DZIAŁANIE, KTÓREGO CELEM JEST UTRZYMANIE NEURONÓW I ICH FUNKCJI W OPTYMALNYM STANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEUROPROTEKCJA to:

działanie, którego celem jest utrzymanie neuronów i ich funkcji w optymalnym stanie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIE, KTÓREGO CELEM JEST UTRZYMANIE NEURONÓW I ICH FUNKCJI W OPTYMALNYM STANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.225

NIEKLAROWNOŚĆ, TRACICIEL, MONARCHIA DZIEDZICZNA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ZATOPIONA DEPRESJA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, USTĘPLIWOŚĆ, KANAŁ ŻEGLOWNY, PORÓD RODZINNY, MINERAŁ ZABARWIONY, TRATWA RATUNKOWA, KLISZA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, CYJANOŻELAZIAN, GRUPA ADDYTYWNA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, KWOTA BAZOWA, MINERAŁ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, INSTYNKTOWNOŚĆ, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, INTERMEZZO, WYRAZISTOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, ZASOBY, BIRIANI, GWAJAKOWIEC, LEGALIZM, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, LEKSYKOSTATYSTYKA, ROZMACH, BEDŁKA MUCHOMOR, BIEDACZKA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, GENIALNOŚĆ, GEOMETRYCZNOŚĆ, MUŁOWCOWATE, NATYWIZM, DAWNOŚĆ, NAUKA, SAMOWOLNOŚĆ, OBRÓT PRAWNY, WOŁYNOW, PRZELOTNICE, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, HURTOWNIA DANYCH, ŁOKIEĆ TENISISTY, TRAKEN, UROJENIE KSOBNE, BOMBA WULKANICZNA, SINGEL, INNSBRUCK, PROKSEN, FRAKCJONISTA, APLEGIER, PORAŻENIE MÓZGOWE, ZABÓR, ZŁOTE RUNO, DYNAMIKA, GUJOT, SZACHY AKTYWNE, KATASTER, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PLAZMA, NAMPULA, NIEUMARŁY, PIŁA, LODOWIEC WISZĄCY, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, REGULATOR, GNIAZDO, GOŁĄBEK, NIEMRAWOŚĆ, EGZAMIN GIMNAZJALNY, PŁONIWOWCE, PASJONISTA, KONWENCJA LITERACKA, IDEALNOŚĆ, PRĄD JEDNOFAZOWY, MODRASZEK BAGNICZEK, OJCIEC CHRZESTNY, BIONIKA, NĘDZA, PEDIATRIA, SUSZARNICTWO, PIERŚCIEŃ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, MODRASZEK IKAR, BOROWODOREK LITU, FIRMA, ILUSTRACYJNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, AKTOR, SIEDMIOKROTNOŚĆ, SROGOŚĆ, PIES RODZINNY, SŁABEUSZ, TAKSIARA, ZAPALENIEC, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, TRIANGULACJA, LINEARNOŚĆ, BIAŁA HERBATA, MODELOWOŚĆ, BECHER, WOJAK, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, FILM AUTORSKI, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, GNIEW, CUDZOŁOŻNOŚĆ, DYFUZOR, URLOP TACIERZYŃSKI, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, KONCERT ŻYCZEŃ, FUNDUSZ MIESZANY, AWERSJA DO RYZYKA, PANIKA BANKOWA, WIMBLEDON, DUROMER, IDEALIZM OBIEKTYWNY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, OBRĄCZKA, NIEDOKŁADNOŚĆ, JĘZYKI TURAŃSKIE, WYRAFINOWANOŚĆ, REALIZM, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, BODAK, GOSPODARKA RABUNKOWA, HERMETYCZNOŚĆ, SZALEŃSTWO, GUARANA, ERYTROCYT, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, TORPEDA AKUSTYCZNA, EKSMĄŻ, SÓL, LECYTYNA, POROŚL, MARCHEW, TWORZYWO, CHODZĄCA REGUŁA, RZEP, MKLIK, SAŁO, ALIENACJA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, PRAWO WIELKICH LICZB, WYMIANA GAZOWA, KOLAMINA, NARWALOWATE, KARTEL, GRZYBY ANAMORFICZNE, POLICYJNOŚĆ, SYMULACJONIZM, ZASADA KOMPOZYCYJNA, TYBETAŃCZYK, SATYRA, KASEOZAUR, STRONNICTWO, MISIEK, POŚWIST, INDEKS, ŁAJDACKOŚĆ, WARTOŚĆ DODANA, KORONKARZ, FORMALISTKA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ŻÓŁW SĘPI, PAS RATUNKOWY, POJAZD NIENORMATYWNY, PREZYDENT, PRZECHÓW, MAŁOWODZIE, SEROCZEŃ, PRZEŻYCIE, MORENA DENNA, CERKIEWSZCZYZNA, BELKA STARTOWA, FLUNITRAZEPAM, ŁAŃCUCH, SZYPLIN, SYSTEM RZYMSKI, POPRZECZKA, FIKOLOGIA, MIESZALNIK, OKSYTAŃSKI, JĘZYK MASZYNOWY, AGROFIZYKA, REPETYTYWNOŚĆ, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, NIEDELIKATNOŚĆ, TWIERDZENIE STOKESA, STAŻ, KUTYKULA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ALT, BEZSENS, POWAŻNOŚĆ, KOD DWÓJKOWY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, BAJER, CHOROBA CYWILIZACYJNA, NEUROPRZEKAŹNIK, OBTŁUKIWANIE, ŚWIECA, ANALIZA FRAZOWA, ORTOPTYSTA, KARMIENIE, POCHODNA FORMALNA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, NIEMORALNOŚĆ, DZIAD, TĘGI UMYSŁ, TURBINA GAZOWA, MAGIEL, SKUN, NAPĘD TAŚMY, GETER, OCZYSZCZALNIK, ROTATOR, HERBATA BIAŁA, PĘPAWA DWULETNIA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, PLURALIZM, NICPOŃ, ZASADA MACHA, ŻEBRO, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BONANZA, PRZYSADKA MÓZGOWA, PRODUKT LECZNICZY, SPEKULACJA, STROIK, WSPOMAGANIE, STANOWISKO, PARTYKUŁA, TOPOLOGIA SZYNOWA, MYDELNICZKA, LIROGON SKROMNY, TRAF, FRAJER, NADWYŻKA KONSUMENTA, JAŚMINOWIEC WONNY, MANDAT, CROSSING-OVER, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, KLINKIER, BLEDZIUCH, CHROMOSOM FILADELFIA, MECH JAWAJSKI, GRATIS, PIENIĄDZ TOWAROWY, ILORAZ RODZINNY, EPISTOLOGRAFIA, SEDALIA, SALONOWIEC, ROZPLENICA PERŁOWA, SZCZAWIÓWKA, NIESPRAWNOŚĆ, ILUZYJNOŚĆ, KWARC ZIELONY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PEWNIK, BEZKLASOWOŚĆ, PODRZĘDNIK, USZKA, JUNKIERSTWO, OZDOBNIK, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, WSIOK, ŁONO, ORATORIANIE, REWANŻ, GRZYB SITARZ, STRYJ, NIECHLUBNOŚĆ, NADWYŻKA HANDLOWA, GALERIA SŁAWY, KRWIOBIEG, PŁEĆ, PASZTET, AEROGRAFIA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, STAN WODY, SESJA, ZMIANA, KOPARKA ZBIERAKOWA, PŁOMYK, SATELITA SZPIEGOWSKI, TORBACZE, LOGIKA KIERUNKOWA, ?OBRAZOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.225 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIE, KTÓREGO CELEM JEST UTRZYMANIE NEURONÓW I ICH FUNKCJI W OPTYMALNYM STANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIE, KTÓREGO CELEM JEST UTRZYMANIE NEURONÓW I ICH FUNKCJI W OPTYMALNYM STANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEUROPROTEKCJA działanie, którego celem jest utrzymanie neuronów i ich funkcji w optymalnym stanie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEUROPROTEKCJA
działanie, którego celem jest utrzymanie neuronów i ich funkcji w optymalnym stanie (na 14 lit.).

Oprócz DZIAŁANIE, KTÓREGO CELEM JEST UTRZYMANIE NEURONÓW I ICH FUNKCJI W OPTYMALNYM STANIE sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - DZIAŁANIE, KTÓREGO CELEM JEST UTRZYMANIE NEURONÓW I ICH FUNKCJI W OPTYMALNYM STANIE. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast