ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRANT to:

ćwiartka koła; część płaszczyzny, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWADRANT

KWADRANT to:

element konstrukcyjny przyrządów pomiarowych (na 8 lit.)KWADRANT to:

gra młodzieżowa rozgrywana na kwadratowym boisku, podobna do palanta (na 8 lit.)KWADRANT to:

dawny przyrząd pomiarowy wykorzystywany do oznaczania położenia gwiazd (na 8 lit.)KWADRANT to:

jednostka długości; czwarta część ziemskiego południka, czyli ok. 10000 km (na 8 lit.)KWADRANT to:

jeden z czterech obszarów danej części ciała wydzielonych przez prostopadłe linie krzyżujące się na jej środku (na 8 lit.)KWADRANT to:

dawne narzędzie do wyznaczania położenia gwiazd (na 8 lit.)KWADRANT to:

przyrząd artyleryjski do mierzenia kątów przy strzelaniu (na 8 lit.)KWADRANT to:

młodzieżowa gra w piłkę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.221

OGIEŃ OLIMPIJSKI, GIPSORYT, CHOROBA LENEGRE'A, CUDZOŚĆ, ROZPIERACZ, SŁOWO, WICIOWCE, DZIELNA, CAŁKA PIERWSZA, FLEGMA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, INTEGRALNOŚĆ, TRUTEŃ, LIMFOCYT T, BILDUNGSROMAN, PRZECIWNICZKA, TRZON, ŁOTEWSKI, PIONEK KRÓLEWSKI, WODOPÓJKI, WYSPA WULKANICZNA, OKRUCH SKALNY, REAKCJA ZAPALNA, DYSTANS, ALLEGRETTO, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ENALAPRYL, PRASSAKI, HODOWLA ZARODOWA, CIOS, TELEWIZJA, DUPECZKA, SŁOŃCE, HOMAR EUROPEJSKI, LEPIĘŻNIK BIAŁY, PROKURATOR, PUNKT TRANSFEROWY, WYBORY PROPORCJONALNE, ZDANIE, MOSTEK, NERWICOWOŚĆ, POCZĄTKUJĄCA, TEOLOGIA PASTORALNA, IDENTYCZNOŚĆ, OPRAWCA, PRZYBYWAJĄCA, ROGATNIK, WYRÓWNANIE, FUNDUSZ ZASOBOWY, JASZMAK, STRONNOŚĆ, NARAMIENNIK, POUFAŁOŚĆ, PRZYŁĄCZE, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, POKRZYWDZONA, WODOREK, ZACHÓD, KULT PRZODKÓW, NIELICZNOŚĆ, DIODA, ZARZEWIE, CZARNA ROBOTA, BALOWICZ, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, ZEBRA, BEZNADZIEJA, MIŚ, MAJĄTEK RUCHOMY, PREZBITERIUM, OPONA, LATIMERIA, ANKIETOWANA, PŁOMYCZEK, ANIMALIZM, DELFIN DŁUGONOSY, PRODUKCJA PIERWOTNA, PUSZKA MÓZGOWA, PŁOMIEŃ, CHMURNOŚĆ, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, NEWCOMB, JĄDRO, WANNA, BRUDY, ETERIA, NIEMĘSKOŚĆ, PANI, AGADA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, EPOKA LODOWCOWA, PRZĄŚLICA, BARCZATKA, NIEZALEŻNOŚĆ, DÓŁ PACHOWY, ZAKRĘT, JAŁÓWKA, ZASZCZEPICIEL, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, PRZEDZIAŁ, RAMONESKA, BIOGEN, LUJEK, CHINY ZACHODNIE, CZŁON SKRAJNY, WIOSKA TEMATYCZNA, NUMER, OKNO KROSNOWE, PODNÓŻEK, KAJMAK, WIRUS ECHO, NAPIERŚNIK, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, KOZA PIERWOTNA, PUKAWKA, BEZSIŁA, KONOTACJA, ZNICZ, NAWA, OKRES AMAZOŃSKI, AORTA BRZUSZNA, DRAŻLIWOŚĆ, TASMAN, SĘKACZ, USTRÓJ NOŚNY, ZDROWY, PŁOMYK, STALNICA, MERIDIAN, DWUCYFRÓWKA, ANEKS KUCHENNY, KOLBA, KRYKIET, POCZUCIE WINY, TOALETA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, REFERENCJA, MODEL, WARMIŃSKI, ZAPALENIE SPOJÓWEK, DROGA LOKALNA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, KRUMMHORN, LOGARYTM NATURALNY, MOGIŁA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, DETERMINIZM, HIPOKRYTA, WIERZYCIEL, MACIERZ KWADRATOWA, KARBONATYT, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, TERMIN PREKLUZYJNY, FRONT, PRZYSŁÓWEK, PRZYSIEK, FIDEIKOMISARIUSZ, GÓGLE, FAZOWOŚĆ, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ANTENA ŚRUBOWA, POPYT PROPORCJONALNY, BALANSJER, RAJFURSTWO, SŁUCH ABSOLUTNY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, METAL KOLOROWY, PIESZCZOCH, NIESPODZIEWANOŚĆ, STARA PUDERNICA, NIEPOPRAWNOŚĆ, RDZEŃ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, SKLEPIENIE, DRIBLER, SZARPANINA, BRUTALNOŚĆ, BERA, RAGLAN, ANALIZA DYSKRYMINACJI, HEGEMONICZNOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, PŁETWA, NONAJRON, GŁUPKOWATOŚĆ, KLINGA, POBOŻNOŚĆ, NUMER GEOGRAFICZNY, EKONOMICZNOŚĆ, KŁAMCZUCH, DWUTLENEK, BLOK, SINGIEL, POKAZ, KOSZ, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, DODAJNA, TEOGONIA, WOJSKO, GIROSKOP, MISTRZYNI, KARZEŁ, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, OLEJEK KAMFOROWY, REJESTR, PERIOD, BROŃ WODOROWA, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, KANON, TERMINARZ, CHRONOMETR MORSKI, MINOCYKLINA, WYCINKOWOŚĆ, STARA MALUTKA, DUSZNICA, PUSZCZALSKA, OKO, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ENDODERMA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, CATERING, KOMORA FERMENTACYJNA, GAZIK, PIĘTA, PROSPEKT ORGANOWY, FRAKCJONISTA, UCZESTNIK, FASOLA ZŁOTA, OGRÓDEK LETNI, NIESKRĘPOWANIE, SOS MALTAŃSKI, KALUMNIA, RUMSZTYK, UDO, RAK KALIFORNIJSKI, MDŁOŚĆ, EKSPANDOR, WIELKOGŁOWOWATE, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ROGAL, NAPIERŚNIK, ŻARÓWKA, ŚCIĘCIE, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PATRON, CZAPLA MODRA, URZĄD, TROLL, ŁASKAWCA, ARYJCZYK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, GAMBIR, POLE, ZAPORA OGNIOWA, TUBUS, GLIZA, OUTLIER, SOHO, PUPA, LX, BYCZEK, GARJAINIA, LEJ POLARNY, RAKOWATOŚĆ, MÓZGOWNICA, CIS POŚREDNI, ODKŁADNICA, OGRODOWIZNA, MASKA, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, SPŁACHEĆ, TAGER, DELTA KRONECKERA, FILOLOGIA POLSKA, EMULGACJA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, WALEC PARABOLICZNY, ŁOPATA, CENTRALA, ZBIÓR BERNSTEINA, UPOŚLEDZONY, PORTYK, WARTOWNIA, NAGOLENNIK, ŚMIGŁOWCOWIEC, SĄCZEK, FILM SZPIEGOWSKI, NIEGODZIWOŚĆ, MÓZG, FANATYCZKA, KOŃ WIELKOPOLSKI, WŁÓCZYKIJ, PRZEDPIERSIE, PORA ROKU, BRZUSIEC, GŁOWICA, ?POWŁÓCZYSTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRANT ćwiartka koła; część płaszczyzny, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRANT
ćwiartka koła; część płaszczyzny, która jest ograniczona osiami układu współrzędnych (na 8 lit.).

Oprócz ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - ĆWIARTKA KOŁA; CZĘŚĆ PŁASZCZYZNY, KTÓRA JEST OGRANICZONA OSIAMI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast