CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CHMURNY, PONURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHMURNOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest chmurny, ponury (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CHMURNY, PONURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.936

ZGNIŁOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, FIRCYK, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ZGODNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ, START-UP, OLDBOY, NIELOGICZNOŚĆ, RINOWIRUS, PATYK, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, NIEOSTROŻNOŚĆ, POLEPSZACZ, SYRENA ALARMOWA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, ZUPA NA GWOŹDZIU, POLITYKA PODATKOWA, ARGUMENT, WSKRZESICIEL, ZGORZEL, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, ŚMIECIARZ, SPÓLNIK, EKSPOZYCJA, KLUCZ WIOLINOWY, KONIDIUM, MURSZ, LOMUSTYNA, POUSSIN, OGONICE, KOŃCÓWKA, SIŁOWNIK, LUDZIK, UNDEAD, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, BEZGRANICZNOŚĆ, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, REEDUKATOR, SPACHACZ ZIELONAWY, ULUBIENIEC, STYL KLASYCZNY, DOZÓR BÓŻNICZY, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, DOWÓD, NISZA, RYWALIZACYJNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, IMPRODUKTYW, GMT, CZTERNASTKA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, KAPELUSZ PANAMSKI, TORFOWISKO WYSOKIE, ADWEKCJA, ANALIZA LITERACKA, DOSTĘP WARUNKOWY, DRĄG TŁOKOWY, AEROFON, JAZ ZASTAWKOWY, PODNOSKA, DEGRESJA PODATKOWA, GÓWNIANOŚĆ, PIEC ŁUKOWY, AROGANT, IRLANDZKOŚĆ, DEBILNOŚĆ, PRZYSADZISTOŚĆ, PRZEKLĘTNIK, NASZYWKA, SOCZEWKA, METABOLIT WTÓRNY, GORYCZAK, AUTOKRACJA, TOPOLA CZARNA, ROZTWÓR WZORCOWY, NEFROLEPIS WYSOKI, DANE BIOMETRYCZNE, FIZYCZNOŚĆ, ŻMIJA, MAKAK CZUBATY, PRAWO PUBLICZNE, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, ZAMKNIĘTOŚĆ, SOS MALTAŃSKI, FALISTOŚĆ, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, DWORNOŚĆ, GRAF PÓŁEULEROWSKI, RODELA, PARTIA, MŁOT, UCHAL, CITRONELLA, ORLICZKA MIECZOWATA, SZORSTKOŚĆ, MODRASZEK KORYDON, OKRĄG WPISANY, DOŻYWOCIE, EDUKACJA EKOLOGICZNA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, WITALNOŚĆ, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, MOHRG, INTENDENT, OŚWIECONOŚĆ, UPOJNOŚĆ, ZGREDEK, ANKSJOLITYK, DIABELSKOŚĆ, MALOWANIE, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, GORĄCZKA, STRATEGIA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, HISTORIA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, INTELEKTUALISTA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, POWOLNOŚĆ, PIEGOWATY, UKŁAD ODNIESIENIA, BLACHOWNIA, STRONA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MASKA, KREDYT HIPOTECZNY, CHODZĄCY TRUP, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, JĘZYK PORTUGALSKI, PRAGMATYCZNOŚĆ, SZORY, DIAGNOZA, DOMINACJA CAŁKOWITA, KRYMINAŁ, STRONNICTWO, NIEMIECKOŚĆ, DWUPŁCIOWOŚĆ, ZJAWISKO NATURALNE, JAŹŃ, BALLADZISTA, STAN WODY, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, NIEPORZĄDNOŚĆ, RYGIEL, LUGER, RASOWOŚĆ, BADANY, WAFEL, PRZETWORNIK, MALAJALAM, DRAGA, SADOWNICTWO, KANAFARZ, HELIOCENTRYZM, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, KŁOPOTLIWOŚĆ, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, MANDAT, RDZEŃ, POWIJAK, PYSK, ŻYWY POMNIK, ŚLIWA, GRZYBY ANAMORFICZNE, GYROS, PRZEWROTNIK, CYNKOTYPIA, DECYZJA OPTYMALNA, ZAIMEK PYTAJNY, CYSTOSTOMIA, PRZEDMIOT, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, PORYWCZOŚĆ, ROCK AND ROLL, SWÓJ, ZABYTEK, PIÓRO, MOTOR, HÄNDEL, FLUCV, POWAGA, SUBTELNOŚĆ, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, POMYŚLNY WIATR, SPRĘŻYSTOŚĆ, MAŁODUSZNOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, NIEJEDNOLITOŚĆ, LITOŚCIWOŚĆ, STONÓG MYSZATY, LUKRECJA, STROIK, RADŻA, MALARSKOŚĆ, 2-AMINOETANOL, ZAKOCHANY, AKT OSKARŻENIA, DOWOLNOŚĆ, NIEZDARNOŚĆ, SHERGOTTYT, MIASTOWOŚĆ, PRELUDIUM, PUNKT TONIZUJĄCY, WESOŁOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, MARUDNOŚĆ, PASTEWNIK, WAFELEK, STAROŚĆ, CZŁOWIEK GUMA, OGRANICZONOŚĆ, LICZBA POJEDYNCZA, ZEN, ZŁODZIEJ, AEROZOL, ŻYŁA PODKOLANOWA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, UZBROJENIE, NAZWA ZWYCZAJOWA, KORYTO, OBYCZAJNOŚĆ, INKA, STALMACH, SROM, LOTNE PIASKI, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, GOŁĘBIE SERCE, CHUDOŚĆ, SIATKÓWKA, DYSK ELASTYCZNY, AUTOBUS, SYNONIMICZNOŚĆ, OBUNOGI, TWÓR, ŁYKACZ, HAMULEC BĘBNOWY, BEKON, TATO, ANIOŁEK, ZADRA, KOCIE OKO, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, CHOINKOWOŚĆ, ZAJOB, TUALETA, WARSTWA OZONOWA, JEZIORO DYSTROFICZNE, WEKTOR, CORONET, WIDŁOWOŚĆ, KONCERNIAK, BUTA, WSPÓLNY ZASÓB, APROBATA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, UPIĘKSZENIE, TOPOS, PASKOWNIK ZMIENNY, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, CYKL AZOTOWY, LEWOSKRĘTNOŚĆ, OKRĘT DESANTOWY, LIŚCIAK, BEZWYZNANIOWIEC, PALUDAMENT, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PLASTYCZNOŚĆ, BEZSZKODOWOŚĆ, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, JĘZYK WEWNĘTRZNY, RĘKAW, WŁAŚCIWOŚĆ, PATATAJKA, OPONKA, AZT, BALKONETKA, IZOTROPIA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, ZACHODNI GORYL NIZINNY, NIEROZUMNOŚĆ, FRYBURG, DYNAMICZNOŚĆ, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, JĘZYK, SAMOREALIZACJA, SEJM ROZBIOROWY, BAŚNIOWOŚĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ZŁOŻENIE, INDIAŃSKI, ?WIGILIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.936 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CHMURNY, PONURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CHMURNY, PONURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHMURNOŚĆ cecha człowieka, który jest chmurny, ponury (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHMURNOŚĆ
cecha człowieka, który jest chmurny, ponury (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CHMURNY, PONURY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CHMURNY, PONURY. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast