USTANAWIANA SĄDOWNIE FORMA OCHRONY OSÓB, KTÓRE SAME NIE SĄ W STANIE PROWADZIĆ SWOICH SPRAW; NP. KURATELA DZIECKA POCZĘTEGO, MAŁOLETNIEGO, OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB OSOBY NIEOBECNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURATELA to:

ustanawiana sądownie forma ochrony osób, które same nie są w stanie prowadzić swoich spraw; np. kuratela dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURATELA

KURATELA to:

narzucony komuś, niekiedy w wyniku nadopiekuńczości, przesadny dozór (na 8 lit.)KURATELA to:

ustanawiana sądownie forma ochrony majątku, tymczasowo pozostającego bez właściciela (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USTANAWIANA SĄDOWNIE FORMA OCHRONY OSÓB, KTÓRE SAME NIE SĄ W STANIE PROWADZIĆ SWOICH SPRAW; NP. KURATELA DZIECKA POCZĘTEGO, MAŁOLETNIEGO, OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB OSOBY NIEOBECNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.533

MINERAŁ, ROPNICA, INTERNAT, MIKS, EGZOTERYCZNOŚĆ, KANKA, GRZYB, KINO, HELISA, KANAŁ PRZERZUTOWY, KREPA, RUTENIZACJA, ADIUTANT, LILIPUTKA, PROEPIDEMIK, HARISSA, RÓŻA SKALNA, NARÓD, NIENATURALNOŚĆ, TREND HORYZONTALNY, FORMA ODLEWNICZA, UMBRA, DZIAŁ, TUSZKA, POKOLENIE SANDWICZOWE, POTÓWKA, MIKSER PLANETARNY, BOLERO, AMEN, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, ESPRINGOLA, IDIOMAT, BECZKA BEZ DNA, PODDASZE, MIEDZIANE CZOŁO, ALGEBRA LIEGO, CHRUPKOŚĆ, MODRASZEK REBELA, TYGIEL, TAUTOLOGICZNOŚĆ, BIURO OCHRONY RZĄDU, KONWERTER, PÓŁSUROWIEC, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, NIEZMIENNIK, TURYSTYKA, MLECZNIK, TEST, RÓWNIK GALAKTYCZNY, KLOSZ, HIEROGLIFY, KOTYLION, PROPAGANDÓWKA, DRĘTWOTA, MEMBRANA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, ALIENACJA RODZICIELSKA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, RABACIK, SŁUSZNOŚĆ, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, SALTARELLO, ŁAPOWNICTWO, STACJA, WYRĄB, DWUZŁOTÓWKA, WIELOWŁADZA, GNOMON, STATUS MATERIALNY, TENDER, WYWÓD GENEALOGICZNY, GŁOWA NIE OD PARADY, SZPAGIETKA BAHAMSKA, AŻUR, PUCH KIELICHOWY, KATASTROFISTA, PÓŁOKRĄG, ILUMINATOR, ŚLISKOŚĆ, UPGRADE, IDIOGRAFIZM, OSET ZWISŁY, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, PIENIĄDZ TOWAROWY, ATRAMENT SYMPATYCZNY, BAZAROWICZ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, DYZUNITA, EKRAN, WAHADŁO, ZŁOŻE GNIAZDOWE, PRAWO MEDYCZNE, TRYWIALIZM, PROWENIENCJA, MAKRO, ETERY, ŚRODEK PRAWNY, WIELORYB, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, CENA MINIMALNA, INTERESOWNOŚĆ, GUMA DO ŻUCIA, OCZKO, DOKUMENT, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SY, GALERIA, KALIKO, SKUBANIEC, NIESŁUSZNOŚĆ, KRATER, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ŚRUBA POCIĄGOWA, KRUCHAWECZKA, BABCIA CIOTECZNA, CIĘŻKIE DZIAŁA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KAMIEŃ WĘGIELNY, STROIK, SIODŁO DAMSKIE, JĘZYK TELUGU, PRZYPRAWY KORZENNE, SATANIZM, TYPOLOGIZACJA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PROM PASAŻERSKO-TOWAROWY, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, WIERSZ, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, BRANŻA, UPADEK, BEZKLASOWOŚĆ, BLOKHAUZ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, PAROWCZYK, MOZAIKA, PROTEKTORAT, KALEKA, SAMOZNISZCZENIE, HARDTOP, SZKATUŁA, SZPONA, PRZEPITA, NAGRANIE WIDEO, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, OSOBA BOSKA, KOCIOŁ WIROWY, WIELKOŚĆ, LENIWKA, PERYPATETYK, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, BEZDNO, LICZBA BRINELLA, NEFROSTOMIA, ANTYIMPERIALISTA, DUPEK ŻOŁĘDNY, REWITALIZACJA, KAZBA, RYBOPŁAZ, CZOŁOWNICA, SIERŚCIAK, PIANISTYKA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, PÓŁKWATEREK, PAPILOT, OSKAR, OKNO, PRALNIA, ORATORIUM, CIOS, IZBA OBRACHUNKOWA, DYKTATURA, ŚCIĘCIE, ZŁOTOKAP, ŁOPATA, KARTANA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, BECZKA PROCHU, BAGAZJA, NALEWKA, ZŁĄCZE, SYSTEM WALUTOWY, OGNIWO CLARKA, DEKORTYKACJA, BLOK RYSUNKOWY, BLUES, ZAPOŻYCZENIE, HIPOTEZA SUSLINA, GARDEROBA, OSIOŁ AFRYKAŃSKI, WÓŁ, SYGNIFIKATOR, POPITA, SWÓJ, WSPÓŁRZĄDCA, KIMONO, TROMPA, POŁYSK, POLIMER FLUOROWY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, UPADEK, BRUMBY, SPARRINGPARTNER, CHROMOSOM POLITENICZNY, FORTECA, MIESZANINA, ORIENTACJA, MEDALION, PAWILON, SEKS ANALNY, STEROLOTKA, WYSYP, DIPLOTOMODON, OBORA DWORSKA, PRION, WYTWÓRCA, TEMPERATURA ZAPALENIA, DOLNOPŁAT, IMPRODUKTYW, FILODENDRON, LOGOGRAM, PROZODIA, IMPRESJA, SIOSTRZYCZKA, GYROS, RYGIEL, BASTEJA, NIENARUSZALNOŚĆ, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, HAMERNIA, DAMSKI KRAWIEC, PRZEWÓD SŁUCHOWY, CUMULONIMBUS, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, EPIZOOTIA, TAPETA, TRYCYKL, ODBITKA, KRAN, CYRK LODOWCOWY, KUSAK, RABAT, ŁUPACZKA, ANTENA YAGI-UDA, DYREKCJA, PRZYSTRÓJ, CECHOWNIA, ABAJA, OWŁOSIENIE, KWAS, BOŚNIACKOŚĆ, RACJA, METAMORFIZM WSTECZNY, SKANDYNAWSKOŚĆ, PAJĄCZEK, SŁONIOWATE, MODRASZKOWATE, WIDOWNIA, ODTWÓRCA, PRZYGODA, ADIDAS, SOLUBILIZACJA MICELARNA, ELIMINACJA, OWODNIOWCE, NIEPIŚMIENNY, PAJAC, AZOLLA, CZOŁO, KOMBINATORYKA, ANTYBIOZA, PODSTAWÓWKA, MIKSER, PIĘCIOKROTNOŚĆ, SERIAL TELEWIZYJNY, ZASTRZALIN, HUBA SIARKOWA, MIMETYZM, SŁOWIAŃSTWO, FAZA, REKLAMANT, KOTLET POŻARSKI, KREDYT KONSUMPCYJNY, DYKTATOR, TABU, PIÓROLOTEK, KORDON, OŚWIECICIEL, ŁUSKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, KONTRPOCHÓD, KNAJPA, ZROŚLAK, KOSZ, DOBRO PODSTAWOWE, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, SALWA BURTOWA, ?NEKROMANCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.533 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USTANAWIANA SĄDOWNIE FORMA OCHRONY OSÓB, KTÓRE SAME NIE SĄ W STANIE PROWADZIĆ SWOICH SPRAW; NP. KURATELA DZIECKA POCZĘTEGO, MAŁOLETNIEGO, OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB OSOBY NIEOBECNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USTANAWIANA SĄDOWNIE FORMA OCHRONY OSÓB, KTÓRE SAME NIE SĄ W STANIE PROWADZIĆ SWOICH SPRAW; NP. KURATELA DZIECKA POCZĘTEGO, MAŁOLETNIEGO, OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB OSOBY NIEOBECNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURATELA ustanawiana sądownie forma ochrony osób, które same nie są w stanie prowadzić swoich spraw; np. kuratela dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURATELA
ustanawiana sądownie forma ochrony osób, które same nie są w stanie prowadzić swoich spraw; np. kuratela dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej (na 8 lit.).

Oprócz USTANAWIANA SĄDOWNIE FORMA OCHRONY OSÓB, KTÓRE SAME NIE SĄ W STANIE PROWADZIĆ SWOICH SPRAW; NP. KURATELA DZIECKA POCZĘTEGO, MAŁOLETNIEGO, OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB OSOBY NIEOBECNEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - USTANAWIANA SĄDOWNIE FORMA OCHRONY OSÓB, KTÓRE SAME NIE SĄ W STANIE PROWADZIĆ SWOICH SPRAW; NP. KURATELA DZIECKA POCZĘTEGO, MAŁOLETNIEGO, OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB OSOBY NIEOBECNEJ. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast