DROGA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ DROGI GŁÓWNEJ LUB SAMODZIELNĄ DROGĄ PUBLICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA ZBIORCZA to:

droga, która jest częścią drogi głównej lub samodzielną drogą publiczną (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROGA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ DROGI GŁÓWNEJ LUB SAMODZIELNĄ DROGĄ PUBLICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.955

KUCHNIA, LAMINAT, MUNICYPIUM, GAZ KOPALNIANY, FARCIARA, PĘCHERZYCA, SZLAK ŻEGLUGOWY, WASZA WYSOKOŚĆ, BIOLOG MOLEKULARNY, HUMANISTKA, ANTOLOGIA, KURACJA UDERZENIOWA, PRZEDZIAŁ, JUNIORKA STARSZA, WINO, DZIEWKA, NIEMĘSKOŚĆ, RESORT SIŁOWY, PASEK, HUCUŁ, OPOZYCJA, NACIĄG, REPRYZA, KLINGA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, PREZENT, REWERS, OBIEKTYW, DOWÓZ, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, POLIGYNANDRIA, WARZYWNIK, DEFLEKTOR, KISZKA ZIEMNIACZANA, SIŁA, RYBA AMFIDROMICZNA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, MALTA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, ŻEBRO, POJEDYNEK, BEANIA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, MURARKA, LATAWICA, HEDONIZM, BODZIEC, DRABINOWIEC MROCZNY, SUBSKRYBENTKA, SZARY RYNEK, EWOLUCJA, ZAWIADOWCA, GYYZ, MODRASZEK NAUSITOUS, KOMBAJN ROLNICZY, FARBA DRUKARSKA, RANA WYLOTOWA, TARCZA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PRĄD INDUKCYJNY, KURACJA WSTRZĄSOWA, OSKARŻENIE, CZASOWNIK POSIŁKOWY, ALEJA, PLUS, ETER, ŚLIWKA, DOSTAWCA, ZASADA, FIGURA PŁASKA, DZIEWIĘTNASTY, PŁYTA DETONACYJNA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, BEZWIETRZE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SZCZUR, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, MARYJNOŚĆ, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, AZOTAN(V), WŁADZA USTAWODAWCZA, SYGNALIZATOR, NIEPRZYSTOSOWANIE, KLEJNOT, MOBIL, UWE, FERMA, MACIEK, BIAŁY DZIEŃ, WYZWOLICIEL, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, YOUTUBERKA, FORMAT, JEDNOSTKA METRYCZNA, EKSPRES DZBANKOWY, FORTECA, MIGRACJA, ZATRUCIE, RZECZNIK PATENTOWY, NAWALANKA, CIENISTKA, WODNIAK, OBSERWATOR, KARP PO POLSKU, POZIOM, GROŹBA KARALNA, BEZIDEOWOŚĆ, TĘSKNOTA, REEWANGELIZACJA, SYGNIFIKATOR, ŚWIADOMOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, HI HAT, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, MAKAKOKSZTAŁTNE, NIEDORZECZNOŚĆ, KREDKA, PŁAT, DYFERENCJACJA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ŻYDOWSKOŚĆ, PAJACYK, PRELUDIUM, SUMATOR, PIES DO TOWARZYSTWA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, PRÓBNIK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, TAMBURA, BORDER, POWIASTKA FILOZOFICZNA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, OŚWIECENIOWIEC, GŁOWACZ, BRAMKA, DOMY, WDZIĘK, OGIER, CZASZA, ŁAZĘGA, CYNGIEL, ZERÓWKA, KASETOFON, STYPENDIUM SOCJALNE, CYNKOTYPIA, WADA DREWNA, ROPUCHA BLOMBERGA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, INFLACJA JAWNA, MURZYŃSKOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, SŁUŻKA, TRAWERS, WIDEO, HEGEMONICZNOŚĆ, SKIOFIT, OBROŃCA, OPASANIE, APARAT REGENERACYJNY, DZIURKA, SEKS ANALNY, KLINIEC, PAWIĄZ, COLCANNON, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, BURŁAK, TROPIK, GRUNT, OBLĘŻENIE, RASA PANÓW, WŁAŚCICIEL, BRYŁA, RUCH, OSĘK, ODTWÓRSTWO, PODKŁADKA, OBIEG, REFLEKSYWNOŚĆ, WIDZĄCA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, EKONOMIK, PRZEDMURZE, RÓJ, DZIESIĄTKA, PRZEDROSTEK, BIOCHEMIA, MIKROSKOP OPTYCZNY, ŁUK TRIUMFALNY, CYBORIUM, BUTLER, NAUKOWIEC, JEZIORO DRUMLINOWE, WSIOWY FILOZOF, REWIR, SIŁACZ, MORFOGENEZA, BŁONICA NOSA, OTWÓR WYLOTOWY, POCENIE, ŻARTOWNIŚ, INTERWENCJA, POPITA, NIELICZNOŚĆ, SKANER BĘBNOWY, FALA, MNIEJSZE ZŁO, OPERATOR, BIOPOLIMER, PRZEJEZDNA, WYRAZ POKREWNY, ORGANIZATOR, TYNKTURA, MARKGRAF, POLEMICZNOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, WYBIEG, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, POIMEK, WYLĘGARNIA, USTRÓJ, PREIMPLANTACJA, KIERAT, IGLICA, JEŻYNA, REAKCJA ZAPALNA, SOKOLE OKO, ZBRODNIA, ARSENIAN(III), LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, ATMORADIOGRAF, ZAKRES, PROMIENIOWANIE, PODGRZEWACZ, CZĘBOREK, IRENA, MIKSTURA, SARTRE, GŁODOMÓR, WYŻERACZ, KURANT, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KUC CONNEMARA, UPRZEDMIOTOWIENIE, STRAŻ, DAWKA ŚMIERTELNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, BAGNIAK ZDROJOWY, LIPA, PRZEKAZIOR, KULT JEDNOSTKI, DJ, LUŹNOŚĆ, ZAJAD, NIEDOROZWÓJ, PACHOŁ, ADRES, LICZBA AUTOMORFICZNA, SUBSTANCJA DODATKOWA, BLISKIE SPOTKANIE, CZOŁO, SZYLKRET, BENEFICJANT, HYGROPSAMMON, OGNIWO GAZOWE, DELEGACJA, INFIKS, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ASYSTENTKA, DRĄŻEK SKRĘTNY, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, PIGUŁKA GWAŁTU, PUCÓWKA, ZESZYT, GAJ, KASZA, ATAK, BIZNES, ORGANIZM WYŻSZY, UBARWIENIE OCHRONNE, RAFA, MODUŁ, DŹWIGARKA, ARTERIOGRAFIA, PRZEMYŚLNOŚĆ, REKIN PIASKOWY, SŁUŻEBNIK, PASEK, LICZI, SPOJLER, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, BEZPARDONOWOŚĆ, KOCZOWNIK, ROBOTA, BLENDA, ANAKREONTYK, ?BLUZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROGA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ DROGI GŁÓWNEJ LUB SAMODZIELNĄ DROGĄ PUBLICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROGA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ DROGI GŁÓWNEJ LUB SAMODZIELNĄ DROGĄ PUBLICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA ZBIORCZA droga, która jest częścią drogi głównej lub samodzielną drogą publiczną (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA ZBIORCZA
droga, która jest częścią drogi głównej lub samodzielną drogą publiczną (na 13 lit.).

Oprócz DROGA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ DROGI GŁÓWNEJ LUB SAMODZIELNĄ DROGĄ PUBLICZNĄ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - DROGA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ DROGI GŁÓWNEJ LUB SAMODZIELNĄ DROGĄ PUBLICZNĄ. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x