DOLINA NA DNIE MORZA O PRZEKROJU V-KSZTAŁTNYM, KTÓRA WCINA SIĘ W SZELF I STOK KONTYNENTALNY, CZĘSTO STANOWI PRZEDŁUŻENIE DOLIN RZECZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANION PODMORSKI to:

dolina na dnie morza o przekroju V-kształtnym, która wcina się w szelf i stok kontynentalny, często stanowi przedłużenie dolin rzecznych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLINA NA DNIE MORZA O PRZEKROJU V-KSZTAŁTNYM, KTÓRA WCINA SIĘ W SZELF I STOK KONTYNENTALNY, CZĘSTO STANOWI PRZEDŁUŻENIE DOLIN RZECZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.219

BOHATERKA, KOLKA, ZAMRÓZ, PODSTAWKA, WYGADANIE, CHRONOMETR, TRYUMFATOR, ANTYCYPACJA, PRYMUS, PRZYJACIEL, PALATOGRAM, NIEWINNOŚĆ, MAPA SZTABOWA, DĘTKA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, SASZETKA, INTROJEKCJA, RAMIENISKO, BULIONÓWKA, FUZJA WERTYKALNA, MANIERY, RAJTARIA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, MEADE, SŁAWNO, MECH KORSYKAŃSKI, APTAMER, CHOROBA RITTERA, LITERATURA, WIECZÓR POETYCKI, HUMANIZM, PLEBEJKA, WYJĄTEK, WSIOWY FILOZOF, OBIEKTYW, ZABYTEK NIERUCHOMY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PODGORZELEC, DIU, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, SMAR MASZYNOWY, FONETYKA AKUSTYCZNA, STEREOIZOMER, ROZGRZESZENIE, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, WIKTYMIZACJA, ARCHETYPOWOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, BATON, KOMITET, SZEREG HOMOLOGICZNY, SAPER, SZCZOTECZKA, INFLACJA, MŁODE, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PRZEJEZDNA, GAZOWNIK, SZLACHTA CHODACZKOWA, TOREBKA, WAGA SZALKOWA, TROLL, CIERNIOGŁOWY, MIKROFON CEWKOWY, SOCJETA, AMFIUMY, WICIOWIEC, ALMARIA, GŁOWNIA, PASIAK, WSZECHWIEDZĄCA, ZWID, LARYNGOLOGIA, ARC TG, MISTRZ PROSTEJ, VIP, ŁBISKO, ALOZA, WIDLISZEK, ELDAR, IMMUNOGEN, RUMIEŃ NAGŁY, SENTYMENTALNOŚĆ, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, KASZTEL, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, NOGAJOWIE, DZIADZIENIE, CHORĄŻA, DŁUGOSZPAR, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, PRZEDWIECZNY, LOGOPEDA, WIECZERNIK, ABNEGATKA, BIURO PERSONALNE, LAWENDA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, BEZBRZEŻE, SPIRALA HIPERBOLICZNA, BARANEK WIELKANOCNY, ZGRZEWKA, JOGURT, ZAŚLEPIENIE, EN GRISAILLE, RUSAŁKA, PLOTER TNĄCY, TUNEL, SAWANTERIA, ROCZNIKARZ, KUCHENKA, TELEFONIA STACJONARNA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, BOJER, POLSKI, TOR, BĄK, STALLE, ODPŁATA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, JEDYNOWŁADCA, SYNEREZA, NAPIĘTEK, PRACZ, ERGODYCZNOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, ALTERNAT, SKARBNICA, AKABA, METAMORFIZM WSTECZNY, GENETYKA POPULACYJNA, SZUM, KRÓLIK, SPADOCHRON, MANIPULATOR, DYSTORSJA, FARMAKOKINETYKA, ŻYWNOŚĆ, KLARK, KABLOOPERATOR, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KORTYNA, OGNIWO NALEWNE, KRÓTKOŚĆ, KRATOWNICA, KICZUA, GALERIA, FLETNIA, TURANIE, MASZT, FILOLOGIA ORIENTALNA, PRZEBITKA, NEPALSKI, SYRYNGA, RYBA AMFIDROMICZNA, CZŁOWIEK GUMA, KVARNER, DZWONY, PŁAST BRZOZOWIEC, WSPÓŁUCZENNICA, PRAKOLCZATKA, KREDYT AKCEPTACYJNY, GONGORYSTA, TRZPIEŃ, OSKARŻENIE, BIOFLAWONOID, ŚCIGAŁKA, USTKA, GZA, KOMANDO, PROLOG, WYRAZ OBCY, SKRZYNECZKA, KLAWISZ NUMERYCZNY, KOŁO SEGNERA, PLAN OGÓLNY, DRAPIEŻCA, PYTANIE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KUCZBAJA, ŁATA MURARSKA, HARMONIJKA USTNA, KOŚĆ KULSZOWA, OJCZYZNA, HANAFITA, KESON, NIEODPORNOŚĆ, TURMA, UKŁAD WIELOKROTNY, KOŁO, AGORA, SZPULA, MOSKIT, WĄTEK, MIKSER, AUTOTELICZNOŚĆ, TROLEJBUS, SACZEK, CUKIER MLEKOWY, PARWENIUSZ, ŻERDNIK, CHŁODNICOWIEC, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, ORTOPEDIA, GAŁĘŹNIK, AKATALEKSA, PRZEPRAWA, DIALEKT, MBIRA, LATAJĄCY DYWAN, CZERWONA KSIĘGA, GOSPODARSTWO DOMOWE, BIZNES WOMAN, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, SKAŁA MACIERZYSTA, WIERSZ OBRAZKOWY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, EWOLUCJONIZM, ALGI, GNIOTOWNIK, HANGCZOU, METALOWIEC, NEOREALIZM, WILK PSZCZELI, MIASTO POWIATOWE, BURŻUJSTWO, AZOLLA, LINIA, KOLORYZATOR, MAŁOŚĆ, SZCZERBA, TWARDY TYŁEK, LEGENDA HERBOWA, SZALOTKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, LATARNIK, BREZYLKA, IZBA, MOHORYCZ, PŁOMYCZEK, PREPARATYKA, DROGÓWKA, WIDZ, SOCJOPATOLOGIA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, BEZGRANICZNOŚĆ, RÓWNIK GALAKTYCZNY, DOLINA, ZATRZYMANIE, MIRA, SZTAMBUCH, ANEKS, POJAZD, LENIUCHOWANIE, CZYNNOŚĆ POZORNA, PRZYBŁĘDA, KLISZA, SPEAKER, LOTNICZKA, NAUTILUS, AMPUŁKA, HARD CORE, KAMIEŃ KOTŁOWY, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, SOSNA CZERWONA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, DEMISEKSUALIZM, CUKRZYK, PRÓBA, JEJMOŚCIANKA, ZAPAŁECZKA, GEN RECESYWNY, ANALITYCZKA, BUDA, ANONIMOWOŚĆ, KOSZYK, WĄŻ, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, SURF, OPALENIZNA, REEDUKACJA, OBSZUKANIE, JEŻYNA, DOKTOR HABILITOWANY, PACHNOTKA UPRAWNA, ASOCJACJA, BIEGŁOŚĆ, RENTIER, ROKIETOWATE, SIŁA WYŻSZA, OCHLAPUS, OBJAZD, KSIĄŻĘ Z BAJKI, UŻYTEK, ZOOFAGIA, KURATOR, TEMAT, ?DÓJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLINA NA DNIE MORZA O PRZEKROJU V-KSZTAŁTNYM, KTÓRA WCINA SIĘ W SZELF I STOK KONTYNENTALNY, CZĘSTO STANOWI PRZEDŁUŻENIE DOLIN RZECZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOLINA NA DNIE MORZA O PRZEKROJU V-KSZTAŁTNYM, KTÓRA WCINA SIĘ W SZELF I STOK KONTYNENTALNY, CZĘSTO STANOWI PRZEDŁUŻENIE DOLIN RZECZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANION PODMORSKI dolina na dnie morza o przekroju V-kształtnym, która wcina się w szelf i stok kontynentalny, często stanowi przedłużenie dolin rzecznych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANION PODMORSKI
dolina na dnie morza o przekroju V-kształtnym, która wcina się w szelf i stok kontynentalny, często stanowi przedłużenie dolin rzecznych (na 15 lit.).

Oprócz DOLINA NA DNIE MORZA O PRZEKROJU V-KSZTAŁTNYM, KTÓRA WCINA SIĘ W SZELF I STOK KONTYNENTALNY, CZĘSTO STANOWI PRZEDŁUŻENIE DOLIN RZECZNYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - DOLINA NA DNIE MORZA O PRZEKROJU V-KSZTAŁTNYM, KTÓRA WCINA SIĘ W SZELF I STOK KONTYNENTALNY, CZĘSTO STANOWI PRZEDŁUŻENIE DOLIN RZECZNYCH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x