RASA KONI PÓŁKRWI, WYHODOWANA METODĄ SELEKCJI W STADNINIE MEZOHEGYES NA WĘGRZECH, GDZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ KLACZE POCHODZĄCE OD KONIA PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ KLACZE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; WYKORZYSTYWANY BYŁ PRZEDE WSZYSTKIM W ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, NASTĘPNIE JAKO KOŃ SPACEROWY, W TRUDNYCH RAJDACH, JAK I W STEEPLE-CHASE, NADAJE SIĘ TAKŻE DO ZAWODÓW CROSS-COUNTRY I JAZDY REKREACYJNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FURIOSO to:

rasa koni półkrwi, wyhodowana metodą selekcji w stadninie Mezohegyes na Węgrzech, gdzie znajdowały się klacze pochodzące od konia pełnej krwi angielskiej oraz klacze czystej krwi arabskiej; wykorzystywany był przede wszystkim w armii austro-węgierskiej, następnie jako koń spacerowy, w trudnych rajdach, jak i w steeple-chase, nadaje się także do zawodów cross-country i jazdy rekreacyjnej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FURIOSO

FURIOSO to:

określenie wykonawcze; porywczo, z uniesieniem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI PÓŁKRWI, WYHODOWANA METODĄ SELEKCJI W STADNINIE MEZOHEGYES NA WĘGRZECH, GDZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ KLACZE POCHODZĄCE OD KONIA PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ KLACZE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; WYKORZYSTYWANY BYŁ PRZEDE WSZYSTKIM W ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, NASTĘPNIE JAKO KOŃ SPACEROWY, W TRUDNYCH RAJDACH, JAK I W STEEPLE-CHASE, NADAJE SIĘ TAKŻE DO ZAWODÓW CROSS-COUNTRY I JAZDY REKREACYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.082

WŁÓCZĘGA, KSYLOL, WSPÓŁCZESNOŚĆ, CZIROKEZ, GALAKTYKA, GOŁOLEDŹ, BIAŁACZKA SZPIKOWA, PREFORMACJA, TWARDY KARK, KOŃ FIORDZKI, TRÓJKROK, MILA MORSKA, PISMO, PAŁANECZKA MAŁA, NIECKA, ASOCJACJA VACTERL, WYBRZEŻE SZKIEROWE, JĘZYKOZNAWCA, ZREKOMPENSOWANIE, STATYSTYKA OPISOWA, SZCZOTECZKA, MITOSPOROWE, RANA, PRACA INTERWENCYJNA, MUNSZTUK, STROGONOW, WOW, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, DENAZYFIKACJA, GRUPA PERMUTACJI, OPONY MÓZGOWE, STAROŻYTNICTWO, BEZROBOCIE SEZONOWE, PAZUROGON PRĘGOUDY, GAPA, ZAKŁADKA, PANICZĄTKO, NIEŻYCIOWOŚĆ, BLISKOŚĆ, AZTREONAM, STROIK, HANAFITA, OGIEŃ, PASIAK, DOM STARCÓW, KWADRAT MAGICZNY, JELEŃ WSCHODNI, MEKSYKANKA, KOSMOFIZYKA, PIASKOWNICA, OBERLANDER, TAHITI, PIEZOELEKTRYK, PRAWORĘKI, GALUSZKI, OBEDIENCJA, CZTERY DESKI, GEOFIT CEBULOWY, BAT, LALKARSTWO, LEMONIADA, DROGA KOŁOWA, REAKCJA WYPROSTNA, ESTETYZM, SARDELOWATE, MAKAKOWATE, BERMYCA, AUTOTELICZNOŚĆ, ŻURAWIEC FALISTY, JURYSLINGWISTYKA, PACHNOTKA UPRAWNA, PINGWIN, TRUMNIAK, PLATANA, MŁAK, KCIUK NARCIARZA, SZTANGA, ROKIETOWATE, RZĘSOREK MNIEJSZY, PARKINGOWY, EMANACJA, KRÓWKA, FIBROMIALGIA, WŁAZ, BOMBA EKOLOGICZNA, SZTYLPA, ROCZNIK, POLITYKA DYSKONTOWA, DODATEK, EPILEPTOLOGIA, SEROKONWERSJA, NOWA TWARZ, WIRULENCJA, SPRAY, GETTO TRANZYTOWE, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, WYRÓB MEDYCZNY, SARKOMER, LINIE OCEANICZNE, SARASATE, CIĄGUTKA, POPRZEDNIK, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, MIR DOMOWY, ALKANTARZYSTA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, RADIOELEKTRYKA, BACKGROUND, ACENA BUCHANANA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, BIEG ALPEJSKI, LATAJĄCY DYWAN, STROIGŁA CHIŃSKA, HIPOSTAZA, KOBIETA SPOD LATARNI, CHRZEST PRAGNIENIA, BUJAK, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, METODA KASOWA, NUR CZARNOSZYI, BIAŁA FLAGA, PLAC MANEWROWY, OBRAZ, ODWAGA CYWILNA, PIZZA, KAZUISTA, KINOMANIAK, PADWAN, OKTET, GIMNASTYKA, SOBÓR, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, KOREAŃSKI, PRZYNĘTA, ADAMITA, DANIE, KROTOCHWILA, KATAR KISZEK, STRAŻ OGNIOWA, KIESZEŃ, PATOLOG SĄDOWY, BAJDA, BUNKIER, GRAF NIESKIEROWANY, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, ORNITOLOGIA, PARAMENTY, RĄCZĘTA, SYNONIMIKA, TRYBUT, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, TECHNOKRATA, FRYZYJSKI, HEMOSTAZA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KARTUSZ, INDEKS, DRUGA NATURA, PULSACJA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MAGMA, TERIER AUSTRALIJSKI, ŁUPEK OSADOWY, WIEDŹMA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, FALA ODBITA, INWENTARZ ŻYWY, BACHANTKA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, PRAWO MURPHY'EGO, CIS, INFILTRACJA, KARDAMON, DZISIEJSZOŚĆ, CHOROBA NASU-HAKOLI, MINIVAN, RONDO, PLEŚNIAK, WEKTOR, WÓR, DZWONY, WINDA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, STOIK, OSA ŚREDNIA, SEKWENCJA KOZAK, PIECHOTA, MOSKWICZ, PLAZMOLIZA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, TARANTELLA, DEFLAGRACJA, SZARABAN, PRZECIEK, GRYMAŚNICA, MATA GRAWITACYJNA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, ORTODONCJA, ELITA, SNICKERS, KANIA, TANYSTROF, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, OŚLIK, UWAŻNOŚĆ, NOMENKLATURA BINOMINALNA, OKRES PRZEDRZYMSKI, ZUPA, TEATR LALEK, RZEPA ŚCIERNISKOWA, TEREBINT, REKLAMIARZ, SPŁYW, WAHADŁOWIEC, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, DERMOKOSMETYKA, ANGELOLOGIA, PRINCESKA, MIEJSCE, LAK, POPYCHŁO, ALGRAFIA, OSET SINY, SŁOŃ, WULKAN BŁOTNY, UNTERWALDEN, TAMANDUA, INLET, SAKIEWNIK, TRÓJKOMBINACJA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, MATERIAŁ, KASZA, BEZPARDONOWOŚĆ, ORANŻADA, KOMFORT CIEPLNY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KORYTARZ LOTNICZY, PODOKARP WIELKOLISTNY, ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ, TRANSFORMACJA FALKOWA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, BURŻUJSTWO, FUCHA, PERSPEKTYWA, ROZGAŁĘZIENIE, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, WSKAŹNIK UBÓSTWA, OJCZYC, DAMKA, PRZYCHÓD ODSETKOWY, ZMIENNA ZWIĄZANA, DIAŁ, KAZAŃ, GARNUSZEK, ŁASICA, MIKROFON CEWKOWY, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, DZIUPLA, NIESUBTELNOŚĆ, PEJZAŻYSTKA, EGZEKUTORKA, ILUZJONIZM, OSKRZELE, ZAPAŚĆ, ARABSKI, KURECZKA, KLASTER DYSKOWY, OKRĘT HYDROGRAFICZNY, POŚCIELÓWKA, SPLENDID ISOLATION, BOREWICZE, WOJSKO KOMPUTOWE, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, PRZYROST, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, ASTRONOM, SZARMANT, GOSPODARKA MORSKA, FIZYKA ATOMOWA, BOJ, ŻABA NILOWA, CZUWANIE MODLITEWNE, IRYS, PRZEGLĄDARKA, AUDYTORIUM, KLIMAKTERIUM, INTERMEZZO, EKONOMIK, ZESTAW PRZECIWLOTNICZY, WAGA SZALKOWA, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, PIEKARNIA, BIZON, TREP, EP, WIESZAK, ?KAKAO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.082 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI PÓŁKRWI, WYHODOWANA METODĄ SELEKCJI W STADNINIE MEZOHEGYES NA WĘGRZECH, GDZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ KLACZE POCHODZĄCE OD KONIA PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ KLACZE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; WYKORZYSTYWANY BYŁ PRZEDE WSZYSTKIM W ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, NASTĘPNIE JAKO KOŃ SPACEROWY, W TRUDNYCH RAJDACH, JAK I W STEEPLE-CHASE, NADAJE SIĘ TAKŻE DO ZAWODÓW CROSS-COUNTRY I JAZDY REKREACYJNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONI PÓŁKRWI, WYHODOWANA METODĄ SELEKCJI W STADNINIE MEZOHEGYES NA WĘGRZECH, GDZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ KLACZE POCHODZĄCE OD KONIA PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ KLACZE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; WYKORZYSTYWANY BYŁ PRZEDE WSZYSTKIM W ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, NASTĘPNIE JAKO KOŃ SPACEROWY, W TRUDNYCH RAJDACH, JAK I W STEEPLE-CHASE, NADAJE SIĘ TAKŻE DO ZAWODÓW CROSS-COUNTRY I JAZDY REKREACYJNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FURIOSO rasa koni półkrwi, wyhodowana metodą selekcji w stadninie Mezohegyes na Węgrzech, gdzie znajdowały się klacze pochodzące od konia pełnej krwi angielskiej oraz klacze czystej krwi arabskiej; wykorzystywany był przede wszystkim w armii austro-węgierskiej, następnie jako koń spacerowy, w trudnych rajdach, jak i w steeple-chase, nadaje się także do zawodów cross-country i jazdy rekreacyjnej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FURIOSO
rasa koni półkrwi, wyhodowana metodą selekcji w stadninie Mezohegyes na Węgrzech, gdzie znajdowały się klacze pochodzące od konia pełnej krwi angielskiej oraz klacze czystej krwi arabskiej; wykorzystywany był przede wszystkim w armii austro-węgierskiej, następnie jako koń spacerowy, w trudnych rajdach, jak i w steeple-chase, nadaje się także do zawodów cross-country i jazdy rekreacyjnej (na 7 lit.).

Oprócz RASA KONI PÓŁKRWI, WYHODOWANA METODĄ SELEKCJI W STADNINIE MEZOHEGYES NA WĘGRZECH, GDZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ KLACZE POCHODZĄCE OD KONIA PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ KLACZE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; WYKORZYSTYWANY BYŁ PRZEDE WSZYSTKIM W ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, NASTĘPNIE JAKO KOŃ SPACEROWY, W TRUDNYCH RAJDACH, JAK I W STEEPLE-CHASE, NADAJE SIĘ TAKŻE DO ZAWODÓW CROSS-COUNTRY I JAZDY REKREACYJNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RASA KONI PÓŁKRWI, WYHODOWANA METODĄ SELEKCJI W STADNINIE MEZOHEGYES NA WĘGRZECH, GDZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ KLACZE POCHODZĄCE OD KONIA PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ KLACZE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; WYKORZYSTYWANY BYŁ PRZEDE WSZYSTKIM W ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, NASTĘPNIE JAKO KOŃ SPACEROWY, W TRUDNYCH RAJDACH, JAK I W STEEPLE-CHASE, NADAJE SIĘ TAKŻE DO ZAWODÓW CROSS-COUNTRY I JAZDY REKREACYJNEJ. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x