PORUSZA SIĘ W CYLINDRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁOK to:

porusza się w cylindrze (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁOK

TŁOK to:

element maszyny stanowiący szczelne, przesuwne zamknięcie cylindra, umożliwia zmianę objętości roboczej cylindra, dzięki połączeniu z mechanizmem korbowym, który nadaje mu ruch postępowo-zwrotny (na 4 lit.)TŁOK to:

ścisk w tramwaju (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORUSZA SIĘ W CYLINDRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.286

FUNKCJA NAZWOWA, ZGNILIZNA DREWNA, EPICYKL, BANK, REKRUTER, TRUST, KISZKA STOLCOWA, CAŁUSEK, TURBINA RUROWA, ORCZYK, PROTOZOOLOGIA, CIUPAGA, ADAPTOWANIE SIĘ, RATOWNICTWO GÓRNICZE, RELIGIOZNAWCA, MANICURZYSTKA, PLATYNOGŁÓWKA, MISIACZEK, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, MACHANIE RĘKĄ, KROCHMAL, SFERA NIEBIESKA, KURANT, PIJALNIA, MALAKOZOOLOGIA, ZROBIENIE RUCHU, JEZIORO POLITROFICZNE, ANALIZA FUNKCJONALNA, KUFEL, NIEKAPEK, LIGUSTR, EFEKT DOPPLERA, BEZBRZEŻE, POST, BETON ŻUŻLOWY, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, RZEP, ŻAKARD, TYTAN, SEITAN, WYGŁAD LODOWCOWY, NAKŁADKA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ZNAMIĘHALO, TYTANIAN, REGION, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, NAWIS, ŻWAWOŚĆ, TRANSGRESJA LODOWCA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, ĆAKRA, TORBA, LICA, SPRAWDZIAN, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, JEDZENIE, CMOKIER, LUSTRO, TYSIĄC, SÓWKA, NIEPODZIELNOŚĆ, SZLAUF, PERCHA, STYL GRZBIETOWY, SEPARACJONIZM, NAUKOWIEC, WYGODNICTWO, KUCHTA, REZERWACJA, GRUBA RYBA, ODWAGA CYWILNA, DESZCZOCHRON, PLASTYKA, CHOROBA THOMSENA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WIKARYZM, NAJDUCH, SIŁOWNIA JĄDROWA, KARCIANE DOMINO, VERAIKON, POZA, CHMURA KONWEKCYJNA, EKRAN, CHIŃSKI, GZY, RÓG, KAKOFONIA, WYKONANIE, KARCYNOGEN, EPIGENEZA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, UMOWA O DZIEŁO, WYKRAWACZ, BRUTALNOŚĆ, FLISAK, KARBOKSYL, WYMIOCINY, ZWARCIE, ASTROLOGIA, PANICZĄTKO, MISKA, PAWANA, ŻYTO, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, PRZECIWLEGŁOŚĆ, NIECUŁKA, LÓD LODOWCOWY, OZIMINA, SZTUKA KRETEŃSKA, RADIOGALAKTYKA, ROZPIĘTOŚĆ, ŻOŁDAK, PARAPETÓWA, RĘKAWICZNIK, OBSUWISKO, TUBULOPATIA, KRANIOLOGIA, MEKSYKAŃSKA FALA, KARAFINKA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, PERYPATETYK, NARZĄD RODNY, GHUL, PĘCHERZYK, STYGOFIL, KĄPIEL, PSYCHOHIGIENA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ZAPITKA, KOD JĘZYKOWY, SKORPIONY, KARDAMON, AKINEZJA, DERBY, PROTUBERANCJA, BĘBNICA, INSTAGRAMER, PÓŁROCZNIK, DUSZA, ADHEZJA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, POIDEŁKO, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ARMIA, WNIEBOWZIĘTA, ABOLICJONISTKA, APORT, FREZARKA, OSSUARIUM, CISOWCE, URLOP TACIERZYŃSKI, OOLITYT, IDENTYFIKACJA, WYROK, LINIA KREDYTOWA, ŚLUZAK, GRUCZOLAKORAK, DEFINIOWALNOŚĆ, KUKICHA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, STĘPKA PRZECHYŁOWA, PŁYWAK, WODOCIĄGOWNIA, DETERMINIZM, FATALIZM, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, WINKULACJA, ZORBA, PRZYBYTEK, JĘZYK, KANAŁ HAVERSA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, UŁUDA, GERMANISTYKA, MŁYNOWY, CZYRAK GROMADNY, KAPLIN, BONGOSY, REGENT, OSTATNIE PODRYGI, PAPROĆ DRZEWIASTA, ŚLIWA, STEROWANIE KRZEPKIE, ELEKTRONOWOLT, ODWYKÓWKA, EPISTOLOGRAFIA, KRÓLEWICZĄTKO, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, KULA, SAMOGRAJ, BARKAN, ANARCHISTA, ŚWIADOMOŚĆ, ODPŁYW, CORBETT, DZIURKA, ZAWARTOŚĆ, KAZUISTYKA, DARŃ, PĘD ROŚLINNY, KALIMBA, JEŁOP, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, TARŁO, REOLOGIA, BOSS, KUPER, STADIUM ANALNE, ORLĘ, REDOWA, CIELENIE LODOWCA, SZPIK, PINAKOID, OBWÓD REZONANSOWY, BLOK, SZPARA POWIEKOWA, FAZA ANALNA, DOŚWIADCZENIE, UCHLANIE SIĘ, GWAJAK, NIENOWOCZESNOŚĆ, PETRYFIKACJA, KONCERT, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, GAUSS, DUK WSPANIAŁY, STRZELNICA, WEGETARIANIN, EKRANOPLAN, PODKÓWECZKA, CHÓD, SIEDZISKO, PĘCINA, JASŁO, BRACTWO SZPITALNE, FLUID, WYKRĘCANIE, USTNOŚĆ, SZALENIEC, KARCYNOLOGIA, TOREBKA BOWMANA, HEWEA, POSYŁKA, KOALESCENCJA, GALERIA HANDLOWA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, SZPADA, JĘZYK KARYJSKI, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, CHONDRYTY, KOREKTOR, HAJS, JĘZYK POLSKI, SZPILKA, CHOROBA HALLOPEAU, SIŁA LORENTZA, KANGUROSZCZUR, MONSTRUM, SOJA, PODSTAWCZAK, CEWA, SZTANGA, FILEMON BRĄZOWY, ZBIÓRKA, LALKARSTWO, NADŚWIADOMOŚĆ, PŁYTA KORKOWA, ALIGATOROWATE, ZGIEŁK, HELIOFIZYKA, PRZEWÓD, KRÓLIKARNIA, STACJA REDUKCYJNA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, MATKA-POLKA, CAŁUSEK, AWIACJA, ANTAŁECZEK, NIEPRZYZWOITOŚĆ, FRAZA, RADIOLOGIA, GZY, DOMINATOR, WOODSTOCK, KWADRAT MAGICZNY, TYGRYSIE OKO, BOLSZEWICY, HURTOWNIA, CARILLON, RAKARZ, EKONOMISTA, OBSUW, REFREN, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, RUDA, TUŁACZKA, ?POJAZD GĄSIENICOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORUSZA SIĘ W CYLINDRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORUSZA SIĘ W CYLINDRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁOK porusza się w cylindrze (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁOK
porusza się w cylindrze (na 4 lit.).

Oprócz PORUSZA SIĘ W CYLINDRZE sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - PORUSZA SIĘ W CYLINDRZE. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast