DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUWNICA to:

dźwignica złożona z przesuwnego ustroju nośnego i poruszającego się po nim wciągnika lub wózka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.858

CIENKA SKÓRA, LENIWIEC BRUNATNY, ROZWÓJ WSTECZNY, POCZĄTEK, SZKAPLERZ, MNIEJSZOŚĆ, SPOWINOWACONY, OŚWIADCZENIE, NIEGOŚCINNOŚĆ, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, SINICA OBWODOWA, POSADZKA, WYRAJ, STOWARZYSZENIE, SZCZEP, DACH MANSARDOWY, DYFUZOR, KARTEL NARKOTYKOWY, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, WYŁUDZACZ, NARRATOR, KOK, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PALLASYT, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, FRYGIJCZYCY, TELEWIZJA, NIESUBTELNOŚĆ, CZEREP, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, HEKSACHLOROFEN, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, GRA RÓŻNICZKOWA, SZCZĘKA, SSANIE, KIL, FANTOM, ANATOMIA KLINICZNA, NAMOLNOŚĆ, WYPIÓR, OPTYKA, WDOWI GROSZ, ŚWIADOMOŚĆ, PRZEDSTAWIENIE, GOSPODARKA WODNA, REWOLTA, HALA, WIĘZADŁO, KARDIGAN, LATRY, DOSTOJEŃSTWO, BATAGURY, AMERYKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NIGER, KOLONIA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, WŚCIEK DUPY, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, GALERIA, DETALISTA, SZEW, LOFIX, CHOROBA GOODPASTURE'A, FIGÓWKA, ANTYPERSPIRANT, KLAKSON, MANEWR PRINGLE’A, OPINIA, OBIEG, ROSA, KOMISUROTOMIA, BIOLOG MOLEKULARNY, DOPŁATA EKSPORTOWA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, POMOC STYPENDIALNA, SER, BIZNES, OLEJOWIEC, CZARNY FILM, RUNA, POWIERZCHNIA NOŚNA, PLEŚNIAK, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, PERSONALNIK, SKRZYDŁO, ARABIKA, OKRUSZEK, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, NAWALENIE SIĘ, FILECIK, ABORDAŻ, FASOLKA PO BRETOŃSKU, NAROST, METODA KARTOGRAMU, ŚCIANA, ZGŁĘBNIK, TANGO ARGENTYŃSKIE, SYRENA OKRĘTOWA, MIEJSCE, PRZEKUPIEŃ, POKRZYK, KOPROFIL, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ORGANIZM, PISMO IDEOGRAFICZNE, PARTIA, SILNIK GAŹNIKOWY, SZPULKA, WAFEL, PRZEKŁADANIEC, MIRAŻ, HOBBYSTA, BLOCZNOŚĆ, PADDLE, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, GAJA, MIELINA, RAMA KOMUNIKACYJNA, KOMUNA MIEJSKA, ANKIETOWANY, EGZORCYZM, KACZKA KRAKWA, ŚNIEG, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, LEWICA, SAPKA, MACERACJA, TREND HORYZONTALNY, FORMA DRUKOWA, REALIZM, GŁUPIĄTKO, LIZAK LOGOPEDYCZNY, BÓJKA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, LANCRET, WIDLICZKA, HEGEMON, INDYWIDUALNOŚĆ, PRZETACZANIE KRWI, INTERVIEW, BARIERA TECHNICZNA, ŚLIZGAWKA, MECHANIKA PRECYZYJNA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, SZPIC, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, MAHAJUGA, REAKCJA ODWRACALNA, NORWESKI, PŁYN ETYLOWY, ŁAKNIENIE SPACZONE, STRAJK OSTRZEGAWCZY, TRIANGULACJA, MIKROWELA, BAROSKOP, SZPILKA, SHORT-TRACK, REAGINA, HIPOTROFIA, ODBÓJ, CZAPA POLARNA, PERŁOZ, LORDOSTWO, MORS, BEZPOSTACIOWOŚĆ, WARUGA, PAŃSZCZYŹNIAK, WORKOWCE, ZAWRÓT, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, KOŻUCH, UBRANIÓWKA, DIDŻEJ, APRETURA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, WYRWIZĄB, ZLEPNOŚĆ, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, TELLUREK, PŁASZCZYZNA S, HEJNAŁ, WROTA, STECHIOMETRIA, REWERSAŁ, ZWIAD, CIASNOŚĆ, CYGANOLOGIA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DZIAŁ, LEK PRZECIWWIRUSOWY, CHELAT, GEODEZJA NIŻSZA, TERAPIA REINKARNACYJNA, RYNEK, NUR LODOWIEC, LIST PRZEWODNI, FEROMON, EUTEKTOID, MASTYKS, BAZA TRANSPORTOWA, DEMONSTRACJA, TAG, STÓŁ, PERLATOR, PEDOFILSTWO, LATANIE, AUTOMOBILKLUB, LEBERKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, SZPRYCKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PIECZONA ALASKA, ISLANDZKOŚĆ, WODODZIAŁ, UNIA, ZUPKA CHIŃSKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, STATUS MATERIALNY, MARGARYNA, ALIGATOROWATE, PRZEMYT PLECAKOWY, SKARGA, DOROSŁOŚĆ, DEKLARACJA, BRZEG, ANSAMBL, SINGEL, MORGAN, REALIZM, DAMAST SKUWANY, ANIMIZM, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, TAMANDUA, MODEL, TOWAROZNAWSTWO, KRĘG SZYJNY, CZAS, HEBAN, MNICH, MEDALION, NADZÓR INWESTORSKI, SZTUKA PERFORMATYWNA, IGLICA, DISNEY, ZBÓJNIK, WYRAZISTOŚĆ, EDUKATORKA, ZAPŁATA, MEDYCYNA, ZWROT, KARŁO, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, TYP, ORGANISTA, ROZCZAROWANIE, DENTYSTA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, INSTYTUT, GETTO ŁAWKOWE, ZAŁOŻENIE PARKOWE, BRYZG, BRUKSELA, OCZAROWIEC, GNAT, KASETA, CEP, ŻABA KATOLICKA, ŁADUNEK, SILNIK INDUKCYJNY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, LITEWSZCZYZNA, FUTERKO, AKTYNOWIEC, MORDOBICIE, PINCZER, DZWONY, WŁÓCZNIA, TRUP, ETYKA, KATALOG DZIAŁOWY, RICERCAR, OTWARTOŚĆ, ARETOLOGIA, KAPOK, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ANALOG, KERO, WYSTARCZALNOŚĆ, OŁTARZYK, PROFIL, SKRAJNA PRAWICA, GIMNASTYKA, MASKA WSTYDU, NIEGOTOWOŚĆ, ?GARNUSZECZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUWNICA dźwignica złożona z przesuwnego ustroju nośnego i poruszającego się po nim wciągnika lub wózka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUWNICA
dźwignica złożona z przesuwnego ustroju nośnego i poruszającego się po nim wciągnika lub wózka (na 7 lit.).

Oprócz DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DŹWIGNICA ZŁOŻONA Z PRZESUWNEGO USTROJU NOŚNEGO I PORUSZAJĄCEGO SIĘ PO NIM WCIĄGNIKA LUB WÓZKA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x