PRZENOŚNIE: ZAWIERUCHA, POŻOGA, NAWAŁNICA, GWAŁTOWNE I NIEBEZPIECZNE WYDARZENIE, WSTRZĄS DZIEJOWY, NIESZCZĘŚCIE, KTÓRE PRZETACZA SIĘ PRZEZ WIĘKSZĄ OKOLICĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŻAR to:

przenośnie: zawierucha, pożoga, nawałnica, gwałtowne i niebezpieczne wydarzenie, wstrząs dziejowy, nieszczęście, które przetacza się przez większą okolicę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŻAR

POŻAR to:

niekontrolowany ogień, niebezpieczna sytuacja, w której coś się pali (na 5 lit.)POŻAR to:

przenośnie: ogień, żar uczuć, duże natężenie emocji, które może być niebezpieczne, może zajmować, trawić człowieka od środka (na 5 lit.)POŻAR to:

zalew ciepłych barw, czerwieni, żółci (na 5 lit.)POŻAR to:

przenośnie: nagła sytuacja kryzysowa, awaryjna, potencjalnie groźna, którą trzeba się szybko zająć (na 5 lit.)POŻAR to:

niekontrolowany ogień (na 5 lit.)POŻAR to:

gaszą go strażacy (na 5 lit.)POŻAR to:

powoduje go czasem iskra (na 5 lit.)POŻAR to:

straż ogniowa gasić go gotowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: ZAWIERUCHA, POŻOGA, NAWAŁNICA, GWAŁTOWNE I NIEBEZPIECZNE WYDARZENIE, WSTRZĄS DZIEJOWY, NIESZCZĘŚCIE, KTÓRE PRZETACZA SIĘ PRZEZ WIĘKSZĄ OKOLICĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.226

CZAPRAK, BIZNESMENKA, TRAKEN, GRZAŁKA, AMPEROGODZINA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, STYL MOTYLKOWY, WAPER, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, PRZEPLOTKA, ASTROFOTOMETRIA, FILOGENETYKA, KUFEL, WALC ANGIELSKI, WYWIAD SKARBOWY, HEMOROID, DOJNICA, POMPA WYPOROWA, PIJAK, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, REKWIZYCJA, SUWNICA, SPRAY, ABLACJA, GNOJOWNIK, UKŁAD HAMULCOWY, KRYZYS, GOSPODARKA NATURALNA, NAZGULE, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, KUCHNIA, NIESUBTELNOŚĆ, ITAKA, DOBRA FINALNE, BLADA TWARZ, MONOCHROMATYZM, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, IMIR, ZAUSZNIK, LAJKONIK, SZCZELINA DYLATACYJNA, ENERGETYKA CIEPLNA, SITWA, PIERÓG KARELSKI, ARMIA, MAKIAWELISTA, MILICJA, BUKAT, WODA GEOTERMALNA, FAWORYT, KLOMIFEN, PRZYKWIATEK, BURŻUJ, ENERGETYKA WIATROWA, HEROS, ANAPLAZMOZA, KONGRUENCJA, STYL WILHELMIŃSKI, KAPITAŁ, NIEJEDNORODNOŚĆ, AMORTYZACJA, CZEPEK, DRUGA NATURA, ILUZJA, GRZYBEK KEFIROWY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, MOWA WIĄZANA, PODCIEP, SKRA, ROŚLINA FIKCYJNA, KULTURA MAGDALEŃSKA, AGENEZJA NEREK, PUNKT ZEROWY, MUŁOWCOWATE, SAMOISTNOŚĆ, TARSKI, CZERWONAK, ZADRAPANIE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, EFEKT ELIZY, TELEGRAFIA, SZKOŁA, PRZEDŚWIT, JĘZYK MIGOWY, ROBOTY PUBLICZNE, BIOMETEOROLOGIA, WYGIĘCIE, OBŻER, NAPOMNIENIE, BEZGRANICZE, GOSPODYNI DOMOWA, DŻDŻOWNICA, WŁAZ, DRZWI HARMONIJKOWE, CZARDASZ, KIR, ELASTOMER, WSPÓŁTOWARZYSZ, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, WZORNIK, GRABEN, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, GRABARZ, NARYBEK, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, REGRESJA PROBITOWA, GRA W KARTY, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, KUBIZM ORFICZNY, PODAŻ, REPUBLIKA, ZAMIENIALNOŚĆ, KUCHNIA, SZEWNICA BZÓWKA, KAPLICA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, KONGA, BLUSZCZ, MONTAŻOWNIA, POTENCJAŁ RYNKOWY, DYPTYK, ODLEW, KAFKA, AMFIPRION, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, KOŁEK, SKÓRNIK, KWATERA OKIENNA, PARKIETAŻ PENROSE'A, ŚREDNIOWIECZNIK, BUTA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, WACHTA, ŁUK JARZMOWY, SEKWENCJA TATA, OCHOTNIK, CWAJNOS, PORĘCZE, MEANDER, PIELUSZKA, PROTEKCJONIZM, GENIUSZ, SZALE, KOLCZAKOWATE, FALISTOŚĆ, POŻYCZKOMAT, DOCHÓD GWARANTOWANY, ELEUSIS, ABSOLUCJA, CIĘTOŚĆ, NOWOBOGACKI, RELIGIA, PODUSZKA KURTYNOWA, ZWROT, LINIA KOLEJOWA, LUNETA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ANEROID, UZNANIE, WŻER, PINGWINY, ZASADA DUALNOŚCI, GIMBOPATRIOTYZM, WYKRZYKNIK, BAJECZNOŚĆ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, NAKRYCIE, UKRYCIE, MOLOSY, ZAĆMA POURAZOWA, NAGAR, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ANTYLOPA NIEBIESKA, KUCHNIA, ŻÓŁTA FEBRA, ROBUSTA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, OKRĘT LINIOWY, ALEGORYCZNOŚĆ, BIEG ZJAZDOWY, TABLICA, NEUROBLASTOMA, ANTYSYJONISTA, NIERUCHLIWOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, TORPEDA LOTNICZA, OCZKO, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, KAMERTON, KOMUNIA, DEZINSTALACJA, AMORTYZACJA PODATKOWA, KRYPTOKOMUNIZM, RZADKOŚĆ, KULMINACJA, WSTAWKA, BEZDEŃ, DEMOBILIZACJA, EKONOMIA, PLAJTA, PROZODIA, JAZGOT, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, KASA MIESZKANIOWA, MENTYK, WYRACHOWANIE, MITRA, TAJEMNICA BANKOWA, ETYKA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, MAGAZYN, ŚWIATOWOŚĆ, DEATH METAL, CIAŁO MIGDAŁOWATE, BROMELIA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, DECENTRALIZACJA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, OBYCZAJE, DOBRY DUCH, MOSTEK, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SUPERLICENCJA, DOMINACJA PEŁNA, WYCUG, LAKONIZM, DAMKA, KLUCZ, KAUCZUKOWIEC, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, PYŁEK, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, DWUSTRONNOŚĆ, GRUPA ALGEBRAICZNA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, OFIAKOMORFY, CHOKER, TAŚMA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, TRZEJ KRÓLOWIE, NAUKI PENALNE, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, TONIĘCIE, DOMEK Z KART, RZEŹNIK, MECHANIZM KRZYWKOWY, LIDER, KUCHENKA MIKROFALOWA, RODZINA NIEPEŁNA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, KOMŻA, DEVELOPER, KONIK, FIKOŁEK, DŻINN, BATERIA, MATERO, SPRAWNOŚĆ, SKRĘCANIE, TEMACIK, MOGILAMBDACYZM, POWAGA, DZIEWIĄTA FALA, GASTROLOG, PUŁAP DYNAMICZNY, EKSKRET, ODPYLNIA, REGIMENTARZ, NAWALANKA, KWOTA CUKROWA, PIARG, WYSZUKIWARKA, DEZERTER, POMORZE ŚRODKOWE, BOTULIZM PRZYRANNY, RETOROMANIN, WŁÓKNO, SZEW PODNIEBIENNY, SPOCZYNEK, STĘP, EMANACJA, PEŁNIA, EPIZOD, KOHEZJA, PŁOTKARZ, DWUCUKIER, DELEGAT, ARAUKARIA, RACHUNEK CIĄGNIONY, SUTERENA, SPRAWNOŚĆ, ?KURATORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: ZAWIERUCHA, POŻOGA, NAWAŁNICA, GWAŁTOWNE I NIEBEZPIECZNE WYDARZENIE, WSTRZĄS DZIEJOWY, NIESZCZĘŚCIE, KTÓRE PRZETACZA SIĘ PRZEZ WIĘKSZĄ OKOLICĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: ZAWIERUCHA, POŻOGA, NAWAŁNICA, GWAŁTOWNE I NIEBEZPIECZNE WYDARZENIE, WSTRZĄS DZIEJOWY, NIESZCZĘŚCIE, KTÓRE PRZETACZA SIĘ PRZEZ WIĘKSZĄ OKOLICĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŻAR przenośnie: zawierucha, pożoga, nawałnica, gwałtowne i niebezpieczne wydarzenie, wstrząs dziejowy, nieszczęście, które przetacza się przez większą okolicę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŻAR
przenośnie: zawierucha, pożoga, nawałnica, gwałtowne i niebezpieczne wydarzenie, wstrząs dziejowy, nieszczęście, które przetacza się przez większą okolicę (na 5 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: ZAWIERUCHA, POŻOGA, NAWAŁNICA, GWAŁTOWNE I NIEBEZPIECZNE WYDARZENIE, WSTRZĄS DZIEJOWY, NIESZCZĘŚCIE, KTÓRE PRZETACZA SIĘ PRZEZ WIĘKSZĄ OKOLICĘ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PRZENOŚNIE: ZAWIERUCHA, POŻOGA, NAWAŁNICA, GWAŁTOWNE I NIEBEZPIECZNE WYDARZENIE, WSTRZĄS DZIEJOWY, NIESZCZĘŚCIE, KTÓRE PRZETACZA SIĘ PRZEZ WIĘKSZĄ OKOLICĘ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x