RAJA GŁADKA, DIPTURUS BATIS - GATUNEK RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY RAJOWATYCH (RAJIDAE); PŁASZCZKA NAGA ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNY ATLANTYK OD ISLANDII I PÓŁNOCNEJ NORWEGII DO MADERY; WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W MORZU PÓŁNOCNYM I W ZACHODNIM BAŁTYKU, ALE DO POLSKICH WYBRZEŻY NIE DOCIERA, ORAZ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO; PŁASZCZKA TA JEST NAJWIĘKSZĄ PRZEDSTAWICIELKĄ RAJOWATYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ EUROPIE I MA DUŻE ZNACZENIE W GOSPODARCE RYBACKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁASZCZKA NAGA to:

raja gładka, Dipturus batis - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rajowatych (Rajidae); płaszczka naga zamieszkuje północny Atlantyk od Islandii i północnej Norwegii do Madery; występuje również w Morzu Północnym i w zachodnim Bałtyku, ale do polskich wybrzeży nie dociera, oraz w zachodniej części Morza Śródziemnego; płaszczka ta jest największą przedstawicielką rajowatych w północno-zachodniej Europie i ma duże znaczenie w gospodarce rybackiej (na 13 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RAJA GŁADKA, DIPTURUS BATIS - GATUNEK RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY RAJOWATYCH (RAJIDAE); PŁASZCZKA NAGA ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNY ATLANTYK OD ISLANDII I PÓŁNOCNEJ NORWEGII DO MADERY; WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W MORZU PÓŁNOCNYM I W ZACHODNIM BAŁTYKU, ALE DO POLSKICH WYBRZEŻY NIE DOCIERA, ORAZ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO; PŁASZCZKA TA JEST NAJWIĘKSZĄ PRZEDSTAWICIELKĄ RAJOWATYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ EUROPIE I MA DUŻE ZNACZENIE W GOSPODARCE RYBACKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.656

CZERWONA KRWINKA, ALBATROS ŻÓŁTOOKI, OMAN LEPKI, PIEPRZNIK, PISMO MUZYCZNE, ROZBRATEL, SITOWIE, KOTIK, WARTOŚĆ BILANSOWA, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, NARÓW, PĘTÓWKA IBERYJSKA, MAK, GMT, MRÓWKA ŻNIWIARKA, HOACYN, WYDATKI OSOBOWE, ANTENA FERRYTOWA, GRYZIEL ZACHODNI, DIEFENBACHIA, POZIOMKA, GIERKA, OLSZYNA, HANUMAN, PANCERNIK WŁOCHATY, PIJAWKA, UHLA ZWYCZAJNA, TUCUXI, NIESPLIK, DĄB KORKOWY, RELACJA ZWROTNA, KARLICZKA, SIKORKA, GETER, WYSMUKŁOŚĆ, JONIA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, JEŻYNA FAŁDOWANA, SŁUŻALCZOŚĆ, KOBIERNIK, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, TRZMIEL WĄSKOPASKOWY, KRWAWNIK KAUKASKI, KUKLIK TRÓJKWIATOWY, ŻARARAKA, CHLOROTIAZYD, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, TURIAZAUR, WOLEMIA, BRYZGUN WIERZBOWIEC, WIRUS POLIO, ANAKREONTYK, ANTENA HELIKALNA, OBIEKT MOSTOWY, KAZBA, HUBA BIAŁAWA, DZIERZYK PURPUROWY, WIDŁOZĄB MUEHLENBECKA, RUMIAN ŻÓŁTY, TORFOWIEC PIĘCIORZĘDOWY, TOWAR, BEZNADZIEJNOŚĆ, FITOPATOLOGIA, ZERWA KULISTA, WYDERKA, MIESZKANIE KOMUNALNE, SOBACZE ŻYCIE, DRUT, TULIPAN WIELOBARWNY, KOZIBRÓD, PÓŁGĘSEK, ISLANDKA, BERMUDY, FACHOWIEC, BAŻANT, MAKI, JESIOTROKSZTAŁTNE, FILOLOGIA SERBSKA, LORYSA CZARNODZIOBA, BIELACZEK, MADZIARSKI, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, DROGA STARTOWA, OBLAT, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, WROSTEK, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, GOLEM, CYPRYSIK JAPOŃSKI, PLANETA TYPU JOWISZ, KOLCOBRZUCH, BEZBOLESNOŚĆ, STRYJO, TOLIARA, AHISTORYCZNOŚĆ, MOTYLEK, MIODOŃ MELANEZYJSKI, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, KUKUŁA OGNISTA, KANGUR RUDY, ŻÓŁTOGŁÓWKA, JAGODZIAK OLIWKOWY, PRZĘŚL OSTRA, TRÓJKĄT, ACHALAZJA, ZATRWIAN, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, OMAŃSKA, KARŁÓWKA BRĄZOWOLICA, SERAU KĘDZIERZAWY, MIĘSO, CHODZĄCY TRUP, REAKCJA KATALITYCZNA, RYŻOWIEC, MOTYLEK SKRZYDLATY, KRAJ ŚRÓDZIEMNOMORSKI, GĄSIOREK, CZUBAJKA, KROPLA W MORZU, ŚLUZICA BRUNATNA, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, SYCZEK AFRYKAŃSKI, KOZA ŚRUBOROGA, SOLANKOWIEC, TRZCINA HISZPAŃSKA, TAUPO, DĘTKA, GIĘCIE, JODŁA KOREAŃSKA, TON, CZARTER, DZIWNÓW, ŁODZIK, AUTOŻYRO, KUSACZ KRESKOWANY, PAZUROGON SIERPOWATY, PĘDRAK, WARZĘCHA ZWYCZAJNA, SKRZYDLICE, WOMBAT, PODGORZELEC, CZEKOLADA MLECZNA, ROZRZĄD, DOKŁADNOŚĆ, PRZESADNOŚĆ, PALMA KRÓLOWEJ, LAWENDA, KAPELUSZ, DELFIN WYSMUKŁY, FUNKCJA AKTYWACJI, DUJKER CZERWONY, SZAROTA, POCZUCIE WINY, TRĄDZIK, PROMIENNOŚĆ, METODA ODCHYLEŃ, RAJA ARKTYCZNA, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, GEN HOMEOTYZNY, GALLIZACJA, WIERTARKA, TURZYCA OWŁOSIONA, BIRGINIAK, PIESEK PRERIOWY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, BEKAS, MORŚWIN AZJATYCKI, ROPUCHY NOSATE, FAŁDOWNIK TRZYRZĘDOWY, POKRZYK, PRĄTNIK SOLNISKOWY, PROCES GLEBOTWÓRCZY, CNOTA, ŻÓŁW BRUNATNY, SAŁATA MORSKA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ZATOPIONA DEPRESJA, DRZEWNICA GÓRSKA, ZAPYCHACZ, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, GŁOGOWNIK, INFORMATOLOGIA, SNOBISTYCZNOŚĆ, PIASINO, UŁANKA, DRZEWIANIN, ODSYP, GWIZDODZIERZBA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, CEPELIN, IWA, MRÓWKA, CHALKOGRAFIA, DZIEWICA, ASFI, ZĘBORÓG PURPUROWY, CZERWONKA, FAKTORYZACJA, DOMINANTA, PUNK, ZNAMIONÓWKA, SPRĘŻYK, ZAJĄC POLARNY, KLESZCZOTKI, RUPIA, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, ŁOPATKA, STRUKTURA DECYZYJNA, PŁOMYCZEK, AKCJA NIEMA, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, ŚLUZICOWATE, TURZYCA CIBOROWATA, TAJFUN, INTELEKTUALISTA, TRASZKA JAPOŃSKA, HERKULES, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTOPASY, KAWAŁ, BARWIENIEC CZARNY, CIS POSPOLITY, CZARNY CHLEB, KRYSZTAŁ, TORFOWIEC ZĄBKOWANY, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, WOSZERIA, AKSJOMAT WYBORU, MIKWA, RZEŚKOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, FAŁSZYWA KURZAJKA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, ANAL, MASA STARTOWA, SAPONINA, DZIEŁO POŚREDNIE, ANTENA ŚRUBOWA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, DODATEK WYRÓWNAWCZY, KRZEW KAWOWY, DAGLEZJA JAPOŃSKA, BAZYLISZEK, FAZA KSIĘŻYCA, JAŁOWIEC KOLCZASTY, ALPAKA, ZINJANTROP, UMBRA, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, ASTER ROZKRZEWIONY, ZNANOŚĆ, ZEBRA GREVY'EGO, FLISAK, HERPESWIRUS, PRZEMIANA POLITROPOWA, CHEMIA NIEORGANICZNA, LODÓWKA, ADRES, INSTRUMENTOLOGIA, RĄCZAK OZDOBNY, CZERYMOJA, ORIBI, ŚWIDROWIEC, JAŚMINOWIEC OMSZONY, KLINOCHWOSTKA MAŁA, GNETOWATE, TRZPIENNIKOWATE, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, ZANOKCICA ZIELONA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, NOSICIEL, KHUR, STYPENDIUM, EOTRICERATOPS, REDAKTORSTWO, JEOGRAFIA, LIPA, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, PRZEDAWCZYK, MROCZEK RUDY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PARANOJA, BETEL, WĘGORZ JAPOŃSKI, SURIMI, BAGNIAK, NIL, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, STOKÓWKA CIEMNOGŁOWA, SKRĘTNICA, ŚWIECA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ZAROST, OREAS, PLIOZAUR, BORODZIEJ, ?TULIPAN PÓŹNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.656 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RAJA GŁADKA, DIPTURUS BATIS - GATUNEK RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY RAJOWATYCH (RAJIDAE); PŁASZCZKA NAGA ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNY ATLANTYK OD ISLANDII I PÓŁNOCNEJ NORWEGII DO MADERY; WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W MORZU PÓŁNOCNYM I W ZACHODNIM BAŁTYKU, ALE DO POLSKICH WYBRZEŻY NIE DOCIERA, ORAZ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO; PŁASZCZKA TA JEST NAJWIĘKSZĄ PRZEDSTAWICIELKĄ RAJOWATYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ EUROPIE I MA DUŻE ZNACZENIE W GOSPODARCE RYBACKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RAJA GŁADKA, DIPTURUS BATIS - GATUNEK RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY RAJOWATYCH (RAJIDAE); PŁASZCZKA NAGA ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNY ATLANTYK OD ISLANDII I PÓŁNOCNEJ NORWEGII DO MADERY; WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W MORZU PÓŁNOCNYM I W ZACHODNIM BAŁTYKU, ALE DO POLSKICH WYBRZEŻY NIE DOCIERA, ORAZ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO; PŁASZCZKA TA JEST NAJWIĘKSZĄ PRZEDSTAWICIELKĄ RAJOWATYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ EUROPIE I MA DUŻE ZNACZENIE W GOSPODARCE RYBACKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁASZCZKA NAGA raja gładka, Dipturus batis - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rajowatych (Rajidae); płaszczka naga zamieszkuje północny Atlantyk od Islandii i północnej Norwegii do Madery; występuje również w Morzu Północnym i w zachodnim Bałtyku, ale do polskich wybrzeży nie dociera, oraz w zachodniej części Morza Śródziemnego; płaszczka ta jest największą przedstawicielką rajowatych w północno-zachodniej Europie i ma duże znaczenie w gospodarce rybackiej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁASZCZKA NAGA
raja gładka, Dipturus batis - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rajowatych (Rajidae); płaszczka naga zamieszkuje północny Atlantyk od Islandii i północnej Norwegii do Madery; występuje również w Morzu Północnym i w zachodnim Bałtyku, ale do polskich wybrzeży nie dociera, oraz w zachodniej części Morza Śródziemnego; płaszczka ta jest największą przedstawicielką rajowatych w północno-zachodniej Europie i ma duże znaczenie w gospodarce rybackiej (na 13 lit.).

Oprócz RAJA GŁADKA, DIPTURUS BATIS - GATUNEK RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY RAJOWATYCH (RAJIDAE); PŁASZCZKA NAGA ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNY ATLANTYK OD ISLANDII I PÓŁNOCNEJ NORWEGII DO MADERY; WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W MORZU PÓŁNOCNYM I W ZACHODNIM BAŁTYKU, ALE DO POLSKICH WYBRZEŻY NIE DOCIERA, ORAZ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO; PŁASZCZKA TA JEST NAJWIĘKSZĄ PRZEDSTAWICIELKĄ RAJOWATYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ EUROPIE I MA DUŻE ZNACZENIE W GOSPODARCE RYBACKIEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - RAJA GŁADKA, DIPTURUS BATIS - GATUNEK RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWEJ Z RODZINY RAJOWATYCH (RAJIDAE); PŁASZCZKA NAGA ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNY ATLANTYK OD ISLANDII I PÓŁNOCNEJ NORWEGII DO MADERY; WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W MORZU PÓŁNOCNYM I W ZACHODNIM BAŁTYKU, ALE DO POLSKICH WYBRZEŻY NIE DOCIERA, ORAZ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO; PŁASZCZKA TA JEST NAJWIĘKSZĄ PRZEDSTAWICIELKĄ RAJOWATYCH W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ EUROPIE I MA DUŻE ZNACZENIE W GOSPODARCE RYBACKIEJ. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x