ZWYCZAJOWA NAZWA ROZTOCZY (ACARI) ZAMIESZKUJĄCYCH ŚRODOWISKA WODNE; PODOBNIE JAK POWSZECHNIE STOSOWANA W HYDROBIOLOGII ICH NAZWA ŁACIŃSKA HYDRACARINA (Z ŁACINY WODNE ROZTOCZE) NIE JEST TO NAZWA TAKSONU, A NAZWA GRUPY ORGANIZMÓW, WYDZIELONEJ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW EKOLOGICZNYCH; PRZEDSTAWICIELE 5 GRUP ROZTOCZY: HYDRACHNELLAE, HALACARIDAE, ORIBATIDA, ACARIDIDA I MESOSTIGMATA NIEZALEŻNIE ZASIEDLILI ŚRODOWISKA SŁODKOWODNE, ZWŁASZCZA PRZYBRZEŻNĄ STREFĘ PŁYTKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WODOPÓJKI to:

zwyczajowa nazwa roztoczy (Acari) zamieszkujących środowiska wodne; podobnie jak powszechnie stosowana w hydrobiologii ich nazwa łacińska Hydracarina (z łaciny wodne roztocze) nie jest to nazwa taksonu, a nazwa grupy organizmów, wydzielonej na podstawie kryteriów ekologicznych; przedstawiciele 5 grup roztoczy: Hydrachnellae, Halacaridae, Oribatida, Acaridida i Mesostigmata niezależnie zasiedlili środowiska słodkowodne, zwłaszcza przybrzeżną strefę płytkich zbiorników wodnych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYCZAJOWA NAZWA ROZTOCZY (ACARI) ZAMIESZKUJĄCYCH ŚRODOWISKA WODNE; PODOBNIE JAK POWSZECHNIE STOSOWANA W HYDROBIOLOGII ICH NAZWA ŁACIŃSKA HYDRACARINA (Z ŁACINY WODNE ROZTOCZE) NIE JEST TO NAZWA TAKSONU, A NAZWA GRUPY ORGANIZMÓW, WYDZIELONEJ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW EKOLOGICZNYCH; PRZEDSTAWICIELE 5 GRUP ROZTOCZY: HYDRACHNELLAE, HALACARIDAE, ORIBATIDA, ACARIDIDA I MESOSTIGMATA NIEZALEŻNIE ZASIEDLILI ŚRODOWISKA SŁODKOWODNE, ZWŁASZCZA PRZYBRZEŻNĄ STREFĘ PŁYTKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.989

PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, KANCERA, ROZPOREK, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, MENTALNOŚĆ, SOSNA POSPOLITA, ROZNOSICIEL, POŁUDNICE, TAGER, TRYNITARIANIZM, LEZGIN, GŁOŚNOŚĆ, WARSTWOWANIE, ORBIT, SEKSTANS, PAPROTNICA KRUCHA, KRAKOWIACZEK, WYRAŻENIE, PROJEKCYJNOŚĆ, NACZYNIOWE, AKWARIUM, ELIMINACJA, OCZKO, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, KONFERENCJA PRASOWA, PLEJADY, CHRZAN, LAPAROSKOPIA, BAWÓŁ DOMOWY, INKAUST, BERMUDY, KLAG, SIŁA JONOWA, SPRZĘG, PRZEBIEGŁOŚĆ, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, LOSILLAZAUR, POLIMODALNOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, WIETLICA, KOŃCOWOŚĆ, STEKOWCE, FILM SCIENCE-FICTION, KADZIDEŁKO, JEKIMOW, KOŁNIERZ SZALOWY, DŻUNGLA, SZTYWNIACTWO, POSTNIK, PÓŁKOLONIA, KSEROFIT, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, KRAKOWSKOŚĆ, ABSOLUTORIUM, INTERFEJS, REFLEKSYWNOŚĆ, DROGA WEWNĘTRZNA, OKRĘŻNICA, KRĘGARSTWO, KURZEJ, NIEWYCZERPALNOŚĆ, TRYB, ZAKWAS, ZMYŚLNOŚĆ, ZWIERZĘ, ROKIETOWATE, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, KATAR, PRAWORZĄDNOŚĆ, DOSIEBNOŚĆ, AZT, VALIDOL, KOZERA, CZEPEK, REKOMPILACJA, WALUTA BAZOWA, REKIN, PLACEK PO WĘGIERSKU, NIECENZURALNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, BIAŁA HERBATA, SUPERSZYBKOŚĆ, PÓŁSIEROTA, MIKROOTOCZENIE, KAZASKI, ANONEK, TATARKA, ŻYLAKI, GAŚNICA PIANOWA, KOSTKA, TRANSAKCJA AUTONOMICZNA, GRUPA, NARYS FORTYFIKACYJNY, DRAPIEŻNOŚĆ, KARATE TRADYCYJNE, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, FAJKA WODNA, ESESMANKA, BENZOES, INTERMEZZO, WYBIELACZ OPTYCZNY, ROZŁUPKA, TELEWIZJA HD, OLEJ DO GŁOWY, CZYNNOŚĆ POZORNA, MONOETANOLOAMINA, FRANCUSKOŚĆ, PANEK, KLUSECZKI, MADONNA, PSIKUS, PRZODOMÓZGOWIE, MALINOTRUSKAWKA, JĘZYK KAUKASKI, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, SPLĄTANIE, DEKALKOMANIA, CHOROBA BATTENA, MINÓG, HABIT, MARTYNGAŁ, OGÓR, KREOLKA, CHOROBA WIRUSOWA, WIOCHMEN, ANACHRONICZNOŚĆ, ŚMIECIARZ, PUNKT TYPOGRAFICZNY, MASZT, UNDEAD, MOŻDŻEŃ, RZĄD, GRZYB MAŚLAK, ORKA, POŁUDNICOWATE, GRA W CIEMNO, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WANDAL, POLAROGRAFIA, ASTERYZM, UMOWA ŚMIECIOWA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, SZPIEGÓWKA, DEPOZYCJA, POLESZUK, MARYJCZYK, ALAMOZAUR, BRAMKARKA, MAŚCIUCH, MALATURA, MAŁOLETNIOŚĆ, NIEPIŚMIENNY, POKÓJ, GEREZA BIAŁOBRODA, EKSPRES DZBANKOWY, STAW, MAPA TEMATYCZNA, ENANCJOMER, URODA, KOSZÓWKI, EMISJA PIENIĄDZA, DOKER, MODYFIKACJA CECHY, ASTRONOMIA, MIKROTRON, PUPIL, JĘZYK ROMAŃSKI, OBROŃCA, NATRYSK, PRINSEPIA CHIŃSKA, JOLA, MAGNEZJA PALONA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, KUCHNIA POLOWA, ORZECHOWIEC, PEDIATRIA, SIERPOŃ, GOŁYSZEK, ZAWODOWOŚĆ, LUGIER, KASZANKA, CYWILNOŚĆ, WAHADŁO, BUŁKA KIELECKA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, RĘKAW, SZCZYT, FUNKCJE AMPLITUDY, ŁOPATONOGI, BATON, STOPIEŃ FAHRENHEITA, TAMA, RULETKA, SPIRYTUS SKAŻONY, AKCJA IMIENNA, ARCYDZIELNOŚĆ, GRAF DWUDZIELNY, TARTAN, KLERODENDRON, SZCZEPONOGI, ZIOMKOSTWO, MIKADO, ANTROPOID, MULTIKULTURALIZM, DOBITNOŚĆ, SABATARIANIZM, KAPUSTA KISZONA, NITROBAKTERIA, SIERPOWIEC HAKOWATY, ALKOHOL, INTERWIZJA, SARONG, CIS POŚREDNI, GRABKI, KILOKALORIA, SYSTEM KASTOWY, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, NOMINALIZM, FILOZOFIA KRYTYCZNA, ADIANTUM KLINOWATE, PTEROSPONDYL, MGŁAWICOWOŚĆ, RUMIENIEC, PUERTAZAUR, NIEDOSTATECZNY, DRAŻLIWOŚĆ, STRUNOBETON, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, SESJA, CHRYZOTYL, INERT, POLITYKA, SZEWRON, REGRESJA LOGISTYCZNA, JOLA, CHOROBA PROMIENNA, WARZYWO GRUNTOWE, AGROFIZYKA, AKADYJSKI, UKRAIŃSKI, LOGIKA WOLNA, CZERSKA, PRAWO WEWNĘTRZNE, BOWLS, JĘZYK EZOPOWY, WYBORY PROPORCJONALNE, ROZPORZĄDZENIE, KAMELEON ŻYWORODNY, ZŁĄCZE, TALERZE ORKIESTROWE, BEZAN MASZT, JEGOMOŚĆ, PEŁZAK, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SIARCZEK, SŁUŻALCZOŚĆ, METROPOLIZACJA, GOSPODARKA MIESZANA, ENUMERACJA, GEST TEATRALNY, MACIERZ NILPOTENTNA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, REŻYM, BEKASIK, MASTYF, AUTOCHTONICZNOŚĆ, FANATYCZNOŚĆ, PRYWATNOŚĆ, GIĘCIE, PLUWIAŁ, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, BIEG, MANIPULATOR, SZCZEROŚĆ, DRUK OFFSETOWY, BIOPOLIMER, EPIPSAMMON, GRACZ, DZIEŁO SZTUKI, PADACZKA MIOKLONICZNA, WIELOPŁETWIEC, OSTATNI MOHIKANIN, ŻYWY POMNIK, DYNAMIZM, TRÓJA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, NERWICOWOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, PEPESZKA, WELON, TAL, SKUPISKO, SERM, ORCHIDEA, OKNO DIALOGOWE, ?EROTOMAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYCZAJOWA NAZWA ROZTOCZY (ACARI) ZAMIESZKUJĄCYCH ŚRODOWISKA WODNE; PODOBNIE JAK POWSZECHNIE STOSOWANA W HYDROBIOLOGII ICH NAZWA ŁACIŃSKA HYDRACARINA (Z ŁACINY WODNE ROZTOCZE) NIE JEST TO NAZWA TAKSONU, A NAZWA GRUPY ORGANIZMÓW, WYDZIELONEJ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW EKOLOGICZNYCH; PRZEDSTAWICIELE 5 GRUP ROZTOCZY: HYDRACHNELLAE, HALACARIDAE, ORIBATIDA, ACARIDIDA I MESOSTIGMATA NIEZALEŻNIE ZASIEDLILI ŚRODOWISKA SŁODKOWODNE, ZWŁASZCZA PRZYBRZEŻNĄ STREFĘ PŁYTKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYCZAJOWA NAZWA ROZTOCZY (ACARI) ZAMIESZKUJĄCYCH ŚRODOWISKA WODNE; PODOBNIE JAK POWSZECHNIE STOSOWANA W HYDROBIOLOGII ICH NAZWA ŁACIŃSKA HYDRACARINA (Z ŁACINY WODNE ROZTOCZE) NIE JEST TO NAZWA TAKSONU, A NAZWA GRUPY ORGANIZMÓW, WYDZIELONEJ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW EKOLOGICZNYCH; PRZEDSTAWICIELE 5 GRUP ROZTOCZY: HYDRACHNELLAE, HALACARIDAE, ORIBATIDA, ACARIDIDA I MESOSTIGMATA NIEZALEŻNIE ZASIEDLILI ŚRODOWISKA SŁODKOWODNE, ZWŁASZCZA PRZYBRZEŻNĄ STREFĘ PŁYTKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WODOPÓJKI zwyczajowa nazwa roztoczy (Acari) zamieszkujących środowiska wodne; podobnie jak powszechnie stosowana w hydrobiologii ich nazwa łacińska Hydracarina (z łaciny wodne roztocze) nie jest to nazwa taksonu, a nazwa grupy organizmów, wydzielonej na podstawie kryteriów ekologicznych; przedstawiciele 5 grup roztoczy: Hydrachnellae, Halacaridae, Oribatida, Acaridida i Mesostigmata niezależnie zasiedlili środowiska słodkowodne, zwłaszcza przybrzeżną strefę płytkich zbiorników wodnych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WODOPÓJKI
zwyczajowa nazwa roztoczy (Acari) zamieszkujących środowiska wodne; podobnie jak powszechnie stosowana w hydrobiologii ich nazwa łacińska Hydracarina (z łaciny wodne roztocze) nie jest to nazwa taksonu, a nazwa grupy organizmów, wydzielonej na podstawie kryteriów ekologicznych; przedstawiciele 5 grup roztoczy: Hydrachnellae, Halacaridae, Oribatida, Acaridida i Mesostigmata niezależnie zasiedlili środowiska słodkowodne, zwłaszcza przybrzeżną strefę płytkich zbiorników wodnych (na 9 lit.).

Oprócz ZWYCZAJOWA NAZWA ROZTOCZY (ACARI) ZAMIESZKUJĄCYCH ŚRODOWISKA WODNE; PODOBNIE JAK POWSZECHNIE STOSOWANA W HYDROBIOLOGII ICH NAZWA ŁACIŃSKA HYDRACARINA (Z ŁACINY WODNE ROZTOCZE) NIE JEST TO NAZWA TAKSONU, A NAZWA GRUPY ORGANIZMÓW, WYDZIELONEJ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW EKOLOGICZNYCH; PRZEDSTAWICIELE 5 GRUP ROZTOCZY: HYDRACHNELLAE, HALACARIDAE, ORIBATIDA, ACARIDIDA I MESOSTIGMATA NIEZALEŻNIE ZASIEDLILI ŚRODOWISKA SŁODKOWODNE, ZWŁASZCZA PRZYBRZEŻNĄ STREFĘ PŁYTKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZWYCZAJOWA NAZWA ROZTOCZY (ACARI) ZAMIESZKUJĄCYCH ŚRODOWISKA WODNE; PODOBNIE JAK POWSZECHNIE STOSOWANA W HYDROBIOLOGII ICH NAZWA ŁACIŃSKA HYDRACARINA (Z ŁACINY WODNE ROZTOCZE) NIE JEST TO NAZWA TAKSONU, A NAZWA GRUPY ORGANIZMÓW, WYDZIELONEJ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW EKOLOGICZNYCH; PRZEDSTAWICIELE 5 GRUP ROZTOCZY: HYDRACHNELLAE, HALACARIDAE, ORIBATIDA, ACARIDIDA I MESOSTIGMATA NIEZALEŻNIE ZASIEDLILI ŚRODOWISKA SŁODKOWODNE, ZWŁASZCZA PRZYBRZEŻNĄ STREFĘ PŁYTKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast