TO, ŻE KTOŚ JEST NIENOWOCZESNY, TO, ŻE KTOŚ TRZYMA SIĘ TRADYCYJNYCH, DAWNYCH POGLĄDÓW, SPOSOBÓW ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIENOWOCZESNOŚĆ to:

to, że ktoś jest nienowoczesny, to, że ktoś trzyma się tradycyjnych, dawnych poglądów, sposobów życia (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIENOWOCZESNOŚĆ

NIENOWOCZESNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest nienowoczesne - niedostosowane do nowych czasów (na 15 lit.)NIENOWOCZESNOŚĆ to:

to, że coś nie pochodzi ze współczesności, reprezentuje typ czegoś, który łatwo można zidentyfikować jako stary, to, że coś pojawiło się dawno, nie spełnia współczesnych standardów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ JEST NIENOWOCZESNY, TO, ŻE KTOŚ TRZYMA SIĘ TRADYCYJNYCH, DAWNYCH POGLĄDÓW, SPOSOBÓW ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.890

KOMUNA LUDOWA, NIEREALNOŚĆ, FORMALISTA, LISZAJ RUMIENIOWATY, ODPORNOŚĆ, RETOROMANIN, DACH NAMIOTOWY, SZORSTKOŚĆ, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, FAKT NAUKOWY, BUŁAT, OBRAZICIEL, INWENTARZ ŻYWY, WYJĄTEK, KOCIOŁ SUFOZYJNY, WSPOMINKI, KOMÓRKA ZWOJOWA, DAWCA NARZĄDÓW, TANCERKA, ZBIÓR, OBWÓD REZONANSOWY, ZAIMEK ZWROTNY, MERYNOS, DYSTANS, INSTRUMENT DREWNIANY, ZDENERWOWANIE, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, FUNK ART, KLIENT, WIERTNICZY, CHOROBA FABRY'EGO, ARAUKARIA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, CEWKA INDUKCYJNA, TORBACZE, PRZEDMURZE, ŚLEDŹ, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, OMACNICA, CENOTWÓRCA, OFICER TAKTYCZNY, ZAPOJA, KLIN, BEDŁKA, CHOROBA WERLHOFA, KOŃ BERBERYJSKI, HIPOTERAPEUTA, KONTEMPLATOR, STARSZY CZŁOWIEK, PUNKT KATECHETYCZNY, WYLEW, SKUBANIEC, SAMOUK, DZIEŻA, DOJŚCIE, MATRYCA STRUKTURALNA, ENDOPSAMMON, SILNIK REPULSYJNY, NIEŻYWOŚĆ, ROBAK, TRÓJKA, DZWONY, AMORY, LEJ POLARNY, ANTYFAN, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, SZPECIELOWATE, HEAD HUNTER, SZKŁO OPTYCZNE, POŻĄDLIWOŚĆ, TRUPOJAD, PRZESŁUCHANIE, JELITO CZCZE, ORTODONCJA, MIASTO, BLISTER, REA, APOSTAZJA, NIEGODZIWOŚĆ, PISMO, PATRON, PRAWOMOCNOŚĆ, FILOLOGIA KLASYCZNA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, RUTYNA, SYNDROM WILKOŁACZY, MIDAZOLAM, REJON, NORMA REAKCJI GENOTYPU, STAŁA MICHAELISA, MRAŹNICA, HERMENEUTYKA, SILNIK BOCZNIKOWY, ŚWIETLICA, PITU-PITU, URZĄD IMIGRACYJNY, RÓJ, ASPIRYNA, ABFARAD, FUNKCJA BORELOWSKA, PODKATALOG, GODZINA MILICYJNA, MEDYCYNA PRACY, SALADA, MUNSZTUK, RYWALIZACYJNOŚĆ, KOŁPACZEK, KNEDLE, BAJKOPIS, WNIEBOWSTĄPIENIE, KLASA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, KOMORA ZAMKOWA, KARTEZJUSZ, POSTĘPACTWO, ANEROID, KALIPSO, TASMANIOZAUR, NAKRYCIE GŁOWY, POLIMODALNOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, KONFESJONAŁ, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PALEOKLIMATOLOG, WANIENKA, ODRĘTWIENIE, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ARETOLOGIA, SONDA, PULPIT, ZAJĄC, OKRĘT FLAGOWY, POKŁAD DOLNY, ZABYTEK RUCHOMY, MAJÓWKA, ROZMIĘKANIE, FORUM, KOZIOROŻEC, NERWIAK OSŁONKOWY, JĘZYK SFORMALIZOWANY, PUSTA STRUNA, RETROGRADACJA, NIEZWYKŁOŚĆ, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, KONIK, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, CHORY NA GŁOWĘ, GÓWNOBURZA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, KOR, SZKAPLERZ, ŹRÓDŁO, SZCZERBA, CHODZĄCY SZKIELET, KANAŁ, UKŁAD DARLINGTONA, WIMPERGA, SINUS, BOBROWISKO, SOCJOBIOLOG, PUSTA PAŁA, MARUDERSTWO, JĘZYK KENTUMOWY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ROSA MIODOWA, FONDUE, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, IMITACJA, PANEWKA, LIGOWIEC, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, WYRZUTNIA, POZYTON, PLEWA, PASAŻ, ZŁOTE RUNO, ŚRÓDNERCZE, RAMA, WIDŁOZĄB LEŚNY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, RADIO TRANZYSTOROWE, GUYS, STANOWISKO, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, DŁUGI RÓG, SYNDROM, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, TALERZ, WARCHOŁ, KSIĘGOWY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, POTWIERDZENIE, ZATOKA, ODŻYWIANIE, NERWIAK ZARODKOWY, SPRYCIULA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, OKULARY SŁONECZNE, ŁOPATECZKA, PRZENIKLIWOŚĆ, MOSTOWNICZY, LAWENDA FRANCUSKA, BALANS, PODYPLOMÓWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, NADGORLIWOŚĆ, ŻYCIODAJNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, JĘZYK BIAŁORUSKI, OFICER NAWIGACYJNY, OKOREK, POLECANKA, CHOROBA MIKROFALOWA, SMOKING, WŁÓKNO, HETEROMORFIZM, JASZCZUR, NISZA NIWALNA, RYFLA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, AMPUŁKA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, GOŁĄBKA, PASTERSKOŚĆ, ROJALISTA, HIPOTEZA POMOSTOWA, STRUKCZASZY, PRZYWIDZENIE, KARMIDŁO, PISARZ, PONCZ, ZNAJOMY, WAŁ, LEŚNIK, BLOK STARTOWY, OLEJ ARACHIDOWY, AMINOPENICYLINA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, ZABIEG, FORMAT, WYŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, SELEKTOR, SEPTYMOLA, PŁYN STAWOWY, KOZA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, GRZBIETOPŁAT, EGOCENTRYZM, BABIA DUPA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, JANOWIEC, TRÓJSKOK, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, GRAF PLANARNY, INFORMATYKA KWANTOWA, BADACZ POLARNY, PIRYDOKSAL, TELEGRAF CHAPPE'A, GEOFIT CEBULOWY, BASEN, BIOTOP, PLANTAN, PRZEWAGA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, SPŁATA, MIGDAŁ, DETALISTKA, MROŹNIA, WAGON PULMANOWSKI, ZESPÓŁ TUMARKINA, GWAŁTOWNOŚĆ, LICZEBNIK ZBIOROWY, FAZA, HIEROFANT, WIR POWIETRZNY, MODEL HERBRANDA, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, BIAŁORUTENISTYKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, PORWAK, MIĘSO, RZUT OSOBISTY, ZUPA PIWNA, OFERTA, ZEGAR KWARCOWY, GLIZA, EPIMER, FIRMÓWKA, PULSACJA, KIBOLSTWO, ŁAGODNOŚĆ, ?STRUNA ŚCIĘGNISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ JEST NIENOWOCZESNY, TO, ŻE KTOŚ TRZYMA SIĘ TRADYCYJNYCH, DAWNYCH POGLĄDÓW, SPOSOBÓW ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ JEST NIENOWOCZESNY, TO, ŻE KTOŚ TRZYMA SIĘ TRADYCYJNYCH, DAWNYCH POGLĄDÓW, SPOSOBÓW ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIENOWOCZESNOŚĆ to, że ktoś jest nienowoczesny, to, że ktoś trzyma się tradycyjnych, dawnych poglądów, sposobów życia (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIENOWOCZESNOŚĆ
to, że ktoś jest nienowoczesny, to, że ktoś trzyma się tradycyjnych, dawnych poglądów, sposobów życia (na 15 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ JEST NIENOWOCZESNY, TO, ŻE KTOŚ TRZYMA SIĘ TRADYCYJNYCH, DAWNYCH POGLĄDÓW, SPOSOBÓW ŻYCIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ JEST NIENOWOCZESNY, TO, ŻE KTOŚ TRZYMA SIĘ TRADYCYJNYCH, DAWNYCH POGLĄDÓW, SPOSOBÓW ŻYCIA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x