AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ LUFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUFA to:

akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też lufkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 4 lit.)LUFKA to:

akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też lufkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUFA

LUFA to:

najgorsza ocena w szkole, zazwyczaj jedynka (na 4 lit.)LUFA to:

część broni palnej; rura, którą wylatuje pocisk (na 4 lit.)LUFA to:

porcja wódki lub innego mocnego alkoholu (rzadko drinka) do wypicia na raz (na 4 lit.)LUFA to:

akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też lufkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 4 lit.)LUFA to:

główna część broni palnej mająca kształt rury, nadająca pociskom kierunek lotu i prędkość (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ LUFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.495

GARNEK, PRAWO DŻUNGLI, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SMOCZEK, BEZŻUCHWOWCE, MOSH, ZAPAS, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, BRZYDULA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, ELEGANCIK, KRAJE, LIŚCIONOGI, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, BRODAWKA SUTKOWA, PENDYNKA, SER PARMEŃSKI, HIPOMANIA, TEORIA CIAŁ, KANONISTYKA, ZASTAWKA AORTALNA, KATECHUMEN, FINISZ, CHOROBA PICKA, KULUARY, TŁOCZEK, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, BÓBR KANADYJSKI, KOMÓRKA MATECZNA, TEREN, AUTYZM DZIECIĘCY, BULION, PĘCHERZ, ŚLIZG, GALARETA WHARTONA, NIEWYGODA, SZYNOBUS, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, SZKOLARSTWO, STATEK, SPŁASZCZKOWATE, HARISSA, JAPOK, LICYTACJA, KALENDARZ, FACHMAN, NARZUT, WODA HIPEROSMOTYCZNA, SILNIK SPALINOWY, ŚRÓDKOŚCIE, NIESUBTELNOŚĆ, GLUKOZOAMINOGLIKAN, FOTOKSIĄŻKA, SZAFIARKA, PISARZ POLNY, LONGER, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, DZIDZIA-PIERNIK, KRAV MAGA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, POWTARZALNOŚĆ, AUKSYNA, GOTHIC METAL, RÓJ, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, FUNKCJA RZECZYWISTA, ZMIERZCH, POKOLENIE, MATEMATYK, ZODIAK, PRUSY, WYKONANIE, BAMBUS, RZUTKA, ODBYTNICA, IZBA, TREN, PUNKT ROSY, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, PIES, PATOFIZJOLOGIA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, PRZEBITKA, MODRZEWNIK, KWIAT SIARCZANY, OPAD, CHOROBA REUMATYCZNA, KUBAS, SHAPESHIFTER, CIĄGUTEK, OPRAWA, EDYKUŁA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, IMIĘ, MANIERKA, SZPIEG GOSPODARCZY, PRZEDSZKOLE, WINKULACJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, HUN, CZUSZKA, ODPŁATA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, WYRAŻENIE, KRUCZEK, KLĄTWA, KURZ, RESTAURATOR, SZYSZAK HUSARSKI, SIATKA CENTYLOWA, OPONA PAJĘCZA, AFRYKANISTYKA, RANA SZARPANA, HISZPANKA, ZMIERACZEK NADMORSKI, SKLEP MONOPOLOWY, MISIO, SEN ZIMOWY, RÓŻOWIEC BIAŁY, AKSJOMAT, LORNETA NOŻYCOWA, EDYKUŁ, ŻELE, JELEC, PRZEGRANA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, EPICYKL, KOLIBER, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, MAŹNICA, PARAMENTY, PERLATOR, BEZBRONNOŚĆ, INSZA INSZOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, NORMA REAKCJI, MAFIA PALIWOWA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, ŁAPCE, UBYTEK, POTENCJAŁ DZETA, SKARPETKA, CYLINDER, KIRYS, SZMATKA, PRZÓD, WEKTOR SWOBODNY, OKOLICA SZLACHECKA, SKOK, PALCE, SAKRAMENT, ZARANIE, PŁAWNOŚĆ, ROZBIERALNIA, SYNERGETYKA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, GOSPODYNI DOMOWA, KOR, PROCESOWICZ, NIESTRAWNOŚĆ, ANTYWESTERN, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, CZARNY CHARAKTER, PRAWO MOORE'A, PRAWOSKRĘT, PRZYTULIA, PRÓŻNOWANIE, KANTYLENA, KARTKA, GENOMIKA STRUKTURALNA, ŁAMANY DACH POLSKI, ANTENA YAGI, ASTROSPEKTROSKOPIA, STOPA LĄDOLODU, NOSÓWKA, DYSLEKSJA, ZARZUELA, GAWIALOWATE, ORTOWODÓR, FIGURA OGRANICZONA, ELASTOMERY, GRAMATYKA GENERATYWNA, MEDYCYNA RATUNKOWA, HEAVY METAL, BRODOWSKI, POR, BIOGAZOWNIA, BRIT POP, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, KONIEC, EN GRISAILLE, MODERUNEK, WTYCZKA, ŁATEK, KAMIEŃ WĘGIELNY, CIĄŻA, KĄT, OBŁOK SREBRZYSTY, ŚWIADECTWO, PLANSZA, DOWÓD WPROST, PRZEMIANA POKOLEŃ, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, SYFON, OKRES DOSTOSOWAWCZY, TAJEMNICZOŚĆ, PODGÓRZE, POJAZD LĄDOWY, KOSZATNICZKA, MATERIAŁ, POKÓJ, CHMURA WARSTWOWA, JURYDYKA, MŁOT, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, UŁUDA, KUGUAR, PANTOFAG, IMIONNIK, ALMARIA, KONGREGACJA, ROZMOWY W MAGDALENCE, RZADKOŚĆ, GARDEROBIANA, SŁUŻBA, MINIPIŁKA, RUMIENIEC, SKAZA MOCZANOWA, OPCJA WALUTOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, WIENIEC, GRZECZNOŚĆ, BRYŁA SZTYWNA, NEOFITA, NALEŚNIK WIOSENNY, ZAŁOŻENIE PARKOWE, GĄSKA ZDRADLIWA, BINARYZM, KOKTAJL, ZERO ABSOLUTNE, CEGLARSTWO, RUCH, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, REMONT ŚREDNI, BAKARAT, MONTAŻYSTA, KRAKOWIAK, KOLEGIUM, RUPIA INDYJSKA, KONDYGNACJA, SZCZUR, SZCZEGÓLNOŚĆ, ABERRACJA, MALOWANIE, SUBTELNOŚĆ, JAZZÓWKA, SSAKI NIŻSZE, PINGWINY, MUSZLA KLOZETOWA, CEGŁA LICÓWKA, CZAS, LAIK, UŁAMEK PROSTY, INSTRUMENT OBROTU POZAGIEŁDOWEGO, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, SKROMNIŚ, UKŁAD ODNIESIENIA, POLONIZATOR, MALAKOLOGIA, LUSTERKO, OBSERWACJA, KOMUNIA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, CHALKOGRAFIA, PIEC MUFLOWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, EPIZOOTIOLOGIA, CYKL MIESIĄCZKOWY, OWADOŻERNE, STARY KOŃ, WYGŁAD TEKTONICZNY, CHOROBA SEITELBERGERA, PODKÓWKA, SKRZYDEŁKO, FILOZOFIA MATEMATYKI, WYWIAD, UBOŻENIE, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, WSCHODEK, NAPÓJ, EKOLOGIA, OSETIA, SKALENOEDR, MIASTO POWIATOWE, NIEWIDKA, RZECZ WNIESIONA, ?GORĄCZKA DUM-DUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.495 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ LUFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ LUFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUFA akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też lufkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 4 lit.)
LUFKA akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też lufkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUFA
akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też lufkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 4 lit.).
LUFKA
akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też lufkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 5 lit.).

Oprócz AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ LUFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ LUFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM). Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x