LINIA TEORETYCZNA WYZNACZONA NA POWIERZCHNI KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ; POŁOŻONA JEST W CAŁOŚCI NA POZIOMEJ PŁASZCZYŹNIE NAZYWANEJ PŁASZCZYZNĄ WODNICY KONSTRUKCYJNEJ ODPOWIADAJĄCEJ POWIERZCHNI SPOKOJNEJ WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA to:

linia teoretyczna wyznaczona na powierzchni kadłuba jednostki pływającej; położona jest w całości na poziomej płaszczyźnie nazywanej płaszczyzną wodnicy konstrukcyjnej odpowiadającej powierzchni spokojnej wody (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINIA TEORETYCZNA WYZNACZONA NA POWIERZCHNI KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ; POŁOŻONA JEST W CAŁOŚCI NA POZIOMEJ PŁASZCZYŹNIE NAZYWANEJ PŁASZCZYZNĄ WODNICY KONSTRUKCYJNEJ ODPOWIADAJĄCEJ POWIERZCHNI SPOKOJNEJ WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.704

SŁODYCZ, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, ATRYBUCJA GLOBALNA, CZAPKA SPORTOWA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, UŻĄDLENIE, KONSTRUKTYWNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, ZMIENNA ZALEŻNA, BATUT, DORAB, PĘCHERZYCA, MITOSPOROWE, NOSICIEL, KOMOROWO, SKUN, IKEBANA, ZABŁOCIE, NANOWOLT, STRZELANKA, ARCHITEKTONIKA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, RODZIMOŚĆ, NAGOŚĆ, CHOROBA PLUMMERA, PRZYJEZDNY, ŻYWY POMNIK, NIETYPOWOŚĆ, GALERIA, CZERNICA, ELEKTROLIT, PRZYGODZICE, OLFAKTOMETRIA, ŚCISŁOŚĆ, KRUSZON, WIRUS WŚCIEKLIZNY, WIRUS GRYPY TYPU A, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, PIERWSZY, ZAWODOWO CZYNNY, LINIA ŚNIEGU, ZAMIANA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, RYGIEL, TURANOWIE, CZUWAK AKTYWNY, GRZYB STROJNY, GRAF SKIEROWANY, LIMONIADA, LICZEBNOŚĆ, LÓD MORSKI, PISMO OKÓLNE, ŁOPATA, WODA KWASOWĘGLOWA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, NIEROZUMNOŚĆ, SARDELA EUROPEJSKA, ASNYK, SOLUBILIZACJA MICELARNA, TOWOT, KANADYJSKI CUTTING HORSE, NIEUŻYWALNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, WIARA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, LORI WYSMUKŁY, TWARDZIEL, DEFENSYWNOŚĆ, BAWOLEC, HUBA RZĘDOWA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, METKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, BURZA W SZKLANCE WODY, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, MIÓD SZTUCZNY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ZWROT, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, SORBENT, OBLĘŻENIEC, HEMOCYT, GIETRZWAŁD, INDEKS, NOOB, ZENDRA, REGION WĘZŁOWY, TARPAN, POŁOŻENIE, GLINIANE RĘCE, SARDELOWATE, MISTRZYNI, SZAŁAWIŁA, PORTUGALSKI, SZKARADZIEŃSTWO, POPULARNOŚĆ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, POGODNOŚĆ, ZABYTEK, GENERACJA ROZPROSZONA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, DYWANOKSZTAŁTNE, AGREGATOR TREŚCI, KWAS ŻOŁĄDKOWY, FIKCJA LITERACKA, FAJERWERKI, LINIA, SYNDROM WILKOŁAKA, ZMYWACZ, NALEŚNIK, KOLEJ, ZMYŚLNOŚĆ, MIECZNIK, UNIKATOWOŚĆ, ŚWIERKLANIEC, DINGI, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PÓŁPRZEWODNIK, JASIENICA, ZGNILIZNA DREWNA, ENERGETYKA WODNA, HYDROWĘZEŁ, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, INDIAŃSKI, ROZRZUTNIK, WOLNA KONKURENCJA, NORMATYWIZM, WIĆ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ELITARYZM, PRZYZWOITOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, CYNKOGRAFIA, PROKURATOR, OPINIA, MATEMATYKA STOSOWANA, SUFFOLK, KOŚĆ OGONOWA, BULANŻERIA, EPIPSAMMON, PRZESTRZEŃ STANU, NAMPULA, SAMURAJ, LOKAJSTWO, KWAS LIZERGINOWY, KIERUNKOWOŚĆ, PAPIER DRUKOWY, PIRAMIDA FINANSOWA, GWARANCJA, ODPRAWA WARUNKOWA, KOZIOŁ, SPOT, OBRÓT PODATKOWY, PAS, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, NADAKTYWNOŚĆ, BARANÓW, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, AKORDEON, MOTOR, ŁAMANA, RAMA, PĘCHERZ, RELING, TOPIEL, LINIA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, CHIP, GR, TRYLMA, PRĘT, OPIEKUŃCZOŚĆ, METYCYLINA, PODEJŹRZON MARUNOWY, ODJEMNA, SKRZYDEŁKO, MACIERZYSTOŚĆ, SZACHY AKTYWNE, ŻAŁOSNOŚĆ, KRĘGOWIEC, ZIELENIEC, PODDAŃCZOŚĆ, GRZYB OKAZAŁY, ŚRUBOWIEC, STŁUCZENIE, DAUSSET, TAJNOŚĆ, PRZEDSCENIE, FRYGIA, WĘGORZOWATE, ABSURDALNOŚĆ, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, UWAŻNOŚĆ, LANCASTEROWIE, MILIWOLT, OKNO TEKTONICZNE, SERDECZNIK POSPOLITY, KEM, ZAUROPTERYGI, ZAPORA, FANFARON, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, OPASANIE, BEDŁKA MUCHOMOR, POMOCNOŚĆ, KAFEJKARZ, MARYJNOŚĆ, DOPIEWO, PRZEMIANA POLITROPOWA, ODŁÓG, RATOWNICTWO TECHNICZNE, ODWODNIENIE, WIDNOŚĆ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, GROSZEK CUKROWY, FLEGMA, LINIA DEMARKACYJNA, WŁOSKOŚĆ, KONDYCJONALIZM, TRYNIDAD, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, MATERIAŁ SKALNY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, WRAK CZŁOWIEKA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, WYKOPALISKA, ŁOŻYSKO, CUDZOŁOŻNOŚĆ, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, GAMBIR, SZLACHCIĄTKO, NIEKOSZTOWNOŚĆ, BEJDEWIND, FIRCYK, MANEŻ, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, GLIKOZYD FENOLOWY, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, TEMPERATURA, HIPOKRYTA, WAZONKOWCE, PELHAM, MUMIA, ANTAGONISTA, ŚLUB CYWILNY, DERYWACJA FLEKSYJNA, POKOLENIE, SINGIEL, TATARKA, DEIZM, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, POMPA POŻARNICZA, GOFR, TYSIĄCKROTNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, ŁASKA, CRACK, PRZEWODNIENIE, BRANDENBURGIA, PRZODOMÓZGOWIE, OSAD FLUWIOGLACJALNY, PODKŁADKA, MULDA, NIETRWAŁOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, KREMOWOŚĆ, ZMARSZCZKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, ODPYLAK, HANIEBNOŚĆ, AMBITNOŚĆ, SZUM NADMIAROWY, CHMURNOŚĆ, GEREZA ANGOLAŃSKA, ARMATKA, KLUSKI ŚLĄSKIE, FRAMUGA, SNOBISTYCZNOŚĆ, NAUKI O ZIEMI, DEZAKTYWACJA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, AUTONOMICZNOŚĆ, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, ROZDZIAŁ, SKAPULIMANCJA, IMMUNOSUPRESJA, RARYTASIK, NIEBOROWO, WYRÓWNANIE, HODOWLA ZARODOWA, DELFIN GRUBOGŁOWY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, AMINOPENICYLINA, ?ZASADA POMOCNICZOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.704 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINIA TEORETYCZNA WYZNACZONA NA POWIERZCHNI KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ; POŁOŻONA JEST W CAŁOŚCI NA POZIOMEJ PŁASZCZYŹNIE NAZYWANEJ PŁASZCZYZNĄ WODNICY KONSTRUKCYJNEJ ODPOWIADAJĄCEJ POWIERZCHNI SPOKOJNEJ WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINIA TEORETYCZNA WYZNACZONA NA POWIERZCHNI KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ; POŁOŻONA JEST W CAŁOŚCI NA POZIOMEJ PŁASZCZYŹNIE NAZYWANEJ PŁASZCZYZNĄ WODNICY KONSTRUKCYJNEJ ODPOWIADAJĄCEJ POWIERZCHNI SPOKOJNEJ WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA linia teoretyczna wyznaczona na powierzchni kadłuba jednostki pływającej; położona jest w całości na poziomej płaszczyźnie nazywanej płaszczyzną wodnicy konstrukcyjnej odpowiadającej powierzchni spokojnej wody (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA
linia teoretyczna wyznaczona na powierzchni kadłuba jednostki pływającej; położona jest w całości na poziomej płaszczyźnie nazywanej płaszczyzną wodnicy konstrukcyjnej odpowiadającej powierzchni spokojnej wody (na 23 lit.).

Oprócz LINIA TEORETYCZNA WYZNACZONA NA POWIERZCHNI KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ; POŁOŻONA JEST W CAŁOŚCI NA POZIOMEJ PŁASZCZYŹNIE NAZYWANEJ PŁASZCZYZNĄ WODNICY KONSTRUKCYJNEJ ODPOWIADAJĄCEJ POWIERZCHNI SPOKOJNEJ WODY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - LINIA TEORETYCZNA WYZNACZONA NA POWIERZCHNI KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ; POŁOŻONA JEST W CAŁOŚCI NA POZIOMEJ PŁASZCZYŹNIE NAZYWANEJ PŁASZCZYZNĄ WODNICY KONSTRUKCYJNEJ ODPOWIADAJĄCEJ POWIERZCHNI SPOKOJNEJ WODY. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast