MAZISTA SUBSTANCJA POKRYWAJĄCA SKÓRĘ PŁODÓW U SSAKÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z WYDZIELINY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH PŁODU, ZŁUSZCZONYCH KOMÓREK NABŁONKA I WŁOSKÓW MESZKU PŁODOWEGO ORAZ WYDZIELINY KOMÓREK OWODNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŹ PŁODOWA to:

mazista substancja pokrywająca skórę płodów u ssaków, która składa się z wydzieliny gruczołów łojowych płodu, złuszczonych komórek nabłonka i włosków meszku płodowego oraz wydzieliny komórek owodni (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAZISTA SUBSTANCJA POKRYWAJĄCA SKÓRĘ PŁODÓW U SSAKÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z WYDZIELINY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH PŁODU, ZŁUSZCZONYCH KOMÓREK NABŁONKA I WŁOSKÓW MESZKU PŁODOWEGO ORAZ WYDZIELINY KOMÓREK OWODNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.536

ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, ŚWIADEK, ORBITA, RODZIC CHRZESTNY, CHOROBA WIEŃCOWA, WSPOMNIENIE, GORETEX, MESJASZ, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, MASA KAKAOWA, SYRENY, TERMIT, MECENAS, POTNICA, LEJNOŚĆ, PEJZAŻYSTKA, TRZASKOWISKO, HUMANIZM, SZEJK, KOREK PAROWY, ŁAPCE, DOWÓD WPROST, ATLANTYDA, KARTAGIŃSKI, INKA, ŻABA DALMATYŃSKA, ARTYSTKA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, KROK DOSTAWNY, WSPARCIE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SZYB NAFTOWY, TOPOLOGIA ILORAZOWA, HEPTAPTYK, IRREALIZM, DODATEK WYRÓWNAWCZY, CASUS, DESIGNER, KONWERSJA , OPOZYCJA, GEOFIT KORZENIOWY, KOSMOLOGIA, OPONENT, PIZOID, FORMA PRZESTRZENNA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, F, PADEMELON RUDONOGI, DIAPSYDY, DZIKUS, PÓŁSIOSTRA, HAGIOGRAF, EKRAN, WIDOWNIA, LEKTYNA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, AGREGACJA, CICHA MSZA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, LARWA, STRUKTURA DECYZYJNA, BUKSA, KŁOPOTANIE SIĘ, MONTER, ARACHNOLOGIA, SOLNISKO, GEOGRAFIA, FITOGEOGRAFIA, BIOGEN, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, NOSOROŻEC JAWAJSKI, KARBORYZATOR, RYBY, WOREK TRZEWIOWY, PARTNERKA, SARDANA, CZARNA SOTNIA, WARMING, ZAPALENIEC, KATOLICYZM, YOUTUBER, OBRONA SKANDYNAWSKA, FRANCA, SOSNA POSPOLITA, CZESKI, PALCZAKOWATE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ŻYŁA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, SMOKING, DYNAMIKA, PASYWIZM, BLOK, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, CEGŁA LICÓWKA, JEDZENIE, MARTWIAK, MIEDZIOWNIK, SZACHY SZYBKIE, KWAS MLEKOWY, TANATOLOGIA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, TEMPURA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, FONETYKA, PUNKT ZEROWY, SONAR, SZALONA GŁOWA, DIAGRAM KWIATOWY, KOMÓRKA KUBKOWA, KWASOWĘGLÓWKA, KROCHMAL, KRONIKARKA, IRGA POZIOMA, ŁAŃCUSZEK, RDZEŃ, WIATRÓWKA, CHRONOGRAF, ANAMNEZJA, AMINEK EGIPSKI, UMOWA AGENCYJNA, RUNDA, JEŻOZWIERZOWATE, CYTOARCHITEKTONIKA, RZECZY OSTATECZNE, PIES RODZINNY, RAMA KOMUNIKACYJNA, BOTOKS, PODGLĄDACTWO, ZAJĄC, TEMPERATURA ZAPŁONU, MUSTYK, LECZENIE CHIRURGICZNE, SALOWA, OBRZYD, EPOLET, GATUNEK POGRANICZNY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, REKINY, RYBIE OKO, ANALIZA KONKURENCJI, MAGICZNOŚĆ, MASŁO, PECORINO, OKNO KROSNOWE, PRZYBŁĘDA, DROŻDŻARNIA, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, ANTYNATURALIZM, DEOKSYGUANOZYNA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, KONCEPT, ŁADOWACZ, WŚCIEKŁY PIES, UCZEŃ, BOCIAN, ZABIEG KOSMETYCZNY, RPG, JAMS, JAMRAJ ZŁOTY, OŻENEK, OPERATOR LOGISTYCZNY, ŻÓŁW KASPIJSKI, BIAŁA DIETA, SAMOSIA, HODOWCA, KLEJONKA, PODZIAŁKA, MYSZORYJKI, KORPUS, CENOTWÓRCA, JĘZYK WIETNAMSKI, MOHRG, CIERNIOGŁOWY, UKŁAD ADAPTACYJNY, DARNIÓWKA POSPOLITA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, RYBA WĘDROWNA, RELACJA PUSTA, WANDAL, PCHEŁKI, KIERZNIA, KARTRIDŻ, AKTOR KOMICZNY, NEUROGERIATRIA, OTWARTOŚĆ, GUMA BALONOWA, REP, PLENIPOTENT, WĘGIEŁ, OBLECH, CIĄŻA EKTOPOWA, SKRADANKA, FILM, BRUMBY, ELIZJA, LICZBA AUTOMORFICZNA, AGREGAT EKONOMICZNY, JĘZYK JAPOŃSKI, ROZTERKA, WÓŁ PIŻMOWY, HELIKOPRION, EKONOMIA ROZWOJU, SKARBNY, PALEOBOTANIKA, PIASEK MOCZOWY, NATARCZYWOŚĆ, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, PŁUG TALERZOWY, MAROWATE, BALSAM, SPÓŁGŁOSKA USTNA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, NAZWA OGÓLNA, ANALFABETKA, PIRAT, NIESKWAPLIWOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IB, RZEŹNIK, MAJMA, MIECZ DWURĘCZNY, WIROPŁAT, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, TABLICA OGŁOSZENIOWA, PIEPRZ, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, CIAŁO SZTYWNE, DOM WIELORODZINNY, WYWIAD, POJAZD ZABYTKOWY, PLAMIEC AGREŚCIAK, SPULCHNIACZ, DEPOZYCJA, DZIEŃ REKTORSKI, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, RETORTA, WYDALINA, WOW, IZOLATKA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, ROGATNIK, MANIERYZM, ANOMIA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, RASA PANÓW, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, KAPILARNOŚĆ, PRASOWNIA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, ITAKA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, MIOTEŁKA, PASAŻ, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, KNOT, BRODAWKA, DRINK-BAR, WIDLISZEK, TELEFON ZAUFANIA, BARSZCZ BIAŁY, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, ANOMALIA POLANDA, WODA, PISMO TECHNICZNE, CIEMNOGRÓD, ABSOLUTYZACJA, PRZEWÓD, WIOSNA, UDERZENIE, CYKL INWESTYCYJNY, SZTUKA KRETEŃSKA, WYŁOŻENIE SIĘ, FRANK GWINEJSKI, ATYPIA, KUŁAN SYRYJSKI, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, ARENDA, NATRĘT, ŻONGLERKA, PÓŁMISEK, NIEODPARTOŚĆ, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, MISIEK, EKOLOGIA POPULACYJNA, RZUT BERETEM, POLNIK ŚNIEŻNY, WYPAŁ, DÓJKA, OBRONA BAŁTYCKA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, PRZEKŁADANIEC, TELESKOP, LITAURY, EWANIELIA, TOKSYNA SINICOWA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, GŁĘBINA, ?STALÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.536 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAZISTA SUBSTANCJA POKRYWAJĄCA SKÓRĘ PŁODÓW U SSAKÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z WYDZIELINY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH PŁODU, ZŁUSZCZONYCH KOMÓREK NABŁONKA I WŁOSKÓW MESZKU PŁODOWEGO ORAZ WYDZIELINY KOMÓREK OWODNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAZISTA SUBSTANCJA POKRYWAJĄCA SKÓRĘ PŁODÓW U SSAKÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z WYDZIELINY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH PŁODU, ZŁUSZCZONYCH KOMÓREK NABŁONKA I WŁOSKÓW MESZKU PŁODOWEGO ORAZ WYDZIELINY KOMÓREK OWODNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŹ PŁODOWA mazista substancja pokrywająca skórę płodów u ssaków, która składa się z wydzieliny gruczołów łojowych płodu, złuszczonych komórek nabłonka i włosków meszku płodowego oraz wydzieliny komórek owodni (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŹ PŁODOWA
mazista substancja pokrywająca skórę płodów u ssaków, która składa się z wydzieliny gruczołów łojowych płodu, złuszczonych komórek nabłonka i włosków meszku płodowego oraz wydzieliny komórek owodni (na 10 lit.).

Oprócz MAZISTA SUBSTANCJA POKRYWAJĄCA SKÓRĘ PŁODÓW U SSAKÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z WYDZIELINY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH PŁODU, ZŁUSZCZONYCH KOMÓREK NABŁONKA I WŁOSKÓW MESZKU PŁODOWEGO ORAZ WYDZIELINY KOMÓREK OWODNI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - MAZISTA SUBSTANCJA POKRYWAJĄCA SKÓRĘ PŁODÓW U SSAKÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z WYDZIELINY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH PŁODU, ZŁUSZCZONYCH KOMÓREK NABŁONKA I WŁOSKÓW MESZKU PŁODOWEGO ORAZ WYDZIELINY KOMÓREK OWODNI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast