JĘZYK Z ZESPOŁU WSCHODNIOBAŁTYCKIEGO JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD JĘZYKÓW BAŁTOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 4 MLN OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITEWSKI to:

język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 8 lit.)LITEWSZCZYZNA to:

język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LITEWSKI

LITEWSKI to:

język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 8 lit.)LITEWSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka litewskiego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z ZESPOŁU WSCHODNIOBAŁTYCKIEGO JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD JĘZYKÓW BAŁTOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 4 MLN OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.109

LATINO, ZĘBY NOWORODKOWE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, CYTADELA, METODOLOGIA NAUK, CYGAŃSKI, DEDUPLIKACJA, DZIEŃ OTWARTY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, CIERNIOPLĄT, ŁACINA, MEADE, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, WYBIEG, STRUNA ŚCIĘGNISTA, TRIUMWIRAT, POPRZEDNIK, ODWARSTWIENIE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, LIMO, OPŁATEK, MITYNG, SAMORZUTNOŚĆ, STANDARDBRED, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, ZAŁOM, MŁAK, KRZTUSIEC, SPICIE SIĘ NA UMÓR, WIETRZENIE FIZYCZNE, SIŁACZKA, MOHORYCZ, ODBÓJ, DYSKURSYWNOŚĆ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DYDAKTYKA OGÓLNA, OKRUTNIK, SINOLOGIA, DYSKRETKA, ZAUROPODOMORFY, ZARANIE, ODSKOK, SPÓŹNIALSTWO, ANTROPOZOONOZA, TYPOGRAFIA, UNIWEREK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, WINOGRODNIK, WĘZEŁ, GAMELAN, DISC JOCKEY, OBÓZ, KRÓLIK, ROSZCZENIE REGRESOWE, UTYLITARYZM, KSIĄŻKA ADRESOWA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, AEROGRAFIA, POPYT PROPORCJONALNY, MAIL, USTAWKA, ROSA, FRYZ ARKADOWY, DOMEK, POWIERZCHNIA WALCOWA, PŁAWNOŚĆ, ŻEGLAREK, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, PIES RODZINNY, BADACZ, NAJEM OKAZJONALNY, CZTERDZIESTKA, STADION, WYSPA MAN, WIOSKA DZIECIĘCA, SZTUKA KONCEPTUALNA, ODŁÓG, TEST, LICENCJA OTWARTA, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, MASA, KOSZULKA WODNA, RYBA, BIBLIOPOLA, ROBAK, WAPIENNIK, RANA, WEKSEL WŁASNY, GIMBOPATRIOTYZM, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PAŃSTWO PRAWNE, DOMINACJA ZUPEŁNA, KUZYN, AGROWŁÓKNINA, PAWEŁ APOSTOŁ, WULWODYNIA, SZYBKOWAR, JON KARBONIOWY, STANCA, ZAPRZĄG, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, PŁYTA, CZŁONY, SAMOUCZEK, NADPŁYNNOŚĆ, MAMMOLOGIA, JĘZYK PIEMONCKI, SPADOCHRON, PASSACAGLIA, CHAŁTUROWIEC, ROZBIERALNIA, MRÓWKA SMĘTNICA, WIEŻA STRAŻNICZA, KOMORA, NAWAHOWIE, CIEMNA ENERGIA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, DOM RODZINNY, SŁODOWNIA, SREBRNA PAPROĆ, NIEBOGA, NIEŚMIAŁOŚĆ, TROLL, JĘZYK NOWOGRECKI, KATECHEZA, MYŚL, KURATORKA, LIMAKOLOGIA, KOTERYJNOŚĆ, SYSTEMATYKA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, KOŃ KARABACHSKI, HOMO NOVUS, JĘZYK KREOLSKI, OŻENEK, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, SUCHUM, ĆAKRA, D, HENOCHIAŃSKI, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SYNERGETYKA, WIRUS MAKR, KLEJONKA, ŻABA KATOLICKA, GYYZ, REGRES, DACH MANSARDOWY, ODPŁYW, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, PALATALIZACJA, RZYMSKI, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, SPEAKER, STAN TRZECI, REWANŻ, SUBSTANCJA CZYNNA, WARUGA, INTENDENT, AKCELERATOR LINIOWY, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, WCIOS, GRACKA, MUSZLA, BRUTALIZM, NASKÓREK, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, OKNO STARTOWE, ESTOŃSKI, KARCZMA PIWNA, DRES, ŁONO, GAWORZENIE, PYRA, COUNTRY ALTERNATYWNE, BABA-JĘDZA, KŁOBUK, ALFABET FONETYCZNY, SŁAWIAŃSKI, WESTA, KOGNITYWIZM, KAMIEŃ BUDOWLANY, ŁUŻYCKI, PROMIEŃ, OKRES DOSTOSOWAWCZY, ZWARCIE, MAŁPY WĄSKONOSE, ŚMIAŁEK, LUKSEMBURSKI, WODY INGLACJALNE, POWÓD, WEJŚCIE, CASUS, BROWAR, FONDUE CZEKOLADOWE, KORONIARZ KOŃCATY, ZALEŻNOŚĆ, WĄTEK, CUG, WIATR POZORNY, GRADACJA, WYCISK, RUBIN, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, CONDO HOTEL, ZEW, CZELESTA, CHILLI, LOTOS, PARZONKA, ANTROPONIMIA, ROMANSOPISARZ, DOROSŁOŚĆ, JĘZYK MUNDA, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, FIKCJA LITERACKA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, HAFTARNIA, ROZMIAR KĄTOWY, SUCHUMI, JAPONKA, ANIMATORKA, LISOWCZYK, SEZONOWIEC, FOTOEDYTOR, KABAŁA, NIEODPORNOŚĆ, ZEBRA, PIDŻIN, DROZD, PODZIAŁ, STAN PSYCHICZNY, KARTKA, WĘGIEL KOPALNY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, HISTORYZM, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, WAN, FIZYKA TEORETYCZNA, NACHLANIE SIĘ, POJAZD KOSMICZNY, ARCUS TANGENS, PAPIERNICZY, FOTOLABORATORIUM, GASTRO, KARACENA, SILNIK INDUKCYJNY, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, IMPULS, PISMO CERKIEWNE, ETER, JĘZYK PORTUGALSKI, ZATOR, ZRAZOWA, TAKT TRÓJDZIELNY, PODZIAŁKA, HEBRAJSKI, SEKWOJA OLBRZYMIA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, WŁOSZCZYZNA, TELEGRAFIA, SZTUKA MYKEŃSKA, LAKIERNICTWO, DZIENNIK OKRĘTOWY, HORYZONT CZĄSTEK, OSPAŁOŚĆ, ZAPŁATA, LITEWSKI, ROBOTA, EROZJA WĄWOZOWA, AGREGAT, KOKLUSZ, GIL, OGLĄD, GULASZ, OFICER FLAGOWY, ROZDANIE, NASKALNIK, ELEKTROŚMIECI, ANALOGIA, PEGMATYT, GEODEZJA SATELITARNA, TYRYSTOR, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, TŁUMACZKA, AMONAL, ANAL, KONTROLA SKARBOWA, LOGOPEDA, POŁĄCZENIE CIERNE, SYJAMSKI, KUWERTURA, BETON, JĘZYKI DARDYJSKIE, CERKIEWSZCZYZNA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, NADZWYCZAJNOŚĆ, LAWINA DESKOWA, ?GOALKEEPER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.109 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z ZESPOŁU WSCHODNIOBAŁTYCKIEGO JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD JĘZYKÓW BAŁTOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 4 MLN OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z ZESPOŁU WSCHODNIOBAŁTYCKIEGO JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD JĘZYKÓW BAŁTOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 4 MLN OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITEWSKI język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 8 lit.)
LITEWSZCZYZNA język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITEWSKI
język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 8 lit.).
LITEWSZCZYZNA
język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 13 lit.).

Oprócz JĘZYK Z ZESPOŁU WSCHODNIOBAŁTYCKIEGO JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD JĘZYKÓW BAŁTOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 4 MLN OSÓB sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JĘZYK Z ZESPOŁU WSCHODNIOBAŁTYCKIEGO JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD JĘZYKÓW BAŁTOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 4 MLN OSÓB. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast