Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BURRITO to:

potrawa pochodząca z Meksyku i kuchni Tex-Mex; składa się z pszenicznej tortilli, która jest zawinięta wokół farszu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.041

PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SUPORT, GŁADZAK, OLEJÓWKA, ZBÓJNIKOWATE, KISZKA KASZANA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, BOHATER NEGATYWNY, GERMANISTYKA, BRANIE WZORU, STABILIZATOR, CZYRAK GROMADNY, STACZ, RADIOMETRIA, LOTNOŚĆ, BATALION WARTOWNICZY, OGIEŃ, CZTEROTAKT, NIENOWOCZESNOŚĆ, SALWINIA, ARCHETYPOWOŚĆ, MINBAR, ZWIERAK MIKROFALOWY, CHARAKTERYSTYKA, REFERENCJA, WYCHOWANICA, OBLADER, BUDOWACZ, NIEKAPEK, USŁUGA KONSUMPCYJNA, HALIT, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, MAKI ZŁOCISTY, GRZBIETORÓD, POLITYK, KONTEMPLATOR, SKAŁA GŁĘBINOWA, KULON, OŚRODEK WYŻOWY, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ROBOTA, NAPALENIEC, PROMIEŃ ALFA, INKOHERENCJA, KOLUMNA AMUNICYJNA, PRZYBLIŻENIE, ROZCIEŃCZALNIK, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PRZEDMIOT, TRYLMA, MOPEK, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, WALKA, ŁAWA MIEJSKA, ALGEBRA LINIOWA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SŁABIZNA, DYSZKANCISTA, EKSPRESOWOŚĆ, GULASZ IRLANDZKI, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, MACH, WIĄZANIE, RYTM, KREMOGEN, CEPISKO, HELMIOTOLOGIA, PLACEK PO WĘGIERSKU, DYNAMIKA, TŁUSTY DRUK, SZLAGIER, PAN, AEROZOL, SIATKA, ŁATWOPALNOŚĆ, WĘGIERSKI, TEOLOGIA NEGATYWNA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, RUCHOMOŚĆ, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, SPRAWNOŚĆ, GRÓD, WIELKI STEP, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, DZIADZIENIE, CZERWONA KRWINKA, DAGLEZJA SINA, MIDAZOLAM, BEZIDEOWOŚĆ, MARKETING SKOJARZENIOWY, ŁOWCA GŁÓW, BIODROWA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, WIDNOŚĆ, HELIOFIT, OJCZYZNA, MCLAREN, FILOLOGIA NIEMIECKA, SKIBKA, ZERÓWKA, HIENA CMENTARNA, KARP PO ŻYDOWSKU, CHRZEST, TROLLING, KÓŁECZKO, JEŻYNA POPIELICOWA, CZYSTE RĘCE, GOŹDZIENIEC, DELTA KRONECKERA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ZMORA, LITEWSZCZYZNA, WESTERN, KRÓLEWICZĄTKO, GIMNASTYKA, STAMPPOT, KIESZENIÓWKA, DOWÓD POŚREDNI, ŻELE, SUPERPRZEBÓJ, SILNIK SPALINOWY, LETARG, LITOSFERA OCEANICZNA, CZARNA ROBOTA, GARDEROBA, RYSOWNICA, ŻUŁAWA, ALWALKERIA, OTWARCIE DUSZY, DWUSTRONNOŚĆ, DUROPLAST, USPOKOJENIE, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, MAREMMANO, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, EGOCENTRYCZNOŚĆ, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, WIKTYMOLOGIA, WSTRZYMANIE, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, NABOJKA, KOLORYT LOKALNY, TRACZKA, JON KOMPLEKSOWY, WIBRACJA, KAROLINGOWIE, KOLANO, BATERIA AKUMULATOROWA, TKACZ, CHONDRA, PLECIONKA, WSTAWKA, PEPERONATA, PROTEKTOR, PERKOZ, WODA DESZCZOWA, STRZEMIĄCZKO, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, MASZT, PROGRAM, STACJA ZAKŁADOWA, ELOKWENCJA, REFLEKTOR, WSPOMNIENIE, ARENGA, FETYSZYSTA, GRABBE, BLOK, PAKIET KONTROLNY, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, SOLARIUM, WĘDKA, KOD PREFIKSOWY, MARUDER, STEROLOTKA, ILUSTRACYJNOŚĆ, KLIKOWOŚĆ, INTERMEZZO, SONAR, ZAINTERESOWANA, KRÓTKOŚĆ, GOŚĆ, SZCZOTECZKA, PRECEDENSOWOŚĆ, NOOB, ASTRACHAN, ROTANG, IRREALIZM, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, OGIEŃ, SIŁA, ŻÓŁW OLIWKOWY, MODEL, KOMEDIANTKA, ANALIZA TECHNICZNA, KANAŁ, AKTUALIZM, SPÓDNICZYNA, PASZTETÓWA, ONE-STEP, CHRYZMO, PSI GRZYB, PTASZNIK GIGANT, UCIOS, CIĄŻA SPOŻYWCZA, ZEKS, DESER, MAGIEL, CZUWAK AKTYWNY, OSUWISKO, WRÓBEL POŁUDNIOWY, KOMPETYCJA, BOCZEŃ, BASEN MODELOWY, PŁONINA, CHOROBA RUBARTHA, WYWIAD, APOGEUM, CZANKA, MER, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, PÓŁDZIEWICA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, TWARDA SPACJA, KOPIAŁ, WALUTA BAZOWA, PRZECIWWSKAZANIE, BAKŁAWA, POSŁUSZNICA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PERKOZ GRUBODZIOBY, GEREZA ANGOLAŃSKA, ASYMPTOTA, BAŁAGUŁA, UPRAWA, WOOD, BATYMETRIA, GUZKI KRWAWNICZE, UZNAWALNOŚĆ, DZIENNIK PROMULGACYJNY, CYKL MIESIĘCZNY, PATAGOZAUR, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PODYPLOMÓWKA, WREDOTA, OSOBISTOŚĆ, INTELEKTUALIZM, ŁAPACZKA, CHOROBA PFEIFFERA, FILOLOGIA, ALGEBRA, BLIN ŻMUDZKI, DJ, SUWNICA POMOSTOWA, DWORAK, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, PORZĄDEK JOŃSKI, AKCJA IMIENNA, SUSZARKA, LAMPA WYŁADOWCZA, AWANS LODOWCA, NOTORYCZNOŚĆ, PRZEWIĄZKA, KOŃ ANGLOARABSKI, WYRAJ, KATASTER, KLIN, BIEGŁOŚĆ, BAROSKOP, TAMPICO, JĘZOR, WANIENECZKA, SIŁACZ, BALANSJER, SARI, SYFON, SUSZKA, ZŁOTA KSIĘGA, GNIOTOWE, DOŁEK, NATURALIZACJA, POWTÓRZENIE, KACZKA, KONSUMENT, GAŁĘZATKA KULISTA, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, EONIZM, DZIDZIA-PIERNIK, CHIŃSKOŚĆ, TAMARYNDA, MURZYN, TACHION, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PROZODIA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, KOLONIA, MAZATLAN, JĘZYK, RYCINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: potrawa pochodząca z Meksyku i kuchni Tex-Mex; składa się z pszenicznej tortilli, która jest zawinięta wokół farszu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
burrito, potrawa pochodząca z Meksyku i kuchni Tex-Mex; składa się z pszenicznej tortilli, która jest zawinięta wokół farszu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BURRITO
potrawa pochodząca z Meksyku i kuchni Tex-Mex; składa się z pszenicznej tortilli, która jest zawinięta wokół farszu (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x