA, SĄD, GRAEFE, KLAWIATURKA, ZNAK ZODIAKU, BUSZÓWKOWATE, BEZPIECZNIK NASTAWNY, LEOPARD, PLEWKA, MARYSIN, WERSOLOGIA, RUDKI, NIĆ WIODĄCA, ANTOLOGISTA, ŁAŃCUSZEK, NERECZNICA BORRERA, MODRASZEK ALEKSIS, AKT STRZELISTY, PIECZEŃ, KORONKA BRUKSELSKA, LIZARAZU, ZIELENICE, SOSNA LIMBA, POŁÓW, FLOWER POWER, DARNIÓWKA POSPOLITA, ACHROMATYNA, PRZĘŚL, PRINCESSA, STYL GOTYCKI, JUNIORKA MŁODSZA, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, IZM, PCHEŁKI, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, RÓWNOLATKA, EMOTIKON, PREKLUZJA, AMBASADORKA, PRZESŁUCHANIE, GEODEZJA GÓRNICZA, UNIWERSYTUTKA, PLEZJOPLEURODON, NAZWA JEDNOSTKOWA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SĄD POLUBOWNY, DOMICYL, KOBIAŁA, PLOMBA, DRAPIEŻCA, LIZAWKA, POLEGŁA, PUSZKIN, PAŁUKI, TRASZKA GRZEBIENIASTA, NOWOWIERCA, REKWIZYCJA, SZEREG POTĘGOWY, GANIMEDES, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, SUMAK, BŁAWATNIK, STOPKA, URUBU CZARNY, ROMANIZM, MALINA TEKSZLA, KORYTO RZEKI, AŁMA-ATA, SODOKU, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, TOPNIK, BERGSLAGEN, REGIMENTARZ, LEPTON, SASAFRAS, PASTWA, ?UPROSZCZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.678 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAK SYGNAŁOWY Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAK SYGNAŁOWY
Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 12 lit.).

Oprócz PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PACIFASTACUS LENIUSCULUS - JEDEN Z GATUNKÓW RAKÓW POCHODZĄCYCH Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH TAKŻE W EUROPIE, W TYM W POLSCE; ZOSTAŁ SPROWADZONY W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH DO SZWECJI, A PÓŹNIEJ DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH, POWODEM JEGO INTRODUKCJI BYŁA ODPORNOŚĆ NA DŻUMĘ RACZĄ, KTÓRA POWODOWAŁA WTEDY MASOWE ŚNIĘCIA RODZIMYCH GATUNKÓW RAKÓW. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x