WIEK, 70 LAT, TAKŻE O UROCZYSTOŚCI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEDEMDZIESIĄTKA to:

wiek, 70 lat, także o uroczystości, podczas której świętuje się siedemdziesięciolecie (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIEDEMDZIESIĄTKA

SIEDEMDZIESIĄTKA to:

liczba 70, numer 70 (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 70 elementów (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

prędkość 70 km/h (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 70 (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 70% czegoś lub ma 70 jednostek mocy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEK, 70 LAT, TAKŻE O UROCZYSTOŚCI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.790

KRAKELURA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WĘZEŁ ZATOKOWY, WIDLICZKA, ZAGNIEŻDŻENIE, PRAWO JOULE'A, CROSSING-OVER, BĘBEN, SAMOLOT TORPEDOWY, POKARM, CUMULUS, BARIATRIA, KOSZT UTOPIONY, LINGWISTYKA STOSOWANA, PROCH, KAPITAŁ REZERWOWY, POZŁOTKO, BRONCHOGRAFIA, STOIK, BAR MICWA, KANAŁ RODNY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, TERIOLOGIA, NIEDŹWIEDNIK, KOSTUR, DOLAR NOWOZELANDZKI, YPRES, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ZAKWASZENIE, PANNA W WIEKU POBOROWYM, SKRZYDEŁKO, PONĘTA, MAGMA, CAP, RUTYNIARZ, TRAMPOLINA, KULTURA KRETEŃSKA, FOLIARZ, MEDYCYNA RATUNKOWA, UPADEK, WICEHRABIA, PROTROMBINA, TASZYZM, WABIK, CZARA, LWIA SPÓŁKA, INTUICJONIZM, FILOLOGIA ROMAŃSKA, ŚMIESZKA, OWADOŻERNOŚĆ, PÓŁCZŁOWIEK, DRAGA, START, SZTOLNIA WODNA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, BINARYZM, RAWKA BŁAZEN, JAŁMUŻNIK, PUSTY DŹWIĘK, STRZĘPIEL, SIŁA LORENTZA, LAWA TRZEWIOWA, ŁOŻYSKO, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, KALENDARZ KOŚCIELNY, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, AILANT, ILUZJONIZM, REAGINA, AGENT, SUFLET, TUBKA, LIMIT, NIENIEC, SERBOCHORWATYSTYKA, SAMORZUTNOŚĆ, DEISTA, OUTSIDER, LICZBA PÓŁPIERWSZA, KOLORYMETRIA, WINOGRODNIK, HARAS, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, PLANETA OCEANICZNA, KORKOWIEC, OPOZYCJONISTA, KUKIEŁKA, ZGUBA, PRASA, ZAPALNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, FIGURA WYPUKŁA, NIECKA, HODOWLA ZARODOWA, PAWANA, SZANIEC, BĘCNIĘCIE, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, DYFUZOR, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, HABANERA, HEIMAT, SUBKONTRAKT, TROLEJBUS, DYSCYPLINA POKAZOWA, OKTANT, APOLOGETA, OPAD, SKLEPIENIE PALMOWE, SKIBKA, POSEŁ DIETETYCZNY, JEMIOŁA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, SHITSTORM, JĘZYK WEHIKULARNY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, BUJANIE, PLAMA, WIETRZENIE MECHANICZNE, ADBLOCK, BUDDA, RYBA ŁAWICOWA, AEDICULA, SERIALIZM, BUTELKA, PALEOTERIOLOGIA, ŻUŁAWA, PALATALIZACJA, DODATEK STAŻOWY, BEJT, FOCH, WARKOCZ DOBIERANY, UMOWA KONTRAKTACJI, WIDZENIE SENNE, KABINA STEROWNICZA, LIBERALISTA, MASALA DOSA, CIENKA SKÓRA, PRZEDMIOT, WPŁYWOWOŚĆ, KOALA, NUMER KIERUNKOWY, KREOL, KARCYNOGEN, ABORDAŻ, KĄKOL, POWAŻNY WIEK, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, CHOROBA VAQUEZA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ŹRÓDŁO, GROMADA, ŚLIZGAWICA, SZEKSPIR, PALEOKLIMATOLOG, PREDESTYNACJA, REPETYCYJNOŚĆ, TRASZKA JAPOŃSKA, PÓJDŹKA, ŁUK, FLEKTA, AALEN, SORDES, JEDNORAZOWOŚĆ, GŁUPTAK, ZWIĄZANIE SIĘ, BIODYNAMIKA, MIĘKISZ POWIETRZNY, LIST ŻELAZNY, WSPÓŁUCZENNICA, SZCZOTECZKA, TETRAMER, KROK, PUDEŁKO, SKUPYWACZ, SPRINTER, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TRÓJKOMBINACJA, CYKLON, GRA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, PELAGIAL, OWCA MERYNOSOWA, ODPŁYW, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ODPRZĘG, DERYWAT MODYFIKACYJNY, SZYB WINDOWY, PRZYJACIEL, KULTURA MAGDALEŃSKA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, PTERION, WSPÓŁZAWODNICTWO, GERIATRIA, ERPEG, WIEWIÓRKA RUDA, PŁYN SUROWICZY, ALGI, KRENELAŻ, OPÓR WZNIESIENIA, FIGURA SŁÓW, GRAFITYZACJA, ZAPISOBIORCA, MATNIA, STRZAŁKA, ODDZIELANIE, AFISZOWANIE SIĘ, PĘTÓWKA BALEARSKA, PRZEPITA, PODSKÓRNIA, WYMÓG, PRODUKT LECZNICZY, PRZEMIANA POKOLEŃ, DEFICYT, PROTETYKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, WALOŃSKI, DAMKA, IRONIA ROMANTYCZNA, TORBACZE, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, MIRAŻ, PRĄD GALWANICZNY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, MAMUT WŁOCHATY, INWARIANT, BAZA, LANGE, ŁUPEK OSADOWY, ZAWIKŁANIE, PAŹ ŻEGLARZ, AMORFICZNOŚĆ, MŁOTKOWY, GALARETA, SORBAT, BRUDNA ROBOTA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, GITARA AKUSTYCZNA, BAKTERIE AZOTOWE, EKSPEDYCJA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, WIRUSY DSDNA-RT, INWERSJA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, MCV, GRZECZNOŚĆ, ZAKŁADZINY, ANŻELIKA, CHOROBA VELPEAUA, PRZEKRASKA, CHOROBA PICKA, SĄD OPIEKUŃCZY, KOMORA FERMENTACYJNA, OMLET, DŻUNGLA, SIKORY, MILICJANT, WĘGIEL KOPALNY, KONFESJONAŁ, TORNADO SATELICKIE, PAJAC, KOSZYCZEK, MARSZAND, CHRYSTOLOGIA, MIECZ DWURĘCZNY, AKTYNOWIEC, MĄKA SITKOWA, PRAWO TALIONU, WŁÓKNIAK TWARDY, FORTUNA, RECEPTOR WĘCHOWY, ANTYWESTERN, CYNOGNAT, POŚREDNIK, CUKIER, BETONOWE BUTY, GRUNCIK, ZUBOŻANIE, MONOLOG LIRYCZNY, NORZYCA, GARNIZON, APLEGIER, BŁAZENEK, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, AEDICULA, POLONISTYKA, FRAMUGA, DOMINATOR, KOMA, CHŁOPCZYCA, AMALGAMAT, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, KOLORATURA, POMORZE ŚRODKOWE, PALCE, ?MŁAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEK, 70 LAT, TAKŻE O UROCZYSTOŚCI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEK, 70 LAT, TAKŻE O UROCZYSTOŚCI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEDEMDZIESIĄTKA wiek, 70 lat, także o uroczystości, podczas której świętuje się siedemdziesięciolecie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEDEMDZIESIĄTKA
wiek, 70 lat, także o uroczystości, podczas której świętuje się siedemdziesięciolecie (na 16 lit.).

Oprócz WIEK, 70 LAT, TAKŻE O UROCZYSTOŚCI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - WIEK, 70 LAT, TAKŻE O UROCZYSTOŚCI, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast