WARSTWA KOMÓREK ZEWNĘTRZNYCH BŁONY PŁODOWEJ (KOSMÓWKI), WYODRĘBNIAJĄCA SIĘ U SSAKÓW WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJOWYM ZARODKA, ODPOWIEDZIALNA ZA TWORZENIE SIĘ ŁOŻYSKA ORAZ TRANSPORTOWANE PRZEZ NIE SUBSTANCJE ODŻYWCZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TROFOBLAST to:

warstwa komórek zewnętrznych błony płodowej (kosmówki), wyodrębniająca się u ssaków we wczesnym stadium rozwojowym zarodka, odpowiedzialna za tworzenie się łożyska oraz transportowane przez nie substancje odżywcze (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TROFOBLAST

TROFOBLAST to:

zewnętrzna warstwa komórek błony płodowej u ssaków (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA KOMÓREK ZEWNĘTRZNYCH BŁONY PŁODOWEJ (KOSMÓWKI), WYODRĘBNIAJĄCA SIĘ U SSAKÓW WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJOWYM ZARODKA, ODPOWIEDZIALNA ZA TWORZENIE SIĘ ŁOŻYSKA ORAZ TRANSPORTOWANE PRZEZ NIE SUBSTANCJE ODŻYWCZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.943

ŁAMANY DACH POLSKI, BARBARZYŃCA, SOSNA MASSONA, SZABLA, BUDOWLA CENTRALNA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, GEEK, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, BIAŁORUSZCZYZNA, BADANIE PRZESIEWOWE, KOALESCENCJA, GRZYB, ŁUPEK OSADOWY, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, TRAPER, BRUNELLESCHI, MINERAŁ ALLOGENICZNY, RÓŻDŻKARZ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, LAPIS PHILOSOPHORUM, FUKS, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, SKARBNIK, ZALEW, DIAFTOREZA, ŁOPATKA, NATURYZM, RYBY DRAPIEŻNE, KUMOTERSTWO, ICHTIOBIOLOGIA, LIPOPROTEID, POŻYCZKA, CHOROBA PLUMMERA, ŁUK NOCNY, KONGREGACJA, REPLIKATOR, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KRONIKARKA, POLO, ZGROMADZENIE ZAKONNE, CZESKI FILM, CYKL POETYCKI, BŁONA PŁYWNA, REGULATOR WATTA, CIOSNA, ROPOMOCZ JAŁOWY, OGRÓD DENDROLOGICZNY, ŚREDNIA WINSOROWSKA, FILECIK, ZAWIKŁANIE SIĘ, KURONIÓWKA, CENOBIORCA, TELEWIZJA, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, ROLKA, PODWIELOKROTNOŚĆ, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ODLEWARNIA, IMPERIUM KHMERSKIE, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, PLACOWE, KROWA, KOŁACZE, UJGURSKI, KARDIOIDA, BEZWŁAD, SACZEK, CZERKIESKA, TRYGON, BALON PILOTOWY, KICZUA, SIOŁO, CALABAZA, SZTUKA ZDOBNICZA, ALBUMIK, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, MYSZOSKOK WIELKI, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, NAPŁYW, ESPRINGOLA, WIĄZANIE PODWÓJNE, DUSZA WOŁOWA, RODNIA, PLEZJOZAURY, INTENCJONALIZM, USTERZENIE RUDLICKIEGO, CIĘŻAREK, ARYTMETYKA WYBORCZA, ABSOLUT, DIAKON, KRAJNIK, UŁUDA, WYDATEK INWESTYCYJNY, WODA POZAKLASOWA, TAPIRY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, JEZIORO WYTOPISKOWE, WIETNICA, ARCYPASTERZ, WIZG, KOSMOLOGIA, POKRYCIE DACHOWE, STRUKTURALISTKA, LODOWIEC, FARSZ, JOGACZARA, BODZIEC PODPROGOWY, WSKAŹNIK UBÓSTWA, PROTEAZA, KLIPER, MASAJSKI, ZAKOCHANY, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, KOMPRESJA IMPULSÓW, TOLERASTA, MIKROFON KONTAKTOWY, SAUNA, TARCZKA, ZŁOTY BLOK, SCEPTYK, CHOROBA POCAŁUNKÓW, URNA, DASZEK, SŁÓWKO, CZEKAN, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, REWANŻ, FILAKTERIA, KAJMAN KROKODYLOWY, KOMODOR, TERBINAFINA, MAPA TURYSTYCZNA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ZŁUDNOŚĆ, POGOŃ ZA RENTĄ, BAŁWOCHWALSTWO, KROWIANKA, TĘTNICA WĄTROBOWA, KONFRONTACJA, MUSICAL, CELNOŚĆ, FANDANGO, ACEFALIA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, DEWALUACJA, OBUSTRONNOŚĆ, PONCZÓWKA, ZAWIEJA, LEGISLATYWA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ASCEZA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, GASTROENTEROLOGIA, BAZYLIANIE, OFELIA, POLSKI, ALEURON, PICOWNIK, DZIEŃ PAPIESKI, KŁUSAK ORŁOWSKI, BYSTROŚĆ, OTĘPIENIE, ISTOTA BIAŁA, ENDOSZKIELET, CYMES, SZTUKA, PIES STRÓŻUJĄCY, KOZIOROŻEC, TAŚMA MONATAŻOWA, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, PYCHA, POPITA, ZATYCZKA DO USZU, TOPR, TELESKOP, TRÓJBÓJ, GŁOWNIA, LAUR, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, DZIWUSZKA PURPUROWA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, KOREAŃCZYK, SEKWENCJA BOUMY, PIETROW, JEZIORO PROGLACJALNE, DOM KATECHETYCZNY, KARA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, NANOFILTRACJA, UPADEK, KINEZYTERAPEUTA, SOLFUGI, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, ILUZORYCZNOŚĆ, BUŁKA Z MASŁEM, WYDATKI BIEŻĄCE, PRZYJACIEL, IRISH DRAUGHT, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, SADZIEC KONOPIASTY, GEOTECHNIKA, POWIERNICTWO, STRZAŁKA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, MUSZLA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ETER, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, BYCZEK, JEŻYNA, PERFORACJA, WILCZY GŁÓD, TWIERDZENIE HARTOGSA, AUSTRIACKI, SIEĆ WAN, WSPOMNIENIE, MARKETING RELACYJNY, NIEDOPOWIEDZENIE, MARMOZETA BIAŁA, ŚMIECISKO, KOŚĆ ZĘBOWA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, KABLOOPERATOR, FLUID, ŚWIEGOT, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, RÓWNOWAGA OGÓLNA, RASOWOŚĆ, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, BIEG PŁASKI, LAMPA DAVY'EGO, BŁONICA KRTANI, INIEKCJA STRUMIENIOWA, GRUPA ETYLOWA, SKŁAD AWIZOWANY, CYTOARCHITEKTONIKA, INKASKA, NASYCANIE, ADWEKCJA, SUPERNATANT, NIEKLAROWNOŚĆ, MODUŁ MIESZKALNY, SKLERODERMIA UKŁADOWA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, ILOCZYN MIESZANY, CENTRALA RYBNA, KOŁO ŁOWIECKIE, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, RADIOGALAKTYKA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, WAPIENNIK, GMACHÓWKA, CZYRACZNOŚĆ, ŚLIZGAWICA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, ZIOMKOSTWO, BATERIA ANODOWA, PRZYGOTOWALNIA, LICZKO, KOMÓRKA SOMATYCZNA, HADŻAR, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, KONGRES WIEDEŃSKI, TERMOMETR CIECZOWY, BASAŁYK, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, SYGNAŁ, WYSPA BARIEROWA, FAGOT, KITEL, RYNEK, WIAROŁOMSTWO, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, BORDER, AMFIBIJNOŚĆ, BŁONA PODSTAWOWA, SŁOWIANIN, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, GRABARZ, GRA, ZGORZEL, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, RYNGRAF, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, BUŁGARYSTYKA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, WIĄZANIE POJEDYNCZE, KAROLINGOWIE, MONOPTERES, STACJA ZBORNA, KRAWCOWA, SZEREG HARMONICZNY, ADIAFORA, ODWILŻ, ?VOLLEY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.943 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA KOMÓREK ZEWNĘTRZNYCH BŁONY PŁODOWEJ (KOSMÓWKI), WYODRĘBNIAJĄCA SIĘ U SSAKÓW WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJOWYM ZARODKA, ODPOWIEDZIALNA ZA TWORZENIE SIĘ ŁOŻYSKA ORAZ TRANSPORTOWANE PRZEZ NIE SUBSTANCJE ODŻYWCZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARSTWA KOMÓREK ZEWNĘTRZNYCH BŁONY PŁODOWEJ (KOSMÓWKI), WYODRĘBNIAJĄCA SIĘ U SSAKÓW WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJOWYM ZARODKA, ODPOWIEDZIALNA ZA TWORZENIE SIĘ ŁOŻYSKA ORAZ TRANSPORTOWANE PRZEZ NIE SUBSTANCJE ODŻYWCZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TROFOBLAST warstwa komórek zewnętrznych błony płodowej (kosmówki), wyodrębniająca się u ssaków we wczesnym stadium rozwojowym zarodka, odpowiedzialna za tworzenie się łożyska oraz transportowane przez nie substancje odżywcze (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TROFOBLAST
warstwa komórek zewnętrznych błony płodowej (kosmówki), wyodrębniająca się u ssaków we wczesnym stadium rozwojowym zarodka, odpowiedzialna za tworzenie się łożyska oraz transportowane przez nie substancje odżywcze (na 10 lit.).

Oprócz WARSTWA KOMÓREK ZEWNĘTRZNYCH BŁONY PŁODOWEJ (KOSMÓWKI), WYODRĘBNIAJĄCA SIĘ U SSAKÓW WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJOWYM ZARODKA, ODPOWIEDZIALNA ZA TWORZENIE SIĘ ŁOŻYSKA ORAZ TRANSPORTOWANE PRZEZ NIE SUBSTANCJE ODŻYWCZE sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - WARSTWA KOMÓREK ZEWNĘTRZNYCH BŁONY PŁODOWEJ (KOSMÓWKI), WYODRĘBNIAJĄCA SIĘ U SSAKÓW WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJOWYM ZARODKA, ODPOWIEDZIALNA ZA TWORZENIE SIĘ ŁOŻYSKA ORAZ TRANSPORTOWANE PRZEZ NIE SUBSTANCJE ODŻYWCZE. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x