CECHA, FAKT, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW, NIE JEST SIĘ DLA CZEGOŚ/KOGOŚ OBOJĘTNYM (ZWYKLE OZNACZA TO, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW NEGATYWNY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEOBOJĘTNOŚĆ to:

cecha, fakt, że ma się na kogoś/coś wpływ, nie jest się dla czegoś/kogoś obojętnym (zwykle oznacza to, że ma się na kogoś/coś wpływ negatywny) (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEOBOJĘTNOŚĆ

NIEOBOJĘTNOŚĆ to:

cecha zdarzenia - ważność, doniosłość, duże znaczenie (na 13 lit.)NIEOBOJĘTNOŚĆ to:

cecha człowieka, bycie nieobojętnym wobec czegoś lub kogoś, bycie czułym, wrażliwym (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA, FAKT, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW, NIE JEST SIĘ DLA CZEGOŚ/KOGOŚ OBOJĘTNYM (ZWYKLE OZNACZA TO, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW NEGATYWNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.723

ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, ALBAŃSKI, ZAROZUMIAŁOŚĆ, WYZNAWCA, ŁEBEK, JEZIORO DYSTROFICZNE, ZBÓJNICKI, KOŻUCH, PROGRAM, ŻYWOTOPIS, KARLIK KUHLA, OBSYPISKO, MIEDZIANE CZOŁO, GRONINGER, DŻAGA, LITERA KSIĘŻYCOWA, ZADRAPANIE, KRUSZYNKOWATE, NIEWZAJEMNOŚĆ, PRZELUDNIENIE AGRARNE, KONTRALT, MOTYWACJA, SKAŁA PLUTONICZNA, SPRZECIW, DUSZA WOŁOWA, PŁASKOŚĆ, PIERNIK, ĆAKRAM, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, POJEDYNKA, SEJM KONWOKACYJNY, RAWKA BŁAZEN, SALON PIĘKNOŚCI, MATEMATYCZNY ANALFABETA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WĘGIEL, PROTESTANTYZM, KALUMNIATOR, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, NIZINNOŚĆ, MOWA EGOCENTRYCZNA, SEKUNDA, MAŁYSZOMANIA, CZARA, HASŁO, BAŁAGULSZCZYZNA, BODZIEC PODPROGOWY, BARWINEK, APOKRYFICZNOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, STACJA POMP, OŚRODEK AKADEMICKI, PELARGONIA ANGIELSKA, TAKSÓWKA, TRYB, DYFTERIA, ROZDZIAŁKA, DYSHONOR, TYKA, GEN PODZIELONY, KROPLA W MORZU POTRZEB, MILCZĄCA ZGODA, USŁUGOBIORCA, ŚRODKOWOŚĆ, PRZEWÓD GOŁY, GLOBALNOŚĆ, CYMES, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, OBORNIK, WDZIĘK, POZYTYWNOŚĆ, ZAKŁADNIK, PUSZCZYK, REWANŻ, SPECJALNY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SOLARZ, KOMPRESJA IMPULSÓW, MIŚ, DOMENA PUBLICZNA, WSZECHMOC, ZASOBNICZEK, SKOK, WEŁNIANKA, POIDEŁKO, SKRADANKA, BAR, FILOZOFIA MATEMATYKI, SIEĆ WAN, ANGORA, DOMEK, DOMEK NA DRZEWIE, LICEALIADA, BAŁWOCHWALCZYNI, RPG, MINI-ALBUM, OPENER, ANIMOZJA, FORMALIZM, PŁUG WIRNIKOWY, WALKA Z WIATRAKAMI, PRZESŁUCHANIE, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, WSTĘGA, PENITENCJARYSTYKA, BAZA, MITOSPOROWE, FILM SZPIEGOWSKI, GANGSTERSTWO, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, BUFONADA, WYGRZMOCENIE SIĘ, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, CHYŁ, ZBIORÓWKA, BALANTIDIOZA, EGZEKUTYWA, GOTHIC METAL, DROBNOUSTEK BECKFORDA, PROTOLOGIA, TOPIELICA, GARNEK, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, KAMERALNOŚĆ, KĘDZIERZAWKA, PREMIA TECHNOLOGICZNA, UT, OBRZYDLIWOŚĆ, SZALENIEC, KOTYLION, CIAŁO STAŁE, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, DEMOLUDY, MOTYW, OBRAZ, ORGANKI, MOHRG, CHYTROŚĆ, NATRĘTNOŚĆ, PELHAM, DORADZTWO PERSONALNE, HARMONIKA, DURNOŚĆ, FORMACJA ROŚLINNA, GOSPODARZ, SZARLATAN, POJAZD NIENORMATYWNY, BASEN MODELOWY, GARAŻ, JĘZYCZEK, NIEZISZCZALNOŚĆ, PIORUNOCHRON, PRZEJRZYSTKA, SUBTELNOŚĆ, NARZECZONY, PELYKOZAURY, KONTRAST RÓWNOCZESNY, POJEDYNEK, ZATRZYMANIE SIĘ, GORZKIE ŻALE, DŁUGOGŁOWIE, TREND HORYZONTALNY, TYTAN, SELENOGRAFIA, PARTYKUŁA, BĄK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, STADIUM ANALNE, UMOWA ADHEZYJNA, WYMIENIACZ, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, MECHANIKA TEORETYCZNA, OBMOWA, KONTUR MELODYCZNY, LEGALIZACJA PONOWNA, POMINIĘCIE, SENSACJA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, ŁBISKO, LAMNOWATE, SUWERENNOŚĆ, REJTERADA, STYMULATOR, CIAŁO AMORFICZNE, WYNIOSŁOŚĆ, CEBER, DRYL, GERBEREK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, BIBLIOTEKA, JODEŁKA, WYSTĘPOWANIE, MINA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, UKOCHANIE, CHORIAMB, IMMUNOGLOBINA E, BIEGACZ, REALNOŚĆ, PANORAMA, NOZDRZE TYLNE, ZAPAS, APRIORYZM, MEDIUM, ORGIAZM, REPREZENTACJA, CEMBROWINA, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, PASIECZYSKO, TENOR DRAMATYCZNY, CYTOSTOM, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, SKALENOEDR, EFEKT LENSE-THIRRINGA, SKAŁA LITA, ZAPRZĘG, SOSNOWE, LAGUNA, IMPROWIZATOR, REWOLWER, ANIMACJA KOMPUTEROWA, GROŹBA KARALNA, DELFIN HEKTORA, WYPRZEDAŻ, EROZJA WSTECZNA, SYMETRYCZNOŚĆ, RYBA DRAPIEŻNA, PAMIĘTNIK, MIESZALNIK, POWIEŚĆ RZEKA, OSTATKI, BANAT, MIĘSIEŃ WDECHOWY, SZTORC, PARA, ZAJĄKNIĘCIE, OBEZNANIE, HOMOFONIA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, MIESZANKA, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, ODCZYN ZAPALNY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, POJEDYNCZOŚĆ, PAJAC, NONET, KURS, AMYLOFAGIA, ILUZORYCZNOŚĆ, METR NA SEKUNDĘ, CASUS, SZARA EMINENCJA, NOMADA, PRZETWÓR, STACJA REDUKCYJNA, ZASŁONA, STUDNIÓWKA, WIDZENIE PERYFERYJNE, SYMBOLICZNOŚĆ, ZABYTEK, GILOSZ, WIROPŁAT, SURFAKTANT, MODEL NOMINALNY, CZERWOŃCZYK UROCZEK, WAGON BREKOWY, ZDERZACZ, OPOZYCJA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, WYŁAWIACZ, BROŃ GŁADKOLUFOWA, DEADLINE, SINIAK, SETKA, ECHIDNA OGNIWOWA, SÓWKA, KUCZKA, WYZIEW, ZIBI, KAKI, MAURESKA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, GNOMOLOG, SZCZEP, NIECENZURALNOŚĆ, KOPERTA, WARIANTYWNOŚĆ, MIEJSCE, MAJMA, PRYSKAWKA, WIBRACJA, INFORMACJA, WODORÓWKA, ARBORETUM, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, CHOROBA RITTERA, JAPOŃSKOŚĆ, ?KRATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA, FAKT, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW, NIE JEST SIĘ DLA CZEGOŚ/KOGOŚ OBOJĘTNYM (ZWYKLE OZNACZA TO, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW NEGATYWNY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA, FAKT, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW, NIE JEST SIĘ DLA CZEGOŚ/KOGOŚ OBOJĘTNYM (ZWYKLE OZNACZA TO, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW NEGATYWNY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEOBOJĘTNOŚĆ cecha, fakt, że ma się na kogoś/coś wpływ, nie jest się dla czegoś/kogoś obojętnym (zwykle oznacza to, że ma się na kogoś/coś wpływ negatywny) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEOBOJĘTNOŚĆ
cecha, fakt, że ma się na kogoś/coś wpływ, nie jest się dla czegoś/kogoś obojętnym (zwykle oznacza to, że ma się na kogoś/coś wpływ negatywny) (na 13 lit.).

Oprócz CECHA, FAKT, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW, NIE JEST SIĘ DLA CZEGOŚ/KOGOŚ OBOJĘTNYM (ZWYKLE OZNACZA TO, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW NEGATYWNY) sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA, FAKT, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW, NIE JEST SIĘ DLA CZEGOŚ/KOGOŚ OBOJĘTNYM (ZWYKLE OZNACZA TO, ŻE MA SIĘ NA KOGOŚ/COŚ WPŁYW NEGATYWNY). Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast