ROCZNICA WYDARZENIA WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB, DZIĘKI CZEMU ISTNIEJE OKAZJA DO SZCZEGÓLNIE UROCZYSTYCH OBCHODÓW, A CZASEM TAKŻE DO REFLEKSJI NAD MINIONYM OKRESEM, PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNEJ LUB PROMOCYJNEJ, PODJĘCIA NOWYCH ZOBOWIĄZAŃ ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JUBILEUSZ to:

rocznica wydarzenia wyróżniająca się w jakiś sposób, dzięki czemu istnieje okazja do szczególnie uroczystych obchodów, a czasem także do refleksji nad minionym okresem, przeprowadzenia kampanii informacyjnej lub promocyjnej, podjęcia nowych zobowiązań itp (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JUBILEUSZ

JUBILEUSZ to:

obchody jubileuszu (okrągłej rocznicy) czegoś - mogą trwać dłużej niż jeden dzień, ale z reguły krócej niż rok (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROCZNICA WYDARZENIA WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB, DZIĘKI CZEMU ISTNIEJE OKAZJA DO SZCZEGÓLNIE UROCZYSTYCH OBCHODÓW, A CZASEM TAKŻE DO REFLEKSJI NAD MINIONYM OKRESEM, PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNEJ LUB PROMOCYJNEJ, PODJĘCIA NOWYCH ZOBOWIĄZAŃ ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.875

SYSTEM ARGENTYŃSKI, FRYTURA, HINDUSKI, KATEGORIA OPEN, KULCZYBA WRONIE OKO, POJAZD LATAJĄCY, LORNETA NOŻYCOWA, INTERKALACJA, HIGHLAND, MINISTERSTWO, KOSZMAR, KLIENT, PLAMICA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, BEZJĘZYKOWE, AMPUŁKA, WITAMINA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, ZACHOWANIE, INFLACJA, SZENG, ANTENA MIKROPASKOWA, ŁACINA, MARTWIAK, SIATKA, OSTOJA, INTERWENCJA PROCESOWA, MIETLORZ, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, STARÓWKA, POSTĘPOWANIE, CZEKADEŁKO, ORYNNOWANIE, ESTRAGON, ANATOMIA, TOWARZYSZ PANCERNY, GEOFIT CEBULOWY, WILCZAR, ŚLIWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ZAKAZ STADIONOWY, KNECHT, RÓJ, CZEREŚNIA, EWALUACJA SPLOTOWA, SĄD WOJSKOWY, BOSTON, PASYM, WALCOWNIA ZIMNA, BLUZA, WASZYNGTON, BARANECZEK, OGINO, WERMUT, ŁOŻNIK, BŁONA LOTNA, LODOWIEC WISZĄCY, MYSZ WERTYKALNA, TŁUMACZKA, ELEW, PREZENTER, ŚWIĘTA, FORMACJA, PRZEWAGA, HIPNOTYK, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, ZARYS, SYNTEZA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, OUTLIER, AGNOSTYCYZM, POWAGA, ARABIKA, TAPETA, BEGONIA, LINDBLAD, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ARUMUŃSKI, SZPIEGÓWKA, DYMISJA, PRZYBLIŻENIE, MAKARON, TER, FASOLA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, BARO, OTWÓR, RUTENIZACJA, TOSKAŃSKI, GARNITUR, ROCK AND ROLL, KRASNOGORSK, KOLIN, KALENDARZ KOŚCIELNY, KNEL, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KONDENSACJA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, KOMBAJN ROLNICZY, MASA STARTOWA, KRÓLOWA MATKA, HASHTAG, ROTA, CZASZA, ANALGEZJA, RYBY, ADAMETZ, MASKA, MERENGA, OPENER, BETON JAMISTY, UCHO, PAL, ADOPCJA, INTERPOZYCJA, PUNKT KOPULACYJNY, PIES OGRODNIKA, ULEGŁOŚĆ, SAMARA, KARABIN AUTOMATYCZNY, PÓŁKOLONIE, PERYPATETYK, KORSARZ, SEKSTURYSTYKA, DENDRYT, NUREK, ASJUI, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, WĘDRÓWKA DUSZ, ATRYBUCJA, DZIÓB, LAWOWANIE, POWŁOCZKA, PROZIAK, JOGURCIK, ZAPRUCIE SIĘ, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, KUBECZEK, KŁOBUK, ŚRODEK SPOŻYWCZY, SKAŁA MAGMOWA, JAJECZNICA, EMIRAT, CZUMPHON, ALIANT ZACHODNI, DZIEWKA, KNAJPA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, APLIKACJA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, GALETA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, GRUPA KETONOWA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, NEOREALIZM, RZECZOWNIK, KORNIJSKI, OTWÓR KIERUNKOWY, UDERZENIE, WIATR, EWA, KICHA, SEN, BEANIA, MALOWANIE, FARMACJA STOSOWANA, ZNACHOR, MELDUNEK, ZEGAR ELEKTRONICZNY, SINFONIA, AMORFIZM, DZIAŁ WODNY, BILTONG, MINIMUM SOCJALNE, PALEONTOLOGIA, KOKILKA, EFEKT MNOŻNIKOWY, BIAŁA ŚMIERĆ, KOŃ LOKAJSKI, STRUNOOGONOWE, GOLF, PRAGMATYKA, KASZANA, HANOWER, DYSTORSJA, CAMORRA, ARBITRAŻ, OKULIZACJA, ŁĘKOTKA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, ALEGORYCZNOŚĆ, HAGA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, KREACJA, REMULADA, REALIZM, INTERES PRAWNY, UTICA, BASEN, PENITENCJA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, BUTELKA, BILLINGS, LORETANKA, ESKADRA, FOLWARK, KASZTELANIA, JEFFREYS, SIŁA LORENTZA, CZAKRA, SÓL ORGANICZNA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, FRIK, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, POJAZD SZYNOWY, ŁASKUN, WYZIEW, WIECZÓR, TARNOWIANKA, SUPERKOMBINACJA, TURYSTYKA SEKSUALNA, AHLCBEK, WARSTWA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, DZIEWCZYNA, NAGAR, LIGNINA, FLET PROSTY, SAWA, TURANIZM, CHA-CHA, GROWL, CHOROBA FAHRA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, SAŁATA LOLLO, PRĘŻNOŚĆ, SZRANKI, OCHRONA INDYWIDUALNA, SYFON, BRAT POLSKI, VIDIN, PARAKAPPACYZM, SEJSMOGRAM, JĘCZMIEŃ OZIMY, GRACA, NAKŁO, AGAT MSZYSTY, PNEUMATOLIZA, ROZMIAR, WKŁAD, ZABAWKA, JELEC, MŁOTOWNIA, SITO, SARAŃSK, MIKROWENTYLACJA, REWALIDACJA, SIKHARA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, KOTEW, BŁYSKOTKA, ŻARNOWIEC, USZKO, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, TRANSMITER, SYNERGETYKA, CEDUŁA, TRÓJKROK, REFLEKSOLOG, HIPSOMETRIA, UKŁAD DARLINGTONA, KSIĘŻYCOWY KWIAT, SZTAJEREK, IMPRESYJNOŚĆ, MURARKA OGRODOWA, KAPITULACJA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, SUKA, TYMPANON, NEUROEKONIMIA, WOŹNY, GRZYB TRUJĄCY, KOŁOWRÓT, CYWILIZACJA TURAŃSKA, GENIUSZ, PAMIĘĆ, FOTOWOLTAIKA, GEOFIT KŁĄCZOWY, MINA MORSKA, UCHODŹSTWO, PLAMA, HIEROGLIFY, PRZEKŁADKA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, RUCHLIWOŚĆ, OŁTARZYK, RATYSZCZE, ?ESKORTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.875 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROCZNICA WYDARZENIA WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB, DZIĘKI CZEMU ISTNIEJE OKAZJA DO SZCZEGÓLNIE UROCZYSTYCH OBCHODÓW, A CZASEM TAKŻE DO REFLEKSJI NAD MINIONYM OKRESEM, PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNEJ LUB PROMOCYJNEJ, PODJĘCIA NOWYCH ZOBOWIĄZAŃ ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROCZNICA WYDARZENIA WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB, DZIĘKI CZEMU ISTNIEJE OKAZJA DO SZCZEGÓLNIE UROCZYSTYCH OBCHODÓW, A CZASEM TAKŻE DO REFLEKSJI NAD MINIONYM OKRESEM, PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNEJ LUB PROMOCYJNEJ, PODJĘCIA NOWYCH ZOBOWIĄZAŃ ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JUBILEUSZ rocznica wydarzenia wyróżniająca się w jakiś sposób, dzięki czemu istnieje okazja do szczególnie uroczystych obchodów, a czasem także do refleksji nad minionym okresem, przeprowadzenia kampanii informacyjnej lub promocyjnej, podjęcia nowych zobowiązań itp (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JUBILEUSZ
rocznica wydarzenia wyróżniająca się w jakiś sposób, dzięki czemu istnieje okazja do szczególnie uroczystych obchodów, a czasem także do refleksji nad minionym okresem, przeprowadzenia kampanii informacyjnej lub promocyjnej, podjęcia nowych zobowiązań itp (na 9 lit.).

Oprócz ROCZNICA WYDARZENIA WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB, DZIĘKI CZEMU ISTNIEJE OKAZJA DO SZCZEGÓLNIE UROCZYSTYCH OBCHODÓW, A CZASEM TAKŻE DO REFLEKSJI NAD MINIONYM OKRESEM, PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNEJ LUB PROMOCYJNEJ, PODJĘCIA NOWYCH ZOBOWIĄZAŃ ITP sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ROCZNICA WYDARZENIA WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB, DZIĘKI CZEMU ISTNIEJE OKAZJA DO SZCZEGÓLNIE UROCZYSTYCH OBCHODÓW, A CZASEM TAKŻE DO REFLEKSJI NAD MINIONYM OKRESEM, PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNEJ LUB PROMOCYJNEJ, PODJĘCIA NOWYCH ZOBOWIĄZAŃ ITP. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x