TO, CO SIĘ PRZESUWA; CZĘŚĆ MASZYNY, SPRZĘTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESUWNIK to:

to, co się przesuwa; część maszyny, sprzętu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO SIĘ PRZESUWA; CZĘŚĆ MASZYNY, SPRZĘTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.301

KULTURA AZYLSKA, OSŁONKA, ŁUSKOSKÓRNE, MOD, PŁAZY OGONIASTE, WZROST, ŚWINKA, DWA ŚWIATY, PATAGOZAUR, BRANIE ROZWODU, MAJOWY ROBOTNIK, LEMONIADA, UTRAKWIZM, ADAPTER CUMOWNICZY, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, TUNICZKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, TANIEC WSPÓŁCZESNY, COKÓŁ, PRZĘDZIWO, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, KRYMINAŁ, CZARNE KINO, WAGA RZYMSKA, KAZARKA, BLUZA, ŚMIECIUCH, POWIERZCHNIA WALCOWA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, ŻABA, ODGAŁĘZIACZ, MYDLARNIA, KARBIDÓWKA, PERYFERYJNOŚĆ, KOŁO, AGENT, CIAŁKO KIERUNKOWE, CZEP, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, PŁÓCIENNICA, HIPOTEZA POMOSTOWA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, ZŁUDNOŚĆ, CYNAMON, TABLOIDYZACJA, MAŁOŚĆ, MARIMBA, MONOGENEZA, PREBENDA, ŻÓŁW SŁONIOWY, PROTETYKA, KOŃ KARABACHSKI, INTEGRACJA SPOŁECZNA, TUBA, MANTYLA, TRAJEKTORIA, BARK, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, WNIEBOWZIĘTA, ODWAPNIENIE, KORONKARZ, KOŚĆ CZOŁOWA, PIERWSZOŚĆ, KOPULA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, WIDŁY, KRĘG OBROTOWY, PRZECIWNAKRĘTKA, ODWSZAWIANIE, DYNAMIZM, TUŁACZKA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, MIŁOŚCIWOŚĆ, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, ROŚLINA AKWARIOWA, MARYNARKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, LISZAJ CZERWONY, SEKTOR PRYWATNY, WCIĄGARKA, PLICHTA, WYKROCHMALENIE SIĘ, JANUSZ, OGIEŃ, STRAŻ POŻARNA, BIBUŁKARKA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, PNEUMATOLIZA, MIKROWENTYLACJA, ODCINEK, DZIENNIK OKRĘTOWY, WYSPA, NIERUCHOMOŚĆ, OBLEGA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, KĄT DEPRESJI, KONSEKRACJA, INSTRUMENTALISTYKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GROTESKA, AWARIA, DEISTA, SUTKA, CHOROBA WOLMANA, IRYDOLOGIA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, PROSCENIUM, BUTA, KASZUBSKI, TEREBINT, TERIOLOGIA, BILTONG, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, UŚMIECH SARDONICZNY, F, DILPAK, KAJMAN OKULAROWY, AKWARYDY, ŻONA LOTA, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, UMOWA KOMPENSACYJNA, PRAGERMAŃSKI, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, AKCELERATOR LINIOWY, WSZY, EFEKCIARSTWO, HOMO NOVUS, DIASTOLE, FILM PSYCHOLOGICZNY, GRUPA ABELOWA WOLNA, ZAĆMIENIE, OPPERT, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, NOWICJAT, BIEGŁOŚĆ, KAPOK, KOMA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ORGIA, PRZECIWSTOK, ASTRONOMIA SFERYCZNA, TATERNIK, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, GONIEC CZARNOPOLOWY, GEODEZJA NIŻSZA, PARADOKS, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, BINDA, NADWZROCZNOŚĆ, JELEC, PŁOZA, PRZEKRASKA, LUSTRO, PRZECIWLEGŁOŚĆ, MAJEUTYKA, ŻYWOTOPIS, PRZYDAŚ, ALKIERZ, WITREKTOMIA, OPRAWKA, DIU, ŁAZIK, TRZON MACICY, RUCH PRECESYJNY, KULA, ADRES ELEKTRONICZNY, PODKŁAD, REFLEKTOR, ZDERZENIE CZOŁOWE, POJAWIENIE SIĘ, FASKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, NIESTRAWNOŚĆ, NIKAB, JĘZYK, WEWNĘTRZNY, BUTELKA MIAROWA, OBŻARTUCH, IGIEŁECZKA, GŁOWICA, GÓRKA, SKRĘT, ARCHITRAW, POLICJA OBYCZAJOWA, PIÓRO, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, PAUPER, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PRZEPITKA, AEROFOBIA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, KASTYLIJSKI, PŁOZ, MSZYCZNIK, SIEDEMDZIESIĄTKA, TRZÓSŁO, ĆWIERĆTUSZA, EPIGENEZA, PRZEBIEG, NAKURWIENIE SIĘ, ARABSKI GREYHOUND, SKAŁA PLUTONICZNA, ASPOŁECZNOŚĆ, CIĘŻAR DOWODU, MAŁPKA, WYPADEK, MISA, BALONET, SKĄPOGUZKOWCE, WYDZIAŁ, STOPA, PRZĘSŁO, LÓD DENNY, TAJEMNICZOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, IMMUNOFARMAKOLOGIA, ŚRÓDMIEŚCIE, KLASTER DYSKOWY, NAUKI KOGNITYWNE, KAPSUŁA POWROTNA, WĘZINA TARCZYCY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, ENERGIA GEOTERMALNA, ZARYCIE NOSEM, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MSZAKI, ŁAPCE, PREZYDENCJALIZM, KOMPLEKS ARENOWY, ALTERNAT, CHOMIK DŻUNGARSKI, ŚLUNSK, KONFERENCJA, POWSTRZYMANIE, GLIKOPROTEID, OBRÓT PUBLICZNY, OKSZA, CELTYJKA, BANKRUCTWO, UJŚCIE GARDŁOWE, PATRON, SCRATCHING, ŁOMOTANIE, MRÓWKA SMĘTNICA, SSAK, KAZARKA RDZAWA, WZÓR UŻYTKOWY, IGLICA, LOGIKA FORMALNA, SZEŚCIOBÓJ, BIAŁORUSZCZYZNA, REJESTR, LICZEBNIK ZBIOROWY, TRANSPORTOWIEC, MUSZKA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, CHOROBA GOODPASTURE'A, MAŁOWODZIE, PADOK, NIESUBORDYNACJA, PULSACJA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, ANKSJOGENIK, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ZAPITA, ROKOWANIA ZBIOROWE, KOZA SAANEŃSKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, HELIKAZA, APARAT SZPARKOWY, POKÓJ LEKCYJNY, WŚCIEKŁY PIES, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, JĘZYCZEK U WAGI, SROKOSZ, GHUL, RURA CROOKESA, BAŃKA SPEKULACYJNA, JEFFRIES, KAPLIN, KROK SKRZYŻNY, SHAKER, WIROWOŚĆ, BIEGUN POTYLICZNY, RUSEK, ABANDON, STYL KOLONIALNY, PION, SZTORMLINA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, LECZENIE CHIRURGICZNE, LATARNIK, ENERGIA GEOTERMICZNA, ?ENERGETYKA WODNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.301 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO SIĘ PRZESUWA; CZĘŚĆ MASZYNY, SPRZĘTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO SIĘ PRZESUWA; CZĘŚĆ MASZYNY, SPRZĘTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESUWNIK to, co się przesuwa; część maszyny, sprzętu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESUWNIK
to, co się przesuwa; część maszyny, sprzętu (na 10 lit.).

Oprócz TO, CO SIĘ PRZESUWA; CZĘŚĆ MASZYNY, SPRZĘTU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TO, CO SIĘ PRZESUWA; CZĘŚĆ MASZYNY, SPRZĘTU. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast