SUBSTANCJA ZMNIEJSZAJĄCA TARCIE MIĘDZY POWIERZCHNIAMI PRZEDMIOTÓW, KTÓRE STYKAJĄC SIĘ ZE SOBĄ TYMI POWIERZCHNIAMI, PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SMAR to:

substancja zmniejszająca tarcie między powierzchniami przedmiotów, które stykając się ze sobą tymi powierzchniami, poruszają się względem siebie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SMAR

SMAR to:

zmniejsza tarcie (na 4 lit.)SMAR to:

zmniejsza tarcie w silniku (na 4 lit.)SMAR to:

łagodzi tarcie (na 4 lit.)SMAR to:

towot w maszynie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA ZMNIEJSZAJĄCA TARCIE MIĘDZY POWIERZCHNIAMI PRZEDMIOTÓW, KTÓRE STYKAJĄC SIĘ ZE SOBĄ TYMI POWIERZCHNIAMI, PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.753

GERMANISTYKA, MIKSER, PISARZ, BAJKOPISARZ, DOJŚCIE, LEŃ, MODULACJA DELTA, PŁASTUGA, STAN KRYTYCZNY, EKSPERTKA, CZERECHA, ROCK, MACHNIĘCIE KOZŁA, GRZYB JADALNY, OBCIĄŻNIK, DEFERENT, RYTOWNIK, PARZYSTOŚĆ, PLACÓWKA RODZINNA, RĄCZNIK, STOPA, UNIŻENIE SIĘ, ŁOMOTANIE, CIASTO DROŻDŻOWE, OGNISKO MUZYCZNE, GRANULACJA, ZGINIĘCIE, FILTR BUTTERWORTHA, UCHYB REGULACJI, ZAKŁADZINY, LAIK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ELEKTRODYNAMOMETR, POLA ELIZEJSKIE, WŁAZ, TRÓJSKOK, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, PUNICKI, AKTYWATOR, INTERFEJS SIECIOWY, NORMALIZATOR, POMOC, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, PĘCHERZ ŻYWICZNY, CHAOS, PRYSZNIC, ZESTRÓJ, KOTWA, NADWZROCZNOŚĆ, LEGENDA, MAZUREK, PRZEDPORCIE, AREOGRAFIA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, SIŁA ODŚRODKOWA, SZACHOWNICA PUNNETTA, KONFIGURACJA, BYSTROŚĆ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, KANTORIA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, UBOŻENIE, NAŁÓG, SZEŚĆSETKA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KLATCHIAŃSKI, TŁO, PIECZYNG, NAJDUCH, LEWOSKRĘT, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, PSYCHOBIOLOGIA, ROZPÓRKA, LORA, MIKSER PLANETARNY, ZWALISTOŚĆ, WYWROTKA, GETTO, KIR, PĘDZARNIA, DEMONOLOGIA, ALEUCKI, ANON, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, ANTYGENOWOŚĆ, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ADAPTER CUMOWNICZY, POSTĘPOWANIE, DOKUMENTARYZM, UPROSZCZENIE, BACHATA, DZIKI ZACHÓD, MANDAT WOLNY, BAJKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, TUŁACZKA, RAUBITTER, OKRZOSEK, CHUDOPACHOŁEK, PARTER, AGENEZJA NERKI, KRYSTALIZACJA, TOPIELEC, NOC, DEKORATOR WNĘTRZ, IMMUNOHEMATOLOGIA, AUTOSKLEP, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WIELOBÓJ, OGNIWO VOLTY, TACZANKA, MUZYK, PUSZCZYK, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, KLASA, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, CERTACJA, WYŁADOWANIE KORONOWE, ORIENTACJA, CLEARING, ŻONGLERKA, DIAFRAGMA, BLACKJACK, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, TENDENCJA, STROLLER, PRIORYTET, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, DOMOFON, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PRYZMAT PENTAGONALNY, BUTELKA MIAROWA, TOPŻAGIEL, MIASTO OTWARTE, RÓWNINA SANDROWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, KRĄŻEK PRZESUWNY, SĄD GRODZKI, GAMEPLAY, STRES, AKTOR KOMICZNY, OBRAZ POZORNY, ZBIÓRKA, KADZIDEŁKO, ODPOWIEDNIOŚĆ, NIEODPORNOŚĆ, UCHWYT NOŻOWY, KAZIRODCZOŚĆ, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, PORTE-PAROLE, RZUT KAMIENIEM, BATERIA AKUMULATOROWA, WARUGA, PARAPETÓWA, AFILIACJA, WILKI WORKOWATE, ANAMNEZA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, CEGLARKA, SZARPANKA, ASD, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŁONO, UPOJENIE SENNE, BLOKADA, RIST, MONOPOL, NERKA RUCHOMA, PRZYBLIŻENIE, DEKALKOMANIA, ZMIANA WSTECZNA, LALKA, NIUCHACZ, SPOLEGLIWOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, ŚMIECH, POMÓR, UCZEŃ, SĄD KOLEŻEŃSKI, PISMO, ŻYŁA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, KOSA, GEN PLEJOTROPOWY, AMH, ZIELEŃ IZOLACYJNA, POLANIE, INTERMEDIUM, SKRZYDŁO, ZWÓJKI, BARWA OCHRONNA, ŁĘG JESIONOWY, BICIE CZOŁEM, ŚMIECIARZ, CZARNA ROBOTA, KOLEJ, KAMORA, KOLOR MOCNY, LOKATA PROGRESYWNA, WIRUS, KOLCZATKA, ZŁOŻE GRUNTOWE, OBLITERACJA, SZEW, ZMAGANIA, ZNAMIĘ ITO, POGODNOŚĆ, ROZGRZEWACZ, PARKIET, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KAPITAŁ RZECZOWY, ODDZIAŁYWANIE FUNDAMENTALNE, MIANOWANIEC, CENZUS WYBORCZY, AURORACERATOPS, LINIE OCEANICZNE, ZĘBY NOWORODKOWE, CZĘŚĆ, KROK ŁYŻWOWY, ZATRZYMANIE, CUDZOŻYWNOŚĆ, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, PRZYĆMIENIE, OPIEKA PALIATYWNA, OSIOŁ DOMOWY, PANCERNIK SZCZECINIASTY, UCHO IGIELNE, ŁOPATKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, KUPLET, PRZYLEPNOŚĆ, OBIEGNIK, NASADA, GATUNEK ZAWLECZONY, POŁOŻENIE, ANIOŁEK CHARLIEGO, NATURYZM, EKLIPTYKA, UNIWERSYTECKOŚĆ, KOŁODZIEJ, ŚWIATŁO CHEMICZNE, MĘKI TANTALA, FUNDUSZ SOŁECKI, KASTYLIJSKI, FILAKTERIA, DEMARKACJA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, AURA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KOAGULATOR, ZBIÓR RZECZY, LAMERSTWO, KAWA, PONIEWIERKA, PODKÓWECZKA, MIMETYZM, MŁOT, WIELOMIESZEK, TWIERDZENIE WILSONA, PRZEDMECZ, EDYL, KRAKELURA, CZKAWKA, HIPOTEKA, WYSPA WULKANICZNA, MAJSTERSZTYK, MINIMALISTA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, MONOPTERES, RAK PRĘGOWANY, KOŚCIÓŁ UNICKI, KAMIEŃ OZDOBNY, KANAŁ PÓŁKULISTY, SEDES, MIRAŻ, SZMUGLERZ, RYCERZ ROZBÓJNIK, OPCJA POLITYCZNA, REWIZJONIZM, ANGIELCZYK, REDUKCJA, UMOWA AGENCYJNA, OCZKO, ZWIĄZEK CYKLICZNY, KREDYT ZAUFANIA, KLASA, POLEWANIE SIĘ, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, MEDYCYNA LOTNICZA, WSTECZNOŚĆ, GALARETKA, SSAK OWADOŻERNY, KONCENTRACJA, ?OSIOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.753 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA ZMNIEJSZAJĄCA TARCIE MIĘDZY POWIERZCHNIAMI PRZEDMIOTÓW, KTÓRE STYKAJĄC SIĘ ZE SOBĄ TYMI POWIERZCHNIAMI, PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA ZMNIEJSZAJĄCA TARCIE MIĘDZY POWIERZCHNIAMI PRZEDMIOTÓW, KTÓRE STYKAJĄC SIĘ ZE SOBĄ TYMI POWIERZCHNIAMI, PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SMAR substancja zmniejszająca tarcie między powierzchniami przedmiotów, które stykając się ze sobą tymi powierzchniami, poruszają się względem siebie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SMAR
substancja zmniejszająca tarcie między powierzchniami przedmiotów, które stykając się ze sobą tymi powierzchniami, poruszają się względem siebie (na 4 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA ZMNIEJSZAJĄCA TARCIE MIĘDZY POWIERZCHNIAMI PRZEDMIOTÓW, KTÓRE STYKAJĄC SIĘ ZE SOBĄ TYMI POWIERZCHNIAMI, PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - SUBSTANCJA ZMNIEJSZAJĄCA TARCIE MIĘDZY POWIERZCHNIAMI PRZEDMIOTÓW, KTÓRE STYKAJĄC SIĘ ZE SOBĄ TYMI POWIERZCHNIAMI, PORUSZAJĄ SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast