KRZEWINKA Z MOTYLKOWATYCH O ŻÓŁTYCH KWIATACH, Z PĘDÓW I KWIATÓW OTRZYMUJE SIĘ ŻÓŁTY BARWNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JANOWIEC to:

krzewinka z motylkowatych o żółtych kwiatach, z pędów i kwiatów otrzymuje się żółty barwnik (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JANOWIEC

JANOWIEC to:

włókno otrzymywane z gałązek krzewu janowca hiszpańskiego; lżejsze od włókna lnu, odporne na gnicie; używane do wyrobu tkanin, worków, sieci itp (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZEWINKA Z MOTYLKOWATYCH O ŻÓŁTYCH KWIATACH, Z PĘDÓW I KWIATÓW OTRZYMUJE SIĘ ŻÓŁTY BARWNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.624

OZONOSFERA, TWIERDZENIE PASCALA, PLAMIEC AGREŚCIAK, CZŁON POŚREDNI, PULSACJA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, PRACOWNIA, KASK, HIPERFOKALNA, KONFEDERACJA, MUCHY W NOSIE, SZABAS, KAMERALNOŚĆ, WYDAWNICTWO ZWARTE, STRZAŁOWY, KRYKIET, MINA, JAPOŃSKI, FAKT, NASOSZNIK TRZĘŚ, JABŁKO ADAMA, GRA POJEDYNCZA, KWASOWĘGLÓWKA, ROZTERKA, BĘCNIĘCIE, ZAWIĄZEK, PALEOPATOLOGIA, KOSZYKARSTWO, POTRZEBA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, MOSTEK, NEOREALIZM, ROCKOWIEC, ROBUSTA, POŻAREK, WSCHÓD, JAJKO PO FRANCUSKU, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, TRANSMISJA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, STAROBIAŁORUSKI, FILOLOGIA NIEMIECKA, WERTIKAL, PLEŚNIAK, SIŁOWNIA JĄDROWA, LENIWCOWATE, CHOROBA DARIERA, REPETYCYJNOŚĆ, ACEFALIA, FATUM, REGESTRATOR, CUMMINGS, AUTOBUS CZŁONOWY, PIANINO, SESJA, RZEŹBIARNIA, ZŁOŻENIE POKŁONU, TABU MILCZENIA, SZYNA, RODZAJ ŻEŃSKI, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, PROBLEM, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ROMULAŃSKI, KANAPKA, KRYSZNAIZM, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, POGOTOWIE, NATYWIZM, WĘZEŁ, PUBLIKA, KYZYŁ, ŻABA MARMURKOWANA, AGENEZJA NERKI, KANTYLENA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, TRAFUNEK, CHOROBA ZAKAŹNA, PORA, PAS, ZARANIE, PUSZKA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, ZOOMETRIA, POKRZYK, SKÓRZAK, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, ALBUM, CHOROBA BRUGADÓW, POPLECZNICTWO, KORYNCKA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ANEROID, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, SUITA, FILOLOGIA CHORWACKA, GROTESKA, KOŃCÓWKA, NOC, CUKIER ZŁOŻONY, ZALANIE SIĘ, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, DYSFONIA, BRANIE WZORU, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, GOŁĘBICA, BALDACHIM, ORYNNOWANIE, SUFFOLK PUNCH, ABORCJONISTKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MASTURBACJA, FRIK, ZWINNOŚĆ, TAMBOREK, LIŚCIENIE, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, DŻINGIEL, ŁUSKOWCE, POWIJAKI, NACZYNIA POŁĄCZONE, BALOWICZ, ZAPŁON, ZABUDOWANIA, HERTZ, MAGMA, RZEP, OBUSTRONNOŚĆ, PUNKT PRZYZIEMNY, WIRTUOZERSTWO, GARBNIK, KALIMBA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, LARWA, NARAMIENNICA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, KOŃCZYNA GÓRNA, ZACHŁYST, CUKIER, KORPUS NAWOWY, API, MAGENTA, KRATKA ŚCIEKOWA, BIOGERONTOLOGIA, ANTENA TUBOWA, ZAKRES ZNACZENIOWY, PRÓŻNOWANIE, JĘZYK MANSYJSKI, ŹRÓDŁO, DOMINACJA ZUPEŁNA, SEPTYMOLA, KOMUNIA ŚWIĘTA, BARWY WOJENNE, ŁOWCA, ROZCZAROWANIE, CECHA POŚREDNIA, TOLERASTIA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, HAMSUN, DOWÓD WPROST, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, WYSTRZAŁ, USTERKOWOŚĆ, ZDERZACZ, ESTRADA, CEPISKO, SYGNAŁ, MOST PONTONOWY, JĘZYK ŁACIŃSKI, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, CHWALBA, ZAKON ŻEBRZĄCY, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, WORECZEK, LEJNIA, GARKOTŁUK, MATEMATYKA, GRABARZ, TYROMANCJA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PISANKA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, SZCZUR PACYFICZNY, PŁOZA, ZDATNOŚĆ, ASTRONOM, ALERGOLOGIA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, OGRANICZENIE, OBRAZ POZORNY, FIRMAMENT, CHEERLEADERKA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, TELLUREK, RUCH RELIGIJNY, JĘZYKOZNAWCA, TOBOGAN, TUKAN, TETRAMER, WOLA, SPACJA, PYTANIE SIĘ, ANALIZA FUNDAMENTALNA, FIRMAMENT, JEŻOWIEC JADALNY, KOTWA, NIEPODZIELNOŚĆ, ATTACHAT, GOŁĘBIĄTKO, PRÓBKA, LATAWICA, GUANO, SAMOUK, BARCZATKA, WIEK DOJRZAŁY, ZAPASY, BECZKARNIA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, AMYLOFAGIA, TŁUMACZKA, PEONIA, LIBRA, CELULOZOWNIA, BIOGEOGRAFIA, KROK DOSTAWNY, LEZGINKA, CYPROHEPTADYNA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, KOREAŃSKI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KLUSKA KŁADZIONA, HEBRAJSKI, KOROWÓDKI, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, LIEBERMANN, CREPIDA, WIDOWNIA, BARWNIK NATURALNY, EKLIPTYKA, LINA PORĘCZOWA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, AMANT, KARELIA, PALEC BOŻY, PIKIEL, KARMEL, JĘZYK NAHUATL, PŁYWACTWO, CHOROBA BUSCHKEGO, WALOŃSKI, SERM, PIERWSZOŚĆ, MALKONTENCTWO, ZWIERZĘ, ZWIĄZANIE SIĘ, PROTEKCJONIZM, SZTOLNIA WODNA, MIGLANC, LINIA ŚRUBOWA, PĘTLA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, SŁONICA, OBIEGNIK, PULSACJA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BRUZDKOWANIE, PRĘGA, REINKARNACJA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, OGIEŃ, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PŁYTKA CHODNIKOWA, CHARLES, KROTOCHWILA, POLEROWNIK, KANAŁ RODNY, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, ZATOCZKA, KIKUTNICE, CZEPLIWOŚĆ, NIHILIZM, POLSKOŚĆ, ZASTÓJ ŻYLNY, JADŁOSPIS, BĄK, PSYCHOBIOLOGIA, SIŁA LORENTZA, PUSTA STRUNA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, IZBA, ORBITA, GALWANOSTEGIA, JĘZYK PASZTO, GOŁĄBKA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, ?EKONOMISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZEWINKA Z MOTYLKOWATYCH O ŻÓŁTYCH KWIATACH, Z PĘDÓW I KWIATÓW OTRZYMUJE SIĘ ŻÓŁTY BARWNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZEWINKA Z MOTYLKOWATYCH O ŻÓŁTYCH KWIATACH, Z PĘDÓW I KWIATÓW OTRZYMUJE SIĘ ŻÓŁTY BARWNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JANOWIEC krzewinka z motylkowatych o żółtych kwiatach, z pędów i kwiatów otrzymuje się żółty barwnik (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JANOWIEC
krzewinka z motylkowatych o żółtych kwiatach, z pędów i kwiatów otrzymuje się żółty barwnik (na 8 lit.).

Oprócz KRZEWINKA Z MOTYLKOWATYCH O ŻÓŁTYCH KWIATACH, Z PĘDÓW I KWIATÓW OTRZYMUJE SIĘ ŻÓŁTY BARWNIK sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - KRZEWINKA Z MOTYLKOWATYCH O ŻÓŁTYCH KWIATACH, Z PĘDÓW I KWIATÓW OTRZYMUJE SIĘ ŻÓŁTY BARWNIK. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x