TERMIN O DWOJAKIM ZNACZENIU, ODNOSZĄCYM SIĘ DO PRZESTRZENI ISTOTNEJ DLA POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA (JEDNOSTKI) BĄDŹ ZBIOROWOŚCI (NARODU), WYZNACZONE ZWŁASZCZA MIEJSCEM URODZENIA TYCH OSÓB, ICH ZAMIESZKIWANIEM PRZEZ ISTOTNĄ CZĘŚĆ ŻYCIA, CZY MIEJSCEM POCHODZENIA ICH PRZODKÓW BĄDŹ RODZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OJCZYZNA to:

termin o dwojakim znaczeniu, odnoszącym się do przestrzeni istotnej dla pojedynczego człowieka (jednostki) bądź zbiorowości (narodu), wyznaczone zwłaszcza miejscem urodzenia tych osób, ich zamieszkiwaniem przez istotną część życia, czy miejscem pochodzenia ich przodków bądź rodziny (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OJCZYZNA

OJCZYZNA to:

najdawniejsza, pierwotna siedziba jakiegoś ludu, narodu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN O DWOJAKIM ZNACZENIU, ODNOSZĄCYM SIĘ DO PRZESTRZENI ISTOTNEJ DLA POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA (JEDNOSTKI) BĄDŹ ZBIOROWOŚCI (NARODU), WYZNACZONE ZWŁASZCZA MIEJSCEM URODZENIA TYCH OSÓB, ICH ZAMIESZKIWANIEM PRZEZ ISTOTNĄ CZĘŚĆ ŻYCIA, CZY MIEJSCEM POCHODZENIA ICH PRZODKÓW BĄDŹ RODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.780

JELEŃ WSCHODNI, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, PIĘTNASTKA, MASYW GÓRSKI, PÓŁTORAK, DZWONEK, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, MERYNOS, ZASIĘG, KOZIOŁ SKALNY, MIEDZIACZEK, KRAKWA, RUDZIANKA KRASNODZIOBA, WANGA HAKODZIOBA, PRODROM, KOPCIUCH, WIELOSZPON, TERMIN ZAWITY, BRAZYLIJSKOŚĆ, ARYJSKOŚĆ, NIEJEDNOLITOŚĆ, BOROWODOREK, SYLWESTER, NIEDOŁĘSTWO, BOLSZEWICY, KRASNAL, KASTA, KYNOLOG, AGERAZJA, BIOMET, MATERIA, RYSUNEK, DYFUZOR, HISZPAŃSKOŚĆ, DORADA, AFRYKANKA, PODSADKA POCHWIASTA, ASESOR KOLEGIALNY, WIECHLINA WĄSKOLISTNA, ŻUREK, PSIZĄB HENDERSONA, MAŚLANKA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, MIODOJADEK ŻÓŁTOUCHY, TRZMIELOJAD, TUF, PEPUSCH, FALOWNIK NAPIĘCIA, KONTROLA INSTANCYJNA, HERKULES, EPILEPTOLOGIA, BODOR, DRAPERIA NACIEKOWA, JON HYDROKSYLOWY, DRZWI PRZESUWNE, MANTELLA MADAGASKARSKA, RAZÓWKA, PRÓBA WODY, JODO-SHU, BOA CZERWONOOGONOWY, BŁYSKOLOTKA MAŁA, GLAUKOZAUR, HAJS, GR, CIEKAWOŚĆ, SPRZĘŻNICE, ŁYDKA, PAŃSTWO PRAWNE, SZPILKA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ZWOJEK ŻÓŁTY, ADIUSTACJA, KOSZULARZ, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, IMPERIUM KHMERSKIE, LALO, KWOTA BAZOWA, MINA, TEREBINT, STANDING FINANSOWY, TARPAN, DOWÓD APAGOGICZNY, BRZANKA ARULIA, STERNICZKA MASKOWA, SALUT, SERBSKOŚĆ, PORTFEL, LIBERALIZM, BILBIL SZAROGŁOWY, KOŃ POZNAŃSKI, ŻER, WINOGRODNIK, PASZA, WIECHLINA NISKA, STANDARD EMISYJNY, BLANK, SIGNUM TEMPORIS, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, KALIA-LILIA ETIOPSKA, ROZROŻKA CHABROWA, SZOPEN, DYCHOTOMIA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, KANIKUŁA, OPOŃCZYKOWCE, BAZYLIKA WIĘKSZA, KROWA, KUSZYK, OBLICZNOŚĆ, WYGIB, DWÓR, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, TRÓJA, RUDA, WARAN BIAŁOGARDŁY, PRZEKUPIEŃ, KIERUNEK, HANDLARKA, MIODÓWKA CZERWONOBRZUCHA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, GŁOWA RODZINY, RAMIENICA KOSMATA, SIZAL, WINNA PALMA, GRACJALISTA, NOGOLOTKA MALOWANA, REJESTRZYK, GATUNEK AGAMICZNY, PAPROTEK PŁOWY, WRÓBEL, SKRZYDLIK CISOLISTNY, WIKARIUSZ KAPITULNY, SARDELA KALIFORNIJSKA, PŁASKOSZ, NARAMIENNIK, GRUSZA SYRYJSKA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, ŻEBRO, CZĄBER, KNIAZIENIE, BUSZÓWKA RDZAWOCZELNA, OSET ŁOPIANOWATY, KRÓTKODYSTANSOWIEC, KRZECZEK POLNY, CANZONA, WARTOŚĆ MODALNA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, NOZDRZE TYLNE, OKTET, SPOKÓJ, KOŁECZEK GOLFOWY, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, PARAOLIMPIADA, CZUPRYNKA, GRZYBEK JAPOŃSKI, NAPINACZ, KWIAT PUŁAPKOWY, ROSYJSKI, JAPONKA, POWOŹNIK, HUDSON, DZWONNICA, SATURACJA, KARTUZJA, WYSPA KONTYNENTALNA, KRZYŻÓWKA, SZTANGA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, TERCJA, SALWINIA, ŁUSKA, UZBECKI, DEKRET, NOWOWIERCA, TRANSPORTER, MILANO, ZEGAR MOLEKULARNY, PODATEK OBROTOWY, SYFON, JADOWITOŚĆ, MICHAŁEK, SEKTOR, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, L, TURANIEC, TEJU KROKODYLOGONOWY, NOWINKARZ, KREDYT SUSZOWY, PSIARKA, BRĄZACZEK AMETYSTOWY, WAŁKARZ, DOŁEK OSIOWY, OGONÓWKA CZARNA, LIROGON WSPANIAŁY, IZOMER OPTYCZNY, KLEMATIS, WIARA, PISMO KLINOWE, RITORNEL, BAGNIAK, GICZ, STYCZNOŚĆ, DŁAWIGAD, PROMIENNOŚĆ, PARPOSZ, NADBUDOWA, KŁĘBOSZ NADWODNY, OKULARY, KORAL, HAREM, SKAŁKA, UCHATKA, ELEMENT ODWRACALNY, PRZYDANKA, HEŁMORÓG, NIMFA, PERIODONTOLOGIA, BIAŁORUTENISTYKA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, SOCJOPOLITYKA, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, STERYLNOŚĆ, TECHNIKA ŚWIETLNA, GRACA, KANGURZAK RUDAWY, LITEWSKI, PARTYKUŁA, WARZĘCHA ZWYCZAJNA, PROSTOZĄBEK TAURYDZKI, WIDŁOZĄBEK NASTROSZONY, PIEKARNIA, TRANSPORT AKTYWNY, PATAGONKA, WYDZIELINA, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, HARD ROCK, DASZEK, BURUNDYJKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, KONCERTYNA, ESPADRYLA, LIBERYJCZYK, SISLEY, MEADE, SODÓWKA, PIASTA, MAKAK TYBETAŃSKI, FIGURKA TANAGRYJSKA, MARYNARCZYNA, STROP KLEINA, FALA WZROSTOWA, TRZECI PLAN, LEMING, ODCZYN TUBERKULINOWY, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, CHOROBA WERLHOFA, GOŁĘBIĄTKO, ODWIEDZALNOŚĆ, WOLUMEN OBROTU, OSPILEN JADALNY, ZAGNIAZDOWNIK, NEPALSKI, OBRÓBKA ELEKTROOPOROWA, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, LIRYKA, POIMEK, AUTOGIRO, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, REGENT, DWUŚCIAN, BUFFETING, TRZMIEL STEPOWY, TRASZKA MARMURKOWA, TYPOLOGIZACJA, OŚMIORAK, SZAROTA NORWESKA, STAROGERMAŃSKI, STAROIRLANDZKI, NIEPOPULARNOŚĆ, PONIKŁO JEDNOPRZYSADKOWE, ZBROJÓWKI, SZTAB SZKOLENIOWY, WSPÓŁDECYZJA, OGÓREK, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, AFROTROGON ŻÓŁTOLICY, CZUBIK KORONIASTY, BRAT POLSKI, LENIUCHOWANIE, FILEMON CIENKODZIOBY, BARSZCZ, HOMO SAPIENS, WSPOMNIENIE, ICHTIOZAURY, WYPRAWKA, ?WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN O DWOJAKIM ZNACZENIU, ODNOSZĄCYM SIĘ DO PRZESTRZENI ISTOTNEJ DLA POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA (JEDNOSTKI) BĄDŹ ZBIOROWOŚCI (NARODU), WYZNACZONE ZWŁASZCZA MIEJSCEM URODZENIA TYCH OSÓB, ICH ZAMIESZKIWANIEM PRZEZ ISTOTNĄ CZĘŚĆ ŻYCIA, CZY MIEJSCEM POCHODZENIA ICH PRZODKÓW BĄDŹ RODZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN O DWOJAKIM ZNACZENIU, ODNOSZĄCYM SIĘ DO PRZESTRZENI ISTOTNEJ DLA POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA (JEDNOSTKI) BĄDŹ ZBIOROWOŚCI (NARODU), WYZNACZONE ZWŁASZCZA MIEJSCEM URODZENIA TYCH OSÓB, ICH ZAMIESZKIWANIEM PRZEZ ISTOTNĄ CZĘŚĆ ŻYCIA, CZY MIEJSCEM POCHODZENIA ICH PRZODKÓW BĄDŹ RODZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OJCZYZNA termin o dwojakim znaczeniu, odnoszącym się do przestrzeni istotnej dla pojedynczego człowieka (jednostki) bądź zbiorowości (narodu), wyznaczone zwłaszcza miejscem urodzenia tych osób, ich zamieszkiwaniem przez istotną część życia, czy miejscem pochodzenia ich przodków bądź rodziny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OJCZYZNA
termin o dwojakim znaczeniu, odnoszącym się do przestrzeni istotnej dla pojedynczego człowieka (jednostki) bądź zbiorowości (narodu), wyznaczone zwłaszcza miejscem urodzenia tych osób, ich zamieszkiwaniem przez istotną część życia, czy miejscem pochodzenia ich przodków bądź rodziny (na 8 lit.).

Oprócz TERMIN O DWOJAKIM ZNACZENIU, ODNOSZĄCYM SIĘ DO PRZESTRZENI ISTOTNEJ DLA POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA (JEDNOSTKI) BĄDŹ ZBIOROWOŚCI (NARODU), WYZNACZONE ZWŁASZCZA MIEJSCEM URODZENIA TYCH OSÓB, ICH ZAMIESZKIWANIEM PRZEZ ISTOTNĄ CZĘŚĆ ŻYCIA, CZY MIEJSCEM POCHODZENIA ICH PRZODKÓW BĄDŹ RODZINY sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - TERMIN O DWOJAKIM ZNACZENIU, ODNOSZĄCYM SIĘ DO PRZESTRZENI ISTOTNEJ DLA POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA (JEDNOSTKI) BĄDŹ ZBIOROWOŚCI (NARODU), WYZNACZONE ZWŁASZCZA MIEJSCEM URODZENIA TYCH OSÓB, ICH ZAMIESZKIWANIEM PRZEZ ISTOTNĄ CZĘŚĆ ŻYCIA, CZY MIEJSCEM POCHODZENIA ICH PRZODKÓW BĄDŹ RODZINY. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x