PROCES ZASTĘPOWANIA USŁUG STACJONARNYCH, FIZYCZNYCH, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIECIE REALNYM USŁUGAMI, Z KTÓRYCH KORZYSTA SIĘ WIRTUALNIE, ZDALNIE, ZA POMOCĄ KOMPUTERA, PROGRAMÓW, PRZEZ INTERNET - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIRTUALIZACJA to:

proces zastępowania usług stacjonarnych, fizycznych, odbywających się w świecie realnym usługami, z których korzysta się wirtualnie, zdalnie, za pomocą komputera, programów, przez Internet (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIRTUALIZACJA

WIRTUALIZACJA to:

szerokie pojęcie odnoszące się do abstrakcji zasobów w różnych aspektach informatyki; szczególnie: użycie maszyn wirtualnych (na 13 lit.)WIRTUALIZACJA to:

proces społeczno-kulturowy, w którym obiekty, rozrywka, światy wirtualne zyskują większe znaczenie od realnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ZASTĘPOWANIA USŁUG STACJONARNYCH, FIZYCZNYCH, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIECIE REALNYM USŁUGAMI, Z KTÓRYCH KORZYSTA SIĘ WIRTUALNIE, ZDALNIE, ZA POMOCĄ KOMPUTERA, PROGRAMÓW, PRZEZ INTERNET". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.076

TRAKTAT SOJUSZNICZY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, SAMOUK, WSTECZNICTWO, NAWŁOĆ, PUSZCZALSKA, PIKIEL, CHWOŚCIK BURAKOWY, ENERGETYKA JĄDROWA, DONIESIENIE, WINCERADA, BŁONKA, KURAŚ, OBRAZ, MOWA OSKARŻYCIELSKA, DYNAMICZNE PAKIETOWANIE, ZGROMADZENIE CZYNNE, HIPOTEZA POMOSTOWA, MISTERIUM, F, ELDAR, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, NAŚLADOWCZOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ZWINIĘCIE ŻAGLI, OFICJUM, SYSTEM KASTOWY, STRZELNICA, RYGORY, KLIMAT KONTYNENTALNY, BOSTON, SONDAŻOWNIA, SROGOŚĆ, LARYNGOLOGIA, CHEMIA, ARABSKI, SPRAWNOŚĆ, TANATOLOGIA, MOGIROTACYZM, GLOBALIZACJA GOSPODARKI, PRZYSTAŃ MORSKA, NOSOWOŚĆ, KREDYT HANDLOWY, MLECZARZ, TERYTORIUM POWIERNICZE, BĄK, KOŚĆ PODNIEBIENNA, ZEGAR SYSTEMOWY, NAWÓZ KATALITYCZNY, FENEK, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ZOOFAG, IMMUNOLOGIA, EOLE, JEŻOWIEC, KAKOFONIA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, DENDROMETRIA, PRACA INTERWENCYJNA, RÓW TEKTONICZNY, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, SKALA RANKINE'A, MODEL POINCARÉGO, INFLACJA UKRYTA, ŁAŃCUSZEK, CHOROBA KESONOWA, TURANOWIE, SESJA, RACJONALIZM, PODTYBINKA, CZESKI, SUBSKRYBENT, FILOZOFIA, CIUCIUBABKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, PRZEPOCZWARZENIE, WCZASY POD GRUSZĄ, NADBUDOWA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, WĄTEK, LATIMERIA, OAZA PODATKOWA, CIĄŻA JAJOWODOWA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, KREDYT KLĘSKOWY, RYNEK PIERWOTNY, DOSTĘP, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, PROCES POZNAWCZY, ZATOKA, DRUGI PLAN, AUTYZM, NIECKA, KŁĄB, ŻWAWOŚĆ, ADRES FIZYCZNY, MADZIARSKI, VERAIKON, NIEPRZYJACIEL, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, INDIAŃSKI, PULPIT, AWIACJA, MUNDANIA, PAJAC, SŁOWIANKA, ANTIFA, CYMETYDYNA, PISMO, RENER, ADHEZJA, SEPTYMOLA, WOREK, DICYNODONTY, FUNT IRLANDZKI, TV, OSTRY DYŻUR, WERTIKAL, MAGMA, ŻÓŁW OLBRZYMI, TRÓJNÓG, CZARNY RYNEK, MITSUKURINA, SKRZYNIA BIEGÓW, SAMOGŁOSKA DŁUGA, PROCES FIZJOLOGICZNY, LEŚNIK, PODOLOGIA, TANCERZ, DOBRY ZNAJOMY, PODLIZUCH, PARA MINIMALNA, ŚWISTUŁA, ANDROGYNIZM, LICENCJA OTWARTA, SUBIEKTYWISTA, KOLARSTWO GÓRSKIE, PLIK DŹWIĘKOWY, DWUPRZODOZĘBOWCE, DRZEWO TERPENTYNOWE, CHAŁTURNICTWO, REKLAMIARZ, HAMULEC NOŻNY, TERMINAL NAFTOWY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, BALSAMOWANIE, CYGANOLOGIA, BITNOŚĆ, MIEDNICZKA, SZPILKA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, MRAŹNICA, CYKL WYDAWNICZY, MEGATSUNAMI, GRUPA KAPITAŁOWA, KONCERT, LABORANT, ECCHI, IMMUNOONKOLOGIA, MECENAT, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, CMENTARZ GRZEBALNY, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, CHOROBA RDZY, JEŹDŹCZYNI, FERRIMAGNETYK, NAGRODA RZECZOWA, WARUNKI, KRATKA VICHY, PRZEBIEG, DEPTAK, NIEZRĘCZNOŚĆ, KOKPIT, KARETA, KABINA RADIOWA, ĆAKRA, TEMPLUM, WORDNET, SAPKA, DENTYSTA, IZOTROPIA, MIRAŻ, MATRYCA STRUKTURALNA, UJŚCIE, WESTA, CHODNIK MINOWY, ADMINISTRATYWISTA, DELFIN SZARY, BICIE POKŁONÓW, FALOCHRON, HIPEROSTOZA KOROWA, KOMEDIA NISKA, TWINGO, MAŁCUŻYŃSKI, SUPERKLIENT, DENIALIZM, ŁBISKO, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, LATAWIEC, ENZYM RESTRYKCYJNY, ZOONOZA, WIĄZANIE PODWÓJNE, OBJAWIENIE, SERBSKI, ŻABKA, KIT, SAMOUCZEK, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, LINORYT, PROPAGACJA, BIOETYK, MRÓWKA PNIOWA, WIETRZENIE TERMICZNE, GOBELINIARZ, WADERY, PIES OGRODNIKA, SELENODEZJA, SZAMANKO, PROCES CHEMICZNY, PONDERABILIA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, GARNUSZEK, BOCIAN, KONNICA, SUTKA, NIMFA, NAWALANKA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SŁOWACYSTYKA, POSTĘPACTWO, BŁYSK, IMIENINY, PRYSZNIC, NAPĘD, SEMAFOR, OŚRODEK, KROATYSTYKA, TACIERZYŃSKI, PUSZKA, MAPA GEOLOGICZNA, MATOWOŚĆ, JEJMOŚĆ, STOPNICA, IMITACJA, PRYMICJA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, STACJA ORBITALNA, PERKOZ DWUCZUBY, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, MISIAK, RATING, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, NIEPOWODZENIE, MONILIOZA, WOREK, ESCUDO INDYJSKIE, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, TRZPIEŃ, PARTIA HISZPAŃSKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, EPICYKL, HETEROTROFIA, KOŃ POZNAŃSKI, PONTYFIKAT, KANAPA, ŚLEDZIOPODOBNE, RUMUŃSKI, STYL IZABELIŃSKI, PROCES BIOLOGICZNY, MOTYWIK, PSYCHOBIOLOGIA, NAUKOWIEC, ZIOMKOSTWO, HERETYK, CZYNNIK PRODUKCJI, LINGWISTA, PATRYCJAT, PIGUŁKA WIEDZY, PENTIMENTO, NIEDOŁĘSTWO, TUBIETIEJKA, WIGILIA, CHORIJAMB, KNAJPA, ANTYGENOWOŚĆ, MAJORAT, NIEDOROZWÓJ, BIAŁKO PERYFERYJNE, PODMIOT DOMYŚLNY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, KUPER, SAGAN, WOLATUCHA, LANDSKNECHT, ?KOCZOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ZASTĘPOWANIA USŁUG STACJONARNYCH, FIZYCZNYCH, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIECIE REALNYM USŁUGAMI, Z KTÓRYCH KORZYSTA SIĘ WIRTUALNIE, ZDALNIE, ZA POMOCĄ KOMPUTERA, PROGRAMÓW, PRZEZ INTERNET się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ZASTĘPOWANIA USŁUG STACJONARNYCH, FIZYCZNYCH, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIECIE REALNYM USŁUGAMI, Z KTÓRYCH KORZYSTA SIĘ WIRTUALNIE, ZDALNIE, ZA POMOCĄ KOMPUTERA, PROGRAMÓW, PRZEZ INTERNET
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIRTUALIZACJA proces zastępowania usług stacjonarnych, fizycznych, odbywających się w świecie realnym usługami, z których korzysta się wirtualnie, zdalnie, za pomocą komputera, programów, przez Internet (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIRTUALIZACJA
proces zastępowania usług stacjonarnych, fizycznych, odbywających się w świecie realnym usługami, z których korzysta się wirtualnie, zdalnie, za pomocą komputera, programów, przez Internet (na 13 lit.).

Oprócz PROCES ZASTĘPOWANIA USŁUG STACJONARNYCH, FIZYCZNYCH, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIECIE REALNYM USŁUGAMI, Z KTÓRYCH KORZYSTA SIĘ WIRTUALNIE, ZDALNIE, ZA POMOCĄ KOMPUTERA, PROGRAMÓW, PRZEZ INTERNET sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PROCES ZASTĘPOWANIA USŁUG STACJONARNYCH, FIZYCZNYCH, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIECIE REALNYM USŁUGAMI, Z KTÓRYCH KORZYSTA SIĘ WIRTUALNIE, ZDALNIE, ZA POMOCĄ KOMPUTERA, PROGRAMÓW, PRZEZ INTERNET. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x