ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU OBRONNEGO, KTÓREGO CELEM JEST SPOWODOWANIE WYBUCHU POCISKU, ABY ZABEZPIECZYĆ WŁAŚCIWY STROP, ŚCIANĘ LUB FUNDAMENT OBIEKTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYTA DETONACYJNA to:

element konstrukcyjny budynku obronnego, którego celem jest spowodowanie wybuchu pocisku, aby zabezpieczyć właściwy strop, ścianę lub fundament obiektu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU OBRONNEGO, KTÓREGO CELEM JEST SPOWODOWANIE WYBUCHU POCISKU, ABY ZABEZPIECZYĆ WŁAŚCIWY STROP, ŚCIANĘ LUB FUNDAMENT OBIEKTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.916

SMOK WAWELSKI, NIESTABILNOŚĆ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, SEKSISTOWSKOŚĆ, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ALUZJA, ODBIJACZ, WYROBISKO GÓRNICZE, WIERSZ, PROWINCJA, FIRMA-WYDMUSZKA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, LIST, BŁOTNIAK, KLUCZ, ANTABA, CHOROBA POPROMIENNA, REFERENDUM GMINNE, ZAOPATRZENIE, NARY, LUSTRO TEKTONICZNE, PARALELIZM, LOGOPEDKA, RAJKA, PARASOL, BANK ZRZESZAJĄCY, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, E-LIQUID, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ANTYWIRUS, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PISK, WYZWANIE, SOK, CUKIER WANILIOWY, WIECHEĆ, SPÓDNICZKA, BOA KRÓTKOOGONOWY, GETTER, TENIS ZIEMNY, BIOKOMINEK, KARABIN PLAZMOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, BANDAŻ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, MUR OPOROWY, GŁOWA DOMU, BIEL, DURNOŚĆ, NUDYSTA, DŻIN, MÓŻDŻEK, PORCELANKA, SZESNASTY, JEŹDŹCZYNI, DEFLEKTOR, BIURO, KARBROMAL, SPLĄTANIE, REPLIKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KOMORA, ZAWIKŁANIE, PIES OZDOBNY, KAWALER, KONFIGURACJA, MARSZ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KOMPONENT, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, MIASTOWOŚĆ, WĘDKA, KRĄŻNIK, POPULARNOŚĆ, PLOTER GRAWERUJĄCY, PROTEZA, SZYB, WYŁOM, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, EMOTIKONA, ZNIECZULENIE, RENATA, ŚREDNIOROLNY, SUPERPOZYTYW, WERBENA, FUNKCJA ZDANIOWA, CZUŁOŚĆ, GRZYBIARZ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ELEMENT ALGEBRAICZNY, ŻART, LUZACKOŚĆ, TARCZKA, ZBIORKOM, PLUSKWIAK WODNY, BOBREK TRÓJLISTKOWY, SMORODINÓWKA, TRANSFORMATORNIA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, PLAN SYTUACYJNY, BIORCA CEN, WRĘBNIK, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, ŚWIDOŚLIWKA, PRZEDSZKOLE, KOREK, SZCZELNOŚĆ, KLAPA, KAGUAN, RAWELIN, UNISONO, PIKA, PLURALISTA, KRYPTOREKLAMA, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, PIERDOLENIE O SZOPENIE, CZASZA, TWISTOR, MIĘTÓWKA, MENU, PIASTA, PUNKT GASTRONOMICZNY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, DŻINS, BAJER, PRZYLEPNOŚĆ, CYSTERNA, ANATOL, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PRZEGRYZKA, TOM, WDZIĘK, WRZUTA, KIEŁBACHA, ROPOWICA KŁĘBU, LAWABO, HAMBURGER, TOŃ WODNA, ZASUWA, FRAZA, TAŚMA, WIELKOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, LOBELIA, STUDNIA, PREFEKT, PYCHOTA, DUŃSKI, MISTERIUM, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, WYDZIELINA ORGANIZMU, DYPTYK, CHARTER, TRZYMADŁO, CIASTO MAKARONIKOWE, SUPOZYCJA, MIĘSOŻERCA, LINA, PROTETYKA, ĆWICZENIE, GLORIETA, BYTOMKOWIEC, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, KARTEL, STREFA ODRUCHOWA, GATUNEK MIESZANY, NADLOTKA, LÓD, BRUTALNOŚĆ, FLESZ, TATAR, MASZYNA DO PISANIA, OKRĘT, SUKA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PŁOMIEŃ, PROLIFERACJA, GLIPTYKA, PARALIZATOR, ZAZNAJOMIENIE, OCHRONNIK, DOWÓD RZECZOWY, LUTNIA, LICZBA POJEDYNCZA, MANSZETA, MUTACJA PUNKTOWA, CIMELIUM, GŁOWA RODZINY, LAUDATOR, PRZEWŁOKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, HIPOTEZA GAI, OBRZMIENIE, KAPITALNY REMONT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, TRZYKROTNOŚĆ, STRZAŁA, IDIOFON, PÓŁKULA, TURBINA PAROWA, ODKRYCIE, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, MAZUREK, LEŻNIA, POZABIBLIJNOŚĆ, DOBÓR SZTUCZNY, ZAKRES ZNACZENIOWY, SMOK, FILM DOKUMENTALNY, GŁOWA PAŃSTWA, NIECZYNNOŚĆ, PYZA, DWORAK, HUMANISTYKA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, IGLICA, UMOWA WIĄZANA, GRUPA, PRZYSADZISTOŚĆ, KONDENSATOR, SPRZĘŻAJ, DZIESIĘCIONOGI, KONCHYLIOLOGIA, AFERKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, LALKARSTWO, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, ANACHRONICZNOŚĆ, ROLETKA, KLUSKI ŚLĄSKIE, STWORZENIE, KOŚCISTOŚĆ, ZAKŁAD, SKLEPIENIE BECZKOWE, AZJATA, SKRZYNKA MAILOWA, MIKSTURA, KLASA, LASONOGI, AGNOZJA TWARZY, MARYNISTYKA, LĘDŹWIE, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, KRATA KSIĘCIA WALII, SPOILER, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, PRZYMIERZE, ŁAŃCUSZEK, FACHOWIEC, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, KRÓLOWA, RESIDUUM, CZUPURNOŚĆ, PANECZEK, WYNAGRODZENIE, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SYNAPIZM, KRÓCIEC, STROIK, WOKALIZA, SOJUSZ, PODGARDLANKA, CYJANOŻELAZIAN(III), ATAWIZM, MIKROFON DYNAMICZNY, TOPENANTA, SPLUWACZKA, DYWERSJA, KASTA, PIEPRZ CZARNY, KESON, KUGUAR, OSZCZĘDNIŚ, CZERNICA, KOSZT BEZPOŚREDNI, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NASZYWKA, PŁUCZKA, ARTYSTKA, KAPITANA, BULLETIN BOARD SYSTEM, SAGA, CZÓŁNO, ZAGROŻENIE, WISZER, RYKSZA, PODRZĘDNIK, DOLNOPŁAT, EDYKUŁA, ORGANOWCE, FOTOTROPIZM, PLAN, PIUSKA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KOALICYJKA, ?DOMICYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.916 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU OBRONNEGO, KTÓREGO CELEM JEST SPOWODOWANIE WYBUCHU POCISKU, ABY ZABEZPIECZYĆ WŁAŚCIWY STROP, ŚCIANĘ LUB FUNDAMENT OBIEKTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU OBRONNEGO, KTÓREGO CELEM JEST SPOWODOWANIE WYBUCHU POCISKU, ABY ZABEZPIECZYĆ WŁAŚCIWY STROP, ŚCIANĘ LUB FUNDAMENT OBIEKTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYTA DETONACYJNA element konstrukcyjny budynku obronnego, którego celem jest spowodowanie wybuchu pocisku, aby zabezpieczyć właściwy strop, ścianę lub fundament obiektu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYTA DETONACYJNA
element konstrukcyjny budynku obronnego, którego celem jest spowodowanie wybuchu pocisku, aby zabezpieczyć właściwy strop, ścianę lub fundament obiektu (na 16 lit.).

Oprócz ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU OBRONNEGO, KTÓREGO CELEM JEST SPOWODOWANIE WYBUCHU POCISKU, ABY ZABEZPIECZYĆ WŁAŚCIWY STROP, ŚCIANĘ LUB FUNDAMENT OBIEKTU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ELEMENT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU OBRONNEGO, KTÓREGO CELEM JEST SPOWODOWANIE WYBUCHU POCISKU, ABY ZABEZPIECZYĆ WŁAŚCIWY STROP, ŚCIANĘ LUB FUNDAMENT OBIEKTU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x