PEWNA KWOTA, RÓŻNICA POMIĘDZY TYM, CZYM SIĘ DYSPONUJE, A TYM, CO PLANUJE SIĘ WYDAĆ LUB SIĘ WYDAŁO, EFEKT UJEMNEGO SALDA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEFICYT to:

pewna kwota, różnica pomiędzy tym, czym się dysponuje, a tym, co planuje się wydać lub się wydało, efekt ujemnego salda (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEFICYT

DEFICYT to:

brak, niedobór, zbyt mała ilość czegoś, która nie może sprostać potrzebom (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEWNA KWOTA, RÓŻNICA POMIĘDZY TYM, CZYM SIĘ DYSPONUJE, A TYM, CO PLANUJE SIĘ WYDAĆ LUB SIĘ WYDAŁO, EFEKT UJEMNEGO SALDA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.615

GUNIAK, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, POGROMCA, SZCZERBAKI, ALTERNATA, MINIATURA, URBARIUM, FAMA, PSYLOFIT, MINERAŁ ALLOGENICZNY, STROIK, PROTEZOWNIA, PREPERS, LESZCZYNA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, PIĘCIOKROTNOŚĆ, LIŚCIEŃ, BADANY, KOLO, LIGAND, EFEKT DOMINA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, ZGNIŁKI, CZŁOWIEK INTERESU, LEKTURKA, REGIMENT, KALKA, EMOTIKON, ORDYNACJA, MIKROKLIMAT, DOMINANTA, KWASJA, STOPNICA, SKARYFIKACJA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SZCZEP, EMOTIKONA, MIAZMAT, POGROM, LIBELLA, AKORD, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, ATRYBUCJA STABILNA, KWASICA MEWALONIANOWA, GLACE, BUSINESSWOMAN, STWORZENIE NIEBOŻE, DZIEWCZYNA ULICZNA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, RETABULUM, ŚCIGAŁKA, KORONKA, SÓL ORGANICZNA, MIARA ŁUKOWA, TEATR MUZYCZNY, CHA-CHA, ANGIELSKA FLEGMA, WŁÓKNO, MONETA BULIONOWA, JASTRZĘBNIK, NOTARIUSZ, SKANIA, RUCH PRZYŚPIESZONY, POKŁAD GŁÓWNY, JABŁKO, N-GRAM, KLAUZULA, SKŁAD DRUKARSKI, PROZIAK, PRINT, KACZKA RDZAWOGŁOWA, CYRK, GRAMATYKA, PŁAWKA, SYROPEK, CHOROBA NASU-HAKOLI, PRUSKI DRYL, IZOCHRONA, PROSTNICA, ROŻEK, ANTYPAST, PLUS, MASKOTKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, RONDO, EMOTKA, DIAGRAM KWIATOWY, KASKADA, WAŁKARZ, KONFRONTACJA, BIOMETRIA, WOJSKA RAKIETOWE, WYPADEK DROGOWY, KARLIK ŚREDNI, SMREKUN, GARNEK, ZAPORA OGNIOWA, WALECZNOŚĆ, FORMACJA DEFENSYWNA, KOROWAJ, TRANCE, TYFLOPEDAGOGIKA, FRYZ, INWAZJA, WIETRZENIE TERMICZNE, EMISJA POLOWA, BAJT, BEZGŁOWOŚĆ, ODBYTNICA, RPG, HLAK, KASZTEL, LICZBA BRINELLA, KOMERAŻ, KASETON, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KRYZA, ANTYKOAGULANT, DRYL, WILCZAR, WOLE OKO, PRZEKLEŃSTWO, NIEZLICZONOŚĆ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, CIELĘCINKA, KONSONANS, GROTESKA, IMPRESYWNOŚĆ, MICHAŁ, BRAT, LOTERIA PROMOCYJNA, LIGNINA, PROMOCJA, ŚLEPA AMUNICJA, WYROSTEK BARKOWY, ROWER, KASA, STYL, MOHRG, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, OSTRY BRZUCH, KANAŁ ENERGETYCZNY, OŚMIOKROTNOŚĆ, OSTATNI SAKRAMENT, ANTONI, KSIĄŻĘ, RODZAJ, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, REOLOGIA, OSIEMNASTKA, CHERUBIN, HEBAN, GEORGE, OBCOWANIE PŁCIOWE, GRZEBIEŃ, PARADOKS, POCENIE, KURA DOMOWA, ECHOLOKACJA, SARABANDA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, OFLAG, BARWICA, SQUATTER, BYSTROŚĆ, WYDZIELINA, PODSTEROWNOŚĆ, BABINIEC, TRAŁ, KEFALINA, CYMELIUM, GATUNEK ITEROPARYCZNY, WYSTRZAŁ, DIABEŁ, KAMIEŃ OZDOBNY, GRA SINGLOWA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, RZEMIOSŁO, OWOCNIK, DOSTRZEGALNOŚĆ, ENDOSZKIELET, ZMAGANIA, PERYFERYJNOŚĆ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, FUNT ANGIELSKI, MAGIERA, KRUPNIK, BIEGŁOŚĆ, ARESZT DOMOWY, WYGODNICTWO, BARANECZEK, PRAGNIENIE, SPRZĘCIOR, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, MOTOR, FISZBINOWCE, INTEGRACJA, CIAPKAPUSTA, HOMOGENIZACJA, MECHANIKA PRECYZYJNA, MIĘSOŻERSTWO, SZARLATAN, KARTA, KUJON, BALON, PIRUETKA, KUTIKULA, ARGUMENT, KĄPIEL, SZTYCH, GĄSKA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, POŁOŻENIE, ZERO, HAFIS, MATERIA, PRYMULA, DYSPENSA, KONSOLA STEROWNICZA, PÓŁNOC, KASA ZAPOMOGOWA, TECHNIKA ŚWIETLNA, LIMONIADA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, MAJÓWKA, ZEZWŁOK, BIPOLARNOŚĆ, BANIECZKA, NET, REGULATOR KWASOWOŚCI, WODA, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, AKALKULIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ŻABOT, OGNISKO MAGMOWE, MALARSTWO FIGURATYNWE, WĘŻORYBOWATE, KIESZEŃ, JACK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PODSTAWCZAK, SZPICAK, PAPROTKOWATE, SPOINA, HETERODYNA, KOMPRADOR, NAGŁOŚNIENIE, FEININGER, KRZYŻMO, TRAWERS, SPIKER, WIDZOWNIA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, CYC, POMPA POŻARNICZA, SZMAT, POCIĄG POSPIESZNY, KOP, JATKA, WOREK SPOJÓWKOWY, KOTONINA, IMPREGNATOR, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, BŁAZENEK, RZEŚKOŚĆ, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ŁAD KORPORACYJNY, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, JASZCZURECZKA, KOLEŚ, WIĘZADŁO KARKOWE, UNIWEREK, BERLACZ, ANONS, LINIA ZABUDOWY, KORBA, CZARNY PUNKT, ELEW, ZAUROZUCH, KONSERWACJA, LAMA, PANI, AMYLOFAGIA, GANC POMADA, RITA, SZPARA, AŁMATY, NIEDOKRWIENIE, LÓD MARTWY, CZWORONÓG, SCENKA RODZAJOWA, USKOK, SREBRO, DOKTOR, TRUP, BRZĘKACZ, ?AMORTYZACJA LINIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEWNA KWOTA, RÓŻNICA POMIĘDZY TYM, CZYM SIĘ DYSPONUJE, A TYM, CO PLANUJE SIĘ WYDAĆ LUB SIĘ WYDAŁO, EFEKT UJEMNEGO SALDA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEWNA KWOTA, RÓŻNICA POMIĘDZY TYM, CZYM SIĘ DYSPONUJE, A TYM, CO PLANUJE SIĘ WYDAĆ LUB SIĘ WYDAŁO, EFEKT UJEMNEGO SALDA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEFICYT pewna kwota, różnica pomiędzy tym, czym się dysponuje, a tym, co planuje się wydać lub się wydało, efekt ujemnego salda (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEFICYT
pewna kwota, różnica pomiędzy tym, czym się dysponuje, a tym, co planuje się wydać lub się wydało, efekt ujemnego salda (na 7 lit.).

Oprócz PEWNA KWOTA, RÓŻNICA POMIĘDZY TYM, CZYM SIĘ DYSPONUJE, A TYM, CO PLANUJE SIĘ WYDAĆ LUB SIĘ WYDAŁO, EFEKT UJEMNEGO SALDA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PEWNA KWOTA, RÓŻNICA POMIĘDZY TYM, CZYM SIĘ DYSPONUJE, A TYM, CO PLANUJE SIĘ WYDAĆ LUB SIĘ WYDAŁO, EFEKT UJEMNEGO SALDA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast