POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BURRITO to:

potrawa pochodząca z Meksyku i kuchni Tex-Mex; składa się z pszenicznej tortilli, która jest zawinięta wokół farszu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.209

WARTOŚĆ BILANSOWA, KNEBEL, ELIPSOIDA ZIEMSKA, NADMIERNOŚĆ, PROSTOMYŚLNOŚĆ, OCET, GONIOMETRIA STATYCZNA, FAŁSZYWY PROROK, WRZENIE, CIASTO SKALNE, SOLIPSYZM, AUTOPREZENTACJA, NIMB, JĘZYK EZOPOWY, IMPULS, REGRESJA LODOWCA, ANALIZA BILANSU, CIĄŻA, RĘKA BOSKA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, CHOROBA FORESTIERA, RAK KALIFORNIJSKI, MEGATSUNAMI, GMT, BIURO PODAWCZE, LEMNID, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, ŻMIJA, KOSZYKÓWKA, ROZDRABNIACZ, WIDŁOZĘBOWCE, NAJDA, FILET, SZKODNIK, CHIŃSZCZYZNA, KOŃ APPALOOSA, SZCZUR, SKARBNIK, KOLEKCJONERKA, LANDARA, POKOJOWOŚĆ, WĄŻ OSTROGŁOWY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SEGMENT SZYJNY, PUSZCZYK, ZAKAŻENIE POKARMOWE, FLASZKA, CHWOŚCIK BURAKA, BĘBEN WIELKI, OTOCZENIE, GRZBIETOPŁAT, GENOMIKA STRUKTURALNA, FLORYSTA, RAMA, IMMUNOGLOBINA E, FIGA Z MAKIEM, INŻYNIER DUSZY, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, WYLEW, ZAUROPSYDY, PRZYGOTOWANIE, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, TŁOK, ŁATA, PRZYBYSZKA, ILLOKUCJA, CHRYSTOFANIA, KUC FELL, KOTWICZNIKOWCE, UBOGI, ŚWIETLICA, SŁOŃ, ANALFABETKA, BAS, LÓD LODOWCOWY, EUFONIA, PIERÓG KARELSKI, GRA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, MATCZYNOŚĆ, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, ŚMIETNIK, KANAŁ, LORA, KRĘG SZYJNY, SALA PLENARNA, KŁUSOWNIK, OSTROŚĆ, ODBOJNIK, PRUSKI DRYL, WPŁYWOWOŚĆ, NADSCENIE, KORZONEK, GZYMSIK, MAKI, MAIL, ARABESKA, PANDAN, POLIMER, SWOJAK, ZDRADZIECTWO, CHILI CON CARNE, PRASOŁ, WŁÓKNO WĘGLOWE, KONTAKCIK, PENDŻABSKI, PRZETŁOK, IRRADIACJA, UBYTEK, WIĄZANIE JONOWE, MISKA, ADWOKAT, WILGOTNOŚĆ, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, MODYSTKA, TELESKOP, POJAZD KOŁOWY, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, TOPIALNIA, POSTĘPOWANIE KARNE, PORUSZENIE, POŚLEDNIOŚĆ, ERYTROCYT, BILTONG, LITOGRAFIA, BURZYK SZARY, GRAMATYKA GENERATYWNA, RODELA, GRZYB ZAJĘCZY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, CYKL GRANICZNY, ZAUROPODOMORFY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, PRODUKCJA PIERWOTNA, STAROŻYTNOŚĆ, CIĄGUTEK, PRĄD STAŁY, SAPROFAG, PITA, PUSTA STRUNA, AMFIPRION, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, WEGETARIANIN, MATA, SROMOTA, TUBA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, WROSTEK, BIKRON, MECHANIK, EFEKT KAPILARNY, WOJNA NAPOLEOŃSKA, BĘBEN TAKTOWY, DYLATACJA CZASU, METR NA SEKUNDĘ, WSZECHWIEDZĄCA, TWIERDZENIE PASCALA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ŁADOWNIK, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, WYNURT, KOCIOŁ, FIRMA-WYDMUSZKA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, ROPOMOCZ JAŁOWY, ROZGRZEWACZ, JĘZYK ELFÓW, SZYB WINDOWY, SZKOŁA MARBURSKA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, ZAJOB, TV, SPEKTROMETRIA MAS, RUDZIELEC, PIĘTRO, PIECHOTA, EKSPRES, PLASTYKA, FINEZYJNOŚĆ, POROŚL, JAPOK, ŚCINACZ, TRZEŹWOŚĆ, MUSZLA KLOZETOWA, LORETANKA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, POŁYKACZ, KABINA, WŁAMANIE, PRAWORĘKI, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, KUKURYDZIANKA, POJAZD KOSMICZNY, FREATOKSEN, PRĘDKOŚĆ, RYBACZKA, KOŚĆ NIEZGODY, POMUCHLA, SZEREG NEPTUNOWY, IDEALISTKA, LORDOSTWO, RZECZY OSTATNIE, NIESUBORDYNACJA, WIEDŹMA, FORMAT BINARNY, BELKA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, MORS, WĄTŁOŚĆ, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, RYBY DRAPIEŻNE, WIDEOFON, CZEPIAKI, SOPRAN KOLORATUROWY, HEIMAT, JASZCZURKA WĘŻOWATA, OKRES LITERACKI, SELENOGRAFIA, SANDBOX, KAMPYLOGNATOID, GRADUACJA, RADIOBIOLOGIA, ODCINEK, POJAWIENIE SIĘ, OPIEKUN, ŚMIECIARZ, UKRYCIE, BOCZEK, ILJIN, KARDYNAŁ, KONKURENCJA DOSKONAŁA, HADAL, MAZATLAN, KOSZYCZEK, ZSYPISKO, KLASA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, KRAJE, ANTYKLINA FAŁSZYWA, SĘDZIA KALOSZ, BYŁA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, KOZIBRÓD, BOCZEK, AUDYTOR, RZADKOŚĆ, GULASZ, WYBIERACZ, KOPARKA WIELOCELOWA, BINOKLE, RÓŻNOPAZURKOWCE, NAPÓJ WINOPOCHODNY, JEZIORO EUTROFICZNE, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, FROTER, WIELOZADANIOWOŚĆ, ROTATOR, BRANIE WZORU, ECCHI, MATKA-POLKA, WIRTUALIZACJA, WSCHÓD, HEMOROID, KLIENT, PRZEBITKA, ANTROPOZOONOZA, NEFROLEPIS WYSOKI, TERMINARZ, ELITARNOŚĆ, NAZWA PUSTA, KOPERTA, ALGEBRA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, LEJNIA, KOLIBER, PRZEŻUWACZE, HOTELING, CYJANOŻELAZIAN, OPROWADZACZKA, WIDLICZKA, ZASTANOWIENIE, PAKA, OBSERWATOR, DEPOZYCJA, SEDES, ŚNIEG, SHAFTOWANIE SIĘ, PADWAN, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, GAZ ZIEMNY, WIMBLEDON, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, PROTEST, COROCZNOŚĆ, ?EKOSFERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BURRITO potrawa pochodząca z Meksyku i kuchni Tex-Mex; składa się z pszenicznej tortilli, która jest zawinięta wokół farszu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BURRITO
potrawa pochodząca z Meksyku i kuchni Tex-Mex; składa się z pszenicznej tortilli, która jest zawinięta wokół farszu (na 7 lit.).

Oprócz POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - POTRAWA POCHODZĄCA Z MEKSYKU I KUCHNI TEX-MEX; SKŁADA SIĘ Z PSZENICZNEJ TORTILLI, KTÓRA JEST ZAWINIĘTA WOKÓŁ FARSZU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x