PRZECIWCIAŁO, KTÓRE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ, ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW DLA CZĘŚCI FC, Z OKREŚLONYMI KOMÓRKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE to:

przeciwciało, które może się łączyć, za pośrednictwem receptorów dla części Fc, z określonymi komórkami (na 21 lit.)PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE to:

przeciwciało, które może się łączyć, za pośrednictwem receptorów dla części Fc, z określonymi komórkami (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZECIWCIAŁO, KTÓRE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ, ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW DLA CZĘŚCI FC, Z OKREŚLONYMI KOMÓRKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.630

OBIEG PIENIĄDZA, RURKI, PÓŁDIABLĘ, WAPIENNIK, DZIEWIĄTA FALA, KOLIZJA, ZANOKCICOWATE, WĘZEŁ RYBACKI, HALABARDA, GATUNEK INWAZYJNY, ZAWIKŁANIE SIĘ, BIELIŹNIARSTWO, SZCZĘKOT, RYNEK KONKURENCYJNY, STREFA TROFOLITYCZNA, PRZESUWALNOŚĆ, ARPEDŻIO, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, OGNISKO, AEDICULA, STOSUNEK, GADY SSAKOZĘBNE, PEREŁKOWANIE, PRZEPLOTKA, PIANOLA, KRWIOŻERCZOŚĆ, PUCHAR, HYDROFON, STRUKTURY, WYROK, GATUNEK ENDEMICZNY, BIEDA, KERALCZYK, CHÓR, KENIJSKI, DZIURKA, SZMATA, TRADYCYJNOŚĆ, STAROHISZPAŃSKI, POWSINOGA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, NIETOPERZE, FLET NOSOWY, PASKUDA, ANKA, PRZEBŁYSK, SYSTEM WBUDOWANY, KOMORA, SŁÓWKO, KOŃ HOLSZTYŃSKI, KLAPA, CHRABĄSZCZ, GAŁĘŹNIK, DŹWIGNICA LINOTOROWA, HEKSAPTYK, CHODZĄCA REKLAMA, PALMETA, BAKSZTAG, ZNAK ZODIAKU, LUKI, SZMUGLERZ, NET, KOLOR MOCNY, PROPAGACJA, GOLARZ, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KABOTYŃSTWO, UTRAKWIZM, NEOTENIA, KARCZMA PIWNA, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, TOKARKA KARUZELOWA, GORETEX, ASZKENAZYJCZYK, RÓWNIA POCHYŁA, FILTR ANTYSPAMOWY, SUPORT, PUNKT WYPADOWY, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, PRAGERMAŃSKI, LUFKA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, SERM, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, ŚLISKOŚĆ, SPRZĘT MECHANICZNY, ATOPINA, MURSZ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, CZAPA POLARNA, NUDYZM, RYNKOWOŚĆ, POWÓZ, ROZGRZEWACZ, ELA, DYSTORSJA, RADIOMECHANIK, AEROLOGIA, ZWARTOŚĆ, BOKI, GRUPA ACETYLOWA, CZAROWNICA, SZKŁO MĄCONE, ELEGIJNOŚĆ, POCISK SMUGOWY, SKIFF, HYPERBATON, ANGIELSKI, CZARNY LUD, TAŚMA, WŁOSEK, KANCONA, PRAKOLCZATKA, PROMIEŃ, PARABANK, CEWKA, HISTOLOGIA, WYWIJAS, UKRYCIE, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, KOMITET, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, GIMNASTYKA MÓZGU, PROTEZA, LIS RUDY, STACJA REDUKCYJNA, JEZIORO WYTOPISKOWE, EKLIPTYKA, IZOFONA, KORDYT, ROŚLINA MIODODAJNA, CHAMEFIT, NIETOPERZE OWADOŻERNE, NADGORLIWOŚĆ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, KAPELUSZ PANAMSKI, BLISKOZNACZNOŚĆ, JAŁTA, KOPROLIT, DWUNASTKA, UROJENIE KSOBNE, OPOZYCJA, CZARKA, FLĄDRA, KRENAL, DROŻDŻE KRUCHE, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, ZIELONA FALA, LAS DRĄGOWY, PUNKT ASEKURACYJNY, CAP, CHODZĄCA POWAGA, STRZAŁOWY, INSTAGRAMERKA, OBIEG PIERWOTNY, RĘKAWICZNIK, NIEPRZECHODNIOŚĆ, LAMPA ELEKTRONOWA, ZAUROPODOMORFY, PROSTAK, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, KONTEMPLATOR, GREEN, CZASOWNIK FRAZALNY, OBORA, BIURO PODAWCZE, STOCZNIA, KAMIKAZE, KRATER BOCZNY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, GORĄCZKA DUM-DUM, STYRON, CUG, KITEL, GRUCZOŁ SUTKOWY, BATYMETRIA, PRESTIŻ, TYCZKARZ, OSKÓREK, BRZOSKWINIA, COKÓŁ, SUWNICA POMOSTOWA, OKTAEDRYT, WCINKA, GÓRY WULKANICZNE, MEKSYK, BOHOR, WYWÓZKA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, MUZYKA, PODCHLEBSTWO, CHOROBA FAZIO-LONDE, CIĘŻKI TYŁEK, DYSZEL, POLISA LOKACYJNA, HELIOFIZYKA, PYRA, GAR, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, SYSTEM KAPITAŁOWY, OBRZYD, HIPERTEKST, JODEŁKA, KOŁODZIEJ, WEKA, BROŃ TERMOJĄDROWA, BLOK WSCHODNI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KAMERTON, KĘDZIERZAWKA, UCISK, PAPILOTEK, KLINOPIROKSEN, ŚCIGAŁKA, KOD, WYLEW, SZRAF, GEODETA, DOM KATECHETYCZNY, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, UBYCIE, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, WAKACJE PODATKOWE, TWARDY TYŁEK, ULTRAPRAWICA, MONOMER, MLEKO, NIUCHACZ, PRECYPITAT, TEST, TRZPIEŃ, ZAGRANIE, PARZENICA, LIŚCIOZWÓJ, GALERIA HANDLOWA, REUMATOLOGIA, OŚWIETLACZ, KRYZYS OTOLITOWY, ZOOFAGI, WIĘZIENIE, JĘZYK ROMAŃSKI, FARBA OLEJNA, RACJONALIZM, PRAWO POWIELACZOWE, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, BOHEMA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, FAŁD KORZENIOWY, FIŃSKI, WARTKOŚĆ, WARKOCZ DOBIERANY, HUNCWOT, PODEST, TRYSEKCJA KĄTA, URNA WYBORCZA, KONCERTYNA, CHAMEOFIT, RENTIER, CIĘCIE POZIOMICOWE, ANKIETOWANY, RZEŹNIA, POJNIK, OKLUZJA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, SPĘKANIE, SIATKA, SZPITALNIK, FRANCISZKANKA, MAPA SZTABOWA, ZIEMIA OBIECANA, OWCZA WEŁNA, KAMORRA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, GARSONKA, AGATIS, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, REPRESOR, FIZYKA MATEMATYCZNA, ALBAŃSKI, SPRAWCZOŚĆ, PROCH, DŁUGI RÓG, CAŁY TON, KADZIDŁOWIEC, POŻAR, ZWIERANIE SZYKÓW, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ZRZĄDZENIE LOSU, ANTENA TUBOWA, OPUSZCZENIE, PINTA, LIGA, LOTNISKO WOJSKOWE, MUNGO, TKACZ, ZIELONE PŁUCA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ?SZCZERBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZECIWCIAŁO, KTÓRE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ, ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW DLA CZĘŚCI FC, Z OKREŚLONYMI KOMÓRKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZECIWCIAŁO, KTÓRE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ, ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW DLA CZĘŚCI FC, Z OKREŚLONYMI KOMÓRKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE przeciwciało, które może się łączyć, za pośrednictwem receptorów dla części Fc, z określonymi komórkami (na 21 lit.)
PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE przeciwciało, które może się łączyć, za pośrednictwem receptorów dla części Fc, z określonymi komórkami (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE
przeciwciało, które może się łączyć, za pośrednictwem receptorów dla części Fc, z określonymi komórkami (na 21 lit.).
PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE
przeciwciało, które może się łączyć, za pośrednictwem receptorów dla części Fc, z określonymi komórkami (na 23 lit.).

Oprócz PRZECIWCIAŁO, KTÓRE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ, ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW DLA CZĘŚCI FC, Z OKREŚLONYMI KOMÓRKAMI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PRZECIWCIAŁO, KTÓRE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ, ZA POŚREDNICTWEM RECEPTORÓW DLA CZĘŚCI FC, Z OKREŚLONYMI KOMÓRKAMI. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x