DYSCYPLINA NAUKOWA ZAJMUJĄCA SIĘ OPISEM PROCESÓW SAMOORGANIZACJI UKŁADÓW DYNAMICZNYCH, W KTÓRYCH LOKALNIE WYSTĘPUJE ZJAWISKO WZROSTU MIARY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI CZYLI ZMIEJSZANIE SIĘ ICH ENTROPII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNERGETYKA to:

dyscyplina naukowa zajmująca się opisem procesów samoorganizacji układów dynamicznych, w których lokalnie występuje zjawisko wzrostu miary wewnętrznej organizacji czyli zmiejszanie się ich entropii (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSCYPLINA NAUKOWA ZAJMUJĄCA SIĘ OPISEM PROCESÓW SAMOORGANIZACJI UKŁADÓW DYNAMICZNYCH, W KTÓRYCH LOKALNIE WYSTĘPUJE ZJAWISKO WZROSTU MIARY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI CZYLI ZMIEJSZANIE SIĘ ICH ENTROPII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.180

ŚLIMAK, OFICYNA DRUKARSKA, DZIEŁO SZTUKI, DUOLA, PLUTOKRACJA, DRABINOWIEC MROCZNY, SZARA MYSZKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KODA, ZETEMPÓWKA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ŁUG, KOLORYSTYKA, BIEGUN POTYLICZNY, POWIEŚĆ SCI-FI, STRZELANKA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KOSTIUM HISTORYCZNY, PALEC ŚRODKOWY, FILOLOGIA SERBSKA, REPLIKATOR, KATIPO, KAMICA MOCZOWA, CHŁONIAK HODGKINA, KĄT OSTRY, SZEREG, PŁAST BRZOZOWIEC, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, BIAŁA ARMIA, FORMA, SITAR, PREZYDENTKA, PREPPERS, POMYSŁOWOŚĆ, ZAŁOGA, AUTSAJDER, PŁOZA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, CHÓD, GAZ WIELKOPIECOWY, DAR, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, ZAZDROŚĆ, MATECZNIK, SYSTEM, SONOMETR, USZYSKO, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, STENOGRAF, KRATKA ODPŁYWOWA, ALGEBRA, KASYNO, CYPRYŚNIK BŁOTNY, POCHRZĘST, PODAŻ ELASTYCZNA, ZBIÓR, GOFFER, ĆAKRAM, ZROSTNICA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, DREWNO, PANCERZ LAMELKOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKA PURPURKA, EGZEMPCJA, KOPROFIL, CEGŁA LICÓWKA, SUPERNOWA, ANEROID, OTĘPIENIE, IRRADIACJA, KARTOWNIK, WIRTUOZOSTWO, ZBRODNIARZ WOJENNY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ANTYROMANTYZM, UPRAWIACZ, SKRZYDŁO, STARORUSKI, GĘSIEC, PERILLA ZWYCZAJNA, KRATA PODGRUP, PAŁĄK, TWIERDZENIE PASCALA, FILOZOFIA MATEMATYKI, MUZYCZNOŚĆ, NAWIS, MIGRACJA, SEMITKA, SIEWKA, JĘZYKI BANTU, MANIACZKA, ZAUSZNIK, PLATFORMA SERWEROWA, PROTOZOOLOGIA, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, CHRONOMETR, KANAPKA, SZWADRON ŚMIERCI, KONKUBINAT, MINÓG GRECKI, SIEWKI, KOSTIUMERNIA, SEGMENTACJA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ANIOŁEK CHARLIEGO, ŁUPEK OSADOWY, GLADIATORSTWO, PLEBEJUSZ, DYKTATOR, KAPELUSZ, ZBLIŻENIE, KAZUS, SZKARADZTWO, DENTYSTA, HETEROSFERA, BOCZNIAK, SAŁATA, OKRUCH, LODOWIEC HIMALAJSKI, BODZIEC PROKSYMALNY, PSEFOLOGIA, OBLAT, RUDAWKA WIELKA, WEKA, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, SPORT ZIMOWY, MIĘSOPUST, PELAGIAL, KWADRATNIK TRZCINOWY, KOLCZAK, CIASTO SKALNE, CILIOPATIA, METODA SCENARIUSZOWA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, KANALIK NERKOWY, OWCA ŚNIEŻNA, RYNEK WTÓRNY, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, RDZEŃ, WĘZEŁ KOLEJOWY, CYBERPUNK, MORGAN, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, KOPALINA SKALNA, ŁOMOT, JAWAJSKI, MEDRESA, KOMEDIANT, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, AZOLLA KAROLIŃSKA, JĘZYCZEK U WAGI, INDEKS GLIKEMICZNY, BARCZATKA FRANKOŃSKA, PIKIEL, AGRESOR, KODON NONSENSOWNY, ZACHOWANIE, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, OFIAKOMORFY, DOM WIELORODZINNY, TECHNIKA KLASYCZNA, ARGALI, SKAUT, FENOLOGIA, WSPOMAGANIE, PIASZCZYSTOŚĆ, WIERTNIK, ROPA, DOJŚCIE, AMORY, EKSKLUZYWIZM, CIOS PROSTY, NEURON LUSTRZANY, BIEGŁOŚĆ, PĘCINA, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, MAKROŚWIAT, FRANCUZ, NOWOBOGACKI, POLIMORFIZM, GNIOTOWE, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, KICHA, BICZYKOODWŁOKOWCE, GENOMIKA STRUKTURALNA, LEWICA, CHOPINISTKA, PANEK, LIŚĆ ŁODYGOWY, CHOROBA WERLHOFA, CEWA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, ZWINIĘCIE ŻAGLI, NÓŻKA, OPŁATEK, BAJCIK, NUMER TAKTYCZNY, WALKA, PRÓBA WODY, WEGETARIANIN, WYZWISKO, KROWA, TRÓJLOJALIZM, MIKROFILAMENT, NECEL, PETREL, GROTESKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, FITOTRON, ELIPSOIDA OBROTOWA, DOJŚCIE, ROLADA, MOZZARELLA, ALGEBRAIK, KULTURA MAGDALEŃSKA, PODGRUPA NORMALNA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, SUCHA IGŁA, PRZYGOTOWANIE, RAMFORYNCHOWCE, BUZKASZI, UTYLITARYZM, BORSUK, MMO, KAMIEŃ, PUŁAPKA INFLACYJNA, APOGEUM, KOMÓRKA MACIERZYSTA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, CZAPLA TRÓJBARWNA, GĄSKA WIOSENNA, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, PIANISTYKA, GRUBA RYBA, MEADE, SETKA, NERECZNICA VILLARA, ZALEW, JĘZYK DAHALIK, APIKOMPLEKS, PIĘTNASTKA, ŁOŻE BOLEŚCI, ŻÓŁW CIERNISTY, MACHNIĘCIE KOZŁA, PÓŁKWATEREK, LIŚĆ ZŁOŻONY, KULT ŚWIĄTYNNY, POCISK SMUGOWY, KWAS KAMFOROWY, PROKSEMIKA, NEANDERTAL, PRZECZULICA, CZEPLIWOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, KREWETKA WIŚLANA, GWAJAKOWIEC, LICZBA WYMIERNA, EKSPERIENCJA, CYKL KONIUNKTURALNY, NIEZISZCZALNOŚĆ, DYSTONIA TORSYJNA, NADZWYCZAJNOŚĆ, ZOOFAG, ŻELAZNE PŁUCO, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, JĘZYK PENDŻABSKI, TRZYDZIESTKA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, RABV, TRZONKÓWKI, PIZZERIA, FIGA, GANG, GRACZ, TEBY, MILCZĄCA ZGODA, DOSTĘP, PATRIARCHAT, PARPOSZ, KLASA, GILOSZ, ZŁOŻE MINERALNE, PROTEZA, ZŁÓG, LINIE PAPILARNE, KRÓL, BÓJ SPOTKANIOWY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, JĘZYCZEK, WAGON, BIORYTM, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ?LUKA DEFLACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSCYPLINA NAUKOWA ZAJMUJĄCA SIĘ OPISEM PROCESÓW SAMOORGANIZACJI UKŁADÓW DYNAMICZNYCH, W KTÓRYCH LOKALNIE WYSTĘPUJE ZJAWISKO WZROSTU MIARY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI CZYLI ZMIEJSZANIE SIĘ ICH ENTROPII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYSCYPLINA NAUKOWA ZAJMUJĄCA SIĘ OPISEM PROCESÓW SAMOORGANIZACJI UKŁADÓW DYNAMICZNYCH, W KTÓRYCH LOKALNIE WYSTĘPUJE ZJAWISKO WZROSTU MIARY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI CZYLI ZMIEJSZANIE SIĘ ICH ENTROPII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNERGETYKA dyscyplina naukowa zajmująca się opisem procesów samoorganizacji układów dynamicznych, w których lokalnie występuje zjawisko wzrostu miary wewnętrznej organizacji czyli zmiejszanie się ich entropii (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNERGETYKA
dyscyplina naukowa zajmująca się opisem procesów samoorganizacji układów dynamicznych, w których lokalnie występuje zjawisko wzrostu miary wewnętrznej organizacji czyli zmiejszanie się ich entropii (na 11 lit.).

Oprócz DYSCYPLINA NAUKOWA ZAJMUJĄCA SIĘ OPISEM PROCESÓW SAMOORGANIZACJI UKŁADÓW DYNAMICZNYCH, W KTÓRYCH LOKALNIE WYSTĘPUJE ZJAWISKO WZROSTU MIARY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI CZYLI ZMIEJSZANIE SIĘ ICH ENTROPII sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - DYSCYPLINA NAUKOWA ZAJMUJĄCA SIĘ OPISEM PROCESÓW SAMOORGANIZACJI UKŁADÓW DYNAMICZNYCH, W KTÓRYCH LOKALNIE WYSTĘPUJE ZJAWISKO WZROSTU MIARY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI CZYLI ZMIEJSZANIE SIĘ ICH ENTROPII. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x