CZŁOWIEK, KTÓRY DUŻO GADA, JEST SKORY DO WYGŁASZANIA SĄDÓW, OPINII, KRYTYKI, MA DUŻO DO POWIEDZENIA NA KAŻDY TEMAT, ALE NIE PODEJMUJE ŻADNYCH DZIAŁAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GADACZ to:

człowiek, który dużo gada, jest skory do wygłaszania sądów, opinii, krytyki, ma dużo do powiedzenia na każdy temat, ale nie podejmuje żadnych działań (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GADACZ

GADACZ to:

człowiek, którego zadaniem jest mówienie, wypowiadanie się gdzieś, człowiek, który jest oddelegowany do wypowiadania się na jakiś temat (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY DUŻO GADA, JEST SKORY DO WYGŁASZANIA SĄDÓW, OPINII, KRYTYKI, MA DUŻO DO POWIEDZENIA NA KAŻDY TEMAT, ALE NIE PODEJMUJE ŻADNYCH DZIAŁAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.006

IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, OPIJUS, BENZYNÓWKA, SUBTELNOŚĆ, STUDIUM, FORMALIZM, LUJ, MOC, CHORĄŻY, WOREK, PUSTY DŹWIĘK, CYFRONIK, PAPILOT, NIKOLAITA, GAMBIT PRZYJĘTY, KONFIDENCJONALNOŚĆ, CYGAN, PIORUNOCHRON, NIEKONKRETNOŚĆ, IGŁA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, OPĘTANIE, UCHO, KORONIARZ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, INWESTYCJA, ANGLOFOBIA, BRAT MLECZNY, DROBNIACZKOWCE, LEGITYMISTA, CHOROBA PLUMMERA, ŁACIARZ, DEMAGOG, ALUZJA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ADRES LOGICZNY, TRZEBIENIEC, POLICYJNOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, GRAF MIESZANY, ZACISZNOŚĆ, PROZODIA, BREKOWY, WOSKOWATOŚĆ, CYNODONTY, KOŁO WIELKIE, BOA NOWOGWINEJSKI, KUC DARTMOOR, JESIOTRY, BREAKDANCE, MAMUT POŁUDNIOWY, JAWNOŚĆ, BĄK, SPARTANKA, SOS NAPOLI, BELIZEŃCZYK, TANDETA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, ŚMIECIOWISKO, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, ŻÓŁW MADAGASKARSKI, NIKARAGUAŃCZYK, NIEBIOSA, MĘDRZEC, RÓWNOŚĆ, ABSURD, NATRYSK, BEZMÓZG, KŁUSAK FRANCUSKI, BIEDAK, GENDER, FETYSZ, NARZECZONY, BĄBELEK, OŚLARZ, GRZESZNOŚĆ, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, ŚWIĘTÓWKA, STWORZENIE, WELUR, HONDURASZCZYK, INKWIZYCYJNOŚĆ, ADŻAR, INTENSYWNOŚĆ, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, NIENAUKOWIEC, NIEKOMPLETNOŚĆ, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, KIJEK, NIEEFEKTYWNOŚĆ, WIERZCHOŁEK, WESOŁEK, HEKSAPLOID, STRZAŁKA, WYWIAD RZEKA, RYNEK NABYWCY, MĘTNOŚĆ, PIECZENIARZ, BRUTALNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, BUŁKA Z MASŁEM, BZDURA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, KANCIASTOŚĆ, SPRZĘT MECHANICZNY, PODATEK MAJĄTKOWY, POKUŚNIK, PATYK, SYRYJCZYK, FETYSZ, OPENER, OPŁATA RYCZAŁTOWA, WOAL, PRZYCZYNEK, DELFIN, UKŁAD, ANGLIA, NIEUŁOMEK, GETTER, NIEJASNOŚĆ, LAPTOPIK, ZAIMEK PYTAJNY, STAN WODY, NARAKA, SZAROTA BŁOTNA, ISTOTA, PARABOLA SZEŚCIENNA, NIEPODLEGŁOŚĆ, KAREL, TELEWIZJA HD, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, UROJENIE KSOBNE, KOMORNICZKA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, POLITYKA, SZCZĘKOT, WODY ŚRÓDLĄDOWE, WERBLISTKA, CZYNSZ WOLNY, KUWEJTCZYK, EFEKT RYGLA, ARESZT TYMCZASOWY, WALUTOWOŚĆ, TRYNITARIANIZM, ZŁOTE RUNO, NIESTRAWNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, FARMAZON, NĘDZNIK, CIEPŁO, KOPARKA PODPOZIOMOWA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, EMISJA PIENIĄDZA, DYSONANS, KĄT PEŁNY, ARAB SAUDYJSKI, OPARCIE, DOWCIPNIŚ, WIRTUOZERSTWO, ŁEBEK, SPEAKER, AJDUKIEWICZ, ZABAWOWOŚĆ, METAMORFIZM WSTECZNY, BEZKLASOWOŚĆ, SECESJONISTA, STYLISTA, LOGIKA KIERUNKOWA, STUDNIARZ, GILOTYNA, KIJ, BEZINWAZYJNOŚĆ, RODEZYJCZYK, PRAWO, KOMODOR, ABORCJA, BASEN, FACETKA, SEKS, SNOBISTYCZNOŚĆ, GRZYB ZAJĘCZY, ZJAWA, URLOP NA ŻĄDANIE, TURBINA GAZOWA, ZAPORA MINOWA, ALFA-BLOKER, JASZCZURKA SYCYLIJSKA, BEZPARDONOWOŚĆ, ŚMIECIARZ, BĄK, BLACKJACK, ŁAJDAK, GRUBOSKÓR, FREEGANIN, WŁÓKNIAK TWARDY, STRYJO, SCRATCHING, POMPA TŁOKOWA, ŻMIJA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, TELESKOP, TABLOID, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, HYPOSTYL, KLON, SILNIK RELUKTANCYJNY, ANALIZA SEKTOROWA, NIEREALNOŚĆ, PIANKA, MOSTEK TERMICZNY, TANIEC IRLANDZKI, OUTSIDER, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, ANTYPSYCHOLOGIZM, DODATEK MIESZKANIOWY, WOLICJONALNOŚĆ, ANTECEDENCJA, FILM SCIENCE-FICTION, SZMATA, UKŁAD DYNAMICZNY, TRUSIĄTKO, ŚWIĘTY JAN, MIŚ, PINGWIN RÓWNIKOWY, MEANDER, MGŁAWICOWOŚĆ, COŚ NIECOŚ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SUFRAGANIA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, NIEOBFITOŚĆ, MURARKA RUDA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, LINIA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, GAŁĄŹ, AEROFIT, LIBERALIZM GOSPODARCZY, WIEŚNIAK, PUPIL, LICZMAN, AUTOTEMATYZM, MURZYN, OZONOSFERA, SZŁAPAK, KRET EUROPEJSKI, DZIEDZINIEC, PREKLUZJA, BIEG BEZPOŚREDNI, START MASOWY, MIODOJAD LEŚNY, PRZEDŁUŻACZ, DEMISEKSUALISTA, LAKTOWEGETARIANIN, BĘBEN MAGNETYCZNY, WERYFIKACJA, TYTULATURA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, RYNEK KONKURENCYJNY, KITA, WĄŻ POŻARNICZY, CZYNNIK EKOLOGICZNY, ROZTWÓR KOLOIDOWY, ANGOLCZYK, PACHCIARZ, ILOCZYN WEKTOROWY, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PIEGUS, KAFETERIA OTWARTA, PRZYCHYLNY WIATR, RZECZYWISTOŚĆ, GENOMIKA TEORETYCZNA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, REKINEK PSI, WULKAN TUFOWY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, ZBIORÓWKA, GRZYB TWARDZIOSZEK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, TYGRYSIE OKO, TANCERZ, PASIBRZUCH, CZYSTOŚĆ, BARANIA GŁOWA, PŁASKOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, BEZDEŃ, KRAJE, NIEWAŻKOŚĆ, USŁUGOWOŚĆ, ŁAZĘGA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, NIECIERPLIWOŚĆ, ?SYSTEMIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY DUŻO GADA, JEST SKORY DO WYGŁASZANIA SĄDÓW, OPINII, KRYTYKI, MA DUŻO DO POWIEDZENIA NA KAŻDY TEMAT, ALE NIE PODEJMUJE ŻADNYCH DZIAŁAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY DUŻO GADA, JEST SKORY DO WYGŁASZANIA SĄDÓW, OPINII, KRYTYKI, MA DUŻO DO POWIEDZENIA NA KAŻDY TEMAT, ALE NIE PODEJMUJE ŻADNYCH DZIAŁAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GADACZ człowiek, który dużo gada, jest skory do wygłaszania sądów, opinii, krytyki, ma dużo do powiedzenia na każdy temat, ale nie podejmuje żadnych działań (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GADACZ
człowiek, który dużo gada, jest skory do wygłaszania sądów, opinii, krytyki, ma dużo do powiedzenia na każdy temat, ale nie podejmuje żadnych działań (na 6 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY DUŻO GADA, JEST SKORY DO WYGŁASZANIA SĄDÓW, OPINII, KRYTYKI, MA DUŻO DO POWIEDZENIA NA KAŻDY TEMAT, ALE NIE PODEJMUJE ŻADNYCH DZIAŁAŃ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY DUŻO GADA, JEST SKORY DO WYGŁASZANIA SĄDÓW, OPINII, KRYTYKI, MA DUŻO DO POWIEDZENIA NA KAŻDY TEMAT, ALE NIE PODEJMUJE ŻADNYCH DZIAŁAŃ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast