ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRANT to:

ćwiartka koła; część płaszczyzny, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWADRANT

KWADRANT to:

element konstrukcyjny przyrządów pomiarowych (na 8 lit.)KWADRANT to:

gra młodzieżowa rozgrywana na kwadratowym boisku, podobna do palanta (na 8 lit.)KWADRANT to:

dawny przyrząd pomiarowy wykorzystywany do oznaczania położenia gwiazd (na 8 lit.)KWADRANT to:

jednostka długości; czwarta część ziemskiego południka, czyli ok. 10000 km (na 8 lit.)KWADRANT to:

jeden z czterech obszarów danej części ciała wydzielonych przez prostopadłe linie krzyżujące się na jej środku (na 8 lit.)KWADRANT to:

dawne narzędzie do wyznaczania położenia gwiazd (na 8 lit.)KWADRANT to:

przyrząd artyleryjski do mierzenia kątów przy strzelaniu (na 8 lit.)KWADRANT to:

młodzieżowa gra w piłkę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.221

WYCHOWANICA, JASNOTA GAJOWIEC, PRAWO PRYWATNE, ZBITOŚĆ, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, GÓRALEK STEPOWY, ZACHOWAWCZOŚĆ, FUNKCJONALIZM, DOLINA V-KSZTAŁTNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, KONSEKRACJA, ANTYWESTERN, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, INTERIOR, ROKPOL, REJON, ŚLUZOWICA, AHISTORYCZNOŚĆ, ELEMENT GRZEJNY, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, SEKSISTOWSKOŚĆ, DECYZJA OPTYMALNA, DIVA, DETALISTA, PARWENIUSZ, JESIOTR ROSYJSKI, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, ACYDOFIT, WSPOMNIENIE, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, PODATEK KATASTRALNY, KALKA KREŚLARSKA, DZBANEK DO KAWY, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, FASOLKA MUNG, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ZGNILIZNA DREWNA, NOWOBOGACKI, ADWEKCJA, WYSPIARSKOŚĆ, NARZECZEŃSTWO, PADÓŁ, ŁOŻYSKO, LEJBIK, WIRTUOZOSTWO, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, BLASTODERMA, PLUTOKRACJA, CZUPURNOŚĆ, MOHER, UKŁAD ZAPŁONOWY, WIEK, MASKA, PREKURSOR, RZEŹBA KRASOWA, LICZBA NIEWYMIERNA, BIDŁO, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, KANON, FIRMÓWKA, KRACH, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, NIESTANOWCZOŚĆ, MISJONARZ, OSTOJA, NAKTUZ, SZÓSTKA, DZIKÓW, NAGANIACZ, PRZESTRZEŃ, UNIWERSYTUTKA, BEZSENSOWNOŚĆ, TAKIFUGU, GLINIAN, PRZEKŁADKA, CAMPECHE, OSET SIWY, TERMIN PREKLUZYJNY, DRĄŻEK KIEROWNICZY, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, SEDACJA, DACH, SUCHORYT, PŁASZCZ, PRÓG BÓLU, DOKUMENTALISTA, NIEZGRABA, SAMOSIA, KWASOWĘGLÓWKA, FORTECA, ZBIORNICZEK NASIENNY, UBYTEK, ANEKS KUCHENNY, KOLBA, HELIOCENTRYZM, GOOGLE INC, LISTOPAD '89, JURA KRAKOWSKA, SERCE DZWONU, OPIESZALSTWO, UBOGOŚĆ, ZWROT, SYMETRIA OSIOWA, ZADZIORNOŚĆ, KONIUSZEK SERCA, OKAP, DESKRYPCJA OKREŚLONA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, DANIE, FILECIK, KONFIGURATOR, ZDANIE LOGICZNE, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, CZAS, PRZESŁANKA, PRZYSŁÓWEK, KOMEDIA NISKA, PIRAMIDA NERKOWA, ANALIZATOR, MORZE AZOWSKIE, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, POCIĄG MARSZRUTOWY, MROCZEK POSREBRZANY, BREAKDANCE, WSPÓŁZAWODNICZKA, SKÓROSKRZYDŁE, BROŃ MASZYNOWA, MASAJKA, ANTYHITLEROWIEC, SZLACHCIĄTKO, DUALNOŚĆ, SYSTEM POZYCYJNY, ZAPRAWA, PŁATEW, PRECYZYJNOŚĆ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KUCHTA, KROATYSTYKA, FUNKCJONALIZM, NASTĘP, PRZESIEWACZ, KOŃ BULOŃSKI, ŁOPATA, DUCHOWOŚĆ, NIEMORALNOŚĆ, DRUK OFFSETOWY, PUDDING, PAY-AS-YOU-GO, SYNTEZA, WSZECHMOC, TOCZENICA, ZBIÓR BERNSTEINA, EROS, SUPERPOZYTYW, PARABOLOIDA HIPERBOLICZNA, DOBOSZKA, DERYWATYWA, REPRODUKCJA PROSTA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, MANGANOWIEC, PANŚWINIZM, NAKARCZEK, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, MODUŁ, ZAPRAWA, GRA, RĄB, SPÓŁKA PUBLICZNA, KUC SZETLANDZKI, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, WISKACZA, PINZGAUER, SOHO, BĘBEN, MECHANIZM KIEROWNICZY, INFLACJA INERCYJNA, ANTROPOLOGIA, PIASZCZYSTOŚĆ, SEKSOWNOŚĆ, TEORIA FISHERA, PLACEK, MSZA, ANTYPARLAMENTARYZM, LUGER, MACIERZ TRANSMITANCJI, PAS, DOBRO LUKSUSOWE, BYTOMKOWIEC, WELUR, SPODNIE, PARTYKUŁA, CIEMNOGRÓD, PORTUGALSKI, DESZCZÓWKA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, ZAGĘSZCZACZ, GŁĄBIK, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, TOLERASTIA, ŻÓŁTY KARZEŁ, TRIO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CHOMIK AZERSKI, BERA, OSIOWCE, OCET, SET, KANCIASTOŚĆ, KWAŚNOŚĆ, MIEDŹ, TRACZKA, DRINK-BAR, BIEGUN, MILITARYZM, MECHANIZM JARZMOWY, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, MICROSWITCH, ENDODERMA, NATARCZYWOŚĆ, METALIK, BANANOWA MŁODZIEŻ, JĘZYK PORTUGALSKI, MŁOTEK, SYFEK, REDEMPTOR, PUPINA, ASTER NOWOBELGIJSKI, REGRESJA LOGISTYCZNA, TŁUMIK, SPÓD, OBÓJ MIŁOSNY, DRINK, RURA OGNIOWA, KROWIENTA, NADWYŻKA HANDLOWA, BŁONA LOTNA, AZT, DUROPLAST, TŁUMACZKA, KAMIZELKA, PORTFEL, WYSTAWNOŚĆ, ODCINEK, OFFTOP, ZAPOMINALSKI, NASADKA, NIECHLUJ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, WIECHEĆ, KŁAMCA LUSTRACYJNY, CZTERDZIESTKA, EGZYSTENCJALISTA, OSTRA AMUNICJA, WYDAJNOŚĆ, GONDOLA, PRAGMATYCZNOŚĆ, PLASTRON, ATRIUM, EKONOMIA SPOŁECZNA, SŁOŃCE, REKLAMA PORÓWNAWCZA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, SHAPESHIFTER, JĘZYCZNIK, BURTA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, PROFESKA, PRĄD ZAWIESINOWY, DASZEK, DWORAK, ZAWIADOWCA, JEJMOŚCIANKA, ZNACZNIK, AZJATYCKI TYGRYS, AUTONOMICZNOŚĆ, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, FILANDER PRĘGOWANY, SZAFARZ, TŁUSTE LATA, WĘZŁY, BREST, WYRAZISTOŚĆ, KENOZOIK, RAK PRĘGOWATY, SOŚNIK, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, ŚCIANKA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, DESIGNERKA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, CYJANOŻELAZIAN(II), WIEK NASTOLETNI, MARUNA NADMORSKA, NÓŻKA, CYTADELA, BIRET, OKAZAŁOŚĆ, ?PERKOZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRANT ćwiartka koła; część płaszczyzny, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRANT
ćwiartka koła; część płaszczyzny, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych (na 8 lit.).

Oprócz ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x