SIŁA DZIAŁAJĄCA NA CIAŁO PORUSZAJĄCE SIĘ W PŁYNIE (GAZIE LUB CIECZY), PROSTOPADŁA DO KIERUNKU RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIŁA NOŚNA to:

siła działająca na ciało poruszające się w płynie (gazie lub cieczy), prostopadła do kierunku ruchu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIŁA DZIAŁAJĄCA NA CIAŁO PORUSZAJĄCE SIĘ W PŁYNIE (GAZIE LUB CIECZY), PROSTOPADŁA DO KIERUNKU RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.346

KORYTARZ EKOLOGICZNY, BYLICA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, POJAZD KOLEJOWY, PAROBEK, KISIEL, WRZENIE, STRES, STRUNOGŁOWE, MŁAK, WIERZBINA, PRZEKUPSTWO, OBRÓT WSTECZNY, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, MAŹNICA, JELEC, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ŚMIAŁOŚĆ, FIZYKA TEORETYCZNA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, LITOTRYPSJA, KŁOBUK, AKCELERATOR KOŁOWY, MOŁODYCA, KADZIELNICZKA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, ŁOPATA, EKSPLANTAT, LEADER, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, DUKLA WIERTNICZA, SITO, SEN NA JAWIE, CASUS, PRZYSZŁOŚĆ, OOLOGIA, KARTACZ, VADEMECUM, DYWIZ, OBSERWATOR, SYNDROM WILKOŁAKA, KRATOWNICA, KWADRAT MAGICZNY, DOWÓD WPROST, DYMA, KOPERTA, KULANKA, GNOMOLOG, NOTKA, FUJARKA, AREOGRAFIA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, OGONICE, CIAŁO NIEBIESKIE, ENERGOELEKTRYK, HOSTIA, BIAŁA DAMA, ZATOKA, MODEL AMERYKAŃSKI, KUNA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, SEKSTET, KATALIZA, BAŁKAŃSKOŚĆ, ALAIN, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ZNAK, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, WÓDKA, STAW OSADOWY, KONFISKATA, PAGINATOR, FLAKON, FREATOFIL, BUTLA, IMPRESYJNOŚĆ, KSIĄŻĘ, CHOCHOŁEK, RYFLA, BELKA, BAŃKA, CZTERNASTY, SURF, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, KOMUNA, PATRON, FLASZKA, JAZ, REWERSAŁ, PŁATKI ZBOŻOWE, PAS WŁĄCZENIOWY, IZDEBNIK, MATECZNIK, PŁYTA PILŚNIOWA, SZMUGIEL, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, RATA BALONOWA, PINGWIN PAPUA, PRZEDSZKOLE, PREMIA GÓRSKA, KRATER METEORYTOWY, WYŁUDZACZ, ZNAK, MAPA TEMATYCZNA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, KOMPARYCJA, NASTURCJA, KIBLA, SZACHY TRZYOSOBOWE, TEMPERATURA UPAŁU, KARL, CIAPKAPUSTA, EGRETA, BLASZKA, KOSZT UTOPIONY, KOCIOŁEK SKALNY, WSTRZYMANIE, FILOZOF PRZYRODY, MIRABELKA, CZOŁO, AGAMA PERSKA, GORZKIE ŻALE, ZASADA PODCZEPIENIA, ZNAK KOREKTORSKI, ROZSADNIK, ŻELATYNA, HELIOFIZYKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DALEKOWIDZTWO, WYKROCHMALENIE SIĘ, PRÓBA JĄDROWA, PLANISTYKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, WYŻYNKA, KOŃ, ZWARCIE, CZARNA MOWA, SIERŚĆ, ZNAMIENITOŚĆ, INIA, SKŁADAK, OBRAZA BOSKA, PÓJDŹKA, MANES, KLAUZULA GENERALNA, HUMANIZM, LUKI, OBRZĘK GAZOWY, LAMPA ELEKTRONOWA, BUKAT, ANAFORYCZNOŚĆ, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, PŁOMYK, CUDOTWÓR, METEOR, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, SAMOUK, SAKLA, SĄD OPIEKUŃCZY, PŁAST BRZOZOWIEC, NAPŁYW KORZENIOWY, PATENT, GŁOWICA, FILOLOGIA ROSYJSKA, CASUAL, POCISK, WYDATEK RZECZOWY, KOŁO, BRYTYJSKOŚĆ, TEMACIK, OPĘTANIE, PAŃSTWO, DZIKI ZACHÓD, APRETURA, ZAŻALENIE, SEN ZIMOWY, MECENAT, GALANTYNA, STUDNIA, OBIPIĘTA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, KWARTET, JELEŃ, KLOSZ, KUC DALES, PLEBS, ZAPŁATA, WILKOM, FTYZJOLOGIA, ŁADOWANIE, KARBIDÓWKA, PANAMA, KSIĘGOWA, SPACJA, ROPUCHA WODNA, BIOENERGOTERAPIA, RAMFORYNCHOWCE, PREZBITERIUM, COŚ NA ZĄB, BOŻA RĘKA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, DANIE, CAPOGROSSI, ŁAPA, PACHWINA, FERRIMAGNETYZM, ZAPROSZENIE, PRZETWÓRCZOŚĆ, BABULINKA, DIASYSTEM, SUKA, PRZELĘKNIENIE, APLET, HETYTA, ZBIOREK, BIAŁE NOCE, SPOŁECZNE, FAJCZARNIA, WYGIB, GRZYB, TRAMWAJ WODNY, ELEWATOR ZBOŻOWY, RUCH PIESZY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ESKADRA, ZŁOTA RENETA, OKRĄGŁY STÓŁ, LAGUNA, WABIK, CYZELATORSTWO, PLAC, SZYB, NAWŁOĆ, ATOMISTYKA, KOPUŁA PANCERNA, GRANATNIK, ZNAJDA, KOSTKA, CIĄGNIK KOŁOWY, BARK, SZCZYTÓWKA, WIZYTÓWKA, PROCES POLITROPOWY, WITAMINKA, METYS, LAWA PODUSZKOWA, STRAŻ, DZIEŃ, ZAWRÓT, POINTER, KASZTAN, JAPOŃSKOŚĆ, FUNKCJA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, ORGANISTA, IMMUNOLOGIA, CHOROBA BUSCHKEGO, HELMIOTOLOGIA, PRZEMYSŁÓWKA, METR NA SEKUNDĘ, DRABINOWIEC MROCZNY, CHWYTNIK, BYDLĘ, ZAGŁÓWEK, WĘGAREK, WORECZEK, WIRTUOZERIA, TRUP, KUDŁACZ, SKAŁKA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, WYLEW, KLAWIATURA, PRZELICZNIK, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, BLASTODERMA, TERRANIE, CHEMOTAKSYNA, KASETON, LUNETA, TRANZYT, FAŁSZYZM, PAPIER, STADION, SAMOGONKA, KSIĄŻKOWOŚĆ, PRZEŁĄCZALNIA, WYPAŁ, FREDRO, STYL DORYCKI, GATUNEK KATADROMOWY, REDINGOTE, HALABARDA, NATYWIZM, PADWAN, NAPALENIEC, NIESTAWIENNICTWO, ?RADCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIŁA DZIAŁAJĄCA NA CIAŁO PORUSZAJĄCE SIĘ W PŁYNIE (GAZIE LUB CIECZY), PROSTOPADŁA DO KIERUNKU RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIŁA DZIAŁAJĄCA NA CIAŁO PORUSZAJĄCE SIĘ W PŁYNIE (GAZIE LUB CIECZY), PROSTOPADŁA DO KIERUNKU RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIŁA NOŚNA siła działająca na ciało poruszające się w płynie (gazie lub cieczy), prostopadła do kierunku ruchu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIŁA NOŚNA
siła działająca na ciało poruszające się w płynie (gazie lub cieczy), prostopadła do kierunku ruchu (na 9 lit.).

Oprócz SIŁA DZIAŁAJĄCA NA CIAŁO PORUSZAJĄCE SIĘ W PŁYNIE (GAZIE LUB CIECZY), PROSTOPADŁA DO KIERUNKU RUCHU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SIŁA DZIAŁAJĄCA NA CIAŁO PORUSZAJĄCE SIĘ W PŁYNIE (GAZIE LUB CIECZY), PROSTOPADŁA DO KIERUNKU RUCHU. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x