RODZAJ OBUSTRONNEJ UMOWY, NIEUREGULOWANEJ PRAWNIE, W KTÓREJ JEDNA STRONA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH NA RZECZ DRUGIEJ, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG MAJĄCYCH NA CELU PODNIESIENIE RENOMY PARTNERA (NP. POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMOWA SPONSORSKA to:

rodzaj obustronnej umowy, nieuregulowanej prawnie, w której jedna strona zobowiązuje się do świadczeń majątkowych na rzecz drugiej, która zobowiązuje się do świadczenia usług mających na celu podniesienie renomy partnera (np. poprzez działalność reklamową) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OBUSTRONNEJ UMOWY, NIEUREGULOWANEJ PRAWNIE, W KTÓREJ JEDNA STRONA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH NA RZECZ DRUGIEJ, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG MAJĄCYCH NA CELU PODNIESIENIE RENOMY PARTNERA (NP. POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.176

PRODUKT BANKOWY, TALERZ, UCHWYT ZACISKOWY, EKSPANSYWNOŚĆ, DWUNASTKA, PSTRYKACZ, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, MENNICA, ŚNIEGOWIEC, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, BOJOWOŚĆ, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, BUDOWNICTWO, CIAŁO ACETONOWE, STADIUM ANALNE, FILOLOGIA, POLIGYNIA, INSTRUMENTALISTYKA, RINOWIRUS, NAUKA, MIKROFILAMENT, CEWKA PUPINOWSKA, DŻEMPER, KIMA, ROZPORZĄDZENIE, STATEK, JELEŃ MILU, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DOBUDOWA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, MODRZACZEK, MAIL, SKOCZNIA NARCIARSKA, NAWÓJ, RAM, MORA, OPERACJA PLASTYCZNA, UNIONISTKA, DAŃ, DIAMAGNETYK, HERETYCZKA, SEROHEMATOLOGIA, KONCERT, TRZYDZIESTKA, LOT SZYBOWCOWY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ORZESZEK PINIOWY, ŻYŁA, MOTYLEK, WADA, OTWARTOŚĆ, POKÓJ, RYGIEL, SZMUGLERZ, DZIENNIK URZĘDOWY, GEODEZJA OGÓLNA, DECYMA, ABONAMENT, RYNEK NIEFORMALNY, TĘTNICA SKRONIOWA, MUZA, NONET, AKANT, KASA CHORYCH, AMFITEATR, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ZAPASY, TRÓJKROK, NIEZGRABIASZ, OGRÓDEK PIWNY, ANATOMIA, KONTRGAMBIT WINAWERA, POLAROGRAFIA, RZUT OSZCZEPEM, ŻABA NILOWA, NUTACJA, WAŻNOŚĆ, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, BURACTWO, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, BARKA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, KARMA, WIELOŚCIAN FOREMNY, WIETNICA, KOZIOŁ, TWARDE PORNO, KANISTER, OPAKOWANIE, FALA, OSTROBOKI, PAZUR, PRAWO RUSKIE, PELYKOZAURY, AUTOBUS CZŁONOWY, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, BIAŁA DIETA, KADZIDEŁKO, WYWIAD, KONKURS, NIKOLAICI, CZEKADEŁKO, KONCENTRACJA, OSZCZĘDNIŚ, WYRĘBA, ZIARNKO, SIODEŁKOWCE, DROGA KROPELKOWA, ROZKŁAD, CYNODONTY, CYGANKA, WARIRAPTOR, TOLERASTA, ZIELE, PRAWA RĘKA, HUMOR, ODLEWARNIA, PŁYWAK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ROŻEN, NAWÓZ SZTUCZNY, PODGARDLE, KNAP, PRAWOMOCNOŚĆ, DOPALACZ, JAKUBKA, RUSYCYSTYKA, GAZÓWKA, TOPIALNIA, PTOZA WRODZONA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, LEWICA, OSMOZA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, KRZEW OWOCOWY, WEBDESIGNER, ŁOŻYSKO TOCZNE, DĘBIK, RÓG, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, SAMOLUBNY DNA, PODUSZKA BALANSOWA, GWIAZDA, POJAZD LĄDOWY, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, SŁOWA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ZORBA, PRZESUWALNOŚĆ, LEKTORIUM, FILOLOGIA WŁOSKA, MOCZARNIK, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, MAKATKA, STRAŻ POŻARNA, CAP, TYNTA, POEMAT HEROIKOMICZNY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, CIESZYNIANKA, BOŻA RĘKA, HIPERTEKST, POMÓR, OSAD, BONŻURKA, DOLAR NOWOZELANDZKI, MARAZM, OBSUW, ROŚLINY NASIENNE, WALUTA MIĘKKA, SAPROFAG, PRZYKRYCIE, PRAWOZNAWCA, TRADESKANCJA, PRZEŁĄCZKA, ZDARZENIE RADIACYJNE, DODATEK SZKOLENIOWY, KLEJÓWKA, OLEANDER, KUKIEŁKA, POMPA WYPOROWA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, CHOROBA GÓRNIKÓW, CNOTA, CYWILIZACJA, WKŁAD, ŁOŻYSKO, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, NEUTRALIZACJA, MORESKA, PIĄTAK, MYMURAPELTA, UMOWA BUKINGOWA, ELOKWENCJA, CECOLIT, TAMBURYN, FRANCA, ARABSKI, KOŃ TURKMEŃSKI, ANALIZA FUNKCJONALNA, ŁUCZNIK, WÓR, STAROHISZPAŃSKI, RAKIETKA TENISOWA, PODPÓR, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, URLOP GÓRNICZY, SZEŚCIOBÓJ, EPISJER, MIECHERA, OFIARODAWCZYNI, NIENASYCENIEC, PATOLOG SĄDOWY, SALATERKA, SZASZŁYKARNIA, CAŁUSEK, MINERAŁ ZABARWIONY, CIELĘCINKA, CEGŁA SUSZONA, STATYSTA, MASŁO MAŚLANE, IBERYSTYKA, METR NA SEKUNDĘ, FLORYSTA, SZKARADZIEŃSTWO, POPYCHADŁO, WÓŁ ROBOCZY, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, ŁOTEWSKI, DYWERSYFIKACJA RYZYKA, ŁUK JARZMOWY, KROK PÓŁROZKROCZNY, GIĘTKOZĄB, SATO-KAGURA, SKONTO, MAŁY REALIZM, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, BĄK, TUCERNA, PUKAWKA, MEGAFON, SITAR, GŁOWNIA PYŁKOWA, BENONITA, MATATAN, BUSOLA INKLINACYJNA, DZIKIE WINO, UROLOGIA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, IN MEDIAS RES, OKTAW, SREBRNA PAPROĆ, KAPELUSZ PANAMSKI, TRACHEOTOMIA, OBRZEŻEK, NATURALIZACJA, NARAMIENNIK, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, JĄDRO ŚLIMAKOWE, ROBEREK, ZAMROŻENIE PŁAC, JAŚMIN, DRIP, WIERZCHNICA, PATYK, ZLEWKA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PASAŻ, USTANOWICIEL, KACAPSKI, KATEGORIA PIÓRKOWA, RAMIENISKO, DŻDŻOWNICA, ODPROMIENNIK, ŻAKARD, ŁOŻE BOLEŚCI, PERCHA, SKRĘCANIE, WZGLĄD, HEROD, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, IGŁA, BRUSCHETTA, TELEWIZORNIA, SIŁACZ, MARSZ, DIAKONIA, BARWY NARODOWE, OŚRODEK KURATORSKI, NARAMIENNICA, CORONET, PRZESZKODA, CZERWONKA, TOROS, ?MAJÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OBUSTRONNEJ UMOWY, NIEUREGULOWANEJ PRAWNIE, W KTÓREJ JEDNA STRONA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH NA RZECZ DRUGIEJ, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG MAJĄCYCH NA CELU PODNIESIENIE RENOMY PARTNERA (NP. POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWĄ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OBUSTRONNEJ UMOWY, NIEUREGULOWANEJ PRAWNIE, W KTÓREJ JEDNA STRONA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH NA RZECZ DRUGIEJ, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG MAJĄCYCH NA CELU PODNIESIENIE RENOMY PARTNERA (NP. POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWĄ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UMOWA SPONSORSKA rodzaj obustronnej umowy, nieuregulowanej prawnie, w której jedna strona zobowiązuje się do świadczeń majątkowych na rzecz drugiej, która zobowiązuje się do świadczenia usług mających na celu podniesienie renomy partnera (np. poprzez działalność reklamową) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMOWA SPONSORSKA
rodzaj obustronnej umowy, nieuregulowanej prawnie, w której jedna strona zobowiązuje się do świadczeń majątkowych na rzecz drugiej, która zobowiązuje się do świadczenia usług mających na celu podniesienie renomy partnera (np. poprzez działalność reklamową) (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ OBUSTRONNEJ UMOWY, NIEUREGULOWANEJ PRAWNIE, W KTÓREJ JEDNA STRONA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH NA RZECZ DRUGIEJ, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG MAJĄCYCH NA CELU PODNIESIENIE RENOMY PARTNERA (NP. POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWĄ) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ OBUSTRONNEJ UMOWY, NIEUREGULOWANEJ PRAWNIE, W KTÓREJ JEDNA STRONA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH NA RZECZ DRUGIEJ, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG MAJĄCYCH NA CELU PODNIESIENIE RENOMY PARTNERA (NP. POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWĄ). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x