DZIEWCZYNA, KTÓRA MA KILKANAŚCIE LAT (TZN. OD 11 DO 19 LAT) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KILKUNASTOLATKA to:

dziewczyna, która ma kilkanaście lat (tzn. od 11 do 19 lat) (na 15 lit.)NASTOLATKA to:

dziewczyna, która ma kilkanaście lat (tzn. od 11 do 19 lat) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEWCZYNA, KTÓRA MA KILKANAŚCIE LAT (TZN. OD 11 DO 19 LAT)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.692

OFF, KOMORNICA, RÓWNOŚĆ, OPONENT, HIPOTEZA SUSLINA, LICZBA NIEWYMIERNA, SMOLT, OKRES AMAZOŃSKI, PODSEKTOR, USTNIK, DZIKA LOKATORKA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ODPÓR, ANTARKTYKA, POLATUCHA, PIESZCZOSZEK, PRZECIWWSKAZANIE, NAZWA INDYWIDUALNA, GARKOTŁUK, HISTOPATOLOGIA, OPERATOR, GEN LETALNY, POŚREDNIK, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, SORDES, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, MISTYK, RESPONDENTKA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, BUDDYZM TYBETAŃSKI, SARONG, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, OBŻER, POMOC, SMARKATA, DOBRO, PRZODOMÓZGOWIE, WOLANT, ZAKOCHANA, RZUT PROSTOKĄTNY, ALAMOZAUR, KOLATOR, SIEDEMNASTKA, PALPACJA, WYJĄTEK, REAKCJA BEZWARUNKOWA, OTWÓR STRZAŁOWY, PÓŁWIECZE, TUBA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, MOST, DIMETRODON, HEKTAR PRZELICZENIOWY, KRYTYCZKA, CYGANKA, WARTOŚĆ NOMINALNA, POMOC, ROZSIEWCA, SAŁO, SIŁA, TRZYNASTOLATKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SYSTEM KRAKOWSKI, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, FUNKCJA SCHODKOWA, AGENT CELNY, ŻABIA LASKA, DWUDZIESTOPAROLATKA, ZMARŁY, ATLASKOPKOZAUR, DWORAK, FOTOGRAFIA CYFROWA, SPRZEDAWCZYK, STATYSTA, ŁAZĘGA, OBÓJ MIŁOSNY, ATRAPA, FREESTYLE, PITU-PITU, MEGALNEUZAUR, PCHEŁKI, PRZEDSZKOLE, FUNKCJA ADDYTYWNA, SAMOLOT TORPEDOWY, RACA, PISMO KLINOWE, NADZÓR PEDAGOGICZNY, MEGAPASKAL, KULTURA ŚWIDERSKA, WIDZĄCA, NAZWA ATRYBUTYWNA, GRUPA KARBOKSYLOWA, KLUBOWICZKA, STRZĘP LUDZKI, KONTRMANIFESTACJA, MAŹ PŁODOWA, IMPROWIZATOR, ABRAKADABRA, INOSTRANCEWIA, SZPADRYNA, WIGILIA, KONIECZNOŚĆ, WERBLISTKA, PIEGUS, MIMBAR, DÓŁ PACHOWY, PŁAWACZKA, ZAPASY, STAN SUROWY, SĘDZIA RINGOWY, OBROŃCZYNI, BUTELKA MIAROWA, FIRMA WYDMUSZKA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, GŁOWA RODZINY, NIEZGRABIASZ, PIONEK KRÓLEWSKI, SUWAK LOGARYTMICZNY, RELACJA PUSTA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, FUNKCJA PRZESTĘPNA, BALECIK, MŁODOGRAMATYCY, OSIEMDZIESIĄTKA, LOGIKA MODALNA, NASADA, TOREBKA, WYWIAD, SUCHORYT, CHORĄŻY, SYMULACJONIZM, BRUKSELKA, BIURO MATRYMONIALNE, ZAWRÓT, GEOGRAFIA REGIONALNA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, ŚWIATŁO, CEREZJOZAUR, DELTA DIRACA, PĘTÓWKA BALEARSKA, TĘGI UMYSŁ, CHAŁUPNICA, TALERZ, KUKURYDZIANKA, JASKRA WRODZONA, PŁONINA, NORIKER, KONKURSISTA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, TYTANOZUCH, MORDERCA, STRAŻNIK MIEJSKI, NAWRÓCICIEL, ARCHEODONTOZAUR, ZMIENNOKSZTAŁTNY, CZYN SPOŁECZNY, WIRTUOZERIA, KRWIOPIJCA, PRZETŁOK, KANALARZ, OSIEMNASTOLATKA, CEBULA PERŁOWA, ŚPIĄCA, CHŁOPCZYCA, SACZEK, PROGRAM, TANIUS, POWSINOGA, MIĘKKOŚĆ, FALOCHRON, PODKASZARKA, CEGŁA SUSZONA, PARARABDODON, PIERIEDWIŻNIK, PRÓG PODATKOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, STRUP, TERAPENA KAROLIŃSKA, LOGOPEDKA, TOWARZYSZ NIEDOLI, NUREK, RYBA WYMARŁA, PĘCHERZYK, JEDNOLATEK, NUDZIARZ, PASJONAT, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, KLEJ, ZABÓJCA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, MEDYCYNA PALIATYWNA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, POTENTAT, MACIERZ, DIAKON, PATRON, WYWIAD CHOROBOWY, BORDER, PÓŁANALFABETA, MIESZANKA, MANUFAKTURA, TAPEŻARA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, POETKA, ZABAWOWICZ, OFTALMOZAUR, MIOPIA, CZARNA OWCA, ZAGĘSTNIK, WAHACZ, MATTHEWS, DWUSETLECIE, PĘCHERZ, POŚCIELÓWKA, JANUSZ, SAMORZĄD, PODNIEBIENIE TWARDE, BADANY, JURA ŚRODKOWA, ŚWINIA DOMOWA, WYPRAWIACZ, PIERWIASTKA, CATERING, CEROWACZKA, DZIWOŻONA, NOTARIAT, MODUŁ, EDIAKARAN, DECHA, UPADŁOŚĆ, MALAJSKI, PARADOKS RUSSELLA, CUDZOŁOŻNICA, PROTOGNATOZAUR, BOHATERKA, MECENAS, RAMAPITEK, GOLAS, DIABLICA, KATERING, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, DEKADA, LUSTRO WENECKIE, BINDA, UBRANIÓWKA, ERA KENOZOICZNA, PROBANTKA, ZMOTORYZOWANY, ANIMATORKA, TORBIEL SKÓRZASTA, EPOKA PALEOMAGNETYCZNA, ŁATA, USPOKAJACZ, NIEUMARŁY, OCENIACZ, ZEFIR, MIŚ, KLUBOWICZ, DOKUMENTARZYSTA, KOLEŻANKA PO FACHU, NOGA, ABNEGATKA, SZKODNIK, WOLANT, SIARA, MARTWIAK, DYSORTOGRAFICZKA, HAGIOLOGIA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ŁOPACIARZ, HELIOGRAFIA, HERMETYCZNOŚĆ, DRIOPITEK, ROŚLINA SOLNISKOWA, WENUSJANKA, POTRZEBUJĄCA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ZGREDEK, PASYWIZM, POPRAWIACZ, NOGA, KOŚCISTOŚĆ, PROTEZA WOKALICZNA, SINGIEL, KONTENER, ADAM SŁODOWY, SUBSTANCJA AKTYWNA, DEKLARANT, URBANIAK, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, SPECGRUPA, FIGURACJA HARMONICZNA, KURATORKA, ZMIENNA ZALEŻNA, JEDNOLATEK, ROŚLINA KOPALNA, PLEBS, ?WYNAJMUJĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.692 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEWCZYNA, KTÓRA MA KILKANAŚCIE LAT (TZN. OD 11 DO 19 LAT) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIEWCZYNA, KTÓRA MA KILKANAŚCIE LAT (TZN. OD 11 DO 19 LAT)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KILKUNASTOLATKA dziewczyna, która ma kilkanaście lat (tzn. od 11 do 19 lat) (na 15 lit.)
NASTOLATKA dziewczyna, która ma kilkanaście lat (tzn. od 11 do 19 lat) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KILKUNASTOLATKA
dziewczyna, która ma kilkanaście lat (tzn. od 11 do 19 lat) (na 15 lit.).
NASTOLATKA
dziewczyna, która ma kilkanaście lat (tzn. od 11 do 19 lat) (na 10 lit.).

Oprócz DZIEWCZYNA, KTÓRA MA KILKANAŚCIE LAT (TZN. OD 11 DO 19 LAT) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - DZIEWCZYNA, KTÓRA MA KILKANAŚCIE LAT (TZN. OD 11 DO 19 LAT). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x