UKŁAD, MAJĄCY ZDOLNOŚĆ DO SAMOCZYNNEGO NASTRAJANIA PARAMETRÓW DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW OBIEKTU LUB WYSTĘPUJĄCYCH ZAKŁÓCEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD ADAPTACYJNY to:

układ, mający zdolność do samoczynnego nastrajania parametrów do zmieniających się parametrów obiektu lub występujących zakłóceń (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD, MAJĄCY ZDOLNOŚĆ DO SAMOCZYNNEGO NASTRAJANIA PARAMETRÓW DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW OBIEKTU LUB WYSTĘPUJĄCYCH ZAKŁÓCEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.522

ATTYKA, FILTR, ZABIEG LECZNICZY, RUCH, OPÓR, SERWITUT, OGNIWO ZASADOWE, PIĘTA, CIEMNOTA, REFREN, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ŻÓŁW PROMIENISTY, KRAKER, AKRECJA, KOLCOROŚL, KAJZER, SZEZLONG, REKOGNICJA, JAMRAJ, CZERSKA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, TELEMECHANIKA, ORANŻADA, INWEKTYWA, EKSTRALIGA, ŚMIETANKA, BULDER, INTERNAT, SZYMEL, PRODUCENT, PROSZEK DOVERA, FILOLOGIA, ZAGROŻENIE, KROK SKRZYŻNY, KURDYJSKI, ŁAPOWNICTWO BIERNE, FAŁD, OBRONA, ŁADOWNICA, MALARSTWO OLEJNE, STROLLER, LĘK, PAKA, UKŁAD, DZISIEJSZOŚĆ, MACZANKA, FLETY, PACZKA, TRZEŹWOŚĆ, OGRZEWNIK, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KONWERGENCJA, GĄSKA, PODKŁAD, THINK TANK, DYRYGENTURA, AJENCJA, MENTALNOŚĆ, FUS, BYT, ZAWODOWIEC, META, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ZOOMETRIA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, TROMPA, OPAD, ELIMINACJA, DENDRODOA, PRÓŻNOWANIE, GAL, BATAT, BŁĘDNY OGNIK, SENSOR, FOCH, PIES RODZINNY, CYBORIUM, ODCZYN, SEKCIARSTWO, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, CELULOZOWNIA, WSPÓŁZAWODNICTWO, EROS, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, ICHNOLOGIA, SPORT ZIMOWY, REAKTYWACJA, POZŁOTKO, JAMA, RUTYNIARZ, OTWOREK, PONAGLENIE, SYSTEMATYKA, KINOTEATR, ZARODEK, INDEKS RZECZOWY, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, WARSZTAT, ANALIZA WYPUKŁA, STRUNOOGONOWE, FARMAKOKINETYKA, IMITATOR, ASOCJALNOŚĆ, PRAWO BERNOULLIEGO, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, OWODNIOWCE, MAK OPIUMOWY, MINA, RIST, REN, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PERON, OSKARŻENIE, UKŁAD WIELOKROTNY, POTWORKOWATOŚĆ, BEŁKACZEK POSPOLITY, ROZWIDLACZ, NOWICJAT, BECZKARNIA, KRAKOWIAK, CZEP, NAPAD, TASZCZYN PSZCZELI, SALOWA, SUMA ZEROWA, ORGAN, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, FRUSTRACJA, OPPERT, OPAR, TRZYNASTKA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, KONTUR, EPUZER, HALOGENOALKAN, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, OBŁÓG, HYDRIA, MIKROMETR, MASŁO CZOSNKOWE, KWASICA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ANITA, PAS RADIACYJNY, PLAMICA, WSTĘŻNIAKI, PRZĘSŁO, TURZYCA, PŁODY ROLNE, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, PAPIER WELINOWY, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, KURONIÓWKA, GRZBIETORODY, ANTYKATOLICYZM, AIDEOLOGICZNOŚĆ, EMPORA, PAMIĘĆ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, CZAS TERAŹNIEJSZY, PULA GENETYCZNA, ROZEDMA PŁUC, DOBA, RICERCAR, KOMBUCZA, INTELEKTUALISTA, KORTYNA, PRZYPAŁ, EKSTREMIZM PRAWICOWY, DANONEK, KREOL, RETABULUM, KOPNIAK, POWRÓT, RESIDUUM, SZCZUR POLINEZYJSKI, OBWIĄZKA, ANAMNEZA, BRIK, DASZEK, TARSKI, ŚLUZICE, LIST OTWARTY, TANK, FORMA ODLEWNICZA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PAWICOWATE, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ZOONOZA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, TORU, OBAWA, CELEBRACJA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, BIOETYK, GĘBA, TYKA, APORT, KIELISZNIAK, ANONIMAT, TUBULOPATIA, LANGUR KSIĄŻĘCY, PIRUETKA, KOMÓRECZKA, PODUSZKOWIEC, FIKNIĘCIE KOZŁA, PODOBIZNA, BIAKS, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, NORMALIZATOR, MINIATURA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, LOKACJA, KAPLICA, JIVE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, MUSLI, WIDZOWNIA, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, HIPIS, SYNANTROPIZACJA, DWUDZIESTY DRUGI, BOCHENEK, PAS, PIEZOMETR, RANA SZARPANA, RADIOLOGIA, PARLAMENT, PROPAGANDA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, WIĄZ, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, KAMIEŃ BUDOWLANY, DROGA, REOLOGIA, MATOŁEK, KLINIKA ODWYKOWA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ANEUPLOIDALNOŚĆ, DZIEŁO OTWARTE, GĄSIENICZNIKI, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, BITWA, MAZER, MONTAŻYSTKA, OWCA FRYZYJSKA, NUKLEOZYD, KOTERIA, ZIELONE, ARAMEIZM, AWERSJA DO RYZYKA, ZDARZENIE PRAWNE, GEOFAG, FURIOSO, MALUCH, JASNOWIDZTWO, RENESANSOWOŚĆ, DWUDZIESTY CZWARTY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PULPIT, PEJORATYW, PLAMA, ZATOKI, GRZYBICA, TRANSLATORYKA, NATURALIZACJA, DEFILADA, MONITORING, INSPEKTOR SZKOLNY, AMYLOFAGIA, JAŚMIN, PRZERYWACZ BLOKADY, MASONERIA, FRANCZYZA, REWIZOR, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, HLAK, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, ŁAD, PRZYBYTEK, KNAGA, WÓDKA, OSCYLACJA, ASTRAGAL, MATKA, HARD ROCK, EDUKATORKA, KOMÓRKA MATECZNA, WIDZENIE, WSPÓŁRZĄDCA, KOŃ, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, NISKOROSŁOŚĆ, FRYWOLITKA, BIELOJAD, POMPA TŁOKOWA, ?POJAZD ZABYTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.522 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD, MAJĄCY ZDOLNOŚĆ DO SAMOCZYNNEGO NASTRAJANIA PARAMETRÓW DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW OBIEKTU LUB WYSTĘPUJĄCYCH ZAKŁÓCEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD, MAJĄCY ZDOLNOŚĆ DO SAMOCZYNNEGO NASTRAJANIA PARAMETRÓW DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW OBIEKTU LUB WYSTĘPUJĄCYCH ZAKŁÓCEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD ADAPTACYJNY układ, mający zdolność do samoczynnego nastrajania parametrów do zmieniających się parametrów obiektu lub występujących zakłóceń (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD ADAPTACYJNY
układ, mający zdolność do samoczynnego nastrajania parametrów do zmieniających się parametrów obiektu lub występujących zakłóceń (na 16 lit.).

Oprócz UKŁAD, MAJĄCY ZDOLNOŚĆ DO SAMOCZYNNEGO NASTRAJANIA PARAMETRÓW DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW OBIEKTU LUB WYSTĘPUJĄCYCH ZAKŁÓCEŃ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - UKŁAD, MAJĄCY ZDOLNOŚĆ DO SAMOCZYNNEGO NASTRAJANIA PARAMETRÓW DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW OBIEKTU LUB WYSTĘPUJĄCYCH ZAKŁÓCEŃ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast