DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUWNICA to:

dźwignica złożona z przesuwnego ustroju nośnego i poruszającego się po nim wciągnika lub wózka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.858

OKRZEMKI, KOMORA WULKANICZNA, CIĘŻKI SPRZĘT, WYTRAWERSOWANIE, ASOCJACJA GWIAZDOWA, ALGI, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, FREATOFIL, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, PRZEJEMCA, ABIOGENEZA, WIRKI, FILOZOF, WYŁAM, FUNKCJA NAZWOWA, SILNIK ZAMKNIĘTY, PAS, KUCHTA, PIĘTRO, STRATEG, BRZĘKACZ, TOPIALNIA, TERMINAL NAFTOWY, SAKRAMENT, BAŻANT, PÓŁKOLONIE, KRYMINAŁ, STOLARKA OTWOROWA, PŁYWAK, KAFETERIA OTWARTA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TERIOLOGIA, CHÓR, KRYSZTAŁ MIESZANY, POMYLENIEC, MELODYKA KANTYLENOWA, EUROPEJSKOŚĆ, WNIEBOWSTĄPIENIE, EKOLOGIA, ASESOR, KOLUMNA, SPUST, PIERWOTNIAK, TIURMA, TRANSPORTÓWKA, MEDRESA, DZIELNICOWY, RUMIAN RZYMSKI, ZNACZEK, PASZCZA, GALERIA HANDLOWA, EXPRES, DIAKON, NAPALENIEC, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, DAMA, STROBILANT, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, RĘKAWICA, BABULINKA, KULCZYBA, PLAN SYTUACYJNY, KIFOZA, ZIELONA FALA, SINFONIA, SITO, WIELOKĄT, SKAŁKA, NOBEL, SOS, PRUSACZKA, PANTOFAG, BREK, INWIGILACJA, TRĄBA POWIETRZNA, RAMFORYNCHOWCE, DEKANTER, ZOONOZA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, PROKARBAZYNA, DRESZCZ, ORGAN, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, GWIAZDA, POŁOŻENIE, NASZELNIK, LASKA, SPRAWA, KIJ, UCHWAŁA, ROZPAD, NUGAT, KORUND, BŁĘDNIK KOSTNY, TRZEJ KRÓLOWIE, PRZESTWORZE, NIENASYCENIEC, BRODAWKA, MIEJSCE, METAL KOLOROWY, SPONTANICZNOŚĆ, DOK, BISEKS, RADIOKABINA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, ŁAŃCUSZEK, RUTYNIARZ, SCENKA, TOLERASTIA, KOBIETON, FAŁDA, ROD, CHOROBA PLUMMERA, RZEMIOSŁO, KOSZER, LINIJKA, GUMA, DYL, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, CYKL FIGURALNY, SINIAK, REJON, WOTUM ZAUFANIA, WYMOWNOŚĆ, DZIEŃ REKTORSKI, WAHADŁO, BEZLOTKI, STERYLNOŚĆ, TYP DZIKI, JABŁKO, PIĘCIOGROSZÓWKA, ŁADOWACZ, LUK ŁADUNKOWY, MIKROMETR, HIPNAGOGIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, OTWÓR STRZAŁOWY, SKURCZ, GARBARSTWO, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, ŁUCZNIK, CIEMIĘŻYCA, NADBUDOWA, SUWNICA STRYPEROWA, NAJEM OKAZJONALNY, LATANINA, STRATYFIKACJA, KLIMAKS, FILTR RODZINNY, KURS, PSEUDOPAŁANKOWATE, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, PUNKT ZLEWNY, SKAŁA METAMORFICZNA, ALAIN, ŚRODEK KARNY, OPASKA, OSTROWIANKA, NASADKA, KOBIAŁKA, RADIOMAGNETOFON, GAŚNIK, ŚLISKOŚĆ, STRÓJ GÓRALSKI, WOLA, FORMACJA, POSTĘP TECHNICZNY, NIETOPERZ, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, PORTUGALSKOŚĆ, BRONA, TEMPURA, KONSULTANTKA, SMOLUCH, PAROKSYTON, RUCH, NAUKOWIEC, STACZ, MECENAT ARTYSTYCZNY, IZOTROPOWOŚĆ, POWSTANIEC ŚLĄSKI, PUDER, PALEONTOLOGIA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KONTYNGENT, STULENIE USZU, LUKA DEFLACYJNA, NIELOTNOŚĆ, FALA ODBITA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, LIDER, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, BRZYDACTWO, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, ŻYDOWSKOŚĆ, ROZWAGA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PAS, POMYWAK, ŚLIZGAWKA, SWETER, WĘZEŁ KOLEJOWY, CIĄGNIK, GLIKOLIPID, AZJATA, PUNK ROCK, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, FRYWOLITKI, BARBETA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, PODKŁADKA, WYPĘDZENIE, OBSŁUGA, STEROWANIE KRZEPKIE, UROCZYSKO, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, DRAPIEŻNOŚĆ, WELIN, KAMIENNE SŁOŃCE, WODA PO KISIELU, SOLIDARYZM, OGRÓDEK JORDANOWSKI, DYFTERIA, EKSTERN, BULWA, BLOCZEK, CENTRUM KONFERENCYJNE, TARAN, OFICER NAWIGACYJNY, WOŹNY, LITEWSKOŚĆ, KICZ, ALTERNATYWA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ŹRÓDŁO, ŁAD KORPORACYJNY, BIAŁY, TELEBINGO, MATNIA, RĘKODAJNY, PRZENOŚNIK, NIEMIECKI, WÓZEK SZPITALNY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, WYPRAWKA, PĘTO, POCZUCIE, PLEWA, KLAUZULA GENERALNA, RZEŹBIARNIA, WJAZD, STANCJA, NIEBO, ZAPRAWA, LĘG, JAMRAJ, OSPA, KWINTET FORTEPIANOWY, SER, TABLICA, FROTTE, METEOR, DESER, REKUPERATOR CIEPŁA, GASTROFAZA, GÓRNICTWO MORSKIE, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, INSTYTUCJA PROCESOWA, MURZYŃSKOŚĆ, ODWIETRZNIK, PORTFEL, KLUCZ, ATOMIZM, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, OKRES AMAZOŃSKI, BEZAN MASZT, WETERYNARZ, LICZBA NIEWYMIERNA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, CIASTO PIASKOWE, ZAPALCZYWOŚĆ, GANOIDY KOSTNE, KONSOLA, DOGI, WÓZEK, KICZUA, WILK PSZCZELI, SIATKA, BIELIZNA, ANDANTINO, INDIANIN, KANARKI KSZTAŁTNE, MAGENTA, ZŁOM, KASETON, PORTE-PAROLE, MAŁŻ, ?TERAKOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUWNICA dźwignica złożona z przesuwnego ustroju nośnego i poruszającego się po nim wciągnika lub wózka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUWNICA
dźwignica złożona z przesuwnego ustroju nośnego i poruszającego się po nim wciągnika lub wózka (na 7 lit.).

Oprócz DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast