JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM DOLNOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ CHOCIEBUŻA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI to:

jeden z dwóch języków łużyckich; posługują się nim Dolnołużyczanie na niewielkim obszarze wokół Chociebuża we wschodniej części Niemiec (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM DOLNOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ CHOCIEBUŻA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.710

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, PRZEZNACZENIE, IMPERIUM, CZŁONY, KOPARKA JEDNOCELOWA, KROWIEŃCZAK, GRACKA, JĘZYK NAUKOWY, PŁASKI TALERZ, AMINOKWAS BIAŁKOWY, JAPOŃSKI, JUGOSŁOWIAŃSKI, FILOZOF PRZYRODY, PETTY, NOWOBOGACKI, WŁAZ, FOTOGRAFISTA, STACJA POMP, DYLETANT, PIĘTRO, PASKOWNIK ZMIENNY, TRZMIEL PARKOWY, ROZRZUTNIK, ŚMIEĆ, HAIŃSKI, PŁUCZKA, TABORYTA, ZROST, PIJAR, NIEOBLICZALNOŚĆ, GRAFIKA, DREWNO FIOŁKOWE, DUOLA, TAGANROSKA, KOWALNOŚĆ, ADHEZJA, ANTYGRAWITACJA, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, BŁONA PŁAWNA, GÓWNOJAD, CZWARTY ŚWIAT, CHOROBA WERLHOFA, ZEGAR ATOMOWY, NIEUCHWYTNOŚĆ, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, PSYCHOBIOGRAFIA, ALFABET GRECKI, ALERGOLOGIA, OBELGA, WENEROLOGIA, IMMUNOGLOBINA E, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, AKSJOMAT PASCHA, SZANJANGOZAUR, NERKA RUCHOMA, ELIZJA, WARUNEK LOKALOWY, ŁUPIEŻ PSTRY, NUWORYSZ, PAZUROGON RUDOPRĘGI, BHP, STARA WIARA, BARCZATKA NAPÓJKA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, LANTANOWIEC, PASKUDZTWO, USTNOŚĆ, NOSACZ, FTYZJOLOG, DEPTAK, PSYCHOHIGIENA, SWATKA, WURŚCIK, POGODA, KUTIKULA, RYBA AMFIDROMICZNA, RONDO, AUDYTORIUM, BOLITA POŁUDNIOWA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, JĘZYK WEHIKULARNY, RĘKAWEK, WNIEBOWSTĄPIENIE, WATA CUKROWA, ZATRUCIE SIĘ, DOBA, KATEGORYCZNOŚĆ, ŻAKIET, ABORDAŻ, JURYSDYKCJA, TATARSKI, KONSERWA, STRUŚ MASAJSKI, DELFIN KRZYŻOWATY, POSTĘPACTWO, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, UCZELNIA, GERHARD, MIKROFALÓWKA, DRĘTWOTA, STAN PODSTAWOWY, DZIAŁ PERSONALNY, DIZAJN, METEOR, FORSYCJA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, IDIOM, KOŻUSZYSKO, JĘZYK HETYCKI, CZECHOSŁOWACKI, PAMIĘĆ BUFOROWA, KOMANDYTARIUM, CYNOBER, NEANDERTALCZYK, TERCJA OBRONNA, TRANSPARENT, WYZNAWCA, PĘDZARNIA, DROGI MOCZOWE, SUSEŁ KARLIK, ZNAK ZAPYTANIA, SUPERVISOR, KIR, ACID WESTERN, PARA ZASAD, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, ASTRONAWIGACJA, MODERUNEK, TEORIA CIAŁ, ROZDŹWIĘK, ŻÓŁWIE, LUNETA, FILOGENETYKA, BAWOLE OKO, ZAPORA SIECIOWA, IMMUNOHEMATOLOGIA, ILUZORYCZNOŚĆ, ŁUPEK OSADOWY, EKSTRALIGA, CHIKUNGUNYA, ZAPRZĄG, PRZEWOŹNIK, ROZEDMA PŁUC, EKRAN FLUORESCENCYJNY, GRUPA KARBOKSYLOWA, SOMATOTOPAGNOZJA, LOGIKA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, ROZSADNIK, KAMORRA, WROTKARSTWO FIGUROWE, IDENTYFIKATOR, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, ELARA, RZEKOTKA DRZEWNA, OŚRODEK, KONDOMINIUM, MUGOL, SUCHOWIEJ, ŻURAWINA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, RAJD, TRANSLATORYKA, FUZJA JĄDROWA, ANTOWIE, DZIEWIARKA, POSTĘPAK, PYTONIAKOWATE, GOŁĄBECZEK, LAWA TRZEWIOWA, ARPEDŻIO, SYMBIRSK, OBLICZNOŚĆ, STRONICA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, LIPODYSTROFIA, ZDZIADZIENIE, OPOS OKULAROWY, YOUNG, ANGLIC, PALEONTOLOGIA, CZWÓRBÓJ, RAK KRAWIEC, KNAJPA, PERSONA, MIRAŻ, WIEŻA, ŻUŻLAK, PTASZNIK GIGANT, BOMBA TERMOJĄDROWA, SYLWETKA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, CEGŁA LICÓWKA, MOCHWIAN BŁOTNY, TINTA, POJAZD LĄDOWY, PLURALISTA, UNIŻENIE, POLIP, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, KULEBAKI, OSTATNIE PODRYGI, CHART, POJAWIENIE SIĘ, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, WALOSZEK, MECHANIK, ZHAFTOWANIE SIĘ, KĄPIEL, DRAJWER, OBRONA SKANDYNAWSKA, FASKA, SZATA TYPOGRAFICZNA, NASADKA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, ZWIĄZANIE SIĘ, KOŁEK, MIĘSO, WIEK ROZRODCZY, RYBY DRAPIEŻNE, OBERON, SZEW, INFOBOKS, TARYFA ULGOWA, DENEB, FLUID, MERZYK OBRZEŻONY, ZAMOŚĆ, WRZECIENNIK, LORNETA NOŻYCOWA, UPADŁY ANIOŁ, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, ZAPUSTY, KRATKA ŚCIEKOWA, CANZONA, OCHOTNIK, MANDARYŃSKI, PREFORMACJA, PROCESOWICZ, DYPODIA, CECHOWNIA, HUTNICTWO, SKLEP MONOPOLOWY, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, HINDUISTYKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, FAZA, WISKOZA, CZYSZCZALNIA, ASYMILACJA FONETYCZNA, WIĄZANIE, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, PŁYWACTWO, SKALNIAK KARŁOWATY, ORTOCENTRUM, TANGO, PSZCZOŁA WSCHODNIA, OKRUSZYNKA, KONTRAST NASTĘPCZY, SYGNAŁ, SZMATA, TYGIEL, JĘZYK ESKIMOSKI, KALKA KREŚLARSKA, KOLCZAKOWATE, REGENERACJA, AUROR, PYLICA TALKOWA, BICIE PIANY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, CHRUST, WOREK, RAMIENICA POSPOLITA, MIŁORZĘBOWCE, SIEWECZKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ELEKTROŚMIECI, BIEG PŁASKI, MIĘSOŻERSTWO, IRYDOLOGIA, ORTOPTYSTKA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, DRYFTER, STOS PACIERZOWY, CHOREUTA, NIEOCZYWISTOŚĆ, DYGNITARZ, AUL, KARACZAJ, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, APPELLATIVUM, CHODZĄCA REKLAMA, BIAŁA SALA, CHRABĄSZCZ, HISTORYCYZM, WET, ?ROŻEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.710 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM DOLNOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ CHOCIEBUŻA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM DOLNOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ CHOCIEBUŻA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI jeden z dwóch języków łużyckich; posługują się nim Dolnołużyczanie na niewielkim obszarze wokół Chociebuża we wschodniej części Niemiec (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI
jeden z dwóch języków łużyckich; posługują się nim Dolnołużyczanie na niewielkim obszarze wokół Chociebuża we wschodniej części Niemiec (na 17 lit.).

Oprócz JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM DOLNOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ CHOCIEBUŻA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM DOLNOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ CHOCIEBUŻA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x