ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PRZEKROJU POPRZECZNYM ZWYKLE W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI; MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ PRZEWODU DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB ELEMENTU DO BUDOWY MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RURA to:

element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości; może pełnić funkcję przewodu do prowadzenia cieczy i gazów lub elementu do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RURA

RURA to:

głupia, wredna kobieta (na 4 lit.)RURA to:

tradycyjny, regionalny wypiek kuchni poznańskiej, przygotowywany z ciasta piernikowego na miodzie, mający kształt kwadratu o boku około 15 cm, zrolowanego w połówkę rury (na 4 lit.)RURA to:

kobieta, postrzegana pod względem seksualnym, zwłaszcza rozwiązła, mająca wielu partnerów (na 4 lit.)RURA to:

element konstrukcyjny o pierścieniowym przekroju poprzecznym i znacznej długości, stosowane są do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy budowy maszyn i urządzeń (na 4 lit.)RURA to:

doprowadza wodę do domu (na 4 lit.)RURA to:

część gazociągu (na 4 lit.)RURA to:

może być kanalizacyjna (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PRZEKROJU POPRZECZNYM ZWYKLE W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI; MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ PRZEWODU DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB ELEMENTU DO BUDOWY MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.424

WAPORYZACJA, TYGIELEK, JAN, RUSIN, RODZAJ, NAGRANIE WIDEO, BINDA, TRAP, CZTEROKROTNOŚĆ, KIERAT, DRĘTWA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, ZŁĄCZNIK, NATASZA, SZPALTA, PRZEDZIAŁ, ZALEWA, WINO DESEROWE, ROUBA, MNICH, LAMINAT, NORI, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SAMICA, MALARZ, STOS, PĘCHERZ, SZPILECZKA, SZKARADA, PUNKT WYJŚCIA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, PODSTAWA, CAMPUS, KOPIAŁ, ZABIEG LECZNICZY, BORYS, ZIMÓWKA, INWOLUCJA, UKŁAD INERCJALNY, CASSINI, KADŁUB, RÓŻE, BUDŻET ZADANIOWY, KRATKA KSIĘCIA WALII, PUMPERNIKIEL, POLESIE, SZYKANA, WÓZKOWY, LANCA OGNISTA, ZESPÓŁ URZĄDZEŃ, ZNAMIĘ, KORNISZON, ŁOŻNIK, ELSTER, TOMBEAU, SINIAK, KATSUDON, POSIADACZ ZALEŻNY, KARAKUŁY, DOPEŁNIENIE, DRUK ULOTNY, CIAPKAPUSTA, STOPKA, KORUND, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, INTERCEPCJA, SUKCESJA, DWUDZIESTY ÓSMY, ANODA, SOS SOJOWY, DELEGACJA, ANTROPOFAG, GRABINA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, NIETOPERZE, ZESTAWIK, RYZYKO, IPP, FRANCUSKI, BRZYDULA, KURIER PODHALAŃSKI, TROLL, TALERZ BIODROWY, PILOT, KORSARZ, DZWONNICA, PANTOGRAF, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, ANALIZA KOSZTÓW, CIŚNIENIE PARCJALNE, POLE, ZABIEG KOSMETYCZNY, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, REGUŁA SARRUSA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ODMIANKA, DZWONEK, EXTAZY, TRANZYT, WARTOŚĆ NOMINALNA, MURZYSKO, JASKINIOWIEC, FORMA DRUKOWA, BRONIOZNAWSTWO, ZWODNICZOŚĆ, TWÓR, UKŁAD KRĄŻENIA, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, GÓRKA, PSALTERIUM, SUSZ, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, LAPILLI, WIESZAK, FIZYKA JĄDROWA, KRAJ NORDYCKI, ŻÓŁW OLBRZYMI, WEREŻKA, SYSTEMATYKA, INKA, SONDA, BILON, RĘKA SZPONIASTA, CYLINDER, KOSMITA, POKÓJ GOŚCINNY, SZUM, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, GOŁĘBIĄTKO, HEMOSTAZA, CŁO WYRÓWNAWCZE, FURGON, TRANSPORTEREK, KLUCZ OCZKOWY, ZNAK NAWIGACYJNY, TROJACZEK, HODOWLA PIERWOTNA, SZYCH, STROPNICA, LEKCJA, KWAS HUMINOWY, KOZAK, KUROPATWA, AEDICULA, WERSET, NIBYPESTKOWIEC, UGRUPOWANIE, DOKUMENT, DOKUMENTACJA BUDOWY, JĘZYK GEOGRAFICZNY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, SAMOOKALECZENIE, NEGATYWIZM, KLER, ZANZA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ŚLUZOWICA, PASSEPIED, PÓŁSETEK, AGRESJA ELEKTRONICZNA, OKRĘT SZPITALNY, METEORYZM, AEROFIT, KOŻUSZYSKO, KONKURENCJA, ALBAŃSKOŚĆ, PAWĘZA, PORTUGALSKI, SIÓDEMKA, POWÓD, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, JĘZYK MARTWY, IRC, INWIGILACJA, PRZEPIS, GRUPA WSPARCIA, GÓRKA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, WRAŻLIWOŚĆ, GRZYBIARSTWO, DOM SAMOTNEJ MATKI, WZÓR PRZEMYSŁOWY, NACZYNIAK, POWSTANIE, BOM, CABAN, POLEWA, BECHTER MOSKIEWSKI, SZAMBELAN PAPIESKI, JAŁOWIEC CHIŃSKI, BŁYSK, RURA, SMUŻKA LEŚNA, BIAŁY, KSIĘGA PARAFIALNA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, ABIOGENEZA, UCIOS, STRONA, MOSTEK, POBIAŁKA, TAKT, WOREK, TURYSTYKA WYJAZDOWA, CZARTER, PUDERNICZKA, HYDROFIT, PALIUSZ, DIAKONAT, SĘK, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, MASZKARA, MONETA, ZIELONE, KASETOFON, PUNKT KATECHETYCZNY, KOSZ SZAŃCOWY, SADZANKA RUMIENICA, SŁAWA, PAS DROGOWY, FASOLA, NADJAŹŃ, WIEŻA WIERTNICZA, EMIL, OPAŁ, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, DOBRO, OBI, REDUTA, BOTTOMLESS, KRÓLEWICZĄTKO, PORA, TLENEK, BAT, CEBULANKA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CHĘTNY, WOLANT, DZIWKARZ, ATLANT, BUDOWLANIEC, WAGON TAROWY, ŁUPEK BENTONITOWY, WZIĄTEK, COKÓŁ, ENERGIA SPOCZYNKOWA, PIKNOMETR, GARDENIA, PARÓWKA, MIR, KONSOLA, RADIOFARMECUTYK, FIAKIER, HERB, KONOPIOWATE, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, ŁUK ŻEBROWY, DRZAZGA, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, ZERO, KABŁĄK, PORNOGRAFIA, GRAFIKA, GRUBOŚĆ, SIEĆ KRYSTALICZNA, KOLONOSKOPIA, TORPEDA, MOZZARELLA, PENTOKSYFILINA, NIEMIASZEK, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, ARGUMENT, FONDUE SEROWE, PRZESŁONA, KŁUSAK FRANCUSKI, MONIZM, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, LITERATURA FAKTU, MIERNIK, TŁUSZCZ, PERKOZ DWUCZUBY, SOSNA POSPOLITA, ARONIÓWKA, ZESPÓŁ, ROZPAD, TEORIA DECYZJI, ROZTWÓR KOLOIDALNY, PEDAŁÓWKA, TEKSASY, KARPLE, KANAŁ LATERALNY, MASZYNA CIEPLNA, BIRMAŃSKI, RAPIER, POLSKI-SLOWNIK.PL, KASA, ?CENZURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.424 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PRZEKROJU POPRZECZNYM ZWYKLE W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI; MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ PRZEWODU DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB ELEMENTU DO BUDOWY MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PRZEKROJU POPRZECZNYM ZWYKLE W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI; MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ PRZEWODU DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB ELEMENTU DO BUDOWY MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RURA element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości; może pełnić funkcję przewodu do prowadzenia cieczy i gazów lub elementu do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RURA
element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości; może pełnić funkcję przewodu do prowadzenia cieczy i gazów lub elementu do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych (na 4 lit.).

Oprócz ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PRZEKROJU POPRZECZNYM ZWYKLE W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI; MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ PRZEWODU DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB ELEMENTU DO BUDOWY MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ELEMENT KONSTRUKCYJNY O PRZEKROJU POPRZECZNYM ZWYKLE W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA I ZNACZNEJ DŁUGOŚCI; MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ PRZEWODU DO PROWADZENIA CIECZY I GAZÓW LUB ELEMENTU DO BUDOWY MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x