TRADYCYJNA GRA ZESPOŁOWA UWAŻANA ZA NARODOWY SPORT TADŻYKÓW, UZBEKÓW I TURKMENÓW W PÓŁNOCNYM AFGANISTANIE; ZADANIEM ZAWODNIKÓW KAŻDEJ Z DRUŻYN JEST PODERWANIE PODCZAS JAZDY Z WYZNACZONEGO NA ŚRODKU BOISKA KRĘGU LEŻĄCYCH NA ZIEMI ZWŁOK KOZŁA Z OBCIĘTĄ GŁOWĄ, PRZEWIEZIENIE ICH DOOKOŁA BOISKA I ZRZUCENIE DO BRAMKI, KTÓREJ ROLĘ SPEŁNIAJĄ ZAZNACZONE NA ZIEMI OKRĘGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUZKASZI to:

tradycyjna gra zespołowa uważana za narodowy sport Tadżyków, Uzbeków i Turkmenów w północnym Afganistanie; zadaniem zawodników każdej z drużyn jest poderwanie podczas jazdy z wyznaczonego na środku boiska kręgu leżących na ziemi zwłok kozła z obciętą głową, przewiezienie ich dookoła boiska i zrzucenie do bramki, której rolę spełniają zaznaczone na ziemi okręgi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRADYCYJNA GRA ZESPOŁOWA UWAŻANA ZA NARODOWY SPORT TADŻYKÓW, UZBEKÓW I TURKMENÓW W PÓŁNOCNYM AFGANISTANIE; ZADANIEM ZAWODNIKÓW KAŻDEJ Z DRUŻYN JEST PODERWANIE PODCZAS JAZDY Z WYZNACZONEGO NA ŚRODKU BOISKA KRĘGU LEŻĄCYCH NA ZIEMI ZWŁOK KOZŁA Z OBCIĘTĄ GŁOWĄ, PRZEWIEZIENIE ICH DOOKOŁA BOISKA I ZRZUCENIE DO BRAMKI, KTÓREJ ROLĘ SPEŁNIAJĄ ZAZNACZONE NA ZIEMI OKRĘGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.143

BUDKA SUFLERA, SIODLARNIA, WYCHODNIA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, GRUNTÓWKA, GOLF, PODNOSKA, RIDER, ŚMIGŁOŚĆ, CHOROBA MIKROFALOWA, GALERIA SŁAWY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, NIELOTNOŚĆ, POPULARNOŚĆ, ZIEMNIAKI PO CABAŃSKU, FIZYKA MOLEKULARNA, CYBERPANK, CHCIWSTWO, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, KOMEDIALNIA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, KOKTAJL, SREBRO PIORUNUJĄCE, TABLICA, AMAZONETKA, ORDYNACJA PODATKOWA, ANALIZA SEKTOROWA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, ŻAŁOSNOŚĆ, GRZYB SITARZ, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, GYROS, OSŁONKA, MATEMATYKA STOSOWANA, INTERMEZZO, BUTELKA MIAROWA, PIŻMÓWKI, KRĄGLIK, PIANISTYKA, WOJNA, GÓWNOZJAD, SZYSZKOJAGODA, MIKSTURA, RAK, AUTOTRANSFUZJA, PÓŁSFERA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, CIOS, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KOLOKATOR, BOSKA CZĄSTKA, KARTKA WYBORCZA, BROŃ PANCERNA, NIEUPRZEJMOŚĆ, TENUTA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, UMBRA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, KINO AKCJI, POŚWIST, ANTYSEPTYK, CIĄG NIESKOŃCZONY, WIEŻA ZEGAROWA, PANORAMA, KOLBA, KUBEK, JEDENASTKA, PROSEKTORIUM, CYKORIA KORZENIOWA, OPÓR WZNIESIENIA, OKOREK, CELA ŚMIERCI, PURANA, KIESZEŃ, USTĘPLIWOŚĆ, SAMOWOLKA, SZTAJEREK, DROGA, RYSOWNICA, KISZKA STOLCOWA, MOCARSTWO LOKALNE, ZASADA D'ALEMBERTA, PERFUMA, SFERA, MATURKA, MORTAL KOMBAT, GEOCENTRYZM, DRAŻLIWOŚĆ, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, FONDUE MIĘSNE, INWERT, ZŁOTOŚĆ, IMPOSTACJA, KOMÓRKA MATECZNA, WYCZERPYWALNOŚĆ, POCHWALSKI, BIGA, SEKSISTOWSKOŚĆ, OŚWIADCZENIE, ZASIEW, WIRUS, UZBROJENIE, STOŻEK DEPRESYJNY, POSUWISTOŚĆ, GORZKOŚĆ, PRODUKCJA, HISZPAŃSKI, GNIOTOWNIK, LIROGON WSPANIAŁY, PERSKI, LEGIA CUDZOZIEMSKA, ARCHIWALNOŚĆ, ODWSZAWIANIE, SPACHACZ ZIELONAWY, BIGA, PROFESOR, INSTALATOR, KRÓLEWNA, POZABIBLIJNOŚĆ, ETOLOGIA, ŁYŻECZKOWANIE, AMPUŁKA, APOLOGETA, POPOVER, FINITYZM, DUSZA TOWARZYSTWA, TOY, GRA LOGICZNA, SÓL POTASOWA, DŁAWIEC, SIAL, ZABIEG AGROTECHNICZNY, BOASZKOWATE, CHORDOFON SZARPANY, KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI, GALISYJSKI, BENZYNA CIĘŻKA, FAJANS, DEMOSCENA, KONIOWÓD, TEMAT, KANADA, GRA W BUTELKĘ, ADRES PAMIĘCI, REMI, JASTRZĘBIE OKO, PESTKI, PAWANA, NANOMETR, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, ANTYDOGMATYZM, FLAK, MACIERZ SKALARNA, FARAH, TOMIZM, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, PERUKA, NIEUCHRONNOŚĆ, POLIGAMIA, PILOT RAJDOWY, TRÓJKĄT, PODPORA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, HALUCYNACJA, PÓŁSFERA, PLATFORMA PROCESOROWA, OUDRY, MACIERZYSTOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, GRAFICZKA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, PRAWO BLIŻSZOŚCI, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, ASTRONOMIA SFERYCZNA, NASIADÓWKA, NIEMORALNOŚĆ, ŁAZANKI, TELEWIZJA HD, KLAWIK, PODNÓŻEK, PRĄD MORSKI, JELENIOWATE, KOREK, RZODKIEWNIK, SROGOŚĆ, TOPIK, OKRZYK, ŁYCZAK MUSZLOWY, BIAŁKO, PLUS, TRANSAKCJA TERMINOWA, CIENISTKA, OŚ LICZBOWA, ELIPSOIDA OBROTOWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, BEZLIST, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, FINISZ, SPÓJNIK, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, ALTERNATYWA FREDHOLMA, FUNKCJA AKTYWACJI, GORĄCZKA, SZARA MYSZ, MORFOLOGIA, LATAWCE, ABISYŃSKI KLASYCZNY, KURCZLIWOŚĆ, NAZWA POZORNA, KAPUSTA PASTEWNA, NIEWYRAZISTOŚĆ, CHUDOŚĆ, UCHODŹSTWO, ABLACJA, KECZUP, BŁĄD, LOKAJSTWO, INTENSJONALNOŚĆ, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, MARSZ, DAKTYLOGRAFIA, TOKAJ, PODBRÓDEK, ROZTROPEK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, OBSUWISKO, AKCJA, GOLEM, INWENTURA, SERDAR, PLENER MALARSKI, SAKRALIZACJA, HACJENDER, ZNAK KOREKTORSKI, LEŻNIK, NUMERACJA PORZĄDKOWA, KOMIN PŁACOWY, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, FIKSATUAR, GEJOSTWO, KILIM, BARANEK WIELKANOCNY, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, NOSÓWKA, SUPERTOSKAN, HOKEJ, PERFUMKI, OWCZA WEŁNA, KORNET, SKUNKS, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, KULTURA FIZYCZNA, AMIDEK, KONGREGACJA, KNEDLIK, AFRYKAŃSKI, ARAFATKA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, GŁOŚNOŚĆ, ODWRÓCONY DASZEK, NIEPOBOŻNOŚĆ, HAFT ATŁASKOWY, PRASSAKI, PRELUDIUM, JOJOBA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, FASOLA SZPARAGOWA, ZAWIS, QUICKSTEP, ZWROT, KRUZENSZTERN, ŁOŻYSKO WAHLIWE, LODÓWKA, UPGRADE, REDUKCJA, FIRMA, TRYB, SIEĆ NEURONOWA, BENZYNA OŁOWIOWA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, MEDALION, WYŚCIG KONNY, ELEKTRON, DZIECINNOŚĆ, OTCHŁAŃ, EKS-KOMUNISTKA, RELING, CZASOWNIK, LIROGON SKROMNY, TEMPERATURA UPAŁU, MAK NISKOMORFINOWY, OSETIA, TYŁY, EKONOMIA POZYTYWNA, SZKLANKA, AMINOPENICYLINA, ?PIEC OPOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRADYCYJNA GRA ZESPOŁOWA UWAŻANA ZA NARODOWY SPORT TADŻYKÓW, UZBEKÓW I TURKMENÓW W PÓŁNOCNYM AFGANISTANIE; ZADANIEM ZAWODNIKÓW KAŻDEJ Z DRUŻYN JEST PODERWANIE PODCZAS JAZDY Z WYZNACZONEGO NA ŚRODKU BOISKA KRĘGU LEŻĄCYCH NA ZIEMI ZWŁOK KOZŁA Z OBCIĘTĄ GŁOWĄ, PRZEWIEZIENIE ICH DOOKOŁA BOISKA I ZRZUCENIE DO BRAMKI, KTÓREJ ROLĘ SPEŁNIAJĄ ZAZNACZONE NA ZIEMI OKRĘGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRADYCYJNA GRA ZESPOŁOWA UWAŻANA ZA NARODOWY SPORT TADŻYKÓW, UZBEKÓW I TURKMENÓW W PÓŁNOCNYM AFGANISTANIE; ZADANIEM ZAWODNIKÓW KAŻDEJ Z DRUŻYN JEST PODERWANIE PODCZAS JAZDY Z WYZNACZONEGO NA ŚRODKU BOISKA KRĘGU LEŻĄCYCH NA ZIEMI ZWŁOK KOZŁA Z OBCIĘTĄ GŁOWĄ, PRZEWIEZIENIE ICH DOOKOŁA BOISKA I ZRZUCENIE DO BRAMKI, KTÓREJ ROLĘ SPEŁNIAJĄ ZAZNACZONE NA ZIEMI OKRĘGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUZKASZI tradycyjna gra zespołowa uważana za narodowy sport Tadżyków, Uzbeków i Turkmenów w północnym Afganistanie; zadaniem zawodników każdej z drużyn jest poderwanie podczas jazdy z wyznaczonego na środku boiska kręgu leżących na ziemi zwłok kozła z obciętą głową, przewiezienie ich dookoła boiska i zrzucenie do bramki, której rolę spełniają zaznaczone na ziemi okręgi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUZKASZI
tradycyjna gra zespołowa uważana za narodowy sport Tadżyków, Uzbeków i Turkmenów w północnym Afganistanie; zadaniem zawodników każdej z drużyn jest poderwanie podczas jazdy z wyznaczonego na środku boiska kręgu leżących na ziemi zwłok kozła z obciętą głową, przewiezienie ich dookoła boiska i zrzucenie do bramki, której rolę spełniają zaznaczone na ziemi okręgi (na 8 lit.).

Oprócz TRADYCYJNA GRA ZESPOŁOWA UWAŻANA ZA NARODOWY SPORT TADŻYKÓW, UZBEKÓW I TURKMENÓW W PÓŁNOCNYM AFGANISTANIE; ZADANIEM ZAWODNIKÓW KAŻDEJ Z DRUŻYN JEST PODERWANIE PODCZAS JAZDY Z WYZNACZONEGO NA ŚRODKU BOISKA KRĘGU LEŻĄCYCH NA ZIEMI ZWŁOK KOZŁA Z OBCIĘTĄ GŁOWĄ, PRZEWIEZIENIE ICH DOOKOŁA BOISKA I ZRZUCENIE DO BRAMKI, KTÓREJ ROLĘ SPEŁNIAJĄ ZAZNACZONE NA ZIEMI OKRĘGI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - TRADYCYJNA GRA ZESPOŁOWA UWAŻANA ZA NARODOWY SPORT TADŻYKÓW, UZBEKÓW I TURKMENÓW W PÓŁNOCNYM AFGANISTANIE; ZADANIEM ZAWODNIKÓW KAŻDEJ Z DRUŻYN JEST PODERWANIE PODCZAS JAZDY Z WYZNACZONEGO NA ŚRODKU BOISKA KRĘGU LEŻĄCYCH NA ZIEMI ZWŁOK KOZŁA Z OBCIĘTĄ GŁOWĄ, PRZEWIEZIENIE ICH DOOKOŁA BOISKA I ZRZUCENIE DO BRAMKI, KTÓREJ ROLĘ SPEŁNIAJĄ ZAZNACZONE NA ZIEMI OKRĘGI. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x