W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA ZARZĄDZANA PRZEZ BISKUPA ORDYNARIUSZA, DZIELĄCA SIĘ NA DEKANATY I PARAFIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIECEZJA to:

w kościołach chrześcijańskich: jednostka administracyjna zarządzana przez biskupa ordynariusza, dzieląca się na DEKANATY i PARAFIE (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIECEZJA

DIECEZJA to:

jednostka administracyjna w kościołach chrześcijańskich podległa biskupowi (na 8 lit.)DIECEZJA to:

grupa wiernych (zarówno świeckich, jak i duchownych), mieszkających na terenie jakiejś diecezji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA ZARZĄDZANA PRZEZ BISKUPA ORDYNARIUSZA, DZIELĄCA SIĘ NA DEKANATY I PARAFIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.451

CREPIDA, KLASA, OSTROKÓŁ, PALARNIA, PIĘCIOBÓJ, FENOMENOLOGIA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, ZATYKANIE USZU, CHÓR, EDYKUŁA, CHOROBA FORESTIERA, NOTKA, SZKOŁA, GWAŁT, CHIRURGIA, MIRAŻ, OKRĘT, PARAFIA, AMONAL, ZATRUCIE SIĘ, PRYSZNIC, SZEWCZYNA, KUKIEŁKA, METAMERIA, METEOR, KRATKA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, FILOLOGIA KLASYCZNA, DŁUGOGŁOWIE, STOPA KWADRATOWA, NIECUŁKA, KONGREGACJA, MAFIJNOŚĆ, BOCZNIAK, WŁÓKNIAK TWARDY, WEŁNIANKA, FIRMAMENT, BOD, POJEMNOŚĆ POLOWA, MISZNA, OSTRONOS WORKOWATY, MASZYNA TURINGA, ZROBIENIE RUCHU, STAN PODSTAWOWY, ANTYCYPACJA, WIĄZANIE POTRÓJNE, EUTEKTYKA, JAZDA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, ORZECZENIE, TARANTELLA, POŁAĆ DACHOWA, WZGLĄD, WIZJA, FIKNIĘCIE, SYNTETYK, OSIEMNASTKA, KITEL, DIS, SUBSKRYPCJA, DOM WOLNOSTOJĄCY, TKANKA TWÓRCZA, OZONOSFERA, PRZEŚLADOWANIE, ABSTRAKCJONISTA, EUCHARYSTIA, ELF SZARY, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, KASZTELANIA, POCHODNA, WALECZNOŚĆ, GOJ, WŚCIBSTWO, WCINKA, PRZYPŁYW, SARISA, MIECZ DWURĘCZNY, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, ASESOR KOLEGIALNY, EMOTIKONKA, GAZY, KWIZ, KONDOR, ISTOTA SZARA, PARASOLNIK, PRZEKRASKA, PARA, KONFESJONAŁ, GÓWNOZJADZTWO, EWAPORAT, PLUSY, CIOS PONIŻEJ PASA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, DESKA KLOZETOWA, RETOROMANIN, PRZYCZYNKARZ, MIŁOŚĆ, KANAŁ, CYKLOTYMIA, PROKURATURA APELACYJNA, SZCZERBAKI, FORTE, KOŃ MECHANICZNY, RANA WYLOTOWA, PŁACA MINIMALNA, ZACISK, KACZKA DZIENNIKARSKA, REDYNGOT, BIBLISTYKA, PIWO, SUNDAJKA, CZAPRAK, TANGO ARGENTYŃSKIE, PSYCHOBIOGRAFIA, PAS WŁĄCZENIOWY, PŁAWA SONAROWA, BUDOWLA CENTRALNA, SAKRAMENT, SKARYFIKACJA, PRZEBIEG, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, EPIGENEZA, MARZEC, WYRAJ, STACJE ZLEWNE, KOTLARNIA, ŁADOWNIK, BRIT POP, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, VOLLEY, BIURO KONSTRUKCYJNE, RURKA INTUBACYJNA, WARUGA, FUNT, ŻÓŁW SŁONIOWY, SZWARCCHARAKTER, KAPLICA CHRZCIELNA, TEMPLUM, DOBRO PRYWATNE, MAK NIEBIESKI, LARWA, RACHUNKOWOŚĆ, ELUWIUM, PAMIĘĆ, BEZSTRONNOŚĆ, ZYDWESTKA, GODZINA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, PŁYTKA CHODNIKOWA, JEDNOSTKA MONETARNA, KOCZKODAN, MECHANIKA GÓROTWORU, WSCHODEK, STRATEG, DENIER, SONAR, CHOROBA CAFFEYA, GOTOWIEC, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, POLIMORFIZM, GUZ KULSZOWY, PŁOMYK, PĘTLA, BĄBELEK, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, ŁAWA, SOMATYZACJA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, MINERALOGIA, LOARA, FURAŻER, WZORNIK, ŚPIWÓR MUMIA, SANTIM, DOLINA LODOWCOWA, OKRES PÓŁTRWANIA, BEETHOVEN, ACEFALIA, HIPNAGOGIA, IBERYSTYKA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, MOTYLEK, ISLAMISTA, LOKACJA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, DELEGAT, KRAINA GEOGRAFICZNA, PŁUG, RETROGRADACJA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, ŻUŻEL, ZĘBY NOWORODKOWE, EPIKUREIZM, MUSZLA KLOZETOWA, ROZRZUTKOWATE, OGRÓD DENDROLOGICZNY, SZARPANINA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, PERŁOZ, WIDZIADŁO, RUSZNIKARZ, CZASOWNIKI, KAZUISTYKA, ŁAN CHEŁMIŃSKI, HYDROFIL, TRAF, KONTROLING, SOPRAN KOLORATUROWY, KOMORA ZAMKOWA, UKŁAD CIAŁA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, FASCIOLOPSOZA, KRYZA, BEZCZUCIE, MACZANKA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, BALUT, CZUBATKA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, RYNEK KONKURENCYJNY, CZUWAK, PRZYGODA, LAPIDARNOŚĆ, ZDANIE WZGLĘDNE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WAŻNOŚĆ, NIEZLICZONOŚĆ, ODWIEDZALNOŚĆ, GASTROLOG, MODERUNEK, OSTRONÓG, PAWIE OKO, REZERFORD, PROTOHISTORIA, RUCH, PYTANIE SIĘ, MOST, NALEPA, KOŃCZYNA, REPARACJA WOJENNA, ŁUPIEŻ PSTRY, AUTSAJDER, POPRZEDNICA, KOALESCENCJA, CWAJNOS, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ZESPÓŁ TUMARKINA, NATURALIZACJA, JAMA OTRZEWNA, ZESPÓŁ CAPLANA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, REDUKTOR CIŚNIENIA, PRÓG WYBORCZY, EKSTERN, NAKURWIENIE SIĘ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, MODELARSTWO LOTNICZE, RADIOGALAKTYKA, GŁOS JĘZYKOWY, PRZEJAZD, KUC AUSTRALIJSKI, SAMOLOT, PANTOGRAF, SIERAK, NOKS, KOZIOŁ, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, POPRAWKA, BOJER, URLOP TACIERZYŃSKI, ŁUPEK OSADOWY, CIĄŻA, KUBEK, KOKPIT, PRZEPAD, KRĘG OBROTOWY, SZYNOBUS, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, DZIKUSKA, POŚCIELÓWKA, MECHANIKA PRECYZYJNA, BIUSTONOSZ, MACHANIE RĘKĄ, STREFA PODMIEJSKA, SZKARADZIEŃSTWO, EINSTEIN, MECHANIZM JEZDNY, PLOTER ROLKOWY, WĄŻ, ANALITYK, SAMOZATRATA, JĘZYK FUL, CZARNY LUD, AZYMUT, EKSPERTKA, BOTULIZM DZIECIĘCY, ZACHŁYST, VALYRIA, ?GONADOTROPINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA ZARZĄDZANA PRZEZ BISKUPA ORDYNARIUSZA, DZIELĄCA SIĘ NA DEKANATY I PARAFIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA ZARZĄDZANA PRZEZ BISKUPA ORDYNARIUSZA, DZIELĄCA SIĘ NA DEKANATY I PARAFIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIECEZJA w kościołach chrześcijańskich: jednostka administracyjna zarządzana przez biskupa ordynariusza, dzieląca się na DEKANATY i PARAFIE (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIECEZJA
w kościołach chrześcijańskich: jednostka administracyjna zarządzana przez biskupa ordynariusza, dzieląca się na DEKANATY i PARAFIE (na 8 lit.).

Oprócz W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA ZARZĄDZANA PRZEZ BISKUPA ORDYNARIUSZA, DZIELĄCA SIĘ NA DEKANATY I PARAFIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA ZARZĄDZANA PRZEZ BISKUPA ORDYNARIUSZA, DZIELĄCA SIĘ NA DEKANATY I PARAFIE. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x