DAJĄCY SIĘ OKREŚLIĆ, ZAUWAŻALNY SPOSÓB ZACHODZENIA JAKICHŚ ZMIAN, NP. UPOWSZECHNIANIA SIĘ JAKIEGOŚ ZJAWISKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TENDENCJA to:

dający się określić, zauważalny sposób zachodzenia jakichś zmian, np. upowszechniania się jakiegoś zjawiska (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TENDENCJA

TENDENCJA to:

potencjalna właściwość (na 9 lit.)TENDENCJA to:

kierunek (zwany również trendem) rodzący się lub panujący w danej dziedzinie, w danym okresie (na 9 lit.)TENDENCJA to:

stronnicza myśl, wyrażona przez autora jakiegoś komunikatu; często w sztuce, komunikacji publicznej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAJĄCY SIĘ OKREŚLIĆ, ZAUWAŻALNY SPOSÓB ZACHODZENIA JAKICHŚ ZMIAN, NP. UPOWSZECHNIANIA SIĘ JAKIEGOŚ ZJAWISKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.899

METAMORFIZM PROGRESYWNY, TEŚCIK, GALIARDA, KORSYKAŃSKI, KRUP, TALERZ, ZAJĄC, STRZAŁOWY, MARSZ, TRIMER, MONTAŻYSTA, ŻAKARD, STRONNICTWO, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, RYBA UKWIAŁOWA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SKOKOWOŚĆ, PEPERONI, STAROŻYTNICTWO, WIEDENKI, RZEKOTKA, LITEWSZCZYZNA, LITERATURA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, MAMIDŁO, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, MNICH, EROS, USPOKAJACZ, WYWROTKA, SIŁA, OBJAWIENIE, PORĘCZ, FLĄDRA, MACEDONIA, PANORAMA, KURTYNA ZERO, STRZELEC, DŻOLER, OSADY DENNE, TURANIE, KOŃCÓWKA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, KUPA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, LIRA, UPAŁ, BŁONA SUROWICZA, MUZYK, KAZUISTYKA, TABLETKA, PŁASZCZ WODNY, SKLEPIENIE PALMOWE, CYKL, FUNKCJONALIZM, DZIEWCZĘCOŚĆ, STRZEMIENNY, METODA PORÓWNAŃ, SOCZEWKA, SADZAK, TRAWERS, GALICYJSKI, NAUKOWIEC, LICA, GROOMING, HERBATNICA, DZIEŁO SZTUKI, WYGŁAD TEKTONICZNY, SPOT, BALOWICZKA, WIGURA, HOL MIĘKKI, MASIELNICZKA, KANAŁ, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, LOKALIZACJA, SPRAWDZIAN, PRASA HYDRAULICZNA, ŚWIATŁO, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KIESZEŃ, TYKA, IMIONNIK, POTENCJAŁ ZETA, BIOSELENOLOGIA, ANTROPOZOONOZA, CZĘŚĆ, MONTAŻ, ROŻEN, OBUCH, OŚWIETLACZ, TEORIA DOMINA, TOREBKA, GETTO, EKSTRADYCJA, LIŚĆ ZARODKOWY, WSTYD, TRIADA KARTAGENERA, PROCES POSZLAKOWY, CHOROBA HALLOPEAU, UPADEK, CHOCHELKA, PRACOWNIK LEŚNY, POGOTOWIE, NAZWA SYSTEMATYCZNA, SPRZĘŻNICE, CIOS PROSTY, PANDA, ZAPAŁECZKA, CZYŻNIE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KLEJARZ, PRZEŚMIEWKA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, TOKARKA KARUZELOWA, KANAŁ, WYPRAWKA, BAZA, MODULACJA, GWARA MIEJSKA, ASTROGRAFIA, RÓŻOWIEC BIAŁY, ALWALKERIA, ROSA MIODOWA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, OGIEŃ, POKÓJ, PARTNER, TAUTOCHRONA, SOMATYZACJA, ADWEKCJA, MIĘSOŻERCA, BRYGADA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, KONCERT, ZROBIENIE KUPY, NIEŚMIAŁOŚĆ, PIANKA, KRATA PODGRUP, AMERYKA, DRAMAT OBYCZAJOWY, GARNITUR, AGRAFA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, GRZECH CIĘŻKI, SYTUACJA BYTOWA, EWAPORAT, PŁÓCIENNICA, TAFTA, SZEŚCIOBÓJ, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, NAKRYWKA, ASTROMETEOROLOGIA, ZDOBNICTWO, PROSTE SKOŚNE, DOMINIUM BRYTYJSKIE, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, DAMULKA, IDEAŁ MAKSYMALNY, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, WIERSZ, FOTOGRAFISTA, KOPALINA SKALNA, BLASZKA SITOWA, BUCHTA, GRUPA KETONOWA, OKUPACJA, DRYBLAS, ROŚLINA EGZOTYCZNA, DECYMA, KOTWICA RYBACKA, KACZKA DZIENNIKARSKA, SZPRYCA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, IMPOSTOR, DACH NAMIOTOWY, RECEPCJA, KROSNY, MUFLA, TENOR LIRYCZNY, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, LUŹNOŚĆ, PLECIONKA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, BRUTALIZM, REGENERATOR, PANEK, PERMAKULTURA, JAWAJSKI, PRASOŁ, WYPADEK, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, WIECZNA ZMARZLINA, HUBA, BUJANIE, SERIALIZM, BUDDA, GŁOWICA, PORĘCZE, BEJT, ZWARCIE, UCISK, DERBY, MĄCZKA KOSTNA, ZGNICIE, UCHWYT, SEMITKA, HARMONIKA, STRZEMIĘ, INTERESOWNOŚĆ, PERON, MEDRESA, KOMENSALIZM, SEPTYMOLA, MALAKOLOGIA, OGNISKO MUZYCZNE, TŁUK PANCERNY, GRYMAŚNICA, OGNIWO ZASADOWE, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, MALARSTWO TABLICOWE, STW, KARDIOLOGIA, BUTERSZNIT, NACHLANIE SIĘ, NASYCENIE, KAPELUSZ, KOMA, POMURNIK, CYBORIUM, BIOLOGIA, ORBITAL, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, MINA, RUSZT, ERA MEZOZOICZNA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ŚRÓDKOŚCIE, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, BYT, GOSPODARKA RABUNKOWA, WESTERN, RYBIE OKO, DUALIZM, KOMORA, HISTORIA, MOGIROTACYZM, SIŁOWNIA JĄDROWA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ROZTROPEK, DZIKI ZACHÓD, TEKSTUALNOŚĆ, MOTOR, RZEŚKOŚĆ, GRUNGE, PARODIA, WESOŁOŚĆ, FORUM, FOWIZM, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WYROBNICA, MATKA-POLKA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, MLECZAJ LEPKI, EKONOMIA SPOŁECZNA, ZMIENNA ZWIĄZANA, OKRES, GORZELNIA ROLNICZA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, CHOROBA LEVA, MAGIA, EKONOMIA POLITYCZNA, LISZAJ PŁASKI, PŁOMYCZEK, SKLEPIENIE KLASZTORNE, CZERWONA BURŻUAZJA, MISKA, FROTER, ORTOGRAFIA, BOROWINA, WODOCIĄGOWNIA, WIDLICZKA, MROŹNIA, MIKROCHEMIA, PSZCZOŁA MIODNA, PODŁOGA, KARTKA, BASEN MODELOWY, PROWENIENCJA, KOMITET, APPELLATIVUM, RYCERZ ROZBÓJNIK, KONSUMENT, JAKOŚĆ RYNKOWA, ZUPKA CHIŃSKA, WYKRZYKNIK, INDIAŃSKI, ?GAŁKA OCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAJĄCY SIĘ OKREŚLIĆ, ZAUWAŻALNY SPOSÓB ZACHODZENIA JAKICHŚ ZMIAN, NP. UPOWSZECHNIANIA SIĘ JAKIEGOŚ ZJAWISKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAJĄCY SIĘ OKREŚLIĆ, ZAUWAŻALNY SPOSÓB ZACHODZENIA JAKICHŚ ZMIAN, NP. UPOWSZECHNIANIA SIĘ JAKIEGOŚ ZJAWISKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TENDENCJA dający się określić, zauważalny sposób zachodzenia jakichś zmian, np. upowszechniania się jakiegoś zjawiska (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TENDENCJA
dający się określić, zauważalny sposób zachodzenia jakichś zmian, np. upowszechniania się jakiegoś zjawiska (na 9 lit.).

Oprócz DAJĄCY SIĘ OKREŚLIĆ, ZAUWAŻALNY SPOSÓB ZACHODZENIA JAKICHŚ ZMIAN, NP. UPOWSZECHNIANIA SIĘ JAKIEGOŚ ZJAWISKA sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - DAJĄCY SIĘ OKREŚLIĆ, ZAUWAŻALNY SPOSÓB ZACHODZENIA JAKICHŚ ZMIAN, NP. UPOWSZECHNIANIA SIĘ JAKIEGOŚ ZJAWISKA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast