CIAŁO FIZYCZNE, KTÓREGO ELEMENTY (CZĘŚCI, PUNKTY MATERIALNE) NIE MOGĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE PRZEMIESZCZAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRYŁA SZTYWNA to:

ciało fizyczne, którego elementy (części, punkty materialne) nie mogą się względem siebie przemieszczać (na 12 lit.)CIAŁO SZTYWNE to:

ciało fizyczne, którego elementy (części, punkty materialne) nie mogą się względem siebie przemieszczać (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO FIZYCZNE, KTÓREGO ELEMENTY (CZĘŚCI, PUNKTY MATERIALNE) NIE MOGĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE PRZEMIESZCZAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.567

PORA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, WYROK, AUTSAJDER, STAROBIAŁORUSKI, HADRAMAUT, CARVING, DIAK, DOPPELGANGER, PREFEKT APOSTOLSKI, BLANKI, SZYMPANS KARŁOWATY, CHŁOPCZYCA, JASTRZĘBIE OKO, NASOSZNIK TRZĘŚ, NOŚNIK DANYCH, JURGA, WATA CUKROWA, DELFIN PEALE'A, DAŃ, ROZPOREK, WIERCIPIĘTKA, SZAFIARKA, RYCERZ, ŚCIEG RYŻOWY, KRÓLIK, ZAMIENIALNOŚĆ, POLECANKA, SYNDROM WILKOŁACZY, ISKRA, CERTACJA, DISNEY, ODPLAMIACZ, TAŚMOWY, KONDENSATOR, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, HIGIENA ZWIERZĄT, POLIEUPLOID, SŁOWACYSTYKA, ZDZIADZIENIE, MISIEK, CHODZĄCA REKLAMA, EPIKUREIZM, WNIEBOWZIĘTA, INTERLINGWISTYKA, KRYNOLINA, BIJSK, TEORIA HOMOTOPII, PLAMKA FORDYCE'A, SZKUTNICTWO, TARLATAN, PIEC INDUKCYJNY, INERCJALNOŚĆ, ANATOMIA KLINICZNA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, OBSADKA, WYRAZ OBCY, KROCHMAL, ŁAŃCUSZEK, TURBINA AKCYJNA, ŚWIATŁO CZERWONE, E, BŁOTNIARKA, IMPOTENCJA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, NIECZYNNOŚĆ, AGAR, PARGAMIN, BECZKA, CHUDOŚĆ, TOLTEK, JAZDA, AYER, NIEWYPAŁ, SYNERGIA, ZABIEG FIZYKALNY, ŁAGODNOŚĆ, NOWINKARSTWO, KOMUNAŁKA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, BIKINI, RANA WYLOTOWA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, LORDOSTWO, POWOŹNIK, MYDLANOŚĆ, BIAŁY WALC, LEWOSKRZYDŁOWY, MERYNOS, WYPADEK, PRAWIDŁO, KACZKA PO PEKIŃSKU, PACHISI, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, START ZATRZYMANY, NOTARIUSZ, PRYZMA, RADIANT, UKŁAD STACJONARNY, MARCHWIAK, KLIMAT KONTYNENTALNY, SUITA, ROZBIORY, BOSTON, TRAFIKA, GODZINA POLICYJNA, LIGAWA, KWIAT, OŚ STRZAŁKOWA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, KASA ZAPOMOGOWA, AKWAWITA, OSTATNI, INWALIDA WOJENNY, MINISTERSTWO, IMMUNOFLUORESCENCJA, FORMA, BIOZA, SAMOAKTUALIZACJA, EDYTORSTWO NAUKOWE, JAJECZNIK, AZOLLA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, JĘZOR OSUWISKOWY, PYTANIE RETORYCZNE, PRZECIWCIAŁO, JĘZYK DUŃSKI, KORMUS, MANDŻURSKI, KOLACJA, ENERGIA GEOTERMICZNA, ORKA, IMIĘ, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, RZADKOŚĆ, PEDET, OGRZEWANIE KAFLOWE, OŚCIEŻNICA, FORUM, FARMAKOGENETYKA, TERCJA OBRONNA, KAMELEON FISCHERA, OPRAWKA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, ZBLIŻENIE, PATRON, WOŁOGDA, BAZA NAMIOTOWA, EKRANOPLAN, BANOWINA, IDENTYFIKATOR, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, KONWENT, RETINOPATIA, POLIFAG, EGOCENTRYZM, BINARKA, AUTOASEKURACJA, KAPTURZEC, ELASTYK, SSAKI ŻYWORODNE, DIU, ALEGORYZM, WIELKOŚĆ, ROCZNIKARZ, FORMA PRZESTRZENNA, EGZOTYK, POKEMON, FENETYKA, OFIAKOMORFY, SKRZYWDZONY, MAKROWIRUS, ŁĄCZNIK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, ARCUS SINUS, POPULACJA MENDLOWSKA, ODRUCH RZEPKOWY, LITOGRAFIA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PRÓBA WODY, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, KARETKA REANIMACYJNA, HEROS, RÓWNIA POCHYŁA, SUBSTANCJALIZM, ŁAŃCUSZEK, POZBYWANIE SIĘ, FERRIMAGNETYK, MIKSER, CHEMIA, POLIMER WINYLOWY, KRUŻA, CHORY NA GŁOWĘ, WĘZEŁ, WYKRZTUSZANIE, KOKTAJL, SAMOWOLKA, PANCERZ LAMELKOWY, ZASIŁEK CHOROBOWY, TRÓJSKOK, LUSTRATOR, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, WSCHÓD, EKWILIBRYSTYKA, LORA, KATEGORIA SŁOMKOWA, KODYFIKATOR, AWIOFON, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, PATYK, CUDOTWÓRCZYNI, ŚRODEK PRACY, GRAAL, CHROPAWOŚĆ, FLAMING, RZEŹ, ABDERA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, WYOMING, TOPIALNIA, BIAŁE NOCE, TUPANDAKTYL, STAN WYJĄTKOWY, STRZELNICA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, EMPIRE, PARTNER, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, LINIA HODOWLANA, PŁOZY, DEOKSYADENOZYNA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, CYWILNOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, PATOMORFOLOGIA, KOŁATKA, SPŁYW, ZIMNO, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, KLUCZ, DESZCZOCHRON, PASYWIZM, AKATALEKSA, CIASNOTA, AHISTORYCZNOŚĆ, BIAŁA NOC, BAK, SALDO CYKLICZNE, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SALA, GEODEZJA SATELITARNA, TAŁAS, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, NIESTANOWCZOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, ROZCHODNIACZEK, GASKONADA, FILAMENT AKTYNOWY, IEUD, KOŚCIÓŁ, SEKCJA, POJAWIENIE SIĘ, OSIOWIEC, PEŁNIA, PODKATALOG, RECEPTA PUNKTOWA, CENOBIORCA, JEFFRIES, GADZIO, BEZBRZEŻE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ZALANIE PAŁKI, UBEZWŁASNOWOLNIONY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, TRANSPIRACJA, GOŁĄBECZEK, SECESJONISTA, SYROP, LOGIKA MATEMATYCZNA, ALARM SZALUPOWY, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, LEMING LEŚNY, PRANKO, PRZECHODNIOŚĆ, PCHŁA MORSKA, UCZENNICA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GRANICA, KSIĘSTWO, AGROWŁÓKNINA, IDIOMATYZM, TEMPERATURA, IMMUNOGLOBULINA, STANIĘCIE, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, FIRMAMENT, ?RUCH WSTECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIAŁO FIZYCZNE, KTÓREGO ELEMENTY (CZĘŚCI, PUNKTY MATERIALNE) NIE MOGĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE PRZEMIESZCZAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CIAŁO FIZYCZNE, KTÓREGO ELEMENTY (CZĘŚCI, PUNKTY MATERIALNE) NIE MOGĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE PRZEMIESZCZAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRYŁA SZTYWNA ciało fizyczne, którego elementy (części, punkty materialne) nie mogą się względem siebie przemieszczać (na 12 lit.)
CIAŁO SZTYWNE ciało fizyczne, którego elementy (części, punkty materialne) nie mogą się względem siebie przemieszczać (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRYŁA SZTYWNA
ciało fizyczne, którego elementy (części, punkty materialne) nie mogą się względem siebie przemieszczać (na 12 lit.).
CIAŁO SZTYWNE
ciało fizyczne, którego elementy (części, punkty materialne) nie mogą się względem siebie przemieszczać (na 12 lit.).

Oprócz CIAŁO FIZYCZNE, KTÓREGO ELEMENTY (CZĘŚCI, PUNKTY MATERIALNE) NIE MOGĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE PRZEMIESZCZAĆ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CIAŁO FIZYCZNE, KTÓREGO ELEMENTY (CZĘŚCI, PUNKTY MATERIALNE) NIE MOGĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE PRZEMIESZCZAĆ. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x