PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM ŁUK PŁONIE MIĘDZY ELEKTRODAMI, KTÓRYCH KOŃCE SĄ POGRĄŻONE WE WSADZIE STAŁYM O ZNACZNYM OPORZE WŁAŚCIWYM, DZIĘKI CZEMU NA WYTWARZANIE CIEPŁA SKŁADA SIĘ NIE TYLKO NAGRZEWANIE ŁUKOWE, LECZ I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE OPOROWE POD WPŁYWEM PRĄDU PŁYNĄCEGO POPRZEZ WSAD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEC OPOROWO-ŁUKOWY to:

piec elektryczny, w którym łuk płonie między elektrodami, których końce są pogrążone we wsadzie stałym o znacznym oporze właściwym, dzięki czemu na wytwarzanie ciepła składa się nie tylko nagrzewanie łukowe, lecz i bezpośrednie nagrzewanie oporowe pod wpływem prądu płynącego poprzez wsad (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM ŁUK PŁONIE MIĘDZY ELEKTRODAMI, KTÓRYCH KOŃCE SĄ POGRĄŻONE WE WSADZIE STAŁYM O ZNACZNYM OPORZE WŁAŚCIWYM, DZIĘKI CZEMU NA WYTWARZANIE CIEPŁA SKŁADA SIĘ NIE TYLKO NAGRZEWANIE ŁUKOWE, LECZ I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE OPOROWE POD WPŁYWEM PRĄDU PŁYNĄCEGO POPRZEZ WSAD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.825

KASZANKA, ODDZIAŁYWANIE PODSTAWOWE, WESTA, PTASZNIK GIGANT, SIEĆ, SZRAF, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, SAMOŁÓWKA, EFEKT OWCZEGO PĘDU, AKTYWNOŚĆ, DEKORATORKA WNĘTRZ, RZEŹNIA, TŁUK PANCERNY, PAŃSTWO TOTALITARNE, MARKGRAF, BIAŁE WINO, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, GÓRALSKI, KOD DWÓJKOWY, OKWIAT POJEDYNCZY, NIEUCHWYTNOŚĆ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, SPOLEGLIWOŚĆ, PUSTY LOS, SIŁA, FOTOTROPIZM, OSIEMNASTKA, SZCZOTKARZ, CHA-CHA, NORMATYWIZM, PŁOMYKÓWKA, JEDNORAZOWOŚĆ, PION, JĘZYK PENDŻABSKI, PŁYTA TROCINOWA, FORMA, POJAZD JEDNOŚLADOWY, KADZIDEŁKO, KUŚNIERCZYK, PARAROTACYZM, WODY TERYTORIALNE, DUR POWROTNY, WYPALANKA, NERW CZASZKOWY, CHAOS, WERSJA REŻYSERSKA, LEGISLATYWA, BESTIA, BADACZ POLARNY, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, ARCHITEKT WNĘTRZ, EWOKACJA, GRACA, RECEPTOR WĘCHOWY, AEROLIT, PAPLA, BEZPIEŃKA, ECHO, AKTOR KOMICZNY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, WYŚWIETLARNIA, AGREGATY MONETARNE, AMORFIZM, UKŁAD WYŻOWY, ALKOHOLIZM, GŁOŚNIK JONOWY, BÓL, ŻNIWA, ANGORA TURECKA, KONTAKT, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, WYTWÓRSTWO, SAMOISTNOŚĆ, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, WPŁYWOWOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, TAMILSKI, KOSTIUM HISTORYCZNY, ROŻEN, POGOTOWIE RATUNKOWE, RZEŹBIARNIA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, MIMETYZM, ARCYDZIELNOŚĆ, HIPOSTAZA, PROMINENT, LEWOSKRĘT, KAWITACJA, INDETERMINIZM, KĄT ROZWARTY, CHODZĄCA DOBROĆ, KOKTAJL, MAKROREGION, EKSKLUZYWIZM, BRYGADA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, MARTWE PRAWO, DZIECIORÓB, PRYSZNIC, CZELESTA, TRZMIELOJAD, SEMITA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, WĄŻ, ZĄB TRZONOWY, BOMBA EKOLOGICZNA, BALIA, UTRAKWIZM, ROSYJSKOŚĆ, PACZKA, SANKCYJNOŚĆ, KONKURY, PERFUZJA, WIGILIA, PRZEKUPKA, PIĘTRO, OREAS, CHODZĄCA REKLAMA, SZTUKA, WARS, RZEKA ANASTOMOZUJĄCA, TUNEZYJSKI, NIEPRZYTOMNY, CZKAWKA, EGZOTYK, EKSPANSYWNOŚĆ, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, OSTROŁUK, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PALIWO, URANIDOWATE, DOCISK, NARZECZONY, NAWA, POWIJAKI, WODA GEOTERMALNA, PODŁOGA, PANTOFAG, GIMNASTYKA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, LUSTERKO, SFORMUŁOWANIE, DRAG, POWTARZALNOŚĆ, ROCK, ZMAGANIA, PODIUM, KUŹNICA, WERTEKS, MIĘDZYPOKŁAD, NIEPOPULARNOŚĆ, MUZYKA KLASYCZNA, WOSZCZYNA, WYRAZ OBCY, MECHANIKA TEORETYCZNA, KLAUZULA DUALNA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, NIESTEROWNOŚĆ, PEDAGOG SPECJALNY, ELEKTROSTAT, SKANDYNAWISTA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, PARTNER, SIŁA PŁYWOWA, PSZCZOŁA SKALISTA, SUHAK, SZKOŁA, SOBACZY LOS, SARDANA, DZIĄSEŁKO, MIĘSOŻERNOŚĆ, BLISCY, TBV, PALEOBOTANIKA, PROFESOR, PRAŻAK, SYLFIDA, RADIANT, BIOLOG, WYMIENNIK CIEPŁA, PRAWO JOULE'A, KOMBAJN ŚCIANOWY, LIMIT, MOLOSOWATE, BIOLOGIA, BEZWYZNANIOWIEC, MIASTECZKO, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, SILNIK TURBOODRZUTOWY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KRYSTALOFIZYKA, MUZYCZNOŚĆ, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, BUDOWLA CENTRALNA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, RYBA AMFIDROMICZNA, DINODONTOZAUR, GEOMETRIA ANALITYCZNA, ODCHYŁ, ZATYCZKA DO USZU, RELIGIA, SALA, EPOKA MIEDZI, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, MOD, DISACHARYD, KOR, SUBSTANCJA CHEMICZNA, HODOWLA PIERWOTNA, WIEDZA O KULTURZE, BREAKDANCE, KONWENT, CHOMIK DŻUNGARSKI, SROKACZ CZARNOGARDŁY, ULICA, GRAF PLANARNY, HELISA, LONDYN, ŻERDNIK, KABOTAŻOWIEC, BUFOR, UPADŁY ANIOŁ, MIŁOŚCIWOŚĆ, DEPRYWACJA RELATYWNA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, CICHY WSPÓLNIK, KWADRUPOL, ŁATEK, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, POJAWIENIE SIĘ, WALKA, OPIEKA SPOŁECZNA, POLIEN, GÓWNOZJADZTWO, ADRES ELEKTRONICZNY, NAWYK RUCHOWY, ŚRODKI TRWAŁE, PALACZ, PEDIATRIA, BIPOLARNOŚĆ, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, OSOBA TRZECIA, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, GRUPA KARBOKSYLOWA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, MEDIANA, MŁYN, NADZWYCZAJNOŚĆ, CASUS, PACZKA, GNIAZDKO, DURNOWATOŚĆ, ŁÓŻECZKO NADZIEI, SZAMANKO, WASALSTWO, KONFIGURACJA, KORONIARZ KOŃCATY, NIEWYPARZONA BUZIA, REUMATYZM, JAŁOWOŚĆ, PĄCZEK, IMPUTOWANIE, SOŁTYSTWO, WIDLICZKA, RODNIA, BOTOKS, WTÓROUSTE, STRZAŁA KUPIDYNA, DŹWIGARKA, KOKORNAK, KURSOR, LINIA, APOSTOŁ, IDIOBLAST, WOSKOWIEC, GUMA DO ŻUCIA, BAJT, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, BOHATER, PRZEJAZD, KUBECZEK, KOCIOŁEK, SILNIK ASYNCHRONICZNY, BŁYSK, ZBROJENIE SIĘ, EKSTRADYCJA, JORDANEK, BENEFICJUM, ROZKŁAD, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FIKCJA, PRAWO KARNE, PLAZMA, POSEŁ NIEZRZESZONY, NIESUBORDYNACJA, SZABROWNIK, ?HARMONIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.825 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM ŁUK PŁONIE MIĘDZY ELEKTRODAMI, KTÓRYCH KOŃCE SĄ POGRĄŻONE WE WSADZIE STAŁYM O ZNACZNYM OPORZE WŁAŚCIWYM, DZIĘKI CZEMU NA WYTWARZANIE CIEPŁA SKŁADA SIĘ NIE TYLKO NAGRZEWANIE ŁUKOWE, LECZ I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE OPOROWE POD WPŁYWEM PRĄDU PŁYNĄCEGO POPRZEZ WSAD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM ŁUK PŁONIE MIĘDZY ELEKTRODAMI, KTÓRYCH KOŃCE SĄ POGRĄŻONE WE WSADZIE STAŁYM O ZNACZNYM OPORZE WŁAŚCIWYM, DZIĘKI CZEMU NA WYTWARZANIE CIEPŁA SKŁADA SIĘ NIE TYLKO NAGRZEWANIE ŁUKOWE, LECZ I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE OPOROWE POD WPŁYWEM PRĄDU PŁYNĄCEGO POPRZEZ WSAD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEC OPOROWO-ŁUKOWY piec elektryczny, w którym łuk płonie między elektrodami, których końce są pogrążone we wsadzie stałym o znacznym oporze właściwym, dzięki czemu na wytwarzanie ciepła składa się nie tylko nagrzewanie łukowe, lecz i bezpośrednie nagrzewanie oporowe pod wpływem prądu płynącego poprzez wsad (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEC OPOROWO-ŁUKOWY
piec elektryczny, w którym łuk płonie między elektrodami, których końce są pogrążone we wsadzie stałym o znacznym oporze właściwym, dzięki czemu na wytwarzanie ciepła składa się nie tylko nagrzewanie łukowe, lecz i bezpośrednie nagrzewanie oporowe pod wpływem prądu płynącego poprzez wsad (na 18 lit.).

Oprócz PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM ŁUK PŁONIE MIĘDZY ELEKTRODAMI, KTÓRYCH KOŃCE SĄ POGRĄŻONE WE WSADZIE STAŁYM O ZNACZNYM OPORZE WŁAŚCIWYM, DZIĘKI CZEMU NA WYTWARZANIE CIEPŁA SKŁADA SIĘ NIE TYLKO NAGRZEWANIE ŁUKOWE, LECZ I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE OPOROWE POD WPŁYWEM PRĄDU PŁYNĄCEGO POPRZEZ WSAD sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM ŁUK PŁONIE MIĘDZY ELEKTRODAMI, KTÓRYCH KOŃCE SĄ POGRĄŻONE WE WSADZIE STAŁYM O ZNACZNYM OPORZE WŁAŚCIWYM, DZIĘKI CZEMU NA WYTWARZANIE CIEPŁA SKŁADA SIĘ NIE TYLKO NAGRZEWANIE ŁUKOWE, LECZ I BEZPOŚREDNIE NAGRZEWANIE OPOROWE POD WPŁYWEM PRĄDU PŁYNĄCEGO POPRZEZ WSAD. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x