NAZWA, KTÓREJ ZAKRES JEST PUSTY, TZN. NIE MA ONA DESYGNATÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA to:

nazwa, której zakres jest pusty, tzn. nie ma ona desygnatów (na 20 lit.)NAZWA PUSTA to:

nazwa, której zakres jest pusty, tzn. nie ma ona desygnatów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA, KTÓREJ ZAKRES JEST PUSTY, TZN. NIE MA ONA DESYGNATÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.052

ŚRODEK, LEJEK, USTAWA KOMINOWA, KROPLA W MORZU, SOCJOBIOLOGIA, ŚLUB CYWILNY, KUREK, STRZAŁKA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000, PERIOD, GRECKOŚĆ, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, FORMUŁA ATOMOWA, PŁYN NASIENNY, INFLACJA OTWARTA, KREDKA WOSKOWA, KUGLARSKOŚĆ, PISUAR, PRAWOMOCNOŚĆ, GONDOLA SILNIKOWA, TETRACYKLINA, ŚWIERZOPA, KĄŚLIWOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ZAPYCHACZ, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, MAŁGORZATKA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KLAUZULA HORNA, CHRZEST, FILTR CZEBYSZEWA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, CENA PROGOWA, FUNKCJA ADDYTYWNA, PROCES POSZLAKOWY, OMACEK, KRÓLEWNA, TEMPERATURA ZAPALENIA, CURAÇAO, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, PYLICA ALUMINIOWA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PŁYWAK, ORONGO, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, CHRONOMETR MORSKI, KUPA, ZBRODNIA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, PRAWDA, KOŃ LOKAJSKI, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, DOPŁATA OBSZAROWA, HAOMA, LODOWIEC HIMALAJSKI, CHAOS, CHOROBA OGUCHIEGO, IMPULSYWNOŚĆ, NIEAKTYWNOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, ALLEGRETTO, ŁOPATKA, GOŁĘBICA, GODZIWOŚĆ, BAR, BIEG DYSTANSOWY, REWOLUCJONISTA, KATEGORIA OPEN, ACCUSATIVUS, POMPA POŻARNICZA, HALLOWEEN, KAJMAK, LATEN, SPRAWA, PAŁA, AWANSCENA, NIEDORZECZNOŚĆ, ZAPASY, ZAPRZEDANIEC, ROZWAŻNOŚĆ, CHRAPY, SZYK PRZESTAWNY, TRYSKAWKA, INWARIANT, BEZPODSTAWNOŚĆ, NIELLO, MATEMATYCZNY ANALFABETA, CHCIWSTWO, FUNT, PRZEGRYW, DŻDŻYSTOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, WŁÓCZYKIJ, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, GOŁYSZEK, ZGIEŁK, WOLUMTERYCZNOŚĆ, PUNIJCZYK, TANK, CHOROBA PICKA, GERRYMANDERING, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ZWARCIE, ŚWINKA, KONONOWICZ, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, SKLEPIENIE BECZKOWE, WULKAN, HIPIS, FENOMENALIZM, DYCHAWICA, PODAŻ ELASTYCZNA, FIRMÓWKA, NAPĘD TAŚMY, NAWALANKA, KATASTROFA NATURALNA, KOŃ NA PATYKU, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KOMORA ZAMKOWA, ŚPICHLERZ, ANILANA, TURYSTYKA KONNA, SSAKI NIŻSZE, TARAS WIDOKOWY, RYFLA, EKOGROSZEK, BUZKASZI, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, OGÓREK, KRUCHOŚĆ, POWIĘŹ, PYTONIAKOWATE, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, BAZYLIKA MNIEJSZA, CHŁAM, MINISTRANT KADZIDŁA, REPETYCYJNOŚĆ, NISZA, NAROWISTOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, IMPAS, POSTULATYWNOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, BEZPROGRAMOWOŚĆ, PROTEROZUCHIDY, KOŃ TRAKEŃSKI, KOŚĆ MIEDNICZNA, BALAST, ŚMIGŁOWCOWIEC, ROZPIERACZ, BYDŁO, BARANI ŁEB, KALEKA ŻYCIOWA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, PRAWO, SZTUKI PIĘKNE, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, SKIOFIT, ZŁOTOŚĆ, AMERYKA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, WDŻ, MACIERZ KOWARIANCJI, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, MIEDZIOWIEC, CAMPANELLA, PITU PITU, KOTYLORYNCH, PIJAWKA, JEDNOSTKA, TUŁACZ, ROZDZIAŁKA, GRUPA LIEGO, SIDLISZ PIWNICZNY, ZERÓWKA, BAZYLIKA WIĘKSZA, GRA MIESZANA, ARMARIA, SZCZAWIK, PROSIĘ, WYCUG, PRAKTYCZNOŚĆ, CENA MINIMALNA, POWIEŚĆ MILICYJNA, CHALKOGRAFIA, AFRYKANKA, LINIJKA, FUNDUSZ ZASOBOWY, MALINA OMSZONA, ZABAWA, LOT GODOWY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, LEK NASENNY, DROGA KONIECZNA, MEDIANA, CZERWONA KRWINKA, PROSIACZEK, OSTROŚĆ, TELEFON, PODEJRZLIWIEC, PRZEWRÓT PAŁACOWY, MAKAK JAPOŃSKI, RELACJA SYMETRYCZNA, SYDEROFIR, KREML, DZIEKAN, REGUŁA GLOGERA, ROBOTA, DAKTYLOGRAFIA, BRZEMIĘ, GENDER, ILUZJONIZM, RASZPLA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PIÓRO, OCZKO, PEDAGOG SPECJALNY, MALINOTRUSKAWKA, DRUT, KALORMEN, NANOMETR, DENIALIZM, TWIERDZA, MALOWNICZOŚĆ, KOMANDYTARIUM, ASTRACHAN, TYŁOZGIĘCIE MACICY, SZCZEP, PUNKT DYMIENIA, ADVOCATUS DIABOLI, OBWINIONY, FAJERWERKI, RODZIMOŚĆ, MEDIEWAL, ENIGMATYCZNOŚĆ, DYNA, SKINNY, KLINGA, PODODDZIAŁ, KRĘGARSTWO, WYCINEK KULI, SZTUKA NAIWNA, FIX, LOTOKOT, PÓŁPRZEWODNIK, JEDNOSTKA ZALEŻNA, GŻEL, WARUNEK, ODJEMNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PROWINCJA KOŚCIELNA, KARLIK WIĘKSZY, MOL, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SINOLOGIA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PRZEDMURZE, WLAN, REZYDENT WYWIADU, PSYCHOTEST, TEILERIOZA, REGLAN, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, MACIERZYSTOŚĆ, KREDKA OŁÓWKOWA, PRZESTRZEŃ, ESENCJA, NIEPOPULARNOŚĆ, OLFAKTOMETRIA, ŚWIADOMOŚĆ, ŚWIADECTWO, DIZAJN, NADWOZIE SAMONOŚNE, DIALEKTYKA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, PRZESYP, UPOJNOŚĆ, ENCYKLOPEDYZM, KOSMATOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, WIELOPŁETWCE, TEMPERATURA KELVINA, PLANISFERA, EKSKLUZYWIZM, OPCJA WALUTOWA, HAFTARNIA, OPOZYCJA RELEWANTNA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, KIWI, LWIA SPÓŁKA, ASYLABIZM, MROCZEK POSREBRZANY, ?INTERWIZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.052 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA, KTÓREJ ZAKRES JEST PUSTY, TZN. NIE MA ONA DESYGNATÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAZWA, KTÓREJ ZAKRES JEST PUSTY, TZN. NIE MA ONA DESYGNATÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA nazwa, której zakres jest pusty, tzn. nie ma ona desygnatów (na 20 lit.)
NAZWA PUSTA nazwa, której zakres jest pusty, tzn. nie ma ona desygnatów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA
nazwa, której zakres jest pusty, tzn. nie ma ona desygnatów (na 20 lit.).
NAZWA PUSTA
nazwa, której zakres jest pusty, tzn. nie ma ona desygnatów (na 10 lit.).

Oprócz NAZWA, KTÓREJ ZAKRES JEST PUSTY, TZN. NIE MA ONA DESYGNATÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - NAZWA, KTÓREJ ZAKRES JEST PUSTY, TZN. NIE MA ONA DESYGNATÓW. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x