UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA LUB ODTWARZANIA NUT BEZ KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO ODNIESIENIA, TRWAŁA PAMIĘĆ PEWNYCH SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI DŹWIĘKÓW, AKORDÓW CZY TONACJI, KTÓRA UMOŻLIWIA ICH ROZPOZNAWANIE BEZ ODWOŁYWANIA SIĘ DO DŹWIĘKU WZORCOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁUCH ABSOLUTNY to:

umiejętność rozpoznawania lub odtwarzania nut bez korzystania z zewnętrznego odniesienia, trwała pamięć pewnych specyficznych właściwości dźwięków, akordów czy tonacji, która umożliwia ich rozpoznawanie bez odwoływania się do dźwięku wzorcowego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA LUB ODTWARZANIA NUT BEZ KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO ODNIESIENIA, TRWAŁA PAMIĘĆ PEWNYCH SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI DŹWIĘKÓW, AKORDÓW CZY TONACJI, KTÓRA UMOŻLIWIA ICH ROZPOZNAWANIE BEZ ODWOŁYWANIA SIĘ DO DŹWIĘKU WZORCOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.533

GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, GAJDY, ZDARZENIE, KONCERN, RACJA, ORTOPTYK, CHROPAWOŚĆ, KRAJE, HIPERTEKST, FELDMARSZAŁEK, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, FORYŚ, KOMUNIK, OBSZAR, ZWODNICZOŚĆ, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, OBCHODOWY, KATERING, TARLICA, MAJOWY ROBOTNIK, TŁUMACZ, CENTYMETR, KRÓLEWIĘTA, WIESZAK, NATURALIZM, POLAROID, KANAŁOPATIA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, DWUSETKA, AZOLLA PAPROTKOWA, PIĘCIOGROSZÓWKA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, MOWA, NATYWIZM, ABAJA, ZAKWASZENIE, SZTUCER, PROFESOR, BEZKASTOWIEC, KAGANIEC, WOLUMEN OBROTÓW, PRAKTYCZNOŚĆ, AMFIBIJNOŚĆ, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, FUNKCJA ADDYTYWNA, SIEWKA, MAZUR, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, FLEGMATYZATOR, UPAŁ, DIAFTOREZA, ADAPTACJA, PÓŁTUSZA, WAHADŁO, LABORATORIUM GALENOWE, DZIESIĄTA MUZA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, WŁAMANIE, KEKSÓWKA, SY, WYNIOSŁOŚĆ, JEDENASTKA, PŁASZCZ DOLNY, KONWENT, PIÓRO, EWOKACJA, TYMIANEK, TERCJA OBRONNA, SQUATTER, PREPARATYKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, SIEĆ, MIEJSCE, FIRN, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, AEROLOGIA, STAN, WYGODNICTWO, GERMANISTYKA, SOLARKA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, LĘK DEZINTEGRACYJNY, MULTIPLEKS, MAKI, SUTANELA, GLIF, MAK, PARTYKUŁA, IDIOGRAFIZM, GRZEBACZ, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, CEP, ALEUCKI, SUMA ZEROWA, FLASZKA, BUDOWNICTWO, GERMANISTYKA, LODOWIEC FIELDOWY, GERONTOLOGIA, CHOMIK, PRZYBYWAJĄCA, PRACA INTERWENCYJNA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, KOCHAŚ, NUMERANT, MASZT, ZAGOŃCZYK, RACZYNA, CYKL WEGETACYJNY, BIOGEN, KNOT, BBS, FIOLET GORYCZKI, CYGARETKI, ZUPA ŚMIECIOWA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, SZTUCZNY SATELITA, ZIMOWISKO, SEPTYMA, TRUSIA, ORGANIZATOR JĄDERKA, CYBORIUM, GERIATRIA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, UKŁAD, AWANTURA, ORTOPTYSTKA, ZNAMIENITOŚĆ, KNECHT, PACHCIARZ, ICHTIOLOGIA, AKCJA IMIENNA, PISZCZAŁKA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, FIKSACJA, NONI, WYBLINKA, KOMBAJN, FETYSZYZM, DŻUNGLA, BARWY, CHOROBA FORESTIERA, WEKA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, ROZBIEŻNOŚĆ, CALYPSO, WYKONAWCA, STARTER, SZARMANT, STANDARD EMISYJNY, ORTOCENTRUM, GRASICA, MARCHWIANE RĘCE, WOLNOAMERYKANKA, STRUNA GŁOSOWA, ANTYCYPACJA, TAŚMA, FOTORECEPTOR, FAŁDA, PODMIOT, STACJA, CHAŁTURSZCZYK, KONSUMENT, WIELOPESTKOWIEC, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, ANTYKADENCJA, PRZYCISK, BANDAŻ, PIEC PŁOMIENNY, GAŁĘZATKA KULISTA, ROZWÓJ, BROŃ AUTOMATYCZNA, PODREGION, GEREZA KRÓLEWSKA, BIURO PERSONALNE, FRYGOWIE, SUCHOWIEJ, KRATER, MGŁAWICA, KOJARZENIE, BALANS, PRAWO ZATRZYMANIA, FAŁSZYZM, DOKER, PŁONIWOWCE, GOŁĄBEK, MILCZĄCA ZGODA, KOASEKURACJA, KASKADER, SKRAJNIK DZIOBOWY, KONEW, GRADACJA, LACROSSE, FLASZKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, DIWA, JEDLICA SINA, SER, KLERK, OBRAZOBURCA, RAK PRĘGOWANY, STOŻEK DZIOBOWY, SOCZEWKA, PERCHA, MISZNA, BATAT, OLIWA Z OLIWEK, DOMENA INTERNETOWA, LALKA, TRUST, DOŚWIADCZALNIK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, KOMORA MINOWA, TURANIEC, WIELKI STEP, WIDŁOZĘBOWCE, TOM-TOM, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, RYNEK HURTOWY, TO COŚ, LIMBO, MASZYNA ELEKTRYCZNA, WAN, BUJANIE, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ZDZIWIENIE, DRUT, WATRUSZKA, HURTNICA ZWYCZAJNA, WIĄZADŁO, FORMACJA, TRYL, MARGINALNOŚĆ, NATURALNY SATELITA, BER, KOLASA, MALIMO, FORNALKA, ALMARIA, CZUSZKA, GESTALT, ŻYCIODAWCA, SŁOWO POSIŁKOWE, WŁÓKNO, PLAN, SIARA, NIEZGUŁA, SYMPTOMAT, RÓŻA SKALNA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, WŁODARZ, FAVELA, PISTOFON, WYCIĄG TOWAROWY, KALKA JĘZYKOWA, PLANETARIUM, AKT PŁCIOWY, KARTAGIŃSKI, TRZECI PLAN, TORBIEL SKÓRZASTA, KUBAS, ARCHITEKT WNĘTRZ, WĘGLIK SPIEKANY, TELEWIZJA KABLOWA, POJAZD KOSMICZNY, CYK, KOD BINARNY, KOLCZAKOWATE, KONTUR, OFIARA, SZTUKA ZIEMI, CZYNNIK PRODUKCJI, SZPIK KOSTNY, DOMOFON, SAŁATA, EKSPRES PRZELEWOWY, SECESJONISTA, TAŚMOWY, POCZEKALNIA, SABOTY, AKCENT OSTRY, RESIDUUM, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, KOMPETYCJA, PULWERYZATOR, PROGRAM WYBORCZY, RANA POSTRZAŁOWA, GATUNEK PARASOLOWY, BYDLĘ, FUTERKO, HULK, NALEPKA, TALAR, DOBRODZIEJKA, WATERPOLISTKA, ACID WESTERN, ?DZIEWCZYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.533 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA LUB ODTWARZANIA NUT BEZ KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO ODNIESIENIA, TRWAŁA PAMIĘĆ PEWNYCH SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI DŹWIĘKÓW, AKORDÓW CZY TONACJI, KTÓRA UMOŻLIWIA ICH ROZPOZNAWANIE BEZ ODWOŁYWANIA SIĘ DO DŹWIĘKU WZORCOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA LUB ODTWARZANIA NUT BEZ KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO ODNIESIENIA, TRWAŁA PAMIĘĆ PEWNYCH SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI DŹWIĘKÓW, AKORDÓW CZY TONACJI, KTÓRA UMOŻLIWIA ICH ROZPOZNAWANIE BEZ ODWOŁYWANIA SIĘ DO DŹWIĘKU WZORCOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁUCH ABSOLUTNY umiejętność rozpoznawania lub odtwarzania nut bez korzystania z zewnętrznego odniesienia, trwała pamięć pewnych specyficznych właściwości dźwięków, akordów czy tonacji, która umożliwia ich rozpoznawanie bez odwoływania się do dźwięku wzorcowego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁUCH ABSOLUTNY
umiejętność rozpoznawania lub odtwarzania nut bez korzystania z zewnętrznego odniesienia, trwała pamięć pewnych specyficznych właściwości dźwięków, akordów czy tonacji, która umożliwia ich rozpoznawanie bez odwoływania się do dźwięku wzorcowego (na 14 lit.).

Oprócz UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA LUB ODTWARZANIA NUT BEZ KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO ODNIESIENIA, TRWAŁA PAMIĘĆ PEWNYCH SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI DŹWIĘKÓW, AKORDÓW CZY TONACJI, KTÓRA UMOŻLIWIA ICH ROZPOZNAWANIE BEZ ODWOŁYWANIA SIĘ DO DŹWIĘKU WZORCOWEGO sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA LUB ODTWARZANIA NUT BEZ KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO ODNIESIENIA, TRWAŁA PAMIĘĆ PEWNYCH SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI DŹWIĘKÓW, AKORDÓW CZY TONACJI, KTÓRA UMOŻLIWIA ICH ROZPOZNAWANIE BEZ ODWOŁYWANIA SIĘ DO DŹWIĘKU WZORCOWEGO. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x