WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZÓD SAMOCHODU UCIEKA KU ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI ZAKRĘTU (SAMOCHÓD POSZERZA ZAKRĘT, ODDALA SIĘ OD PUNKTU ŚRODKA ŁUKU ZAKRĘTU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODSTEROWNOŚĆ to:

właściwość pojazdu pokonującego zakręt polegająca na tym, że przód samochodu ucieka ku zewnętrznej części zakrętu (samochód poszerza zakręt, oddala się od punktu środka łuku zakrętu) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZÓD SAMOCHODU UCIEKA KU ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI ZAKRĘTU (SAMOCHÓD POSZERZA ZAKRĘT, ODDALA SIĘ OD PUNKTU ŚRODKA ŁUKU ZAKRĘTU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.212

KATAKUMBY, CHOROBA TAYA-SACHSA, WALIDACJA, AMFIBIA, PRZYBLIŻENIE, OBŁĘK, RUSAŁKA, WĄTEK, STOCZNIA ZŁOMOWA, LUKI, GRA RÓŻNICZKOWA, PARABOLICZNOŚĆ, CIĘŻKI TYŁEK, TOPIALNIA, CUKIER LODOWY, PIKAP, JEŻYNA, KALENDARZ, DRESIARZ, INTERAKTYWNOŚĆ, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, BACHATA, JASTRZĘBNIK, KOKSOWNIK, ZAMIENIALNOŚĆ, CZĘŚCI, KATAR, OKOCENIE SIĘ, UMOWA AGENCYJNA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, OSTREK, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, CYPR, LEK PRZECIWLĘKOWY, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZGIEŁK, STRATEG, LOCJA, RESTAURATOR, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, ŻYWNOŚĆ, FLUORESCENCJA, REKRUTER, MARUDA, KRYZA, CZARA, MŁODZIEŻOWIEC, SATELITA GEOSTACJONARNY, MOSINA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, NYLON, PSYCHOGERIATRIA, KONCHYLIOLOGIA, CHOROBA RITTERA, MORFOFONEMIKA, MARKIZA, WNIOSKOWANIE W TYŁ, LIGOWIEC, TŁUK PIĘŚCIOWY, POPRZECZNICA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, PIKOMETR, ZAMSZ, RUMUŃSKI, RADIOWIEC, UMOWA O DZIEŁO, OGNISKO MAGMOWE, TUNIKA, KURATOR, CASCO, CZERPAK, PLAMKA FORDYCE'A, ŁOŻYSKO, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, CHOROBA BOSTOŃSKA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, BIEDRONKA, LEJEK, SPIS POWSZECHNY, SKRĘTKOWCE, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, PŁYTA, WYSTRZAŁ, GERMANISTYKA, LUJ, ARKAŁYK, ROZSTRZAŁ, MATE, KUZYN, WYPIÓR, RUCHOMY PIASEK, PLEBEJUSZ, LAMBADZIARA, LOG, DOBUDOWA, BIAŁY ŚPIEW, NASTROSZEK BRUCHA, PSYCHIATRYK, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, DZIEWIARKA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, WINIETA, POŁYKACZ, CHOROBA POCAŁUNKÓW, POSIADY GÓRALSKIE, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, DEALPACK, KLOPS, PIASKOWIEC KWARCOWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, WCIĄGACZ, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, ŚWIETLISTOŚĆ, MASALA DOSA, BICZ SZKOCKI, OPIEKA SPOŁECZNA, MOIETY, PODZIAŁ, REJESTRANT, SZCZUR WĘDROWNY, KOŃCÓWKA, METATEZA, PADACZKA MIOKLONICZNA, TARŁO, NIEPOKALANEK MNISI, OKRES ZALICZALNY, FILM ANIMOWANY, DOTHRACKI, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, KĄT DEPRESJI, RYWAL, ZBIORKOM, NASOSZNIK TRZĘŚ, AŁMATY, ŁAWA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, CYKL LUNARNY, CIĄGOTY, OKRES PÓŁTRWANIA, UZWOJENIE WTÓRNE, POSTĘPOWANIE CYWILNE, BĄK, WIERTNIK, AKOMODACJA, RAK PRĘGOWATY, RYBACZKA, GÓRKA, NIEMĘSKOŚĆ, KONTRGAMBIT WINAWERA, PRZEPAD, NIESZLACHECTWO, TRÓJPOLÓWKA, POLONEZ, POŚREDNIK, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, KONSERWIARNIA, DWUNASTKA, KOMUNIA, WINA, POGODNOŚĆ, SPAWALNIK, NOWOGWINEJKA, RÓŻDŻKARZ, LEPKOŚĆ CEN, KUTIKULA, NIEPOKORNOŚĆ, SKNERSTWO, MORZE AZOWSKIE, RING, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, ISLANDIA, WIDEŁKI, BOMBA EKOLOGICZNA, FARBIARSTWO, SKŁAD, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, ROBOTA, CARPACCIO, MĄCZKA KOSTNA, NERKA RUCHOMA, KOLANO, MINIALBUM, CHOROBA SCHILDERA, CHOROBA SHULMANA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, WOŁOSKI, SIATKA, DIMER, MAK, WZORZEC, ROYCE, ŁĄCZNIK, CZWARTY ŚWIAT, POKUTA, WIEŻA KONTROLNA, GMINNOŚĆ, SZCZEGÓLNOŚĆ, PODOBRAZIE, TRAWERS, APOKRYFICZNOŚĆ, PTASZNIK GOLIAT, PĘTLA, KUŹNIA, RĘCZNOŚĆ, ŚLIZGAWKA, STAROINDYJSKI, KARTUZJA, KANCONETA, UCIECZKA, CYBERPUNK, MATRYCA LOGICZNA, CZĘŚĆ, NACHALNOŚĆ, KOMUNIKACJA, KRATA VICHY, UCHWYT, ELIMINACJE, BIURO, DRIBLING, HARTOWNOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, KAZAMATA, FUZJA HORYZONTALNA, CZUCIE MIĘŚNIOWE, TANIEC, OBSZCZYMUREK, DEFERENT, NIESKWAPLIWOŚĆ, RYTM ASYMETRYCZNY, FARMAKODYNAMIKA, ROZDZIALIK, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, GORZKA ZGNILIZNA, SOCZEWKA, DRZEWKO, PIASEK BĄBLOWCOWY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, MLEKO, SPORT ZIMOWY, ZASTAWKA, SYLWETKA, REGRESJA MORZA, CIĄŻA, KOSMOS, SANKCJA, BLEŻNIA, BROŃ KONWENCJONALNA, ENDOSZKIELET, STEREOTYPIA RUCHOWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, KOKSOCHEMIA, KONDYCJONALIZM, OWADOŻERNE, KLUCZ, OSTROŻNOŚĆ, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, SZAROTA BŁOTNA, TAMANDUA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, POMYWAK, HIPSOMETRIA, MAGAZYN, OPAKOWANIE, CYKL MENSTRUACYJNY, VITARA, KRYNOLINA, MATKA BIOLOGICZNA, JAPOŃSKI, PAREMIOGRAFIA, BIOLOGIA, FILEMON CIEMNY, GOSPODARKA RABUNKOWA, CZARCIA MIOTŁA, KABOTYŃSTWO, BLANTYRE, GAWĘDA SZLACHECKA, OBSERWACJA, CZAS GRAMATYCZNY, KONGREGACJA, SWEET, INFORMACJA, KOMISJA BUDŻETOWA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, GALARETA, SYLABA OTWARTA, KRATER, PODSKOCZEK MYSZOWATY, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, ZAPAS, OPŁATEK, EKOSFERA, KONFISKATA, ?WYBIEG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZÓD SAMOCHODU UCIEKA KU ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI ZAKRĘTU (SAMOCHÓD POSZERZA ZAKRĘT, ODDALA SIĘ OD PUNKTU ŚRODKA ŁUKU ZAKRĘTU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZÓD SAMOCHODU UCIEKA KU ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI ZAKRĘTU (SAMOCHÓD POSZERZA ZAKRĘT, ODDALA SIĘ OD PUNKTU ŚRODKA ŁUKU ZAKRĘTU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODSTEROWNOŚĆ właściwość pojazdu pokonującego zakręt polegająca na tym, że przód samochodu ucieka ku zewnętrznej części zakrętu (samochód poszerza zakręt, oddala się od punktu środka łuku zakrętu) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODSTEROWNOŚĆ
właściwość pojazdu pokonującego zakręt polegająca na tym, że przód samochodu ucieka ku zewnętrznej części zakrętu (samochód poszerza zakręt, oddala się od punktu środka łuku zakrętu) (na 13 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZÓD SAMOCHODU UCIEKA KU ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI ZAKRĘTU (SAMOCHÓD POSZERZA ZAKRĘT, ODDALA SIĘ OD PUNKTU ŚRODKA ŁUKU ZAKRĘTU) sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ POJAZDU POKONUJĄCEGO ZAKRĘT POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZÓD SAMOCHODU UCIEKA KU ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI ZAKRĘTU (SAMOCHÓD POSZERZA ZAKRĘT, ODDALA SIĘ OD PUNKTU ŚRODKA ŁUKU ZAKRĘTU). Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x